Pomocí nástroje Razítko se vzorkem můžete svým fotografiím dodat vzhled ručně malovaného obrazu.

Malování vzorkem

Nástroj razítko se vzorkem maluje s použitím vzorku. Vzorek můžete vybrat z knihoven vzorků nebo si můžete vytvořit vlastní vzorky.

  1. Vyberte nástroj razítko se vzorkem .

  2. Na panelu Přednastavené stopy vyberte stopu. Viz Výběr přednastavené stopy.

  3. V pruhu voleb nastavte volby nástroje: režim, krytí atd. Viz Volby malovacích nástrojů.
  4. V pruhu voleb vyberte Pevně, aby se zachovala návaznost vzorku s původním počátečním bodem, a to i v případě, že uvolníte tlačítko myši a pak budete pokračovat v malování. Chcete-li polohu vzorku znovu nastavit pokaždé, když přestanete a znovu začnete malovat, odznačte volbu Pevně.
  5. Z rozbalovacího panelu Vzorek v pruhu voleb vyberte požadovaný vzorek.
  6. Chcete-li vzorek aplikovat s impresionistickým efektem, vyberte Impresionisticky.
  7. Tažením v obraze malujte zvoleným vzorkem.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online