Své vzorky můžete uchovávat uspořádané v knihovnách, které můžete načítat nebo odstraňovat z rozbalovacích panelů vzorků.

Načtení knihovny vzorků

Z nabídky rozbalovacího panelu Vzorek zvolte jednu z následujících voleb:

 • Načíst vzorky, chcete-li přidat knihovnu k platnému seznamu. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.
 • Nahradit vzorky, chcete-li nahradit platný seznam jinou knihovnou. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.
 • Soubor knihovny (zobrazený na konci nabídky panelu). Klikněte na OK, chcete-li platný seznam nahradit, nebo klikněte na Přidat, chcete-li položky k seznamu připojit.

Uložení sady přednastavených vzorků jako knihovny

 1. Z nabídky rozbalovacího panelu Vzorek zvolte příkaz Uložit vzorky.
 2. Zvolte místo, kam chcete knihovnu vzorků uložit, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do složky Presets/Patterns ve výchozím umístění přednastavení, objeví se název knihovny na konci nabídky rozbalovacího panelu Vzorek, až příště spustíte aplikaci Photoshop.

Návrat k výchozí knihovně vzorků

 1. Z nabídky rozbalovacího panelu Vzorek zvolte příkaz Obnovit vzorky. Současný seznam můžete buď nahradit, nebo k němu přidat výchozí knihovnu.

  Poznámka:

  Když dostanete přednastavený nástroj razítko se vzorkem, který používá nedefinovaný vzorek, nebo když při obnovení nebo nahrazení knihovny vzorků odstraníte používaný přednastavený vzorek, zvolte Nový vzorek z nabídky rozbalovacího panelu Vzorek a vzorek nadefinujte znovu.

Přejmenování přednastaveného vzorku

 1. Vyberte vzorek, který chcete přejmenovat, a z nabídky panelu zvolte příkaz Přejmenovat vzorek.
 2. Zadejte nový název vzorku a klikněte na OK.

Odstranění přednastaveného vzorku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte vzorek, který chcete odstranit, a z nabídky panelu zvolte příkaz Odstranit vzorek.
  • Podržte stisknutou klávesu Alt, umístěte ukazatel nad vzorek (ukazatel se změní na nůžky) a klikněte.

Poznámka:

Vzorek bude odstraněn pouze ze zobrazené skupiny. Chcete-li znovu zobrazit celou knihovnu, přečtěte si část Načtení knihovny vzorků.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online