Nastavení odkládacích disků

Přečtěte si, jak nastavit a spravovat odkládací disky v aplikaci Photoshop.

Co je odkládací disk?

Odkládací disk je jednotka pevného disku nebo jednotka SSD, která se používá pro dočasné ukládání souborů v době, kdy je spuštěna aplikace Photoshop. Aplikace Photoshop používá tento prostor k ukládání částí dokumentů a jejich stavů historie, které se nevejdou do paměti RAM vašeho počítače. 

Ve výchozím nastavení aplikace Photoshop použije jako primární odkládací disk ten pevný disk, na kterém je nainstalovaný operační systém. 

Co je odkládací disk

Pokud se vám zobrazí chybová zpráva o zaplnění odkládacího disku, obvykle to znamená, že na pevném disku nebo jednotkách používaných jako odkládací disk je nedostatek úložného prostoru potřebného k provedení úlohy.

Nastavení předvoleb odkládacího disku

Nastavení odkládacích disků lze upravit v části Předvolby > Odkládací disky.

uvolnit místo pro optimální výkon odkládacího disku

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Odkládací disky (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Odkládací disky (Mac).

 2. V dialogovém okně Předvolby zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí aktivního políčka povolte nebo zakažte požadovaný odkládací disk. Kliknutím na tlačítka se šipkami můžete změnit pořadí odkládacího disku.

 3. Klikněte na tlačítko OK. Změny budou použity po restartování aplikace Photoshop.

Poznámka:

Pokud nelze aplikaci Photoshop 2019 nebo starší verzi spustit, protože odkládací disk je plný, podržte při spuštění aplikace stisknuté klávesy Cmd+Alt (macOS) nebo Ctrl+Alt (Windows) a nastavte nový odkládací disk.

Zadání vhodné jednotky jako odkládacího disku
Zadání vhodné jednotky jako odkládacího disku

Kolik místa na odkládacím disku potřebujete?

Minimální volné místo na odkládacím disku by pro aplikaci Photoshop pro počítače mělo být 6 GB. Jedná se však o minimální místo, které se aplikace Photoshop snaží na odkládacím disku udržet volné, a dostupné místo, které aplikace Photoshop bere na odkládacím disku v úvahu, je aktuální volné místo na disku minus 6 GB. Pokud je tedy na odkládacím disku 10 GB volného místa, bude dostupné místo, které bude aplikace Photoshop na odkládacím disku brát v úvahu, 10 - 6 = 4 GB, což může, ale nemusí stačit pro aktuálně prováděnou operaci. 

 • Pokud provádíte pouze malé změny, potřebujete pro aplikaci Photoshop minimálně 10 GB místa na odkládacím disku (s výchozími předvolbami, štětci, vzorky atd.). Při práci s aplikací Photoshop se doporučuje mít na pevném disku s operačním systémem minimálně 20 GB volného místa. Podle typu souboru, se kterým pracujete, může být vyžadováno více volného místa. 
 • Provádíte-li velké změny ve vrstvách s velkým počtem obrazových bodů (jako je použití několika filtrů na složitých obrázcích na pozadí nebo mnoho úprav velkých inteligentních objektů), můžete potřebovat volné místo odpovídající velikosti původního souboru a násobku počtu jeho stavů historie. 

Podporované formáty jednotek pro odkládací disky

macOS: macOS extended

Windows: NTFS, exFAT, FAT32

Jednotky, které nedoporučujeme používat jako odkládací disk

 • Flash disky
 • Jakékoli jednotky USB 2
 • Jednotky formátované jako NTFS v systému macOS

Doporučené nastavení pro odkládací disky

 • Nejlepšího výkonu dosáhnete připojením odkládacích disků ke kompatibilnímu portu, který má největší šířku pásma ze všech dostupných portů. Limity šířky pásma pro různé porty jsou následující:
  Thunderbolt = 10 GB/s
  eSATA = 600 MB/s
  PCIe = 500 MB/s
  USB3 = 400 MB/s
 • Chcete-li zvýšit výkon, nastavte odkládací disk na defragmentovaný pevný disk, který má dostatek volného místa a vysokou rychlost čtení a zápisu. Pokud máte více než jeden pevný disk, můžete zadat další odkládací disky. Aplikace Photoshop podporuje až 64 exabajtů místa na odkládáních discích až na čtyřech svazcích. (Exabajt se rovná 1 000 000 000 GB.)
 • Je-li spouštěcím diskem pevný disk, nikoli jednotka SSD, zkuste jako primární odkládací disk použít jiný pevný disk. Naproti tomu jednotka SSD funguje dobře jako primární spouštěcí i odkládací disk. Použití SSD je pravděpodobně lepší řešení než použití samostatného pevného disku jako primárního odkládacího disku.
 • Odkládací disky by měly být na jiné jednotce, než velké soubory, které upravujete.
 • Odkládací disky by měly být na jiné jednotce, než kterou používá operační systém pro virtuální paměť.
 • Jako vyhrazené odkládací disky se velmi dobře hodí disky a disková pole RAID.
 • Jednotky s odkládacími disky pravidelně defragmentujte.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.