Ztráta dat v týmových projektech (beta verze)

Jaký problém byl zaznamenán?

14. listopadu byla smazána projektová data předběžné verze nebo beta verze týmových projektů, která byla starší než 40 dnů.  

Používám týmové projekty (beta verzi). Mohlo dojít ke ztrátě mých dat?

Týmové projekty, které nebyly upraveny nebo změněny v klientské aplikaci (Premiere Pro nebo After Effects) po 7. říjnu 2017, již nemusí obsahovat sekvence, historii týmových projektů nebo další informace o projektech. 

Jsou nějakým způsobem ovlivněny týmové projekty vytvořené pomocí služby týmových projektů verze 1.0?

Projekty vytvořené pomocí služby týmových projektů verze 1.0 nejsou nijak ovlivněny.

Kterých oblastí se to týká?

Problém se může týkat mnoha týmových projektů vytvořených během období beta verze. Mezi ovlivněné oblasti patří Asie a Tichomoří, Evropská unie a Severní Amerika.

Má tento problém nějaké alternativní řešení?

Protože služba týmových projektů uchovává kopii projektu v počítači, ve většině případů by mělo být možné obnovit ztracená produkční data a znovu je synchronizovat s týmovými projekty.

Jaký postup je třeba provést, aby došlo k obnovení mých ztracených dat?

Chcete-li obnovit ztracená data, spusťte nástroj pro obnovení týmových projektů, který získáte pomocí postupu uvedeného níže.

 

 

Postup obnovení ztracených dat

 1. Zapněte počítač, pomocí kterého jste získali přístup k týmovému projektu.  

 2. Přihlaste se pomocí stejného uživatelského profilu, který jste použili při získání přístupu k týmovému projektu.

  Poznámka:

  Pokud bylo ke stejnému účtu operačního systému přihlášeno více uživatelů služby Creative Cloud (CC), nástroj pro obnovení obnoví všechny týmové projekty a také odstraní informace o ID uživatelů služby Creative Cloud (CC). Pokud jeden počítač používali různí uživatelé operačního systému, nástroj pro obnovení je nutné spustit pro každý účet operačního systému.

 3. Stáhněte nástroj pro obnovení do počítače a spusťte jej.

 4. Systém Windows:

  1. Stáhněte nástroj pro obnovení.
  2. Rozbalte archiv.
  3. Vyberte složku TeamProjectsRecovery a dvakrát klikněte na soubor TeamProjectsRecovery.exe.
 5. Systém macOS:

  1. Stáhněte nástroj pro obnovení.
  2. Rozbalte archiv.
  3. Vyberte složku TeamProjectsRecovery a dvakrát klikněte na možnost Run Team Projects Recovery (Spustit obnovení týmových projektů).
  Systém Windows Systém macOS
  Stáhnout (2,42 MB) Stáhnout (12,5 MB)
 6. Otevřete soubory týmového projektu pomocí aplikace Premiere Pro nebo After Effects (pomocí stejné verze).

 7. Úplná synchronizace tohoto týmového projektu se službou týmových projektů bude chvíli trvat. Nyní můžete sdílet změny a pozvat jakékoli další spolupracovníky.

Poznámka:

Obnovený týmový projekt obsahuje pouze poslední uložený stav projektu, který byl uložen v místním počítači, a pouze pro uživatele, který byl v danou chvíli přihlášen. Neobnoví se historie dříve sdílených týmových projektů ani jakékoli jiné nesdílené změny provedené jinými uživateli. Obnovený týmový projekt vlastní aktuální uživatel. Znovu pozvěte všechny spolupracovníky, kteří pracovali na projektu. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online