Analyse af dokumenter med værktøjet Forhåndskontrol (Acrobat Pro)

Du kan sikre dig, at Adobe® PDF-dokumentet kun indeholder de funktioner, de skrifttyper og den formatering, du har angivet, ved at bruge værktøjet Forhåndskontrol til at undersøge og i visse tilfælde rette indholdet af dokumentet.

Om forhåndskontroller

Værktøjet Forhåndskontrol analyserer indholdet i en PDF-fil for at bestemme dens gyldighed i forbindelse med trykproduktion og en række andre forhold, du kan angive. Forhåndskontrol undersøger filen i forhold til et sæt brugerdefinerede værdier kaldet forhåndskontrolprofiler. Afhængigt af profilen kan forhåndskontrollen også rette bestemte fejl. Forhåndskontrol kører også nogle kontroller og rettelser på synlige områder og bestemte objekter og sikrer, at PDF'er overholder diverse standarder.

Forhåndskontrol identificerer problemer med farver, skrifttyper, gennemsigtighed, billedopløsning, farvedækning, kompatibilitet med PDF-versioner m.m. Forhåndskontrol indeholder også værktøjer til at undersøge PDF-syntaks eller den faktiske PDF-struktur i et dokument.

Inden du kan bruge værktøjet Forhåndskontrol eller oprette et PDF-dokument til udskrivning, bør du følge disse anbefalinger:

 • Hvis du har oprettet PDF-filer ved hjælp af Acrobat Distiller, InDesign eller Illustrator, skal du optimere dem til udskrivning eller tryk. Brug enten de foruddefinerede indstillinger i Distiller eller InDesign PDF-typografier eller indstillinger fra dit trykkeri.

 • Alle skrifttyper fra det program, der genererede dokumentet, integreres Integrering sikrer, at skrifttyperne ikke erstattes.

Dialogboksen Forhåndskontrol

Brug dialogboksen Forhåndskontrol til at kontrollere alle aspekter af forhåndskontrollen. Hvis panelet Printproduktion ikke kan ses i den højre rude, skal du vælge Værktøjer > Printproduktion. Vælg derefter Forhåndskontrol i den højre rude.

Dialogboksen Forhåndskontrol
Dialogboksen Forhåndskontrol

A. Biblioteker B. Visninger C. Vis Indstillingsalarmer (slået fra som standard) D. Profiler, kontroller eller rettelser til Forhåndskontrol E. Grupper F. Profilbeskrivelse G. Søg i alle biblioteker 

Kør en forhåndskontrol

Du kan bruge eller ændre en eksisterende profil eller oprette din egen

 1. Åbn PDF'en, og vælg Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol i den højre rude.

 2. Vælg et bibliotek fra Biblioteker-rullelisten.

 3. Gør ét af følgende:
  • Hvis du vil se en liste over tilgængelige profiler, skal du klikke på knappen Vælg profiler.

  • Hvis du vil se en liste over tilgængelige kontroller, skal du klikke på knappen Vælg enkelte kontroller .

  • Hvis du vil se en liste over tilgængelige rettelser, skal du klikke på knappen Vælg enkelte rettelser .

 4. Brug menuen til at angive, om du vil se alle, dine foretrukne, de senest benyttede, de oftest benyttede eller en af de tilgængelige kategorier.
 5. Vælg en profil, kontrol eller rettelse på listen for at se dens beskrivelse.

  Profiler er organiseret i grupper, som du kan udvide og skjule. Profiler med det grå skruenøgleikon indeholder løsninger, som kan rette fejl i din fil.

  Bemærk:

  Du kan også bruge boksen Find til at søge efter en profil, kontrol eller løsning.

 6. (Valgfrit) Vælg en profil eller enkelt kontrol, udvid Yderligere indstillinger, og gør et af følgende:

  • Angiv, om kontrollen skal begrænses til synlige lag. Hvis denne indstilling vælges, deaktiveres eventuelle løsninger.

  • Angiv et sideinterval, der skal kontrolleres.

 7. Hvis du har valgt en profil, skal du klikke på Analyser for at køre kontrollen uden at rette fejl eller klikke på Analyser og ret for at identificere og afhjælpe problemerne. Hvis du har valgt en enkelt kontrol, er det kun indstillingen Analyser, der er tilgængelig. Hvis du har valgt en enkelt rettelse, skal du klikke på Ret for at starte en rettelse.

  Bemærk:

  Du kan også udføre forhåndskontrollen ved at dobbeltklikke på en profil på listen. Hvis du dobbeltklikker på filen, anvendes løsningerne på profiler, der indeholder løsninger.

Indstillinger for forhåndskontrol

Brug dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol til at angive, hvordan resultater skal rapporteres, og angive outputmåde i forbindelse med oprettelse af PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-filer. En PDF-fil kan have en integreret outputmåde, der indeholder en ICC-profil.

Du åbner dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol ved at vælge Indstillinger > Præferencer i dialogboksen Forhåndskontrol.

Fanen Generelt

Fanen Generelt indeholder indstillinger til angivelse af, hvordan dialogbokselementer og forhåndsresultater vises.

Maksimalt antal resultater der skal vises pr. kontroltype.

Angiver, hvor mange forekomster af en uoverensstemmelse der vises i resultatlisten. Brug indstillingen Pr. side (under "Yderligere forekomster") for at indlejre yderligere resultater under afsnittet Yderligere forekomster på resultatlisten. Det maksimale antal resultater for et dokument er 25.000.

Graden af detaljer ved visning af resultater

Angiver, i hvor høj grad detaljer vises på listen over Resultater af forhåndskontrol. Du kan undlade at angive detaljer, kun angive vigtige detaljer eller angive alle detaljer.

Vis "Advarsel om visningsindstillinger", hvis visningen ikke er indstillet til højeste kvalitet

Viser et advarselsikon øverst i dialogboksen Forhåndskontrol, hvis visningen ikke er indstillet til højeste kvalitet. Du kan klikke på advarselsikonet for at se en liste over advarslerne. Klik på Juster for automatisk at justere indstillingerne for optimeret pålidelighed i visningen af det valgte PDF-dokument.

Indstillinger for outputmåde

Du kan angive følgende indstillinger på fanen Outputmåder i dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol. Yderligere oplysninger om brug af outputmåder finder du i Outputmåder.

Navn

Navnet på outputmåden.

Profil for outputmåde (ICC-profil)

ICC-profilen, der beskriver den særlige udskrivningsbetingelse, som dokumentet er blevet forberedt til, og som kræves for at overholde PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-standarden. Klik på Gennemse for at vælge en profil i standardmappen Profiler.

Id for outputbetingelse

Referencenavnet, der er angivet af ICC-registreringsdatabasen for registrerede standardbetingelser for udskrivning. Vælg et id fra listen med outputbetingelser – der vises en tilhørende beskrivelse i boksen Outputbetingelse – eller vælg Brugerdefineret, og opret dit eget id.

Registreringsdatabase

Den URL-adresse, hvor du kan finde yderligere oplysninger om profilnavnet på outputmåden. Til standardbetingelser for udskrivning, der er registreret med ICC, skal denne post være http://www.color.org/.

Outputbetingelse

En beskrivelse af den tiltænkte udskrivningsbetingelse for jobbet, herunder udskrivningstype (f.eks. offset), filmemulsion, papirtype og rasterfrekvens. Du kan ændre denne beskrivelse i forbindelse med outputbetingelser, du redigerer eller opretter fra bunden.

URL-adresse til ICC-profil for PDF/X-4p

Den URL-adresse, som leverer oplysninger om outputmåde til PDF/X-4p-filtyper.

Låst

Denne indstilling er en sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig ændring af outputmåden. Alle tekstfelterne er nedtonet.

Fanen Fremhævning

Fanen Fremhævning indeholder indstillinger til identifikation af problemobjekter på en PDF-side. Indstillingerne for Fremhævning styrer udseendet af masker i maskerapporter. De styrer også udseendet af linjer på skærmen, når du dobbeltklikker på Fremhævning i vinduet Forhåndskontrolresultater. Du angiver fremhævningsegenskaber for hver type advarsel: Fejl, advarsel og oplysninger.

Problemer er fremhævet med gennemsigtige mærker

Identificerer problemer ved at fremhæve dem. Hvis denne indstilling er fravalgt, fremhæves ikke-problematisk indhold, mens problematisk indhold ikke fremhæves.

Farve/opacitet

Klik på Farve for at vælge farver fra et farvespektrum. Angiv farvens opacitet.

Tegn ramme for afgrænsningsområde

Tegner de samme linjer i en maskerapport, som du ser på skærmen, når du dobbeltklikker på et resultat i vinduet Forhåndskontrolresultater. Denne indstilling er velegnet til at identificere objekter i en maskerapport, når et billede fylder hele siden. Du vil i dette tilfælde ikke kunne se masken, men du vil kunne se linjerne omkring objekter.

Farve/Stregtype/Effektiv stregbredde

Klik på Farve for at vælge farver fra et farvespektrum. Klik på Stregtype for at vælge stregmønstret (linjer, punkter eller tankestreger). Angiv stregbredden (tykkelse).

Adobe-logo

Log ind på din konto