Om eksempelvisninger i After Effects CC 2015 (13.5)

Den måde, du ser en eksempelvisning af sammensætninger, lag og optagelser på, er ændret markant i After Effects CC 2015 (13.5). Eksempelvisninger er nu lettere at starte, de er interaktive og kan konfigureres.

Bemærk:

Før du installerer After Effects CC 2015 (13.5), skal du læse denne artikel om, hvordan tidligere versioner beholdes. Find oplysninger om nyhederne og, hvad der er ændret, ved at læse denne artikel. Vær opmærksom på kendte problemer med After Effects CC 2015 (13.5).

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvad der er ændret med eksempelvisninger, herunder:

RAM-eksempelvisning anvendes ikke længere til at se eksempelvisning:

After Effects cachelagrer stadigvæk billeder i RAM til afspilning i realtid. Der bruges dog ikke længere en unik kommando til at starte sådan en eksempelvisning i After Effects, så begrebet "RAM-eksempelvisning" anvendes ikke længere Den kaldes "Eksempelvisning" nu.

Mellemrumstasten til at starte en eksempelvisning

Mellemrumstasten kan nu starte en eksempelvisning, der optimerer cachelagring af billeder ved afspilning i realtid, og som også spiller lyd. (Begge er tidligere unikke funktioner af, hvad tidligere blev kaldt "RAM-eksempelvisning").

Eksempelvisning, der kan tilpasses

Du kan konfigurere eksempelvisninsadfærdene for hver af eksempelvisningens tastaturgenveje: Mellemrumstast, Num 0 og Skift + Num 0. Hvis du ønsker, at mellemrumstasten starter en eksempelvisning med lyd, der også viser aktive lagkontrolelementer, kan du gøre det nu.

Uafbrudte eksempelvisninger

I tidligere versioner af After Effects stoppede afspilningen ved at klikke ethvert sted under en eksempelvisning. I After Effects CC 2015 (13.5) kan du arbejde på din sammensætning eller projekt, samtidig med at du ser en eksempelvisning af en sammensætning, lag eller optagelse. Uafbrudte eksempelvisninger ændrer nødvendigvis adfærdene ved start og stop af eksempelvisninger. Få mere at vide om de interaktive ydelsesforbedringer, der gjorde uafbrudte eksempelvisninger mulige i denne artikel.

Der er meget, der har ændret sig med eksempelvisninger, men her er det, der ikke har ændret sig i After Effects CC 2015 (13.5):

 • Afspilning i realtid kræver stadigvæk, at gengivne billeder cachelagres i RAM. Selvom det er muligt, at enkle sammensætninger gengives og cachelagres hurtigere end realtid, cachelagrer eksempelvisning altid billeder i RAM før afspilning, uanset sammensætningens indhold.

 • Der er ikke nogen ny anvendelse af GPU under eksempelvisninger. Alle ændringerne i After Effects CC 2015 (13.5) er i forbindelse med optimering af CPU-ressourcer.

Du kan ændre projekter og sammensætninger under eksempelvisninger (uafbrudt eksempelvisning)

Nu kan du foretage ændringer til effekter i det åbne projekt, mens en eksempelvisning afspilles i After Effects.

I tidligere versioner af After Effects, efter at du havde startet en eksempelvisning i en sammensætnings-, lag- eller optagelsesfremviser, kunne du klikke ethvert sted på brugergrænsefladen for at stoppe afspilning af denne eksempelvisning. I After Effects CC 2015 (13.5) afspilles fortsat eksempelvisningen, indtil du udfører en eksplicit handling for at stoppe den, f.eks. en tastaturgenvej som mellemrumstasten. Læs "Stop en eksempelvisning" nedenfor angående bestemte handlinger, der stopper en eksempelvisning.

Når du ser en eksempelvisning af en sammensætning, kan du ændre dens lag i panelerne Tidslinje, Lag eller Effektkontrolelementer. After Effects begynder straks at cachelagre de opdaterede billeder, som gør, at billedhastigheden for eksempelvisningen reduceres, indtil de nye billeder cachelagres. Du kan dog ikke foretage ændringer i eksempelvisningspanelet Sammensætning, fordi eksempelvisningen stopper, hvis du klikker i panelet.

Bemærk:

Hvis du vil ændre en sammensætning ved at klikke i panelet Sammensætning under en eksempelvisning, for eksempel for at ændre en maskesti, skal du åbne et andet fremviserpanel for den samme sammensætning og foretage ændringer dér. Ændringer i den fremviser, der ikke bruges til eksempelvisning, afspejles i panelet Sammensætning, hvor eksempelvisningen afspilles.

Du kan foretage ændringer under en eksempelvisning i ethvert Sammensætnings-, Lag- eller Optagelsespanel, der ikke bruges til eksempelvisning. Flere eksempler på, hvad du kan gøre:

 • Du kan oprette nye lag, herunder undersammensætninger, og ændre dem.
 • Du kan anvende eller fjerne effekter og keyframes og ændre værdierne for enhver egenskab eller keyframe.
 • Du kan importere optagelser og ændre indstillinger for tolkning af optagelse for enhver optagelse.
 • Du kan føje sammensætninger til gengivelseskøen og ændre indstillinger eller rækkefølge for gengivelseselement. Start af gengivelseskøen stopper eksempelvisninger.
 • Du kan omarrangere arbejdsrummet, herunder åbning af nye sammensætnings-, lag- eller optagelsespaneler.
 • Skift visningsindstillingerne for et sammensætnings-, lag- eller optagelsespanel. Du kan for eksempel vise alfakanalen, zomme ind eller ud, skifte fra en enkelt visning til en visning med 4 billeder pr. skærmbillede eller skifte 3D-visningen.

Som det blev bemærket ovenfor, når du foretager en ændring, der påvirker de billeder, der vises som eksempelvisning, reduceres billedhastighed for eksempelvisningen, mens de nye billeder gengives og cachelagres.

Aktuel tid kontra eksempelvisningstid

Med muligheden for at ændre en sammensætning under en eksempelvisning er der en tydelig forskel mellem den aktuelle tid og eksempelvisningstiden.

I After Effects er den aktuelle tid i en sammensætning det billede, hvor mange handlinger optages, f.eks. hvor keyframes tilføjes. Indikatoren for aktuel tid (CTI) og den aktuelle tidsvisning i øverste venstre hjørne af panelet Tidslinje angiver den aktuelle tid.

Under en eksempelvisning tegner CTI nu en lodret, blå linje gennem tidsgrafens område i panelet Tidslinje. Denne linje hjælper med at identificere, hvilke keyframes eller andre interessepunkter der er ved den aktuelle tid.

En sammensætnings eksempelvisningstid er forskellig fra den aktuelle tid. Eksempelvisningstiden svarer til det billede, der vises i panelet Sammensætning under en eksempelvisning. Eksempelvisningstiden angives af indikatoren for eksempelvisningstid (PTI). PTI er den lodrette, røde linje gennem tidsgrafens område i panelet Tidslinje, som flytter sig fra venstre mod højre under en eksempelvisning. Tidsvisningen nederst i panelet Sammensætning angiver også eksempelvisningstiden. (I tidligere versioner af After Effects havde eksempelvisningstiden eller indikatoren for eksempelvisningstid ikke egennavne).

Når eksempelvisning stoppes, er den aktuelle tid og eksempelvisningstiden den samme tid.

Skift den aktuelle tid under en eksempelvisning

Som i tidligere versioner af After Effects bevæger CTI i panelet Tidslinje ikke sig under en eksempelvisning. Hvis du trækker CTI under en eksempelvisning, holder afspilning op med at vise billedet ved den nye, aktuelle tid.

Hvis du vil flytte CTI uden at stoppe en eksempelvisning, skal du holde tasten Option (Mac OS) eller Alt (Windows) nede, mens du trækker CTI, eller klikke i tidslinealen. Hvis du også holder tasten Skift nede, mens du trækker, fastgør CTI sig til keyframes og andre interessepunkter på samme måde, som den vil gøre, når eksempelvisning ikke afspilles.

Andre metoder til ændring af den aktuelle tid stopper ikke en eksempelvisning.

Forenklede og konfigurerbare eksempelvisningsadfærd

Ud over muligheden for at ændre en sammensætning under en eksempelvisning ændrer After Effects CC 2015 (13.5), hvordan du kan starte og stoppe en eksempelvisning. Det er muligt at tilpasse eksempelvisningsadfærd for eksempelvisningens tastaturgenveje ved hjælp af nye kontrolelementer i panelet Eksempelvisning. Mellemrumstasten starter nu som standard en eksempelvisning, der cachelagrer til afspilning i realtid og også spiller lyd.

Da disse ændringer har opløst forskellene mellem adfærdene for den gamle RAM-eksempelvisning og standardeksempelvisningen (mellemrumstast), er disse begreber ikke længere anvendt i After Effects. Eksempelvisning er forenet med adfærd, der kan konfigureres af brugeren.

Oversigt over de største ændringer til eksempelvisningsadfærd:

 • Begrebet "RAM-eksempelvisning" anvendes ikke længere til at beskrive en særskilt eksempelvisningstilstand. Knappen RAM-eksempelvisning er blevet fjernet fra panelet Eksempelvisning.
 • Mellemrumstasten starter nu en eksempelvisning, der spiller lyd og optimerer cachelagring af billeder til afspilning i realtid.
 • Nu er det muligt at konfigurere eksempelvisningsadfærd for tastaturgenvejen Mellemrumstast.
 • Med nye kontrolelementer i panelet Eksempelvisning kan du nu konfigurere eksempelvisningsadfærd pr. tastaturgenvej: kontrolelementer til lyd, loopning, cachelagring, interval og lag.
 • Ny intervalindstilling: Arbejdsområde er udvidet ved hjælp af aktuel tid.
 • Når en eksempelvisning cachelagres, starter After Effects afspilning med det samme. Lyd spilles, hvis den er aktiveret. Når billeder kan cachelagres hurtigere end realtid, begrænses afspilningshastigheden til billedhastigheden i realtid.
 • Lyd kan nu spilles med alle eksempelvisninger, uanset hvordan eksempelvisningen blev startet.
 • Når billedhastigheden for eksempelvisningen er langsommere end realtid (for eksempel under cachelagring), bliver lyden som standard slået fra. Med en ny præference kan du vælge, om du vil slå lyd fra eller spille lyd. Hvis du vælger at spille lyd, spilles den på intermitterende måde for at opretholde synkroniseringen, når billedhastigheden for eksempelvisningen er langsommere end realtid.
 • En eksplicit handling er påkrævet for at stoppe en eksempelvisning, fordi eksempelvisninger ikke afbrydes, mens du ændrer et projekt eller sammensætning.

Bemærk:

Eksempelvisning, der kun indeholder lyd, er ikke inkorporeret i de forenede eksempelvisningsadfærd. Tryk på Num punktum (.) eller Option + Num punktum (.) (Mac OS) eller Alt + Num punktum (.) (Windows) aktiverer stadigvæk en eksempelvisning, der kun indeholder lyd. Disse genveje kan ikke konfigureres eller påvirkes af de nye kontrolelementer i panelet Eksempelvisning.

Fjernelse af RAM-eksempelvisningens terminologi og knap

Begrebet "RAM-eksempelvisning" anvendes ikke længere i After Effects, og knappen RAM-eksempelvisning i panelet Eksempelvisning er fjernet. De nye eksempelvisningsadfærd har opløst forskellene mellem adfærdene for den gamle RAM-eksempelvisningen og standardeksempelvisningen (mellemrumstast). Begrebet "eksempelvisning" anvendes nu til at beskrive afspilning af en sammensætnings-, lag- eller optagelsesfremviser i After Effects, uanset adfærdene.

Mens begrebet "RAM-eksempelvisning" er fjernet, findes stadigvæk adfærden, hvor billeder cachelagres, indtil RAM er fuld, selvom den underliggende kode er skrevet om. Cachelagring af billeder, indtil RAM er fuld, aktiveres nu ved at indstille kontrolelementet Eksempelvisningsprioriteter til Billedhastighed. Denne og andre adfærd, der er knyttet til RAM-eksempelvisning og Standardeksempelvisning, som f.eks. hvorvidt lagkontrolelementer vises under eksempelvisning, kan nu konfigureres af brugeren.

Standardadfærd ved start af en eksempelvisning med mellemrumstast og Num 0

Hvis der trykkes på mellemrumstasten, startes nu en eksempelvisning med lyd og billederne cachelagres, indtil RAM er fuld, så afspilning i realtid kan ske. Dette hjælper både de nye og erfarne brugere af After Effects med at føle sig godt tilpas med brugen af mellemrumstasten til at starte eksempelvisninger.

Inden nye brugere lærte om RAM-eksempelvisning i tidligere versioner af After Effects, skulle de først række ud efter mellemrumstasten. Den resulterende eksempelvisning var ikke i realtid og spillede aldrig lyd, som skabte forvirring og frembragte mange anmodninger om hjælp.

Erfarne brugere af After Effects, der arbejder på en bærbar computer eller med et andet tastatur uden numerisk tastatur, sætter også pris på, hvor let det er at starte en cachelagret eksempelvisning med mellemrumstasten.

Hvis der trykkes på Num 0, startes en eksempelvisning, der stort set er identisk med RAM-eksempelvisning i tidligere versioner af After Effects.

Indstillingerne for eksempelvisning for begge tastaturgenveje kan konfigureres i det opdaterede panel Eksempelvisning, herunder nulstilling af mellemrumstast, så den opfører sig nogenlunde på samme måde som tidligere versioner af After Effects.

Nye kontrolelementer i panelet Eksempelvisning

Panelet Eksempelvisning er opdateret for at gøre det muligt for dig at konfigurere adfærdene for enhver af tastaturgenvejene, der starter en eksempelvisning, inklusive mellemrumstasten. Hvis du vil ændre adfærdene for en tastaturgenvej, skal du først vælge den fra kontekstmenuen og derefter ændre indstillingerne efter behov.

Her en beskrivelse af alle kontrolelementerne i panelet Eksempelvisning:

Panelhøjdes fastgørelsespunkter:

Når du ændrer højden for panelet Eksempelvisning, fastgør det sig til tre forskellige punkter for at vise:

 • Kun transportkontrolelementer
 • Transportkontrolelementer og kontekstmenu
 • Alle kontrolelementer

Første, Forrige, Næste og Sidste billede:

Adfærden af disse knapper er ikke ændret.

Knappen Afspil/stop

Hvis der trykkes på knappen Afspil, startes en eksempelvisning med de indstillinger, der aktuelt vises i panelet Eksempelvisning.

Dette betyder, at adfærden for knappen Afspil ændrer sig, når du vælger en anden genvej. For eksempel, hvis Genvej er indstillet til Mellemrumstast, og Afspil fra er indstillet til Aktuel tid, vil tryk på knappen Afspil starte eksempelvisning fra den aktuelle tid. Hvis du skifter Genvej til Num 0, og dette får Afspil fra til at skifte til Start på interval, vil tryk på knappen Afspil starte eksempelvisning fra begyndelse af intervallet.

Når du starter en eksempelvisning med Eksempelvisningsprioriteter indstillet til Billedhastighed, skifter knappen Afspil til et ikon for "cachelagr og afspil", mens billeder bliver gengivet og cachelagret. Hvis der trykkes på knappen Afspil i denne tilstand, afbrydes gengivelse og cachelagring, og de cachelagrede filer afspilles, og knappen Afspil skifter til ikonet Stop.

Klik på ikonet Stop for at stoppe en eksempelvisning.

Menukommandoen Sammensætning > Eksempelvisning > Afspil aktuel eksempelvisning er forbundet med knappen Afspil/stop. Hvis denne menukommando vælges, bliver resultatet det samme som ved at trykke på knappen Afspil/stop.

Løkke:

Løkkekontrolelementet huskes nu for hver tastaturgenvej. Tilstanden Ping-Pong-løkke er ikke længere tilgængelig.

Slå lyd fra:

Kontrolelementet Slå lyd fra huskes nu for hver tastaturgenvej. Lyd kan slås fra eller til under en eksempelvisning ved at klikke på denne knap. Når du gør dette, anvendes tilstanden for kontrolelementet Slå lyd fra på den genvej, der blev brugt til at starte denne eksempelvisning, og det påvirker den næste eksempelvisning, du starter med denne genvej.

Genvej:

Vælg mellem de tre forskellige tastaturgenveje, der kan starte et eksempelvisning, for at konfigurere deres adfærd: Mellemrumstast, Num 0 og Skift + Num 0. Knappen Afspil/stop bruger adfærdene for den aktuelt viste tastaturgenvej. Se denne artikel angående standardkonfigurationerne for de tre tastaturgenveje.

Nulstil: Klik på knappen Nulstil for at gendanne standardindstillingerne for eksempelvisning for alle genvejene. Hold tasten Option i Mac OS eller tasten Alt i Windows nede, og klik på knappen Nulstil for at ændre indstillingerne for tastaturgenvejene, så de svarer nøje til deres adfærd i tidligere versioner af After Effects.

Eksempelvisningsprioriteter:

Vælg dette for at optimere cachelagrings- og afspilningsadfærden og derved opnå bedre ydelse af billedhastighed eller ubegrænset længde på eksempelvisning. Dette kontrolelement er nogenlunde det samme som at vælge mellem RAM-eksempelvisning og Standardeksempelvisning i tidligere versioner af After Effects. Der er dog flere forskelle i After Effects CC 2015 (13.5).

Når Eksempelvisningsprioriteter indstilles til Billedhastighed, gengiver og cachelagrer After Effects billeder, indtil den tilgængelige RAM er fuld, hvorefter den afspiller de cachelagrede billeder i realtid. I fasen med gengivelse og cachelagring gengives og cachelagres billeder så hurtigt som muligt. Afspilning af cachelagrede billeder begynder straks, men ikke hurtigere end billedhastigheden i realtid. Hvis cachen fylder den ledige RAM, før alle billeder i intervallet er gengivet, bliver kun billederne i cachen vist. Når fasen med cachelagring er gennemført, begynder afspilning i realtid fra den tid, der er defineret af kontrolelementet Afspil fra, eller den fortsætter simpelthen, hvis gengivelse var hurtigere end realtid.

Billedhastighed er standardindstillingen for alle genveje, og den anbefales til generel brug.

Når Eksempelvisningsprioriterer er indstillet til Længde, igangsætter After Effects afspilning ved at gengive og cachelagre billeder med kun en lille fremrykningsbuffer, men ikke hurtigere end billedhastigheden i realtid. Hele intervallet vises. Hvis cachen fylder den ledige RAM, før alle billeder i intervallet er gengivet, kasseres de ældste billeder i cachen. Afspilning i realtid sker kun, hvis billederne gengives hurtigere end realtid, eller efter den første løkke, hvis hele intervallet passer i cachen.

Længde anvendes bedst, når der vises billeder som eksempelvisning, der gengives hurtigere end realtid, hvilket ofte er tilfældet i panelet Optagelse, eller når der vises et interval, der er for langt, så alle billederne kan passe i cachen.

Til både Billedhastighed og Længde:

 • Afspilning begynder straks, samtidig med billedgengivelse og -cachelagring.
 • Lyd spilles, hvis den er aktiveret. Se også "slå lyd fra, når eksempelvisning er langsommere end realtid" nedenfor.

Interval:

Definerer intervallet for billeder, der skal vises som eksempelvisning:

 • Arbejdsområde: kun billederne i arbejdsområdet.
 • Arbejdsområde udvidet af aktuel tid: Dette interval udvider arbejdsområdet dynamisk ved hjælp af positionen for indikatoren for aktuel tid (CTI).
  • Hvis CTI er placeret før arbejdsområdet, er intervallets længde fra den aktuelle tid til arbejdsområdets slutpunkt.
  • Hvis CTI placeres efter arbejdsområdet, er intervallets længde fra arbejdsområdets startpunkt til den aktuelle tid, medmindre Aktuel tid er aktiveret, i hvilket tilfælde intervallets længde er fra arbejdsområdets startpunkt til det sidste billede i sammensætningen, laget eller optagelsen.
  • Hvis CTI er placeret i arbejdsområdet, er intervallet arbejdsområdet uden nogen udvidelse.
 • Samlet varighed: alle billeder i sammensætningen, laget eller optagelsen.

Afspil fra:

Vælg, om afspilning skal startes fra Start af interval eller Aktuel tid.

Lagkontrolelementer:

Vælg, om lagkontrolelementer skal vises for valgte lag og andre fremviserpanelmasker under eksempelvisning. Når eksempelvisningen stoppes, vender lagkontrolelementer og masker tilbage til deres forrige synlighed.

Fremviserpanelmasker omfatter styr, sikre marginer, gitre og 3D-referenceaksler.

 • 'Fra' viser ingen lagkontrolelementer eller masker under eksempelvisning.
 • 'Brug aktuelle indstillinger' viser fremviserens lagkontrolelementer og masker under eksempelvisning.

Hvis du vil vælge, hvilke lagkontrolelementer der skal vises for den aktuelle fremviser, skal du åbne Vis dialogboksen Indstillinger (Vis menu > Vis indstillinger). Hvis du vil vælge, hvilke masker der skal vises for den aktuelle fremviser, skal du åbne menuen Vælg gitter- og styrindstillinger nederst på fremviserens panel.

Mens en eksempelvisning afspilles, kan du dynamisk vise eller skjule lagkontrolelementer eller masker ved at vælge den passende indstilling fra menuen Vis eller vælge menuen Vælg gitter- og styrindstillinger nederst på fremviserens panel. Lagkontrolelementer kan også vises eller skjules under en eksempelvisning ved at trykke tastaturgenvejen: Kommando + Skift + H (Mac OS) eller Ctrl + Skift + H (Windows).

Hvis lagkontrolelementer vises eller skjules under en eksempelvisning, påvirkes tilstanden af indstillingen Lagkontrolelementer i panelet Eksempelvisning ikke.

Billedhastighed, Spring over, Opløsning, Fuld skærm:

Adfærden af disse kontrolelementer er ikke ændret.

Stop af en eksempelvisning

I tidligere versioner af After Effects stoppede eksempelvisningen ved at udføre næsten en hvilken som helst handling under eksempelvisningen.

Da du i After Effects CC 2015 (13.5) nu kan foretage ændringer for at åbne projektet under en eksempelvisning, er der færre handlinger, der stopper en eksempelvisning. Forskellige indstillinger for eksempelvisning og den måde, hvorpå eksempelvisningen stoppes, påvirker stadigvæk på samme måde som i tidligere versioner af After Effects, hvor CTI er placeret efter stop, og hvorvidt afspilning af de cachelagrede billeder påvirkes ved afbrydelse af billedgengivelse og -cachelagring.

Følgende handlinger stopper en eksempelvisning:

 • Tryk på en af eksempelvisningens tastaturgenveje: Mellemrumstast, Num 0 og Skift + Num 0.
 • Klik på knappen Start/stop i panelet Eksempelvisning.
 • Vælg Sammensætning > Eksempelvisning > Afspil aktuel eksempelvisning.
 • Tryk en af tastaturgenvejene for lydeksempelvisning: Num punktum (.) eller Option/Alt + Num punktum (.)
 • Tryk på tasten Esc.

Nogle andre handlinger får også After Effects til at stoppe en eksempelvisning. Her er de mest almindelige handlinger, selvom denne ikke er en omfattende liste:

 • Klik i panelet Eksempelvisning i fremviseren. Eksempelvisningen stoppes ikke ved at klikke på fanen for fremviserens panel.
 • Juster en egenskab for tid, som f.eks. linjen Arbejdsområde eller Tidsnavigator.
 • Træk indikatoren for aktuel tid (CTI), eller klik i tidslinealen uden at holde tasten Option (Mac OS) eller Alt (Windows) nede. Denne handling ændrer også den aktuelle tid.
 • Skift sammensætningsindstillinger for en sammensætning, der vises som eksempelvisning.
 • Skjul fremviserens panel Eksempelvisning bag et andet panel i arbejdsrummet. Du kan for eksempel klikke på et andet panel i den samme gruppe eller åbne et nyt fremviserpanel i den samme gruppe.
 • Start gengivelseskøen.

Når en eksempelvisning stopper, tages to forskellige adfærd i betragtning:

 • Hvis du afbryder eksempelvisningen, før alle billeder i intervallet er gengivet, hvad enten det er for at starte afspilning af cachelagrede billeder, før alle billeder i intervallet er gengivet. Dette tages kun i betragtning, når eksempelvisningen blev startet med Eksempelvisningsprioriteter indstillet til Billedhastighed.
 • Hvorvidt CTI forbliver ved den aktuelle tid eller flytter sig til afspilningstiden (den tid, hvor du stoppede eksempelvisningen).

De fleste af ovenstående handlinger stopper en eksempelvisning straks og starter ikke afspilning af cachelagrede billeder, og CTI forbliver ved den aktuelle tid.

Hvis tastaturgenvejene for eksempelvisning (mellemrumstast, Num 0 eller Skift + Num 0) trykkes, resulterer det i forskellige stopadfærd afhængigt af, hvilken genvej du trykker:

 • Mellemrumstast: CTI flyttes til afspilningstiden. Hvis billedgengivelse afbrydes, begynder afspilning af de cachelagrede billeder.
 • Num 0: CTI forbliver ved den aktuelle tid. Hvis billedgengivelse afbrydes, begynder afspilning af de cachelagrede billeder.
 • Skift + Num 0: CTI forbliver ved den aktuelle tid. Hvis billedgengivelse afbrydes, begynder afspilning af de cachelagrede billeder.

Vigtigt: Stopadfærden for eksempelvisningsgenvejene er resultatet af den genvej, du har trykket for at stoppe eksempelvisningen, og ikke den genvej, du har brugt til at starte eksempelvisningen.

Husk også på, at knappen Afspil/stop i panelet Eksempelvisning og Sammensætning > Eksempelvisning > Afspil aktuel eksempelvisning er forbundet til den genvej, der aktuel vises i panelet Eksempelvisning. Brug af disse handlinger til at stoppe en eksempelvisning giver det samme resultat som at trykke på den aktuelt viste tastaturgenvej.

Slå lyd fra, når eksempelvisningen er langsommere end realtid

Når billedhastigheden for eksempelvisningen er langsommere end realtid, kan du ved hjælp af en ny præference vælge, om du vil slå lyd fra eller lade den spille.

I tidligere versioner af After Effects, når billedhastigheden for eksempelvisningen var langsommere end realtid, vil lyd fortsat spille i realtid og derved komme ud af synkronisering. I After Effects CC 2015 (13.5) opretholdes lydsynkronisering ved at spille lyden på intermitterende måde.

Lyd spiller som standard ikke under eksempelvisninger, der er langsommere end realtid. Med henblik på at aktivere lyd under eksempelvisninger, der er langsommere end realtid, skal du åbne Præferencer > Eksempelvisninger og deaktivere Slå lyd fra, når eksempelvisning ikke er realtid. Når denne indstilling er deaktiveret, spilles lyd på intermitterende måde, når billedhastigheden for eksempelvisning er langsommere end realtid, så lyden bliver synkroniseret med videoen.

Primær fremviser til eksempelvisning af lyd og ekstern video

Nu kan du vælge, at et åbent fremviserpanel eller en visning (for eksempel en 3D-visning) i et panel altid anvendes til eksempelvisning af lyd og ekstern video. Denne primære visning er uafhængig af den fremviser eller visning, som du aktuelt bruger til eksempelvisning, og er adskilt fra fremviseren eller visningen med Vis altid denne visning som eksempelvisning aktiveret. Dette er nyttigt, når du ønsker, at en bestemt sammensætning altid bliver vist på din eksterne videoskærm, mens du arbejder på andre sammensætninger.

Knappen Primær fremviser sidder ved siden af knappen Vis altid denne visning som eksempelvisning nederst til venstre for fremviserpanelerne Sammensætning, Lag og Optagelse. Primær fremviser virker nogenlunde på samme måde som Vis altid denne visning som eksempelvisning, undtagen at Primær fremviser kun definerer, hvilken fremviser eller visning der anvendes til eksempelvisning af lyd og ekstern video.

Det er kun muligt at indstille én visning som Primær fremviser. Hvis den aktiveres for en fremviser eller visning, deaktiveres den på en enhver anden fremviser eller visning, hvor den tidligere har været aktiveret.

Når Primær fremviser deaktiveres, anvendes den seneste anvendte aktive fremviser eller visning til eksempelvisning af lyd og ekstern video. Når du skifter til en anden fremviser eller visning, tager denne fremviser eller visning kontrol over eksempelvisning af lyd og ekstern video.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online