Adobe Bridge-arbejdsrum

Lær at bruge og administrere paneler, farver, sprogindstillinger, indstillinger og meget mere i Adobe Bridge.

Arbejdsrum i Adobe Bridge

Oversigt over arbejdsrum

Adobe Bridge-arbejdsrummet består af tre kolonner eller ruder, der indeholder flere paneler. Du kan justere Adobe Bridge-arbejdsrummet ved at flytte og ændre størrelse på panelerne. Du kan oprette brugerdefinerede arbejdsrum eller vælge mellem flere forudkonfigurerede Adobe Bridge-arbejdsrum.

Videoressourcer:

bridge-workspace
Adobe Bridge-brugergrænseflade

Følgende udgør hovedkomponenterne i Adobe Bridge-arbejdsrummet:

Menulinje

Brug menulinjen til at få adgang til Filer, Rediger, Vis, Stakke, Mærke, Værktøjer, Vindue og Hjælp, og klik på en af disse for at se tilgængelige applikationsspecifikke rullemenuindstillinger.

Programlinje

Indeholder knapper til grundlæggende opgaver, f.eks. udgivelse til Adobe Stock og Adobe Portfolio, oprettelse af PDF-kontaktaftryk, navigation i mappehierarki, skift af arbejdsrum og søgning efter filer.

Stilinje

Viser stien til den viste mappe, så du kan navigere til mappen.

Panelet Foretrukne

Giver dig hurtig adgang til mapper, du ofte gennemser.

Panelet Mapper

Viser mappehierarkiet. Brug det til at navigere i mapper.

Panelet Filter

Her kan du sortere og filtrere filer, der vises i panelet Indhold.

Panelet Samlinger

Her kan du oprette, lokalisere og åbne samlinger og smarte samlinger.

Panelet Eksporter

Giver dig mulighed for at konvertere dine aktiver såsom videoer, pdf'er eller billeder og eksportere dem som et billedfilformat til hurtige internetuploads. Se Konvertering af aktiver med panelet Eksporter for at få flere oplysninger.

Panelet Indhold

Viser filer, der angives af menuknapperne til navigation, stilinje, panelet Foretrukne, panelet Mapper eller panelet Samlinger. Margener og afstand i panelet Indhold er blevet effektivt udnyttet, så der er flere miniaturebilleder i standardvisningen.

Panelet Udgiv

Giver dig mulighed for at overføre indhold til Adobe Stock og Adobe Portfolio fra Bridge. Se Udgiv billeder til Adobe Stock og Udgiv aktiver til Adobe Portfolio for at få mere at vide.
Du kan få vist dette panel i andre arbejdsrum ved at vælge Vindue > Panelet Udgiv.

Panelet Forhåndsvisning

Viser et eksempel på den eller de filer, der er markeret. Forhåndsvisninger er forskellige fra og typisk større end det miniaturebillede, der vises i panelet Indhold. Du kan reducere eller forstørre forhåndsvisningen ved at ændre størrelse på panelet.

Panelet Metadata

Indeholder metadata-oplysninger for den valgte fil. Hvis der er markeret flere filer, er delte data (f.eks. nøgleord, oprettelsesdato og eksponeringsindstilling) angivet.

Panelet Nøgleord

Hjælper dig med at organisere dine billeder ved at knytte nøgleord til dem.

Panelet Output

Indeholder indstillinger til oprettelse af PDF-kontaktaftryk. Vises, når arbejdsrummet Output er valgt. Få mere at vide i Opret et PDF-kontaktaftryk i Output-arbejdsrummet.

Søg i Adobe Stock

Ud over at søge efter aktiver i Bridge eller på din computer kan du også bruge hurtig søgning (i højre side af programlinjen) til at søge efter Adobe Stock-illustrationer, vektorer og fotos i høj kvalitet. Når du søger, vises resultaterne på Adobe Stock-websitet i din standardbrowser. Få mere at vide om Adobe Stock under Lær om Adobe Stock og support.

Brug rullelisten i hurtigsøgningsfeltet til at skifte mellem søgninger i Adobe Stock og Windows (Win)/Spotlight (Mac).

search-adobe-stock
Søgefunktion i Adobe Stock

Justering af paneler

Du kan justere Adobe Bridge-vinduet ved at flytte og ændre størrelse på dets paneler. Du kan dog ikke flytte paneler uden for Adobe Bridge-vinduet.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Flyt et panel til et andet panel ved at trække i dets fane.

 • Træk i den vandrette skillelinje mellem paneler for at gøre dem større eller mindre.

 • Træk i den lodrette skillelinje mellem panelerne og panelet Indhold for at ændre størrelse på en af delene.

 • Tryk på tabulatortasten for at vise eller skjule alle paneler med undtagelse af det midterste (det midterste panel varierer afhængigt af det arbejdsrum, du har valgt).

 • Vælg Vindue og derefter navnet på det panel, du vil have vist eller skjule.

 • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede (Mac OS), og klik på en panelfane, og vælg derefter navnet på det panel, du vil have vist.

Arbejd med Foretrukne

 • Hvis du vil angive indstillinger for Foretrukne, skal du vælge Rediger > Præferencer (Windows) eller Adobe Bridge  > Præferencer (macOS). Klik på Generelt, og vælg de ønskede indstillinger i området Foretrukne elementer i dialogboksen Indstillinger.
 • Tilføj flere elementer i Foretrukne ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en fil eller mappe til panelet Foretrukne fra Windows Stifinder (Windows), Finder (Mac OS), panelet Indhold eller panelet Mapper i Adobe Bridge.
  • Marker en fil, en mappe eller en samling i Adobe Bridge, og vælg Filer > Føj til Foretrukne.

Bemærk:

Hvis du vil fjerne et element fra panelet Foretrukne, skal du markere det og vælge Filer > Fjern fra Foretrukne. Du kan også højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på elementer og vælge Fjern fra Foretrukne fra genvejsmenuen.

Valg og administration af arbejdsrum

Et Adobe Bridge-arbejdsrum er en bestemt konfiguration eller et bestemt layout af paneler. Du kan vælge enten et forudkonfigureret arbejdsrum eller et brugerdefineret arbejdsrum, som du tidligere har gemt.

Ved at gemme flere Adobe Bridge-arbejdsrum kan du arbejde i (og hurtigt skifte mellem) flere layouts. Du kan f.eks. bruge et arbejdsrum til at sortere nye billeder og et andet til at arbejde med optagelsesfiler fra en After Effects-komposition.

Adobe Bridge indeholder følgende forudkonfigurerede arbejdsrum:

Essentials

Viser panelerne Foretrukne, Mapper, Filter, Samlinger, Indhold, Forhåndsvisning, Metadata og Nøgleord. Dette er standardarbejdsrummet.

Biblioteker

Viser panelerne Bibliotek, Forhåndsvisning, Mapper, Indhold og Metadata. Desuden vises forhåndsvisning af de valgte fil(er) i panelet Forhåndsvisning.

Filmstrip

Viser miniaturebilleder i en rullende, vandret række (i panelet Indhold) sammen med en forhåndsvisning af det aktuelt markerede element (i panelet Eksempel). Viser også panelerne Foretrukne, Mapper, Filter og Samlinger.

Output

Visningsindstillinger: for oprettelse af PDF-kontaktaftryk.

Metadata

Viser panelet Indhold i listevisning sammen med panelerne Foretrukne, Metadata og Filter.

Nøgleord

Viser panelet Indhold i detaljevisning sammen med panelerne Foretrukne, Nøgleord og Filter.

Forhåndsvisning

Viser et stort panel Forhåndsvisning, et smalt lodret panel, Indhold, i miniaturebilledvisning og panelerne Foretrukne, Mapper, Filter og Samlinger.

Lysbord

Viser kun panelet Indhold. Filer vises i miniaturebilledvisning.

Mapper

Viser panelet Indhold i miniaturebilledvisning sammen med panelerne Foretrukne og Mapper.

Bemærk:

Hvis du trykker på Kommando + F5 i Mac OS for at indlæse arbejdsrummet Nøgleord, startes Mac OS-voiceover som standard. Hvis du vil indlæse arbejdsrummet Forhåndsvisning ved at bruge tastaturgenvejen, skal du først deaktivere voiceover-genvejen i indstillingerne for Mac OS-tastaturgenveje. Yderligere anvisninger finder du i hjælpen til Mac OS.

 • Vælg et arbejdsrum ved at vælge Vindue > Arbejdsrum og derefter vælge det ønskede arbejdsrum. Eller klik på en arbejdsrumknap på Adobe Bridge-programlinjen.
Bemærk:

Træk den lodrette linje til venstre for knapperne i arbejdsrummet for at få vist flere eller færre knapper. Træk knapperne for at ændre deres rækkefølge.

 • Hvis du vil gemme det aktuelle layout som et arbejdsrum, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum > Nyt arbejdsrum. Indtast et navn til arbejdsrummet i dialogboksen Nyt arbejdsrum, vælg indstillinger, og klik derefter på Gem.
 • Hvis du vil slette eller gendanne et arbejdsrum, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Slet arbejdsrum

Sletter det gemte arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet i menuen Arbejdsrum i dialogboksen Slet arbejdsrum, og klik på Slet.

Nulstil arbejdsrum

Gendanner det aktuelt gemte arbejdsrum til dets standardindstillinger.

Nulstil standardarbejdsrum

Gendanner standardindstillingerne for Adobes foruddefinerede arbejdsrum (Essentials, Output osv.)

Understøttelse af gennemsigtighed

Du kan vælge at se gennemsigtighed for miniaturebilleder og forhåndsvisninger af understøttede filformater i indholdspanelet. Som standard er indstillingerne for gennemsigtighed aktiveret. 

Bridge understøtter gennemsigtighed i følgende filformater:

 • AI
 • EPS
 • PSD
 • PNG
 • SVG
Slå gennemsigtighed til/fra
Aktivér indstillingen Vis gennemsigtighed for at få vist gennemsigtige områder i dine filer i Bridge.

Gør et af følgende for at få vist gennemsigtighed i filer:

 • Gå til Rediger > Præferencer > Miniaturebilleder (Windows) eller Adobe Bridge > Præferencer > Miniaturebilleder (macOS), og vælg Vis gennemsigtighed.
 • Hvis du vil have vist indstillingerne for kvalitet på miniaturebilleder og generering af forhåndsvisninger, skal du klikke på øverst til højre i indholdspanelet. Vælg Vis gennemsigtighed på rullemenuen.

Når du aktiverer gennemsigtighed, kan du se en ternet gitterbaggrund for at identificere gennemsigtige områder i dine filer i panelet Indhold. Gør et af følgende for at få vist gennemsigtighedsgitteret i dine aktiver:

 • Gå til Rediger > Præferencer > Miniaturebilleder (Windows) eller Adobe Bridge > Præferencer > Miniaturebilleder (macOS), og vælg Vis gennemsigtighedsgitter.
 • Klik på ikonet for kvalitet af miniaturebilleder () i øverste højre hjørne af panelet Indhold. Vælg Vis gennemsigtighedsgitter på rullemenuen.

Du kan vælge at deaktivere indstillingerne for gennemsigtighed på miniaturebilleder af dine aktiver. Når du deaktiverer Vis gennemsigtighed, deaktiveres indstillingen Vis gennemsigtighedsgitter automatisk, og den skakternede baggrund erstattes af en mat hvid baggrund i dine gennemsigtige filer.

Vis gennemsigtighed og Gennemsigtighedsfilter til
Aktivér Vis gennemsigtighed og Vis gennemsigtighedsgitter for at identificere gennemsigtige områder i filen, der er erstattet af en ternet baggrund.

Gennemsigtighed fra
Deaktiver indstillingerne for gennemsigtighed for at slå synligheden af gennemsigtige områder i dine filer fra og erstatte med en mat hvid baggrund.

Egenskaber for miniaturebilleder

 • Du kan se afkrydsningsfeltet Fliser nederst i panelet Indhold. Som standard er muligheden Fliser markeret og viser fliserne for alle aktiver i panelet Indhold i Bridge. Hvis markeringen af Fliser fjernes, bliver aktivfliserne større for at udfylde de tomme områder. Du kan deaktivere Fliser i alle typer visninger – Gittervisning, Miniaturevisning, Detaljevisning, Listevisning.
  Fliser vises kun i et valgt arbejdsområde. Angiv præferencerne for Fliser igen, hvis du skifter arbejdsrum.
tiles-on1 tiles-on2
 • Du kan se afkrydningsfeltet Kun miniature ud for visningsmuligheder nederst i panelet Indhold. Brug denne mulighed til at skjule stjernemarkeringer, filnavne og andre oplysninger. Dette reducerer områderne mellem hver fil i panelet Indhold og forbedrer visningen.

Miniaturer vises kun i et valgt arbejdsområde. Angiv præferencerne for Kun miniature igen, hvis du skifter arbejdsrum.

no-thumbnails thumbnails-on1
 • Ikonet med nulbedømmelse bevares og er synligt, selv efter at du fjernet bedømmelsen af et aktiv og fjernet markeringen af miniaturebilledet.

Vurderinger og mærkater med en enkelt tast

Du kan nu nemt skifte mellem vurdering/mærkater og filnavigering i Adobe Bridge. Som standard er Brug Ctrl/Cmd for vurderinger og mærkater deaktiveret. Hvis de er deaktiveret, kan du anvende vurderinger og mærkater på dine aktiver i kontrolpanelet med taltaster uden at holde Ctrl/Cmd-tasterne nede. 

Du kan få adgang til vurderinger og mærkater med en enkelt tast fra en af følgende placeringer:

 • Markeringsfeltet Brug Ctrl/Cmd til vurderinger og mærkater nederst i panelet Indhold.
 • Mærkat > Brug Ctrl/Cmd til genveje
 • Rediger > Præferencer > Mærkater og vurderinger > Tastaturindstilling > Brug Ctrl/Cmd til at anvende mærkater og vurderinger

Når du aktiverer denne indstilling, kan du bruge taltasterne 0-9 til filnavigering. 

Vurderinger og mærkater med en enkelt tast

Administration af farver

Hvis du bruger Adobe Creative Cloud, kan du bruge Adobe Bridge til automatisk at synkronisere farveindstillinger på tværs af programmer. Denne synkronisering sikrer, at farver har et ensartet udseende i alle farvestyrede Adobe-programmer.

Hvis farveindstillinger ikke synkroniseres, vises der en meddelelse øverst i dialogboksen Farveindstillinger i hvert program. Adobe anbefaler, at du synkroniserer farveindstillinger, før du begynder at arbejde med nye eller eksisterende dokumenter.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Rediger > Farveindstillinger.
  • Tryk på Ctrl+Skift+K (Windows) eller Kommando+Skift+K (Mac OS).
 2. Vælg en farveindstilling på listen, og klik på Anvend.

  Bemærk:

  Vælg Vis udvidet liste med farveindstillingsfiler for at udvide listen.

Ændring af sprogindstillinger

Adobe Bridge kan vise menuer, indstillinger og værktøjstip på flere sprog. Du kan også angive, at Adobe Bridge skal bruge et bestemt sprog til tastaturgenveje.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Indstillinger (Mac OS), og klik på Avanceret.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder eller begge:
  • Vælg et sprog i menuen Sprog for at få vist menuer, indstillinger og værktøjstip på det pågældende sprog.
  • Vælg et sprog i menuen Tastatur for at benytte det pågældende tastatursprog til tastaturgenveje.
 3. Klik på OK, og genstart Adobe Bridge.

  Det nye sprog træder i kraft, næste gang du starter Adobe Bridge.

Aktivering af startscripts

Du kan aktivere eller deaktivere startscripts under indstillingerne for Adobe Bridge. De scripts, der vises på listen, afhænger af, hvilke Creative Suite®-komponenter du har installeret. Du kan deaktivere startscripts for at forbedre ydeevnen eller løse kompatibilitetskonflikter mellem scripts.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Indstillinger (Mac OS), og klik på Start scripts.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg eller fravælg de ønskede scripts.
  • Klik på Aktiver alle eller Deaktiver alle for at aktivere eller deaktivere alle scripts.
  • Klik på Vis mine start scripts for at gå til mappen med startscripts i Adobe Bridge på din harddisk.

Understøttelse af HiDPI- og Retina-skærme

Introduceret i Bridge CC 2015 6.3-udgivelsen

HiDPI-skærme og Apples Retina-skærme gør det muligt af få vist flere pixels på skærmen. Hvis du vil gøre brug af fremskridtene inden for skærmteknologier med høj opløsning, har Adobe Bridge indbygget understøttelse af skærme med høj opløsning, der kører på Windows og Mac OS X (f.eks. MacBook Pro med Retina-skærm).

Bridge registrerer DPI-indstillinger for forskellige skærme. Når du arbejder på en HiDPI-skærm, der er indstillet til en DPI på 150 % eller højere, skalerer Bridges brugergrænseflade automatisk til 200 %, så du fortsat ser skarpe og tydelige grænsefladeelementer, læsbare skriftstørrelser og skarpe ikoner på tværs af en lang række DPI-skærmindstillinger.

Bemærk:

Bridge understøtter en minimum skærmopløsning på 2560 x 1600. Arbejdes der på HiDPI-skærme med skærmopløsning indstillet under 2560 x 1600, afkorter Bridge brugergrænsefladen, og nogle elementer kan muligvis ikke være på skærmen.

Præferencer for brugergrænseflade

Præferencer for skalering

Når understøttelse af høj DPI er aktiveret på Windows, skaleres Bridge-brugergrænsefladen til 200 % på HiDPI-skærme. Bridge giver dig dog også mulighed for at manuelt at indstille skaleringen:

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Grænseflade.

 2. I dialogboksen Præferencer skal du klikke på Grænseflade.

  Udseende:

  Vælg et farveskema under Udseende fra kontekstpanelet, der åbnes. Brug skydeknappen Billedbaggrund til at justere kontrastniveauerne i baggrunden af panelerne Indhold og Forhåndsvisning, som du vil have dem. Den justerede baggrundsfarve er uafhængig af det valgte farvetema til grænsefladen. Hertil kommer, at menulinjen følger et konsekvent farveskema med det valgte grænsefladefarveskema på Windows 10 og macOS. 

  Indstilling for skalering af brugergrænsefladen under indstillinger i Bridge
  Indstilling af præferencer for brugergrænseflade under udseende

  Tekst:

  Vælg en Tekststørrelse under Tekst fra kontekstpanelet, der åbnes. I rullelisten Skalering af brugergrænseflade skal du vælge en af følgende skaleringsindstillinger: 

  • Auto: (Standard) Skalerer automatisk Bridges brugergrænseflade til følgende procentdele baseret på skærmens DPI-indstilling: 
   1. 200 % ved DPI >= 150 %
   2. 100 % ved DPI < 150 %
  • 100 %: Åbner Bridge-appen med en skalering på 100 %. Vælg denne indstilling for at vende tilbage til det tidligere HiDPI-udseende.
  • 200%: Åbner Bridge-appen med en skalering på 200%. Vælg denne indstilling, når du arbejder med HiDPI-skærme.
  Bemærk:

  Hvis du vælger en skaleringsindstilling på 200 %, når du arbejder på ikke-HiDPI-skærme, afkortes/afskæres brugergrænsefladen.

  Indstilling for skalering af brugergrænsefladen under indstillinger i Bridge
  Indstilling af præferencer for brugergrænseflade under Tekst

 3. Klik på OK. Genstart Bridge.

  Skaleringen træder i kraft, næste gang du starter Adobe Bridge.

Gendannelse af indstillinger

Der gemmes mange programindstillinger i indstillingsfilen til Adobe Bridge, herunder indstillinger for skærm, Adobe Photo Downloader, ydeevne og filhåndtering.

Når du gendanner indstillingerne, vender de tilbage til standardindstillingerne, så du ofte kan rette op på usædvanlig programvirkemåde.

 1. Tryk på Ctrl (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og hold tasten nede, mens du starter Adobe Bridge.
  restore-preferences
  Dialogboksen Gendan indstillinger

 2. Vælg en eller flere af følgende indstillinger i dialogboksen Nulstil indstillinger:

  Nulstil indstillinger

  Bringer indstillingerne tilbage til fabriksstandarderne. Nogle etiketter og klassifikationer kan gå tabt. Adobe Bridge opretter en indstillingsfil, når programmet starter.

  Slet alle lokale cachefiler

  Det kan hjælpe at rydde hele den lokale cache, hvis Adobe Bridge ikke viser miniaturebilleder korrekt. Adobe Bridge genopretter cachen, når programmet starter.

  Nulstil standardarbejdsrum

  Bringer Adobes foruddefinerede arbejdsrum tilbage til standardkonfigurationerne.

 3. Klik på OK, eller klik på Annuller, hvis du vil åbne Adobe Bridge uden at nulstille indstillingerne.

Adobe-logo

Log ind på din konto