Brugerhåndbog Annuller

Justering af visning af Adobe Bridge-panelet Indhold

Panelet Indhold viser miniaturebilleder, detaljerede miniaturebilleder eller en liste over filerne og mapperne i den valgte mappe. Adobe Bridge genererer som standard farvestyrede miniaturebilleder og viser dem i panelet Indhold med fil- eller mappenavne samt klassifikationer og mærker.

Du kan tilpasse visningen i panelet Indhold ved at vise detaljerede tekstoplysninger med miniaturebilleder eller vise miniaturebilleder som en liste. Du kan også ændre størrelse på miniaturebilleder og angive kvalitet for miniaturebilleder. Vælg Vandret layout eller Lodret layout i panelmenuen Indhold for at placere rullepaneler. Hvis du vælger Automatisk layout, sikrer du, at Adobe Bridge skifter mellem vandret og lodret layout efter behov.

Vælg en visningstilstand

Vælg en af følgende visninger i menuen Vis:
 • Som miniaturebilleder for at få vist filer og mapper som miniaturebilleder med fil- eller mappenavne samt klassifikationer og mærker.

 • Som detaljer for at vise miniaturebilleder med yderligere tekstoplysninger.

 • Som Liste for at få vist filer og mapper som en liste over filnavne med tilknyttede metadata i kolonneformat.

 • Vis kun miniaturebillede for at vise miniaturebilleder uden nogen tekstoplysninger, etiketter eller klassifikationer.

   

Bemærk:

Klik på knapperne i nederste højre hjørne af vinduet Adobe Bridge for at aktivere Vis indhold som miniaturer, Vis indhold som detaljer eller Vis indhold som liste.

Angive miniaturebilledkvalitet

Adobe Bridge giver dig mulighed for at vælge mellem en række visningsindstillinger for miniaturebilleder.

Du kan søge hurtigere ved at vælge en mappe og derefter vælge ikonet Gennemse hurtigt for først og fremmest integrerede billeder () på programlinjen i Adobe Bridge.

Hvis du vil have vist forhåndsvisninger af miniaturebilleder i høj kvalitet, skal du klikke på ikonet Indstillinger for miniaturebilledkvalitet og generering af forhåndsvisning () på programlinjen i Adobe Bridge og vælge en af følgende indstillinger – Størrelse af forhåndsvisning:, Kvalitet af forhåndsvisning, Generering af forhåndsvisning: og Forhåndsvisning til zoom. De anbefalede indstillinger vil virke for de fleste arbejdsgange. Men, hvis du har brug for en forhåndsvisning i højere kvalitet, kan du ændre indstillingerne baseret på din specifikke behov.

Forbedret kvalitet af forhåndsvisning

Skærmversion

 • Indlejret (Hurtigst): Foretræk denne indstilling for at bruge miniaturebillederne med lav opløsning i kildefilen, hvis du vil have en hurtigere arbejdsgang. Disse miniaturebilleder er ikke farvestyrede. Denne indstilling svarer til at vælge Gennemse hurtigt for først og fremmest integrerede billeder.
 • Standard (anbefalet): Brug indlejrede miniaturebilleder, indtil du ser en forhåndsvisning af et billede, hvorefter Adobe Bridge opretter farvestyrede miniaturebilleder, der er genereret af kildefilerne.
 • Skærmstørrelse (til HiDPI-skærme): Forhåndsvisninger i skærmstørrelse genererer forhåndsvisninger baseret på skærmens opløsning. Med forhåndsvisninger i skærmstørrelse aktiveret, ser billederne skarpe ud i panelet Forhåndsvisning eller i fuldskærmsvisning.

Kvalitet af forhåndsvisning

 • Standard (anbefalet): Brug denne indstilling til at oprette normale forhåndsvisninger hurtigere.
 • Høj (bruger meget CPU): Brug denne indstilling til at generere forhåndsvisninger i højere kvalitet. Hvis denne indstilling vælges, bruges mere CPU, og det tager længere tid at generere forhåndsvisningerne.

generering af forhåndsvisning

 • On Demand (genererer kun forhåndsvisning, hvis det er nødvendigt): Brug denne indstilling til kun at generere farvestyrede miniaturebilleder og forhåndsvisninger, når du har brug for dem. F.eks. til visning i et fuldskærmsvindue eller i forhåndsvisningspanelet.
 • Generér altid (anbefalet): Brug denne indstilling til at generere farvestyrede miniaturebilleder og forhåndsvisninger for alle billeder.

Forhåndsvisning til zoom

 • Generér altid 100 % forhåndsvisninger (bruger meget CPU, lagring): Brug denne indstilling til at lave 100 % forhåndsvisninger af billeder i baggrunden for lupværktøjet og zoom i diasshow/fuldskærmsvisninger. Denne indstilling sætter hastigheden op på lup- og diasshow-handlinger, men bruger mindre diskplads og gør første gennemsyn langsommere. Se Brug af lupværktøjet og Vis billeder som et diasshow.

Vis forhåndsvisninger baseret på skærmstørrelse

Forhåndsvisninger i skærmstørrelse genererer forhåndsvisninger baseret på opløsningen af din skærm. Når forhåndsvisninger baseret på skærmstørrelse er aktiveret, står billeder skarpt i forhåndsvisningspanelet eller i fuldskærmsvisning.

For at se forhåndsvisninger af dine aktiver baseret på skærmstørrelse skal du gøre en af følgende:

 • Gå til Rediger (Win) / Adobe Bridge (Mac) > Præferencer > Avanceret, og aktivér Generér forhåndsvisninger baseret på skærmstørrelse.
 • Klik på ikonet Indstillinger for miniaturebilledkvalitet og generering af forhåndsvisning () på programlinjen i Adobe Bridge, og vælg Skærmstørrelse under Størrelse af forhåndsvisning.

Juster størrelsen på miniaturebilleder

Gør miniaturebilleder mindre, så du kan se mere af dem på en gang, eller gør dem større for at se deres detaljer.

 • Træk i skydeknappen Miniaturebillede nederst i Adobe Bridge-vinduet.
Bemærk:

Når du ændrer størrelse på Adobe Bridge-vinduet i Automatisk layouttilstand, ændres størrelsen på miniaturebillederne i panelet Indhold også. Vælg Vandret layout eller Lodret layout i panelmenuen Indhold for at undgå dette.

Bemærk:

Hvis filnavnet eller andre metadata ikke vises med et miniaturebillede i panelet Indhold, skal du trække skydeknappen til højre for at gøre miniaturebillederne større.

 • Klik på knappen Mindre miniaturebilleder helt til venstre for skydeknappen Miniaturebillede for at reducere antallet af kolonner i panelet Indhold med en kolonne. Klik på knappen Større miniaturebilleder helt til højre for skydeknappen Miniaturebillede for at forøge antallet af kolonner i panelet Indhold med en kolonne. Adobe Bridge maksimerer automatisk størrelsen på miniaturebilleder til det viste antal kolonner.

Låsning af gitter

Lås gitteret, så Adobe Bridge altid viser komplette miniaturebilleder i panelet Indhold. Når gitteret er låst, beholder miniaturebilleder deres konfiguration, hvis størrelsen på vinduet ændres, eller paneler åbnes eller lukkes.

 1. Vælg Vis > Gitterlås, eller klik på knappen Gitterlås ved siden af skydeknappen Miniaturebillede nederst i vinduet Adobe Bridge.

Visning af yderligere metadata til miniaturebilleder

Indstillingen Yderligere linjer med miniaturebilledmetadata angiver, om der skal vises yderligere metadataoplysninger til miniaturebilleder i panelet Indhold.

 1. Vælg Rediger > Præferencer (Win) eller Adobe Bridge > Præferencer (Mac), og klik på Miniaturebilleder.

 2. Vælg den type metadata, der skal vises, i området Yderligere linjer med metadata til miniaturebilleder. Du kan vise op til fire ekstra linjer med oplysninger.

Begræns filstørrelse til miniaturebilleder

Du kan begrænse den filstørrelse, som Adobe Bridge opretter miniaturebilleder til (visning af store filer kan reducere ydeevnen). Hvis Adobe Bridge ikke kan oprette miniaturebilleder, vises det ikon, der er knyttet til den bestemte filtype. Adobe Bridge tilsidesætter denne indstilling ved visning af miniaturebilleder til videofiler.

 1. Vælg Rediger > Præferencer (Win) eller Adobe Bridge > Præferencer (Mac), og klik på Miniaturebilleder.

 2. Indtast et tal i boksen Behandl ikke filer, der er større end.

Brugertilpas listevisning

Du kan tilpasse listevisningen ved at sortere og ændre størrelse på kolonner og ved at vælge, hvilke kategorier for metadata der skal vises.

 1. Vælg Vis > Som liste.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en tilfældig kolonneoverskrift for at ændre retning på sorteringsrækkefølgen.

  • Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede, og klik (Mac OS) på en kolonneoverskrift for at vælge en anden kategori for metadata, lukke kolonnen, indsætte en ny kolonne, ændre størrelse på kolonne eller vende tilbage til standardkonfigurationen.

  Bemærk:

  Navnekolonnen er altid kolonnen yderst til venstre.

  • Træk den lodrette skillelinje mellem to kolonner for at gøre dem bredere eller smallere.

  • Dobbeltklik mellem to kolonneoverskrifter for automatisk at ændre størrelse på venstre kolonne.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online