Arbejde med panelet Indhold i Adobe Bridge

Panelet Indhold viser miniaturebilleder, detaljerede miniaturebilleder eller en liste over filerne og mapperne i den valgte mappe. Adobe Bridge genererer som standard farvestyrede miniaturebilleder og viser dem i panelet Indhold med fil- eller mappenavne samt klassifikationer og mærker.

Du kan tilpasse visningen i panelet Indhold ved at vise detaljerede tekstoplysninger med miniaturebilleder eller vise miniaturebilleder som en liste. Du kan også ændre størrelse på miniaturebilleder og angive kvalitet for miniaturebilleder. Vælg Vandret layout eller Lodret layout i panelmenuen Indhold for at placere rullepaneler. Hvis du vælger Automatisk layout, sikrer du, at Adobe Bridge skifter mellem vandret og lodret layout efter behov.

Vælg en visningstilstand

 1. Vælg en af følgende visninger i menuen Vis:
  • Som miniaturebilleder for at få vist filer og mapper som miniaturebilleder med fil- eller mappenavne samt klassifikationer og mærker.

  • Som detaljer for at vise miniaturebilleder med yderligere tekstoplysninger.

  • Som Liste for at få vist filer og mapper som en liste over filnavne med tilknyttede metadata i kolonneformat.

  • Vis kun miniaturebillede for at vise miniaturebilleder uden nogen tekstoplysninger, etiketter eller klassifikationer.

    

  Bemærk:

  Klik på knapperne i nederste højre hjørne af vinduet Adobe Bridge for at aktivere Vis indhold som miniaturer, Vis indhold som detaljer eller Vis indhold som liste.

Juster størrelsen på miniaturebilleder

Gør miniaturebilleder mindre, så du kan se mere af dem på en gang, eller gør dem større for at se deres detaljer.

 • Træk i skydeknappen Miniaturebillede nederst i Adobe Bridge-vinduet.

Bemærk:

Når du ændrer størrelse på Adobe Bridge-vinduet i Automatisk layouttilstand, ændres størrelsen på miniaturebillederne i panelet Indhold også. Vælg Vandret layout eller Lodret layout i panelmenuen Indhold for at undgå dette.

Bemærk:

Hvis filnavnet eller andre metadata ikke vises med et miniaturebillede i panelet Indhold, skal du trække skydeknappen til højre for at gøre miniaturebillederne større.

 • Klik på knappen Mindre miniaturebilleder helt til venstre for skydeknappen Miniaturebillede for at reducere antallet af kolonner i panelet Indhold med en kolonne. Klik på knappen Større miniaturebilleder helt til højre for skydeknappen Miniaturebillede for at forøge antallet af kolonner i panelet Indhold med en kolonne. Adobe Bridge maksimerer automatisk størrelsen på miniaturebilleder til det viste antal kolonner.

Låsning af gitter

Lås gitteret, så Adobe Bridge altid viser komplette miniaturebilleder i panelet Indhold. Når gitteret er låst, beholder miniaturebilleder deres konfiguration, hvis størrelsen på vinduet ændres, eller paneler åbnes eller lukkes.

 1. Vælg Vis > Gitterlås, eller klik på knappen Gitterlås ved siden af skydeknappen Miniaturebillede nederst i vinduet Adobe Bridge.

Visning af yderligere metadata til miniaturebilleder

Indstillingen Yderligere linjer med miniaturebilledmetadata angiver, om der skal vises yderligere metadataoplysninger til miniaturebilleder i panelet Indhold.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge  > Indstillinger (Mac OS), og klik på Miniaturebilleder.

 2. Vælg den type metadata, der skal vises, i området Yderligere linjer med metadata til miniaturebilleder. Du kan vise op til fire ekstra linjer med oplysninger.

Begræns filstørrelse til miniaturebilleder

Du kan begrænse den filstørrelse, som Adobe Bridge opretter miniaturebilleder til (visning af store filer kan reducere ydeevnen). Hvis Adobe Bridge ikke kan oprette miniaturebilleder, vises det ikon, der er knyttet til den bestemte filtype. Adobe Bridge tilsidesætter denne indstilling ved visning af miniaturebilleder til videofiler.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge  > Indstillinger (Mac OS), og klik på Miniaturebilleder.

 2. Indtast et tal i boksen Behandl ikke filer, der er større end.

Angive forhåndsvisninger baseret på skærmstørrelse

Forhåndsvisninger baseret på skærmstørrelse viser den bedst mulige kvalitet baseret på skærmens opløsning. Når forhåndsvisninger baseret på skærmstørrelse er aktiveret, står billeder skarpt i fuldskærmsvisning.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge  > Indstillinger (Mac OS), og klik på Avanceret.

 2. Vælg Generer forhåndsvisninger baseret på skærmstørrelse.

Angive miniaturebilledkvalitet

Du kan angive, at Adobe Bridge viser integreret, højkvalitets- eller 1:1-forhåndsvisninger af miniaturebilleder for individuelle mapper med billeder.

 • Du kan søge hurtigere ved at vælge en mappe og derefter vælge knappen Knappen Hurtigt gennemsyn ved at foretrække integrerede billeder i Adobe Bridge-programlinjen.
 • Hvis du vil have vist forhåndsvisninger af miniaturebilleder i høj kvalitet, skal du klikke på knappen Indstillinger for miniaturebilledkvalitet og generering af forhåndsvisning på programlinjen i Adobe Bridge og vælge en af følgende:
  • Foretræk integrerede (hurtigere) for at bruge miniaturebillederne med lav opløsning, der er integreret i kildefilen. Disse miniaturebilleder er ikke farvestyrede. Denne indstilling svarer til at vælge Gennemse hurtigt for først og fremmest integrerede billeder.

  • Høj kvalitet ved anmodning for at bruge integrerede miniaturebilleder, indtil et billede vises som skærmversion, hvorefter Adobe Bridge opretter farvestyrede miniaturebilleder, der er genereret af kildefilerne.

  • Altid høj kvalitet for altid at vise farvestyrede miniaturebilleder for alle billeder. Altid høj kvalitet er standardindstillingen for kvalitet.

  • Generer 100 %-forhåndsvisninger for at oprette 100 %-forhåndsvisninger af billeder i baggrunden for Lup- og Diasshow-visninger. Denne indstilling sætter hastigheden op på lup- og diasshow-handlinger, men bruger mindre diskplads og gør første gennemsyn langsommere. Se Brug af lupværktøjet og Vis billeder som et diasshow.

Brugertilpas listevisning

Du kan tilpasse listevisningen ved at sortere og ændre størrelse på kolonner og ved at vælge, hvilke kategorier for metadata der skal vises.

 1. Vælg Vis > Som liste.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en tilfældig kolonneoverskrift for at ændre retning på sorteringsrækkefølgen.

  • Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede, og klik (Mac OS) på en kolonneoverskrift for at vælge en anden kategori for metadata, lukke kolonnen, indsætte en ny kolonne, ændre størrelse på kolonne eller vende tilbage til standardkonfigurationen.

  Bemærk:

  Navnekolonnen er altid kolonnen yderst til venstre.

  • Træk den lodrette skillelinje mellem to kolonner for at gøre dem bredere eller smallere.

  • Dobbeltklik mellem to kolonneoverskrifter for automatisk at ændre størrelse på venstre kolonne.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online