Brugerhåndbog Annuller

Importer fotos med Photo Downloader

Hent fotos fra din enhed ind i Bridge

Hent fotos fra kamera

Forsigtig:

Før du begynder at importere dine billeder med Photo Downloader, skal du sørge for, at du har opdateret Bridge til den nyeste version. Du kan søge efter opdateringer ved at vælge Hjælp > Opdateringer. Se Opdater Creative Cloud-apps for at få at vide, hvordan din app opdateres.

 1. Slut dit kamera, din kortlæser eller din mobile enhed til din computer med et understøttet kabel.

  Bemærk:

  (Kun macOS) På din Mac kan du konfigurere Adobe Bridge til automatisk at åbne Photo Downloader, når der sluttes et kamera til computeren. Vælg Adobe Bridge > Indstillinger. Brug området Adfærd i panelet Generelt til at vælge Start Adobe Photo Downloader, når du har tilsluttet et kamera. Klik derefter på OK.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Klik på Overfør billeder - Brug Adobe Bridge i vinduet Automatisk afspilning, eller vælg Filer > Hent fotos fra kamera.

  • (macOS) I Adobe Bridge skal du vælge Arkiv > Hent fotos fra kamera.

 3. Et nyt Adobe Bridge CC Photo Downloader-vindue vises. I dette vindue skal du vælge navnet på enheden fra menuen Hent fotos fra.

  Adobe Bridge Photo Downloader
  Adobe Bridge Photo Downloader

  Bemærk:

  Hvis rullemenuen Hent fotos fra i vinduet Photo Downloader ikke viser din tilsluttede enhed, eller hvis meddelelsen "Ingen gyldige filer fundet" vises, når du har valgt din enhed, skal du læse følgende vejledning for den type enhed, som du vil oprette forbindelse til:

  • Sørg for, at enheden er tændt, og at du bruger et understøttet USB-kabel.

  (iEnheder)

  • Når du slutter en mobil Apple-enhed til en Mac-maskine, og du ser meddelelsen Godkend denne computer, skal du låse din enhed op og trykke på Godkend.
  • Når du slutter en mobil Apple-enhed til en Windows-maskine, og du ser meddelelsen Tillad at denne enhed får adgang til fotos og videoer, skal du låse din enhed op og trykke på Tillad. I vinduet Photo Downloader skal du vælge Opdater på rullemenuen Hent fotos fra.

  (Android-enheder).

  • Når du slutter en mobil Android-enhed til en Mac- eller Windows-maskine, og du ser meddelelsen USB til på din enhed, skal du låse enheden op og vælge en af de tilgængelige USB-forbindelsestilstande – MTP, PTP, USB-masseoverførsel.
  • Hvis du ikke kan se meddelelsen USB til, kan du manuelt ændre tilstanden i din enhed. Gå til enhedens Indstillinger > USB-indstillinger > Tilstand. Hvis du ikke kan finde denne indstilling, skal du se producentens dokumentation for din enhed.
  • Når du har valgt overførselstilstand for USB, skal du vælge Opdater på rullemenuen Hent fotos fra i vinduet Photo Downloader.

  (Digitalkameraer)

  • Se producentens dokumentation for at slutte kameraet til en computer.
 4. Du kan se miniaturebilleder af billeder, der er gemt på enheden ved at klikke på Dialogboksen Avanceret i det nederste højre hjørne af vinduet. I Dialogboksen Avanceret kan du vælge de mediefiler, som du vil importere og også angive flere importindstillinger.

  Adobe Bridge – Photo Downloader (dialogboksen Avanceret)
  (Dialogboksen Avanceret) Adobe Bridge – Photo Downloader

  Du kan fjerne et foto fra importbatchen ved at klikke på afkrydsningsfeltet under fotoets miniaturebillede for at fravælge det i dialogboksen Avanceret. Alle fotos er som standard valgt.

 5. Gem indstillinger

  Placering:

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, hvortil Bridge importerer de valgte mediefiler, skal du klikke på knappen Gennemse (Windows) eller knappen Vælg (Mac OS) ved siden af Placering og angive en ny placering.

 6. Opret undermappe(r):

  Hvis du vil importere fotos til undermappe(r) inden for den placering, som er angivet ovenfor, skal du vælge en indstilling i rullemenuen Opret undermappe(r).

  • Ingen opretter ikke undermapper, og fotos gemmes i mappeplaceringen, som er angivet ovenfor.
  • Brugerdefineret navn opretter en undermappe med det navn, du indtaster.
  • Dags dato opretter en undermappe, der er navngivet med den aktuelle dato.
  • Optagedato opretter en undermappe, der er navngivet med den dato og det klokkeslæt, hvor du tog billedet. Du kan vælge mellem et af de tilgængelige datoformater på rullemenuen.
 7. Omdøb filer:

  Hvis du vil omdøbe filerne, når du importerer dem, skal du vælge en indstilling i menuen Omdøb filer. Alle fotos i importbatchen deler samme navn baseret på dags dato, optagedato og brugerdefineret navn, eller en kombination af optagedato og brugerdefineret navn. Hvert foto har også et unikt nummer vedhæftet i slutningen.

  • Hvis du ikke vil omdøbe din importerede filer, kan du vælge Omdøb ikke filer på rullemenuen.
  • Hvis du vil omdøbe filer baseret på undermappenavnet, som du har angivet i det forrige trin, skal du vælge Samme som undermappes navn på rullemenuen.

  Eksempelteksten under indstillingen Omdøb filer viser, hvordan de omdøbte filer vil se ud baseret på de indstillinger, du har valgt.

  Du kan bevare kameraets originale filnavn i XMP-metadata til brug ved senere reference ved at markere Bevar aktuelt filnavn i XMP. Du kan finde yderligere oplysninger under Arbejd med metadata i Adobe Bridge.

  (Kun macOS) På rullemenuen Omdøb filer skal du vælge Avanceret omdøb for at omdøbe filer ud fra en brugerdefineret kombination af tekst, nyt filtypenavn, bevaret filnavn, sekvensnummer, sekvensbogstav, dato/klokkeslæt og metadata. Hvis du vælger denne indstilling, åbnes vinduet Photo Downloader – Avanceret omdøb, hvor du kan oprette en brugerdefineret kombination.

  Photo Downloader – Avanceret omdøb. Kun tilgængelig på macOS.
  (Kun macOS) Photo Downloader – Avanceret omdøb

  I sektionen Nye filnavne:

  • Klik på knappen (+) for at tilføje et brugerdefineret felt, og vælg typen af brugerdefineret felt på rullemenuen – tekst, nyt filtypenavn, bevaret filnavn, sekvensnummer, sekvensbogstav, dato/klokkeslæt og metadata. Afhængigt af det brugerdefinerede felt, du har valgt, vises yderligere indstillinger svarende til det pågældende felt.
  • Du kan fjerne et brugerdefineret felt ved at klikke på knappen (-).

  I sektionen Indstillinger:

  • Du kan vælge Windows- og Unix-indstillinger, så de omdøbte filer er kompatible på disse operativsystemer.

  Sektionen Forhåndsvisning viser, hvordan de omdøbte filer (Nyt filnavn) vil se ud baseret på den kombination af brugerdefinerede felter, du har oprettet.

 8. Avancerede indstillinger

  Åbn Adobe Bridge

  Åbner Adobe Bridge, når du importerer fotos.

  Vælg Konverter til DNG

  Konverterer Camera Raw-filer til DNG, når du importerer dem. Klik på knappen Indstillinger for at åbne vinduet DNG-konverteringsindstillinger (forklaret nedenfor). For at få mere at vide om DNG-formatet kan du læse Digital Negative (DNG).

  Slet originale filer

  Sletter de originale fotos fra dit kamera, kortlæser eller mobile enhed, når de er blevet importeret.

  Gem kopier til

  Gemmer kopier af fotos, når du importerer dem, på en angiven placering.

  DNG-konverteringsindstillinger i Adobe Bridge
  Angiv DNG-konverteringsindstillinger ved import af billeder til Bridge

  • JPEG-forhåndsvisning: Vælg Medium størrelse eller Fuld størrelse for at generere JPEG-forhåndsvisninger af konverterede DNG-billeder. Hvis du ikke vil generere JPEG-forhåndsvisninger, skal du vælge Ingen på rullemenuen.
  • Komprimeret (uden tab): Vælg denne indstilling for at reducere filstørrelsen på det konverterede billede.
  • Billedkonverteringsmetode: Vælg Bevar Raw-billede for at maksimere mængden af data, der bevares i den konverterede DNG-file. Ellers skal du vælge Konverter til lineært billede.
  • Integrer original Raw-fil: Vælg denne indstilling for at integrere din Camera Raw-fil (ikke-DNG) i DNG-filen. Dette opretter en større DNG-fil, men giver samtidig mulighed for, at den oprindelige Raw-fil om nødvendigt kan udtrækkes senere.
 9. Anvend metadata

  (Valgfrit) Hvis du vil anvende metadata, skal du vælge Grundlæggende metadata fra rullemenuen Skabelon til brug. Skriv derefter oplysningerne i tekstfelterne Creator og Copyright.

  Eventuelle brugerdefinerede metadataskabeloner, som du har oprettet i Bridge, er også tilgængelige i menuen Skabelon til Brug. For relaterede oplysninger se Arbejd med metadataskabeloner.

 10. Klik på Hent medier. Billederne vises i Adobe Bridge.

  Bemærk:

  Hvis du havde markeret afkrydsningsfeltet Åbn i Adobe Bridge, åbner Bridge automatisk den placering, hvor du har importeret mediefilerne og viser dine fotos eller undermapper i denne placering i panelet Indhold.

Importér fra enhed på macOS

På macOS leverer Bridge en ekstra mulighed Filer > Importér fra enhed for at importere medier fra enheder. Denne indstilling, der har begrænsede importindstillinger, kan bruges som et alternativ til indstillingen Filer > Hent billeder fra kamera, når du arbejder på macOS.

For enheder med forbindelse i PTP- eller MTP-tilstand (såsom kameraer eller Android-baserede enheder)

Skift enhedens tilstand fra PTP/MTP til USB-/Lager-tilstand, og slut enheden til computeren.

Bemærk:

Du kan finde vejledning til, hvordan tilstanden skiftes, i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Adobe Bridge kan nu registrere enheden, og du kan begynde at importere mediefiler fra enheden. Trinene er nævnt nedenfor.

På Apple-enheder (såsom iPad eller iPhone)

 1. Slut Apple-enheden til computeren.

 2. Klik på Filer > Importer fra enhed. I dialogboksen, der nu vises, genkendes den tilsluttede enhed automatisk.

 3. Vælg de medier, du vil importere, klik på Importer til for at vælge placering, og klik på Download.

  Importér fra enhed på macOS
  Importér fra enhed på macOS

  De valgte mediefiler importeres nu til Adobe Bridge.

 4. De valgte mediefiler importeres nu til Adobe Bridge. Som standard importeres mediefiler i Bridge til /Brugere/<dit brugernavn>/Billeder. Du kan finde denne mappe i panelet Mapper.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online