Brugerhåndbog Annuller

Brug samlinger i Adobe Bridge

Gruppér dine billeder på ét sted, så det er nemt at få dem vist.

Samlinger er en måde at gruppere billeder på ét sted, så det er nemt at få dem vist, selvom de er placeret i forskellige mapper eller på forskellige harddiske. Smarte samlinger er en samlingstype, der er genereret fra en gemt søgning. Med panelet Samlinger kan du oprette, finde og åbne samlinger samt oprette og redigere smarte samlinger.

Opret en samling

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Knappen Ny samling nederst i panelet Samlinger for at oprette en ny, tom samling.

  • Vælg en eller flere filer i panelet Indhold, og klik derefter på knappen Ny samling i panelet Samlinger. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil medtage de valgte filer i den nye samling.

Bemærk:

Hvis du markerer en fil i en samling, angives det som standard, at den er placeret i samlingsmappen. Marker filen, og vælg Filer > Vis i Bridge for at navigere til den mappe, hvor filen fysisk er placeret.

Opret en smart samling

 1. Klik på knappen Ny smart samling nederst på panelet Samlinger.
Bemærk:

Du kan tilføje eller fjerne en smart samling fra panelet Foretrukne ved at højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på de smarte Samlinger i panelet Samlinger og vælge Føj til Foretrukne eller Fjern fra Foretrukne.

Rediger en smart samling

 1. Vælg en smart samling i panelet Samlinger.
 2. Klik på knappen Rediger smart samling .
 3. Angiv nyt kriterium for den smarte samling, og klik derefter på Gem.
  Bemærk:

  Fjern fotos fra en smart samling ved at redigere kriterierne. Hvis du sletter et billede, mens en smart samling er vist, flyttes billedet til Papirkurv.

Omdøb en samling

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på samlingens navn, og indtast et nyt navn.

  • Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede og klik (Mac OS) på samlingens navn, og vælg Omdøb fra menuen. Overskriv herefter samlingens navn.

Slet en samling

Når du sletter en samling, fjerner du den blot fra listen med samlinger i Adobe Bridge. Der slettes ingen filer fra harddisken.

 1. For at slette en samling skal du gøre et af følgende:
  • Vælg navnet på en samling i panelet Indhold, og klik derefter på papirkurvsikonet.

  • Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede og klik (Mac OS) på samlingens navn, og vælg Slet fra menuen.

Føj filer til en samling

 1. Du kan føje filer til en samling ved at gøre et af følgende:
  • Træk filerne fra panelet Indhold, Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS) til navnet på samlingen i panelet Samlinger.

  • Kopier og indsæt filerne fra panelet Indhold til et samlingsnavn i panelet Samlinger.

Fjern filer fra en samling

 1. Du kan fjerne filer fra en samling ved at vælge samlingen i panelet Samlinger og gøre et af følgende:
  • Vælg en fil i panelet Indhold, og klik på Fjern fra samling, eller højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede, mens du klikker (Mac OS), og vælg Fjern fra samling.

  • Vælg en fil i panelet Indhold, og tryk på Delete-tasten. Klik på Afvis for at markere filen som afvist, Slet for at flytte den til Papirkurv eller Annuller for at beholde filen.

Flyt filer mellem samlinger

 1. Vælg en samling i panelet Samlinger.
 2. Træk en fil fra panelet Indhold til den samling i panelet Samlinger, som du vil kopiere den til.

Lokalisering af manglende filer

Adobe Bridge sporer filernes placering i samlinger. Hvis en fil fjernes i Adobe Bridge, forbliver filen i samlingen. Hvis en samling indeholder filer, som er blevet fjernet eller omdøbt i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS), eller hvis filer er placeret på en flytbar harddisk, som ikke er tilsluttet, når du viser samlingen, viser Adobe Bridge en advarsel øverst i panelet indhold, som indikerer, at der mangler filer.

 1. Klik på Reparer for at finde de manglende filer.
 2. Vælg de manglende filer i dialogboksen Søg efter manglende filer, og gør et af følgende:
  • Klik på Gennemse for at gå til filernes nye placering.

  • Klik på Spring over for at ignorere de manglende filer.

  • Klik på Fjern for at fjerne de manglende filer fra samlingen.

Adobe-logo

Log ind på din konto