Brugerhåndbog Annuller

Opret PDF-kontaktaftryk i Output-arbejdsrummet

Introduceret i oktober 2017-udgivelsen af Adobe Bridge CC

Det nye Output-arbejdsrum i Adobe Bridge giver dig mulighed for at oprette PDF-kontaktaftryk af et eller flere billeder. I Output-arbejdsrummet skal du først vælge en skabelon til dine PDF-kontaktaftryk i panelet Outputindstillinger til højre. Derefter kan du trække billeder fra panelet Indhold (nederst) til lærredet i panelet Vis output (midt). Du kan vælge at tilpasse forskellige outputindstillinger – dokument, gitter og margener, sidehoved og sidefod, vandmærke og PDF-egenskaber – og også gemme din brugerdefinerede skabelon til senere brug. De indstillinger, du anvender i panelet Outputindstillinger gengives nemt i panelet Vis output. Endelig er du klar til at eksportere et PDF-output.

Output-arbejdsrum

A. Panelet Vis output B. Panelet Outputindstillinger C. Output-arbejdsrum D. Knappen Eksporter til PDF E. Panelet Indhold F. Panelerne Filter og Samling G. Panelerne Favoritter og Mapper 

Panelet Vis output

Panelet Vis output viser en forhåndsvisning på PDF-kontaktaftrykket med dine fotos justeret i rækker og kolonner. Alle ændringer i panelet Outputindstillinger gengives med det samme i panelet Vis output. Du kan trække fotos fra panelet Indhold i bunden af skærmen på lærredet i panelet Vis output.

Panelet Outputindstillinger

Du kan bruge panelet Outputindstillinger til at vælge en foruddefineret skabelon eller tilpasse skabelonen til PDF-kontaktaftryk. Du kan tilpasse indstillinger, f. eks. DokumentGitter og MargenSidehoved og sidefodVandmærke og PDF-egenskaber. De ændringer, du foretager i dette panel gengives med det samme i panelet Vis output.

Oprettelse af et PDF-kontaktaftryk

 1. Klik på Output i standardarbejdsrummet.

 2. Gør et af følgende i panelet Outputindstillinger:

  • Vælg en foruddefineret skabelon fra rullelisten Skabelon. Standardskabelonen er 2 x 2 celler.
  • Vælg Brugerdefineret i rullelisten Skabelon og angiv indstillinger i harmonikaerne Dokument, Gitter og margen, Sidehoved og sidefod, Vandmærke og PDF-egenskaber. Få mere at vide om indstillingerne i Anvend outputindstillinger.
  Bemærk:

  Hvis du vælger en foruddefineret skabelon og derefter foretager ændringer i panelet Outputindstillinger, ændres skabelonen til brugerdefineret.

  Ændringerne i panelet Outputindstillinger gengives med det samme i panelet Vis output.

 3. Træk billeder fra panelet Indhold til lærredet i panelet Vis output.

  I en forhåndsvisning af et dokument (Output-arbejdsrum), der indeholder mere end ét medieaktiv, kan du trække et enkelt aktiv eller en markering med aktiver (både sammenhængende og ikke-sammenhængende) til en ny placering inden for forhåndsvisningen af dokumentet. Mens du trækker for at omarrangere vises en farvet fremhævning for at angive den nye placering. Markeringen kan indsættes på starten af siden, i slutningen af siden eller mellem andre medieaktiver.

 4. (Valgfrit) Du kan gøre en af følgende på lærredet:

  • Roter et billede: Du kan rotere et billede ved at klikke på et billede og derefter klikke på ikonet  eller .
  • Fjern et billede: Du kan fjerne et billede fra lærredet ved at klikke på et billede og derefter klikke på Fjern.
  • Vis hjælpelinjer: Du kan få vist hjælpelinjer ved at markere afkrydsningsfeltet Vis hjælpelinjer i panelet Vis output.
  • Nulstil indhold: Du kan nulstille indholdet i kontaktaftrykket ved at klikke på knappen Nulstil i panelet Vis output.
 5. Klik på Eksporter til PDF i panelet Vis output.

Anvend outputindstillinger

Skabelon

Du kan vælge mellem foruddefinerede skabeloner eller oprette din egen skabelon for at oprette et PDF-kontaktaftryk. Du kan også vælge en foruddefineret skabelon og derefter tilpasse den i henhold til dine krav.

Outputindstillinger

 • Skabelon: Viser listen over foruddefinerede og brugerdefinerede skabeloner.
 • Gem skabelon : Gemmer en brugerdefineret skabelon.
 • Slet valgt skabelon .: Sletter en brugerdefineret skabelon, der er valgt i rullelisten Skabelon.
 • Hurtigadgangsmenu til indstillinger : Viser hurtig adgang til indstillinger for output.

Dokument

Dokumentindstillinger

Du kan angive sideindstillinger i et PDF-kontaktaftryk. Harmonikaen Dokument i panelet Outputindstillinger viser følgende indstillinger:

 • Sidestørrelse: Viser sidestørrelsesindstillinger for PDF-kontaktaftryk.
 • Bredde/højde: Angiver bredden og højden på siden i pixels, millimeter, centimeter og millimeter.
 • Retning: Angiver sideretning som stående eller liggende .
 • Baggrundsfarve: Angiver baggrundsfarven for PDF-kontaktaftrykket. Du kan bruge standardfarveboksen eller pipetteværktøjet for at vælge baggrundsfarven. Du kan få mere at vide om pipetteværktøjet i Brug pipetteværktøj til at vælge farve.
 • Opløsning: Viser opløsningen af PDF-kontaktaftrykket i pixels pr. tomme (ppi).
 • Billedkvalitet: Angiver billedkvaliteten i PDF-kontaktaftrykket.
 • Placering af miniaturebillede: Viser indstillingerne for billedplacering i PDF-kontaktaftrykket. Du kan placere billederne på tværs af rækker (venstre mod højre) eller kolonner (fra top til bund).
 • Roter miniaturebillede og tilpas: Roterer en miniature af billedet, så det passer i en celle.
 • Gentag et foto pr. side: Beholder et billede pr. side i PDF-kontaktaftrykket.
 • Medtag filnavn: Medtager filnavnet på billedet i PDF-kontaktaftrykket.
 • Medtag filtypenavn: Medtager filtypenavnet på billedet i PDF-kontaktaftrykket.
 • Formatering af skrifttype i filnavn: Angiver formatering af skrifttype såsom skrifttype, farve, størrelse og typografi.

Gitter og margener

Indstillinger for gitter og margener

Du kan angive layoutet i dit kontaktaftryk ved at angive rækker og kolonner. Harmonikaen Gitter og margener i panelet Outputindstillinger viser følgende indstillinger:

 • Gitterlayout : Bruges til at indstille gitterlayoutet for kontaktaftrykket. Du kan angive antallet af rækker og kolonner.
 • Cellemellemrum: Bruges til at indstille afstanden mellem to celler. Du kan angive den lodrette og vandrette afstand mellem to celler.
 • Cellestørrelse: Angiver størrelsen af cellerne i centimeter. Du kan vælge automatisk mellemrum for at lade Adobe Bridge indstille afstanden mellem to celler.
 • Margener: Angiver venstre, højre, øverste og nederste margen for celler i kontaktaftrykket. Du kan klikke på ikonet for at tilknytte margenen for højre/venstre og top/bund.
Indstillinger for sidehoved og sidefod

Du kan føje sidehoved, sidefod og sidenummer til dit kontaktaftryk. Harmonikaen Sidehoved og sidefod i panelet Outputindstillinger viser følgende indstillinger:

 • Sidehovedindstillinger:
  • Medtag sidehoved: Aktiverer sidehovedindstillinger for kontaktaftrykket.
  • Tekst: Indtast den tekst, som du vil have vist i PDF-sidehovedet.
  • Tekstjustering: Brug venstre , midter , og højre justeringsikoner for at justere tekstplaceringen i sidehovedet.
  • Tekstformatering: Vælg skrifttype, skriftstørrelse og typografi på sidehovedet fra de tilsvarende rullelister. Du kan vælge skrifttypefarven fra standardfarveboksen eller bruge pipetteværktøjet til at vælge en farve. Du kan få mere at vide om pipetteværktøjet i Brug pipetteværktøj til at vælge farve.
  • Størrelse på sidehoved: Træk skydeknappen Størrelse på sidehoved for at justere det område, der er beregnet til sidehovedet, i forhåndsvisningen af dokumentet.
  • Størrelse på skillelinje: Træk skydeknappen Størrelse på skillelinje for at justere bredden af skillelinjen, der vises i hovedet. Du kan angive en værdi fra 0 pkt. til 5 pkt.
  • Farve på skillelinje: Vælg en farve til skillelinjen i farveboksen eller brug pipetteværktøjet til at vælge en farve. Du kan få mere at vide om brug af pipetteværktøjet i Brug pipetteværktøj til at vælge farve.
 • Indstillinger for sidefod:
  • Medtag sidefod: Aktiverer sidefodsindstillinger for kontaktaftrykket.
  • Tekst: Indtast den tekst, som du vil have vist i PDF-sidefoden.
  • Tekstjustering: Brug venstre , midter , og højre justeringsikoner til at justere tekstplaceringen i sidefoden.
  • Tekstformatering: Vælg skrifttypeformatering, skriftstørrelse, og skrifttykkelse til sidefodsteksten på de tilsvarende rullelister. Du kan vælge skrifttypefarven fra standardfarveboksen eller bruge pipetteværktøjet til at vælge en farve. Du kan få mere at vide om brug af pipetteværktøjet i Brug pipetteværktøj til at vælge farve.
  • Størrelse på sidefod: Træk skydeknappen Størrelse på sidefod for at justere det område, der er beregnet til sidefoden, i forhåndsvisningen af dokumentet.
  • Størrelse på skillelinje: Træk skydeknappen Størrelse på skillelinje for at justere bredden på skillelinjen, der vises i sidefodsområdet. Du kan angive en værdi fra 0 pkt. til 5 pkt.
  • Farve på skillelinje: Vælg en farve på skillelinjen i farveboksen eller brug pipetteværktøjet til at vælge en farve. Du kan få mere at vide om brug af pipetteværktøjet i Brug pipetteværktøj til at vælge farve.
 • Sidenummer:
  • Medtag sidenummer: Slår sidenummerering til i kontaktaftrykket.
  • Placering: Vælg en af indstillingerne på rullelisten Placering for at få vist sidenummer – venstre sidehoved, sidehoved midt i, højre sidehoved, venstre sidefod, sidefod midt i eller højre sidefod.
  • Tekstformatering: Vælg skrifttype, skriftstørrelse, og skrifttykkelse til sidenummereringen fra de tilsvarende rullelister. Du kan vælge skrifttypefarven fra standardfarveboksen eller bruge pipetteværktøjet til at vælge en farve. Du kan få mere at vide om brug af pipetteværktøjet i Brug pipetteværktøj til at vælge farve.

Vandmærke

Indstillinger for vandmærke

Du kan føje et tekst- eller billedvandmærke til dit kontaktaftryk. Harmonikaen Vandmærke i panelet Outputindstillinger viser følgende indstillinger:

 • Intet vandmærke: Som standard er radioknappen Intet vandmærke valgt.
 • Tekst i vandmærke: Vælg alternativknappen Tekst i vandmærke for at føje en tekst i vandmærke til kontaktaftrykket.
  • Tekst: Indtast den tekst, du vil have vist som vandmærket.
  • Tekstformatering: Vælg skrifttype, skriftstørrelse, og skrifttykkelse for vandmærketeksten fra de tilsvarende rullelister.
 • Billede i vandmærke: Vælg alternativknappen Billede i vandmærke for at føje et billede i vandmærke til kontaktaftrykket. Klik på Vælg fil og upload et billede.
 • Placering: De placeringsindstillinger, du vælger, anvendes på tekstvandmærket eller billedvandmærket, afhængigt af den alternativknapindstilling, du har valgt.
  • Type: I rullelisten Type skal du vælge, om du vil placere tekst/billedvandmærket på medieaktiver, der aktuelt er føjet til dokumentforhåndsvisningen eller på hver side i dokumentforhåndsvisningen.
  • Rotation: I tekstfeltet Rotation skal du indtaste en værdi fra 0 til 359. Tekst/billede i vandmærke roterer de angivne grader i dokumentforhåndsvisningen.
  • Position: I feltet Position kan du vælge en indstilling i ankerwidgeten for at positionere tekst/billedvandmærket på mediefiler eller på dokumentforhåndsvisningen.
  • Margener: Brug skydeknapperne Vandret margen eller Lodret margen for at justere den vandrette eller lodrette forskydning af tekst/billedvandmærket.
  • Skala: Skalering kan kun bruges på billedvandmærket. Brug skydeknappen Skala til at justere skaleringen af billedvandmærket.
  • Opacitet: Brug skydeknappen Opacitet til at justere opaciteten af vandmærket.

PDF-egenskaber

PDF-egenskaber

Du kan sikre dit PDF-kontaktaftryk og angive indstillinger for afspilning. Harmonikaen PDF-egenskaber i panelet Outputindstillinger viser følgende sikkerheds- og afspilningsindstillinger:

 • Sikkerhed:
  • Åbn Adgangskode: Hvis aktiveret, skal modtageren indtaste denne adgangskode for at åbne det genererede PDF-kontaktaftryk.
  • Tilladelsesadgangskode: Hvis aktiveret, skal modtageren indtaste denne adgangskode for at ændre tilladelser i den genererede PDF. Denne adgangskode er ikke påkrævet for at åbne dokumentet i Reader eller Acrobat. Denne adgangskode er kun nødvendig for at ændre den begrænsning, du har angivet.
  • Deaktiver udskrivning: Hvis denne funktion vælges, angives der udskrivningsbegrænsninger i den genererede PDF-fil. For at ændre tilladelsesindstillingen for udskrivning skal modtageren have tilladelsesadgangskoden. Denne indstilling aktiveres kun, når du indstiller tilladelsesadgangskoden.
 • Afspil:
  • Åbn i fuldskærmstilstand: Åbner den genererede PDF i fuld skærmtilstand. PDF fylder hele skærmen, og Acrobat-menulinjen, -værktøjslinjen og -vinduesfunktioner er skjulte.
  • Gå automatisk videre til næste side: Hvis markeret, går PDF-sider automatisk videre i fuldskærmstilstand ved hvert angivet antal sekunder, der angives i feltet Varighed (sekunder).
  • Varighed: Varigheden af afspilningen for hver side i sekunder.
  • Gentag efter sidste side: Hvis markeret, går PDF-dokumentsiderne kontinuerligt videre, og returnerer til den første side efter den sidste.
  • Overgang: Vælg en overgangseffekt at få vist ved visning af PDF i fuldskærmstilstand. Hvis du ikke vil anvende nogen overgangseffekter, skal du vælge Ingen på rullelisten. Felterne Retning og Hastighed deaktiveres, når du angiver Overgang som Ingen.
  • Retning: Bestemmer forløbet på den valgte sideovergang på skærmen, f.eks. ned, venstre, vandret osv. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af overgangen.
  • Hastighed: Vælg den ønskede hastighedsindstilling for den overgangseffekt, du har valgt.

Brug pipetteværktøjet til at vælge farve

Du kan bruge pipetteværktøjet til at indsamle en farve fra et vilkårligt sted på skærmen.

 1. Klik på pipetteværktøjet ud for en farveindstilling.

 2. Hold museknappen nede, og træk et vilkårligt sted på skærmen. Farveboksen ændres dynamisk, mens du trækker.

 3. Slip museknappen for at vælge farven.

Gem en brugerdefineret skabelon

Du kan angive dine egne indstillinger i panelet Outputindstillinger og gemme dem som en skabelon.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg en foruddefineret skabelon fra rullelisten Skabelon.
  • Vælg Brugerdefineret på rullelisten Skabelon.
 2. Anvend de nødvendige indstillinger i panelet Outputindstillinger. Når du vælger en foruddefineret skabelon og foretager ændringer i Outputindstillinger, ændres skabelonen til Brugerdefineret.

  Få mere at vide om indstillingerne i Anvend outputindstillinger.

 3. Klik på ikonet ved siden af rullelisten Skabelon.

 4. Angiv navnet på skabelonen, og klik på Gem.

  Bemærk:

  Du kan vælge en brugerdefineret skabelon fra rullelisten Skabelon og derefter slette den ved at klikke på ikonet .

Outputindstillinger

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • (Windows) Klik på Rediger > Indstillinger > Output. Du kan også trykke på Ctrl+K.
  • (macOS) Klik på Adobe Bridge > Præferencer > Output. Alternativt kan du trykke på Kommando+K.
  Bemærk:

  Du kan bruge menuen Hurtig adgang i panelet Outputindstillinger til hurtigt at angive indstillingerne.

 2. Angiv følgende indstillinger:

  • Vis PDF efter eksport: Hvis markeret, åbnes den eksporterede PDF åbnes i Acrobat Reader, når du har gemt den.
  • Bevar integreret farveprofil: Hvis markeret, bevarer den farveprofilen, der er integreret i billedet, hvis det er muligt. Hvis profilen ikke understøttes i JPEG, konverterer Adobe Outputmodul profilen til sRGB.
  • Brug solotilstand til funktionsmåde for outputpanel: Styrer åbning/lukning af harmonikaer i panelet Outputindstillinger – Dokument, Gitter og margen, Sidehoved og sidefod, Vandmærke og PDF-egenskaber.
   • Hvis markeret forbliver kun en harmonika åben ad gangen.
   • Hvis ikke markeret kan du åbne flere harmonikaer ad gangen.
  • Foretræk cellestørrelse over cellemellemrum, når margeners størrelse tilpasses:
   • Hvis markeret ændres cellemellemrummet, mens cellestørrelsen bevares, når du øger eller mindsker margener.
   • (Standardindstilling) Hvis ikke markeret ændres cellestørrelsen, mens cellemellemrummet bevares, når du øge eller mindske margener. 
 3. Klik på OK.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?