Brugerhåndbog Annuller

Brug af nøgleord i Adobe Bridge

Anvend Adobe Bridge-nøgleord på dine filer

Med panelet Nøgleord kan du oprette og anvende Adobe Bridge-nøgleord på filer. Nøgleord kan organiseres i hierarkiske kategorier, der består af overordnede nøgleord og underordnede nøgleord (kaldet undernøgleord). Med nøgleord kan du identificere filer ud fra deres indhold. Du kan f.eks. bruge panelet Filter til at få vist alle filer i en mappe, der deler nøgleord, og du kan bruge kommandoen Find til at finde filer, der indeholder de angivne nøgleord.

Du kan få mere at vide på Nested, hierarchal keywording | Adobe Bridge.

Opret nye nøgleord eller undernøgleord

 1. Vælg et nøgleord på panelet Nøgleord.

  Hvis Navne f.eks. er valgt, og der tilføjes et nyt nøgleord, oprettes et nøgleord på samme niveau som Navne, f.eks. Sport. Hvis du tilføjer et nyt undernøgleord, kan du oprette et nøgleord under Navne, f.eks. Juanita.

 2. Klik på knappen Nyt nøgleord eller knappen Nyt undernøgleord , eller vælg enten Nyt nøgleord eller Nyt undernøgleord i panelmenuen.
 3. Skriv nøgleordets navn, og tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Hvis du ønsker, at et overordnet nøgleord kun bruges til strukturerede formål, skal du sætte parenteser omkring nøgleordet, f.eks. [Navne]. Nøgleord i parenteser kan ikke føjes til filer.

Bemærk:

Du kan også tilføje nøgleord ved at bruge boksen Find nederst på panelet Nøgleord. Brug kommaer til at angive undernøgleord og semikoloner til at angive separate elementer. Hvis du f.eks. vil føje "Los Angeles" til kategorien Steder, skal du vælge nøgleordet "Steder", skrive Los Angeles og derefter klikke på knappen Nyt undernøgleord.

Anvend nøgleord på filer

 1. Marker den eller de filer, hvor nøgleord skal tilføjes.
 2. På panelet Nøgleord skal du markere feltet ud for navnet på nøgleordet eller undernøgleordet. Hold Skift nede, og klik på feltet for at markere alle overordnede nøgleord.

En afkrydsning vises i feltet ud for nøgleordet, når det er føjet til en udvalgt fil. Hvis du vælger flere filer, men nøgleordet kun blev føjet til nogle af dem, vises en bindestreg (-) i nøgleordsfeltet.

Bemærk:

Hvis du holder Skift nede og klikker på et undernøgleord, føjes de overordnede nøgleord også til filen. Marker Anvend automatisk overordnede nøgleord i Nøgleordsindstillinger, hvis du vil ændre funktionsmåden, således at de overordnede nøgleord automatisk tilføjes, når der klikkes på et undernøgleord (kun undernøgleordet tilføjes, når du holder Skift nede og klikker).

Fjern nøgleord fra en fil

 • Hvis du vil fjerne afkrydsningen, skal du markere filen og derefter klikke på feltet ud for navnet på nøgleordet eller nøgleordssættet. Hvis du også vil fjerne afkrydsningen fra alle overordnede nøgleord, skal du holde Skift nede og klikke på nøgleordsfeltet.
 • Hvis du vil fjerne en afkrydsning, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på nøgleordsfeltet. Denne fremgangsmåde er især nyttig, når du markerer flere filer, hvor nøgleordet kun anvendes på nogle, og en bindestreg derfor vises i nøgleordsfeltet. Hvis du vil fjerne en afkrydsning fra et nøgleord og alle dets overordnede nøgleord, skal du holde Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) nede og klikke på nøgleordsfeltet.
 • Marker filen, og vælg derefter Fjern nøgleord i menuen på panelet Nøgleord. Klik på Ja, hvis du vil fjerne alle nøgleord fra filen.

  Tip: Du kan låse en fil, så nøgleord ikke kan fjernes utilsigtet, ved at højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på filen i panelet Indhold og vælge Lås element. Når et element er låst, kan du ikke tilføje eller fjerne nøgleord, redigere metadata eller anvende etiketter eller klassificeringer.

Administrer nøgleord

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil omdøbe et nøgleord, skal du markere nøgleordet eller nøgleordssættet og vælge Omdøb i panelmenuen. Overskriv derefter navnet på panelet, og tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

   Bemærk: Når du omdøber et nøgleord, ændres nøgleordets navn kun for de valgte filer. Det oprindelige navn på nøgleordet forbliver uændret i alle andre filer, hvori nøgleordet blev tilføjet tidligere.

  • Hvis du vil flytte et nøgleord til en anden nøgleordsgruppe, skal du trække nøgleordet til det overordnede nøgleord, hvor det skal vises, og derefter slippe museknappen.

  • Du kan ændre et undernøgleord til et nøgleord ved at trække undernøgleordet under listen med nøgleord til bunden af panelet Nøgleord.

  • Hvis du vil slette et nøgleord, skal du markere nøgleordet ved at klikke på dets navn, og derefter klikke på knappen Slet nøgleord nederst i panelet eller vælge Slet i panelmenuen.

   Bemærk: Midlertidige nøgleord, som f.eks. nøgleord du får fra andre brugere, vises med kursiv i panelet Nøgleord. Hvis du vil gøre midlertidige og andre nøgleord permanente i Adobe Bridge, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på nøgleordet og derefter vælge Gør permanent i genvejsmenuen.

  • Hvis du vil udvide eller skjule nøgleordskategorier, skal du klikke på pilen ud for kategorien eller vælge Udvid alle eller Skjul alle i panelmenuen.

  • Hvis du vil søge efter filer ved hjælp af nøgleord, skal du vælge Find i menuen på panelet Nøgleord. (Se Søg efter filer og mapper med Adobe Bridge.)

Find nøgleord

 1. I boksen nederst på panelet Nøgleord skal du indtaste navnet på det ønskede nøgleord.

Som standard fremhæves alle nøgleord, der indeholder de indtastede tegn. Den første forekomst fremhæves med grøn, mens alle efterfølgende forekomster fremhæves med gul. Klik på Find næste nøgleord eller Find forrige nøgleord for at vælge et andet fremhævet nøgleord.

Bemærk:

Hvis du kun vil fremhæve nøgleord, som starter med de tegn, du indtaster, skal du klikke på ikonet for forstørrelsesglas i søgeboksen og vælge Starter med som søgemetode. Hvis Indeholder f.eks. er valgt, og du indtaster "i", fremhæves både "Indiana" og "Maine", mens det kun er "Indiana", der fremhæves, hvis du markerer Starter med.

Importer eller eksporter nøgleord

Du kan importere tabulatorindrykkede tekstfiler, der er eksporteret fra andre programmer, f.eks. Adobe Photoshop Lightroom. Du kan også eksportere Adobe Bridge-nøgleord som tekstfiler. Disse filer er indkodet som UTF-8 eller ASCII, som er et undersæt af UTF-8.

 • Hvis du vil importere en nøgleordsfil i Adobe Bridge uden at fjerne eksisterende nøgleord, skal du vælge Importer i menuen på panelet Nøgleord og derefter dobbeltklikke på den fil, der skal importeres.
 • Hvis du vil importere en nøgleordsfil i Adobe Bridge og fjerne eksisterende nøgleord, skal du vælge Ryd og importer i menuen på panelet Nøgleord og derefter dobbeltklikke på den fil, der skal importeres.
 • Hvis du vil eksportere en nøgleordsfil, skal du vælge Eksporter i menuen på panelet Nøgleord, angive et filnavn og klikke på Gem.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?