Får du vist den korrekte artikel?

Denne artikel henviser til Digital Publishing Suite. Du kan finde AEM Mobile-artiklen her: Hyperlinks.

Du kan bruge panelet Hyperlinks eller panelet Knapper til at oprette links, der går til websteder, andre artikler og mere. Det er ikke alle typer knaphandlinger og hyperlinks, der understøttes i folioer.

Hyperlinkoverlejringer understøttes i rulbare rammer og diasshow, men ikke andre overlejringer.

Videoselvstudium

Videoselvstudium
<a href="http://bit.ly/qGZaft">Hyperlinkhandlinger (på engelsk)</a>
Colin Fleming

Brug panelet Knapper til at oprette links til websteder, til en anden side eller til en anden artikel.

De bedste resultater opnås ved at bruge panelet Knapper i stedet for panelet Hyperlinks til at oprette links. Panelet Knapper er mere fleksibelt og mere stabilt.

 1. Opret det objekt, der skal bruges som knap, i InDesign.

  Hvis knappen f.eks. skal springe til et websted, skal du oprette en tekstramme eller indsætte et billede.

 2. Åbn panelet Knapper (Vindue > Interaktiv > Knapper), marker objektet, og klik på ikonet Konverter objekt til en knap.

 3. Vælg Ved slip for Hændelse.

  Ved slip er den eneste knaphændelse, der understøttes.

 4. Klik på plustegnet ud for Handling, og vælg en understøttet handling.

  Understøttede knaphandlinger
  Understøttede knaphandlinger

  A. Understøttede handlinger for hyperlinkknapper B. Understøttede handlinger for diasshowknapper 

  Understøttede hyperlinkhandlinger omfatter Gå til første side, Gå til sidste side, Gå til næste side, Gå til forrige side, Gå til URL, Lyd, Video og Gå til side. Handlingerne Gå til næste tilstand, Gå til forrige tilstand og Gå til tilstand understøttes til diasshows.

  Brug ikke handlingen Gå til destination til at springe til en anden artikel. Brug i stedet handlingen Gå til URL i formatet "navto". Se det relaterede afsnit senere i denne artikel.

 5. Hvis du ønsker det, kan du tilføje yderligere knaphandlinger.

  Handlinger afspilles i rækkefølge. Hvis den første handling f.eks. afspiller en video, og den anden handling afspiller et andet dias, afspilles videoen først, og derefter vises diasset.

 6. Hvis du vil ændre indstillinger for hyperlinks, skal du markere knapobjektet og derefter angive disse indstillinger i panelet Folio Overlays:

  Åbn i folio

  Vis indholdet i en webvisning inde i fremviseren. Fravælg denne indstilling, når der linkes til URL'er som itms://, mailto: og tel:.

  Åbn i enhedsbrowser

  Vis indholdet uden for fremviseren i mobilenhedsbrowseren, f.eks. Safari til mobil på en iPad. Vælg Spørg først, hvis der skal vises et spørgsmål, når brugeren trykker på linket.

I InDesign kan du bruge panelet Hyperlinks til at tilføje hyperlinks. Hyperlinks er især velegnede til tekst. Hvis du vil bruge en ramme som hyperlink, kan du bruge panelet Knapper i stedet for panelet Hyperlinks. Knapper er mere alsidige og mere stabile.

 1. Marker den ramme eller tekst, du vil bruge som hyperlink.

 2. Åbn panelet Hyperlinks (Vindue > Interaktiv > Hyperlinks).

 3. Vælg Nyt hyperlink i panelmenuen i panelet Hyperlinks.

 4. Fravælg Delt destination.

  Med Delt destination kan du navngive og genbruge hyperlinks, men det er bedst at undgå at bruge denne indstilling i DPS-arbejdsforløbet.

 5. Angiv en af følgende indstillinger i menuen Lænk til, og klik derefter på OK:

  URL

  Hvis du trykker på et URL-hyperlink, vises en webside (http://), et App Store-program (itms://), et Amazon Appstore-program (amzn://) eller en anden artikel (navto://).

  Eksempel: http://www.adobe.com

  Når du skal oprette links til websider, skal du skrive hele URL'en, inklusive "http://".

  Bemærk:

  Når du skal oprette links til en iTunes-URL, skal du fravælge Åbn i folio i panelet Folio Overlays. Ellers kan fejlmeddelelsen "Siden kan ikke åbnes" blive vist ved tryk på hyperlinket. Hvis du bruger formatet itms:// eller amzn:// i et link til et App Store-program, skal du slå Åbn i folio fra.

  Hyperlinket navto:// springer til en anden artikel eller en anden side i artiklen. Skriv navto:// efterfulgt af artikelnavnet, som det vises i panelet Folio Builder. Brug værdien af Artikelnavn, ikke værdien af Titel for artiklen. Hvis du vil inkludere et sidetal, skal du tilføje # efterfulgt af et tal. Bemærk dog, at den første side har nummer 0, så tilføjelse af #2 springer til side 3.

  Eksempel: navto://nyhedsartikel

  Eksempel: navto://nyhedsartikel#2 (springer til side 3)

  E-mail

  Tryk på et e-mail-hyperlink starter e-mail-programmet med Til-feltet udfyldt.

  Side

  Tryk på et sidehyperlink springer til en anden side i folioen. Brug ikke denne indstilling til at springe til en anden artikel.

  Hyperlinket Tekstanker understøttes ikke.

 6. Hvis du vil ændre indstillinger for hyperlinks, skal du markere hyperlinkobjekterne og derefter angive disse indstillinger i panelet Folio Overlays:

  Åbn i folio

  Vis indholdet i en webvisning inde i fremviseren. Fravælg denne indstilling, når der linkes til URL'er som itms://, mailto: og tel:.

  Åbn i enhedsbrowser

  Vis indholdet uden for fremviseren i mobilenhedsbrowseren, f.eks. Safari til mobil på en iPad. Vælg Spørg først, hvis der skal vises et spørgsmål, når brugeren trykker på linket. Denne indstilling er deaktiveret, hvis Åbn i folio er valgt.

  Bemærk:

  Indstillingerne i panelet Folio Overlays er ikke tilgængelige for teksthyperlinks. Du kan ikke ændre indstillinger for teksthyperlinks, der som standard er indstillet til Åbn i folio. Men fremviseren har indbyggede undtagelser for visse præfikser, såsom itms://, tel: og mailto:. Der åbnes en ekstern app som standard for disse URL'er.

Se Oprettelse af hyperlinks i Hjælp til InDesign CS5/CS5.5 for yderligere oplysninger om oprettelse af hyperlinks.

Folioartikler gemmes på en server, så links, der angiver en sti til en InDesign-fil, brydes, når der vises en skærmversion. Brug "navto"-formatet til at lænke til andre artikler.

Når du opretter en knap eller et hyperlink, kan du erstatte "http://" med "navto://" i feltet URL. Angiv derefter navnet på målartiklen, som det vises i panelet Folio Builder. Brug værdien af Artikelnavn, ikke værdien af Titel for artiklen. Gyldige navto-formater omfatter navto://[artikelnavn] og navto://[artikelnavn]#n. Hvis du tilføjer #n, bliver der angivet et sidenummer. Den første side i et dokument er nummer 0, så du skal angive #2 for at springe til side 3.

Oprettelse af links med navto
Spring til side 3 i en anden artikel

Navto-eksempler:

navto://cykler

navto://cykler#2 (springer til side 3 i artiklen om cykler)

Bemærk:

Hvis du har brugt en tidligere version af værktøjerne til at oprette et navto-link ved hjælp af et mappenavn eller et artikelnavn, der adskiller sig fra målartikelnavnet, bliver dine links brudt. Du kan rette dine navto-links ved enten at omdøbe artiklen (navnet, ikke titlen) eller redigere de relevante navto-links, så de peger på artikelnavnet, som det vises i panelet Folio Builder.

I v30-versionen blev der introduceret nye relative muligheder for artikel- og sidenavigering. Bemærk, at relative navto-formater kun understøttes i v30 eller senere apps, men du kan bruge alle folioformater (v20 eller senere). Relative navto-links understøttes i fremviserne i iOS, Android og Windows Store, men endnu ikke i den stationære fremviser eller webfremviseren.

Du kan bruge forskellige navto://relative-formater til at springe til den næste, forrige, første eller sidste artikel, eller til at nulstille folioen. En knap med handlingen navto://relative/first springer til den første artikel i folioen. Gyldige formater omfatter first, last, next, previous, current og reset. Du kan også springe til en specifik artikel i forhold til dens placering i folioen, såsom femte artikel.

Eksempel: navto://relative/last (springer til den sidste artikel i folioen)

Eksempel: navto://relative/last#sidste (springer til den sidste side i den sidste artikel i en folio)

Eksempel: navto://relative/4 (springer til den femte artikel i folioen)

Eksempel: navto://relative/4#2 (springer til den tredje side eller femte artikel i en folio)

Formatet "current" er især brugbart til sidenavigation. Du kan bruge #forrige, #næste, #første, #sidste, og du kan springe til en specifik side, såsom #3 for at springe til side 4 i artiklen.

Eksempel: navto://relative/current#forrige (springer til forrige side i artiklen)

Eksempel: navto://relative/current#sidste (springer til den sidste side i artiklen)

Eksempel: navto://relative/current#3 (springer til den fjerde side i den aktuelle artikel)

Anvend navto-formatet til at oprette en knap, der nulstiller folioen.

Eksempel: navto://relative/reset (springer til den første artikel og rydder alle læsepositioner i artiklerne)

I artikler med jævn rulning kan du bruge decimaler eller procenter til at springe til en bestemt position.

Eksempel: navto://minartikel#3.3 (springer til en bestemt position i en artikel med jævn rulning, som viser bunden af side 4 og toppen af side 5)

Eksempel: navto://minartikel#50% (hopper til midten af en artikel med jævn rulning)

Du kan udvide disse relative navto-funktioner ved at oprette en overlejring til webindhold eller en HTML-artikel, som opretter adgang til Reading API. Du kan f.eks. sende forespørgsler til folioen for at afgøre oplysninger, såsom hvor mange artikler er i folioen og hvor mange sider er i artiklen. Du kan derefter vise disse oplysninger eller bruge dem på en anden måde inde i overlejringen eller HTML-artiklen. Du kan finde flere oplysninger i Nye API'er og funktioner i r30 i DPS Developer Center.

Når du opretter et hyperlink eller en knap, der er URL-baseret, kan du bruge "navto://" URL til at springe til en anden artikel. Navto er især velegnet i spring til HTML-artikler.  

Spring til HTML-artikel

Skriv navto://, efterfulgt af HTML-artikelnavnet (ikke artiklens titel).

Eksempel: navto://nyhedsartikel

Spring til anker i HTML-artikel

Du kan ikke springe til en bestemt side i en HTML-artikel, men du kan springe til et anker ved at skrive navto://[artikelnavn]#[ankernavn].

Eksempel: navto://nyhedsartikel#del4

Bemærk:

Du kan definere et anker i en HTML-fil ved at åbne HTML-filen i en teksteditor. Naviger til den tekst, der skal fungere som anker, og indsæt teksten i et ankermærke som f.eks. "Dette er del 4 af artiklen".

Spring til InDesign-artikel fra HTML-artikel

Brug navto-formatet til at oprette et hyperlink fra en HTML-artikel til en InDesign-artikel. Eksempel:

<a href="navto://nyhedsartikel">Se nyhedsartiklen</a>

Du kan også navigere til sider i en InDesign-artikel ved at tilføje sidetallet efter dokumentnavnet. Den første side i et dokument har nummer 0, den anden side nummer 1 osv. Eksempel:

<a href="navto://Cykling#3">Gå til side 4 i cykelartikel</a>

Spring fra HTML til HTML

Brug navto-formatet til at springe fra én HTML-artikel til en anden ved hjælp af mappenavnet. Eksempel:

<a href="navto://nyhedsartikel">Se nyhedsartiklen</a>

Du kan skabe knapper, som fører til biblioteket, til listen over afsnit eller til den seneste visning (knappen Tilbage). Brug et vilkårligt af disse goto:// format-er i en knaphandling:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Disse goto://-formater understøttes ikke i den gamle AIR-baserede Android-fremviser. Kun formaterne "library" og "lastview" understøttes i øjeblikket i den integrerede Android-fremviser.

Hvis du har en Enterprise DPS-konto, kan du bruge goto-formatet til at oprette lænker fra artikler til det HTML-indhold, der er knyttet til brugerdefinerede ikoner. Du kan f.eks. bruge DPS App Builder til at angive brugerdefinerede ikoner for "Butik", "Hjælp" og "Vilkår". Disse knapper vises i fremviserbiblioteket. Brug følgende format, når du vil oprette en knap i en artikel, der åbner HTML-indholdet for et af disse brugerdefinerede ikoner:

goto://ApplicationViewState/[label]

Knaphandlingen goto://ApplicationViewState/Store åbner f.eks. HTML-butikken, nøjagtigt som hvis man trykker på det brugerdefinerede butiksikon i biblioteket.

Brug DPS App Builder til at oprette brugerdefinerede ikoner og angive etiketter. Se Navigationsværktøjslinje (kun Enterprise).

Disse goto-formater virker ikke, når der linkes fra biblioteket eller en tilpasset plads til en anden tilpasset plads. Brug i stedet API'en goToState. Se Library and Store SDK (muligvis på engelsk).

Du kan oprette et hyperlink eller en knap, der viser en lokal HTML-, billed- eller PDF-fil eller et element i fremviserens programbrowser.

 1. Tilføj en mappe, der indeholder den lokale HTML-fil, i mappen HTMLResources.

  Sørg for, at mappen HTMLResources findes i folioen. Se Import af mappen HTMLResources.

 2. Opret et link for at få vist HTML-filen i in-app-browseren:

  InDesign-kildedokument

  Brug feltet URL for enten et hyperlink eller en knap til at indtaste stien uden http://, navto:// eller noget andet præfiks. Eksempel:

  HTMLResources/Tegneserier/tog1.html

  HTML-artikel

  Angiv placeringen fra en HTML-artikel. Eksempel:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Se galleri med tegneserietog</a>

  Du kan f.eks. henvise et PNG-billede således:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train2.png”>Se billede af tegneserietog</a>

  Overlejring til webindhold

  Overlejringer til webindhold er indrykket to niveauer dybere end en HTML-artikel. Eksempel:

  <a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Se galleri med tegneserietog</a>

  Bemærk:

  Undgå mellemrum og specialtegn i dine HTML-mapper og -filer for at få de bedste resultater. Hvis du inkluderer et mellemrum i et mappe- eller filnavn, skal du bruge den relevante HTML-kode for mellemrumstegnet. Brug f.eks."Tegnefilm%20filer" til en mappe med navnet "Tegnefilm filer".

Du kan oprette et link, der sender en e-mail-meddelelse (mailto:), en tekstmeddelelse (SMS) eller ringer til et telefonnummer (tel:) fra en artikel. Du kan også oprette links, der åbner YouTube-programmet eller en sang eller et album i iTunes. Der findes flere oplysninger om de påkrævede formater til iOS-enheder på Reference til Apple URL-skema (på engelsk).

Du kan finde oplysninger om oprettelse af avancerede e-mail-links (mailto:) i James Lockmans artikel Afsendelse af e-mail og vedhæftede filer fra DPS-publikationer (på engelsk).

Hvis du angiver et valgfrit URL-skema, når du bruger DPS App Builder til at oprette en iOS-app, kan du oprette et link til denne app fra en anden app, eller når den vises fra en webside i mobilversionen af Safari. Se Viewer-detaljepanel.

Bemærk:

Når du opretter et link til en ekstern app eller tjeneste, skal du vælge knappen og vælge indstillingen Åbn i enhedsbrowser i panelet Folio Overlays.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online