Diasshowoverlejringer

Brug panelet Objekttilstande til at oprette et sæt billeder til et diasshow. Hver tilstand, eller hvert dias, kan indeholde flere objekter. Hvis du f.eks. vil vise en anderledes tekstramme sammen med hvert billede, skal du kombinere billedet og tekstrammen på den samme tilstand.

I diasshow-tilstande understøttes alle interaktive overlejringer undtagen diasshows.

Oprettelse af et diasshow ved hjælp af panelet Objekttilstande

Løsning hot spot-knap

Diasshowbilleder konverteres til PNG-billeder i folioen.

Du kan i øjeblikket ikke afspille et diasshow i fuld skærmtilstand uden at bruge HTML.

 1. I InDesign skal du bruge panelet Objekttilstande (Vindue > Interaktiv > Objekttilstande) til at oprette et diasshow. (Se "Oprettelse af et objektdiasshow med flere tilstande" i Hjælp til InDesign for yderligere oplysninger).

  Når du opretter et objekt med flere tilstande, skal du indsætte billeder, justere dem i en artikel og konvertere artiklen til et objekt med flere tilstande.

 2. Angiv et objektnavn i panelet Objekttilstande.

  Når dine objekter med flere tilstande i de vandrette og lodrette dokumenter begge har samme objektnavn og individuelle tilstandsnavne, opretholder diasshowet kontinuiteten, når iPad'en roteres. Desuden bliver analyserapporter nemmere at forstå, hvis du bruger et beskrivende navn.

  Bemærk:

  Undgå fejl ved at udelade tegnsætningstegn eller udvidede tegn i objektnavnet eller navnet på objekttilstanden.

 3. Opret navigationsknapper, der flytter gennem tilstandene i objektet med flere tilstande.

  Brug handlingen Gå til tilstand til at henvise til et bestemt dias. Brug handlingerne Gå til næste tilstand og Gå til forrige tilstand til at navigere gennem dias.

  Bemærk:

  Panelet Eksempelknapper i InDesign indeholder et bibliotek med navigationsknapper. Hvis du bruger disse eksempelknapper, skal du slette den eksisterende handling og erstatte den med handlingen Gå til næste tilstand eller Gå til forrige tilstand.

 4. Hvis du vil have knappen til at skifte udseende, når der trykkes på den, skal du klikke på [Klik] under Udseende og ændre dens udseende.

  Hvis en knap bruger handlingen Gå til tilstand, vises tilstanden [Klik], når denne tilstand vælges. Tilstandsknappen [Normal] kan f.eks. have en sort ramme, mens tilstanden [Klik] kan have en rød ramme. Den røde ramme vises, når brugeren trykker på knappen på iPad. Tilstanden [Rul hen over] understøttes ikke på mobilenheder.

 5. Hvis du vil ændre indstillinger for diasshow, skal du markere objektet med flere tilstande og angive følgende indstillinger i panelet Overlays/Folio Overlays:

  Afspil automatisk

  Når denne indstilling er valgt, starter afspilningen af diasshowet, når brugerne kommer til siden.

  Tryk for at afspille/afbryde

  Når denne indstilling er valgt, kan brugerne trykke for at afspille og afbryde et diasshow, der kører automatisk. Dobbelttryk nulstiller diasshowet.

  Forsinkelse

  Hvis Afspil automatisk er valgt, kan du angive den tid, der skal gå mellem indlæsning af siden og starten af diasshowet. Angiv en værdi fra 0 til 60 sekunder.

  Interval

  Hvis Afspil automatisk eller Tryk for at afspille/afbryde er valgt, bestemmer værdien af Interval, hvor længe hvert dias skal vises.

  Afspil _ Tid

  Hvis enten Afspil automatisk eller Tryk for at afspille/afbryde er valgt, kan du angive, hvor mange gange diasshowet skal afspilles. Denne indstilling er nedtonet, hvis Løkke er valgt.

  Løkke

  Hvis enten Afspil automatisk eller Tryk for at afspille/afbryde er valgt, kan du vælge Løkke for at afspille diasshowet uendeligt, indtil brugeren dobbelttrykker på diasshowet eller vender siden.

  Stop ved sidste billede

  Hvis der er valgt enten Afspil automatisk eller Tryk for at afspille/afbryde, skal du vælge Stop ved sidste billede for at stoppe ved det sidste billede i diasshowet i stedet for ved det første.

  Udtoning

  Når denne indstilling er valgt, udtones der til næste dias. Standardværdien er 0,5 sekunder. Du kan angive en værdi fra 0,125 til 60 sekunder. Værdien gælder for både automatisk afspilning og manuelt betjente diasshows.

  Træk for at skifte billede

  Når denne indstilling er aktiveret, kan brugeren trække for at flytte fra dias til dias.

  Stop ved første/sidste billede

  Denne indstilling bestemmer, om afspilningen af diasshowet skal stoppe eller fortsætte, når det sidste dias er nået, fremad, eller det første dias er nået, bagud. Denne indstilling påvirker kun træk.

  Skjul før afspilning

  Når denne indstilling er valgt, forbliver diasshowet skjult, indtil brugeren trykker på en knap for at se et dias.

  Afspil omvendt

  Når denne indstilling er aktiveret, afspiller diasshowet billederne i omvendt rækkefølge.

  Eksportformat i PDF-artikler

  Hvis dit diasshow vises i en artikel, der bruger PDF-formatet, kan du vælge Bitmap eller Vektor. Det er især nyttigt at vælge Vektor, når du opretter en enkelt folio til både SD og HD iPads eller iPhones. Vektor-indstillingen giver skarpere tekst, når folioen vises på en HD iOS-enhed, men den tager et øjeblik at indlæse. Du opnår de bedste resultater ved at bruge Vektor til tekstintensive diasshows og Raster til billedbaserede diasshows, eller når der oprettes separate gengivelser til SD og HD iOS-enheder. Rasterdiasshows resamples til højst 72 ppi.

Når du kopierer objektet med flere tilstande til et andet dokument, omdøbes objektet. F.eks. bliver "snegle" til "snegle2". For at bevare kontinuiteten, når enheden roteres, skal du sørge for, at objektnavnene i de vandrette og lodrette dokumenter er identiske. Undlad at indsætte mellemrum sidst i objektnavnet. Desuden skal de tilsvarende tilstandsnavne i hvert layout være identiske.

Adobe-logo

Log ind på din konto