Som virksomheds- eller teams-administrator giver Admin Console dig mulighed for at oprette, søge efter, opdatere og fjerne brugerkonti. Disse brugerkonti giver slutbrugere i din organisation brugsret til Adobe-produkter og -tjenester.

Tilføj brugere

Du kan konfigurere din organisation ved at starte med at tilføje brugere. For Creative Cloud for enterprises er der tre identitetstyper, som du kan vælge imellem: Federated ID, Enterprise ID og Adobe ID. Adobe anbefaler, at du vælger Enterprise ID eller Federated ID for at kontrollere konto- og dataejerskab. Creative Cloud for teams understøtter kun Adobe ID.

Forsigtig:

Nye Creative Cloud for enterprises-kunder kan kun vælge mellem Federated ID og Enterprise ID. De kan ikke tildele brugere Adobe ID.

Individuel bruger

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Brugere.

 2. Klik på Tilføj bruger.

 3. Angiv brugerens e-mailadresse, og vælg en identitetstype i rullemenuen.

  Se nedenstående tabel for at få mere at vide om hver identitetstype.

  Identitetstype

  Kontoejerskab

  Dataejerskab

  Enterprise-funktioner

  Adobe ID

  Individuel bruger

  Individuel bruger

  Nej

  Enterprise ID

  Virksomhed

  Virksomhed

  Ja

  Federated ID

  Virksomhed

  Virksomhed

  Ja

  Bemærk:

  Adobe anbefaler på det kraftigste, at virksomheder minimerer antallet af Adobe ID'er i deres organisation. Enterprise- og Federated-konti giver mere kontrol over brugerne fra dine virksomhedsdomæner. Det er altid tilrådeligt at implementere disse mindst privilegerede identitetstyper.

 4. For et Enterprise ID skal du vælge brugerens land. For et Federated ID skal du angive et enkeltlogon-brugernavn og vælge brugerens land.

  Du kan også angive brugerens fornavn og efternavn.

  Bemærk:

  Enkeltlogon-brugernavnet afhænger af konfigurationen for enkeltlogon og kan være enten LDAP'et for organisationen eller organisationens e-mailadresse for brugeren.

 5. Hvis du vil tildele produkter til brugeren, skal du gå til Tildel produkter.

  Listen over produkter, der vises, er baseret på din organisations købsplan.

 6. For virksomhedskonti skal du klikke på et produkt og vælge en profil for produktet. For teams-konti skal du vælge det produkt, der skal tildeles brugeren.

  Få flere oplysninger om produkter og profiler i Administrer produkter og profiler.

 7. Hvis du vil føje brugeren til en brugergruppe, skal du gå til Tildel brugergrupper og vælge brugergrupperne. De produkter, der er knyttet til den valgte brugergruppe, tildeles til brugeren.

 8. Klik på Gem.

  Brugeren tilføjes og vises på listen Brugere.

Hvis du tildeler en administratorrolle eller en produktprofil til brugere, modtager de en e-mailbesked. Brugerne skal klikke på linket for at fuldføre deres profil, hvis de bliver bedt om det.

For e-mailadresser uden for det domæne, der er blevet gjort krav på, kan brugerne oprette et Adobe ID, hvis de ikke allerede har ét. Adgangen er kun gyldig for den e-mailadresse, som e-mailen blev sendt til.

Flere brugere

Du kan føje flere brugere til din organisation og samtidig gøre dem klar til produktprofiler ved at uploade en kommasepareret liste. Du kan downloade en CSV-eksempelfil fra dialogboksen Importér brugere og derefter udfylde detaljerne og uploade filen. Du kan importere op til 5000 brugere ad gangen.

Federated ID'er, Enterprise ID'er og Adobe ID'er modtager ingen kommunikation og føjes automatisk til virksomheden, medmindre de tildeles produktprofiler eller administrative rettigheder. I så fald modtager de en velkomst-e-mail.

Du finder fejlfindingstip til masseoverførsel til Admin Console i Fejlfinding af masseoverførsel af brugere.

Bemærk:

Denne funktion understøtter ikke brugernavne med specialtegn, f.eks. komma (,) og semikolon (;).

Sådan tilføjer du flere brugere på én gang:

 1. Mens du arbejder på brugere i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af siden Brugere.

 2. Vælg Tilføj brugere med CSV på rullelisten.

 3. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV skal du klikke på Download CSV-skabelon og enten vælge Aktuel brugerliste (anbefales) eller Standardskabelon.

  Tilføj brugere med CSV

  Du kan se en beskrivelse af felterne i den hentede fil i CSV-filformat.

 4. Opdater den overførte CSV-fil med de brugerdata, som du vil føje til profilen.

 5. Træk den opdaterede CSV-fil til dialogboksen Tilføj brugere med CSV, og klik på Overfør.

  Bemærk:

  Du kan overføre en CSV-fil på op til 10 MB.

  Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen via Resultater af massehandling.

CSV-filformat

Den skabelonfil, som du downloader, indeholder eksempeldata, som du kan bruge som en hjælp.

Feltnavn Beskrivelse

Gælder for

(Enterprise- eller Teams-konti)

Påkrævet/valgfrit for identitetstyper 
Identitetstype

Angiv den type bruger, du vil tilføje.

Disse værdier styrer den id-type, der er tildelt brugeren. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Id-typen skal være gyldig for domænet.

Gyldige værdier:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID
Kun Enterprise  
Brugernavn

Begrænset til ASCII.

Brugernavn, der er knyttet til det respektive bruger-id.

For Adobe ID-brugere detbrugernavn,som er defineret for brugerens Adobe ID.

Anvendes kun i Enterprise-administrerede domæner. Kontonavn, der skal bruges til denne bruger. Domæneejeren kan pålægge restriktioner for en e-mailadresse og samme e-mailadresse. 

Maksimal længde er 255 tegn.

Kun Enterprise Obligatorisk for Federated ID.
Domæne

Domæne , der er knyttet til Enterprise ID'et eller Federated ID'et.

 

Kun Enterprise Obligatorisk, hvis identitetstypen er Federated ID.
E-mail

Gyldig e-mailadresse.

Maks. 60 tegn.

Et navn og domæne. Hvis identitetstypen er Enterprise ID eller Federated ID, skal der gøres krav på domænet, og det skal aktiveres af organisationen. Det er brugernavnet, der bestemmer kontonavnet. 

For andre kontotyper er det den e-mailadresse, der bruges til bruger- og kontonavnet. 

Se RFC 2822, afsnit 3.4.1

Alle Påkrævet for alle identitetstyper - Enterprise ID, Federated ID og Adobe ID.
First Name

Brugerens fornavn.

Begrænset til ASCII 

For brugere af Adobe ID-typen er det dét fornavn, der er defineret for brugerens Adobe ID.

Maksimal længde er 255 tegn.

 

Alle Obligatorisk, hvis identitetstypen er Enterprise ID eller Federated ID.
Last Name

Brugerens efternavn.

Begrænset til ASCII 

For brugere af Adobe ID-typen er det dét efternavn, der er defineret for brugerens Adobe ID.

Maksimal længde er 255 tegn.

 

Alle Obligatorisk, hvis identitetstypen er Enterprise ID eller Federated ID.
Landekode

Dette er en landekode på to bogstaver (for eksempel USA = "US")

For brugere af Adobe ID-typen skal du angive den landekode, der er defineret for brugerens Adobe ID.

Hvis den findes, skal du kontrollere, at brugeren er fra et land, hvor Adobe driver forretning. Den findes for Enterprise-administrerede konti.

Du kan finde landekoden under https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Der er flere oplysninger i beskrivelsen af ISO 3166-1 Alfa 2-landekoder

Alle Obligatorisk for Federated ID.
Produktkonfigurationer

Navnet på de produktprofiler, som brugeren skal tildeles.

Produktprofilens kaldenavn, som du vil tildele brugeren. Hvis du vil tildele brugeren flere produktprofiler, skal du angive alle de ønskede produktprofiler i anførselstegn, adskilt af kommaer.

Eksempel: "Audience Management: Audience Manager – Standardadgang, kun brugerdefineret plan – Brugerdefineret plan – Design"

Kun Enterprise Obligatorisk for Enterprise ID og Federated ID.
Teamprodukter

Navnet på de teamprodukter , som brugeren skal tildeles.

Hvis du vil tildele brugeren flere teamprodukter, skal du angive alle de ønskede produktnavne i anførselstegn, adskilt af kommaer.

Eksempel: "Audience Management: Audience Manager – Standardadgang, kun brugerdefineret plan – Brugerdefineret plan – Design"

Bemærk: Angiv teamprodukterne i feltet til produktkonfigurationer, og rediger navnet på feltet til Teamprodukter.

Kun teams  
Administratorroller

Administrativ rolle, som brugeren skal tildeles.

Gyldige værdier:

 • System
 • Udrulning
Alle  
Administrerede
produktprofiler

Navnet på de produktprofiler, som brugeren skal have administrative rettigheder til.

Du kan tildele administrative rettigheder for flere produktprofiler ved at angive alle de ønskede profilnavne i anførselstegn, adskilt af kommaer.

Kun Enterprise Valgfrit
Brugergrupper

Navnet på de brugergrupper, der skal føjes til brugeren.

Du kan tilføje brugeren i flere grupper ved at angive alle de ønskede gruppenavne i anførselstegn, adskilt af kommaer.

Alle Valgfrit
Administrerede brugergrupper

Navnet på de brugergrupper, som brugeren skal have administrative rettigheder til.

Du kan tildele administrative rettigheder for flere grupper ved at angive alle de ønskede gruppenavne i anførselstegn, adskilt af kommaer.

Alle Valgfrit
Administrerede produkter

Navnet på de produkter, som brugeren skal have administrative rettigheder til.

Du kan tildele administrative rettigheder for flere produkter ved at angive alle de ønskede produktnavne i anførselstegn, adskilt af kommaer.

Kun Enterprise

Valgfrit

Forsigtig:

CSV-filen må kun have én række pr. kombination af e-mail og identitetstype.

Rediger brugeroplysninger

Som administrator har du kun adgang til at opdatere oplysninger for brugere, der er en del af et domæne, som din organisation ejer. Du kan ikke opdatere oplysninger for brugere, der er en del af et domæne, som din organisation har tillid til, men ikke ejer. Du kan ændre følgende oplysninger for en bruger:

 • Brugerens navn
 • Brugergrupper og produkter, der er knyttet til brugeren
 • Administrative rettigheder

Bemærk:

 • For brugere af Federated ID- eller Enterprise ID-typen kan brugeroplysningerne ændres ved hjælp af Admin ConsoleVærktøj til brugersynkronisering eller API'en til brugerstyring. Ændringerne træder i kraft med det samme, men brugeren får ikke besked. Hvis du ændrer e-mailadressen for en bruger, skal du give brugeren besked om, at pågældende skal bruge den nye e-mailadresse til at logge på Adobe-virksomhedskontoen.
 • For brugere af Federated ID-typen vil ændringer af e-mailadressen kun påvirke brugerlogin, hvis e-mailadresser er blevet anvendt som ID'et i SAML-overdragelsen mellem Adobe og organisationens identitetsudbyder. Hvis din organisation bruger e-mailadresser i overdragelsen, skal ændringen af e-mailadresser foretages samtidigt på begge sider – ellers vil brugerne ikke kunne logge på deres virksomhedskonti.

Individuelle brugere

 1. Admin Console skal du gå til Brugere Brugere.

 2. Klik på navnet på en bruger på listen over brugere.

 3.  Hvis du vil redigere navnet på brugeren, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af afsnittet Brugeroplysninger og vælge Rediger brugerprofil.

  Rediger brugerprofil

  På siden Rediger brugerprofil skal du redigere brugeroplysningerne og klikke på Gem.

 4. Du kan på samme måde redigere de produkter, brugergrupper og administrative rettigheder, der er knyttet til brugeren, ved at klikke på  i øverste højre hjørne af det relevante afsnit.

  Bemærk:

  Hvis der tildeles en brugergruppe, tildeles også de tilknyttede produktprofiler til brugeren.

Flere brugere

Du kan redigere brugeroplysninger som f.eks. produkter, roller og brugerattributter for et sæt af brugere. Det kan f.eks. være nyttigt, når it-administratoren importerer et stort antal nye brugere. Som systemadministrator kan du opdatere produktklargøringen for brugerne i en enkelt masseopdatering. Du kan masseuddelegere administrative rettigheder til licensering, support eller udrulning til medlemmer af organisationen. Du kan også ændre de brugergrupper, der er tildelt til brugerne.

Du finder fejlfindingstip til masseoverførsel til Admin Console i Fejlfinding af masseoverførsel af brugere.

 1. Mens du arbejder på brugere i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af siden Brugere.

 2. Vælg Rediger brugeroplysninger med CSV på rullelisten.

 3. I dialogboksen Rediger brugere med CSV skal du klikke på Download CSV-skabelon og enten vælge Aktuel brugerliste (anbefales) eller Standardskabelon.

  Rediger brugere med CSV

  Du kan se en beskrivelse af felterne i den hentede fil i CSV-filformat.

 4. Opdater brugeroplysningerne i den hentede CSV-fil.

  Funktionaliteten Rediger flere brugeroplysninger på én gang giver dig mulighed for at redigere følgende brugeroplysninger:

  • Produktprofiler
  • Administrerede produktprofiler
  • Administratorroller
  • Brugergrupper
  • Administrerede brugergrupper
  • Administrerede produkter
 5. Træk den opdaterede CSV-fil til dialogboksen Rediger brugere med CSV, og klik på Overfør.

  Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen via Resultater af massehandling.

Fjern brugere

Når du fjerner en bruger, tilbagekaldes alle tilladelser og adgang til tjenester, der er tildelt af organisationen. Eksempelvis tilbagekaldes licenserne til produkter, og brugerne kan ikke bruge produkterne.

Brugere af Adobe ID-typen ejer og administrerer deres ID'er, så hvis du fjerner en bruger med et Adobe ID, fjernes brugeren kun fra organisationen. Brugeren kan stadig få adgang til Creative Cloud og andre Adobe-tjenester som gratis medlem. Eventuelle filer eller mapper, der er gemt i Creative Cloud, er stadig tilgængelige for brugeren.

På den anden side ejer og administrerer organisationen Federated og Enterprise ID'er. Når en administrator sletter en bruger, slettes id'et permanent. Brugeren mister adgangen til alle tilknyttede data, og derefter kan selv administratorer ikke få adgang til brugerens konto eller data. Eksempelvis kan webadressen for et dokument, der er publiceret online ved hjælp af InDesign, ikke tilgås, hvis den bruger, der publicerede dokumentet, er blevet slettet. Af denne simple grund anbefaler Adobe administratorer kun at tilføje brugere med Federated og Enterprise ID'er.

Hvis du kun vil tilbagekalde adgangen til produkter og tjenester uden at slette eventuelle tilknyttede data, skal du ikke slette brugeren, men fjerne brugeren fra enhver produktprofil, der giver brugsret.

Individuelle brugere

Hvis du vil fjerne brugere, der er en del af en organisation, som du ejer som domæneejer eller administratororganisation, skal du gøre følgende.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere Brugere.

 2. På listen over brugere, der vises, skal du vælge brugerne ved at klikke i afkrydsningsfeltet til venstre for deres navne.

 3. Klik på Fjern brugere.

 4. I dialogboksen Fjern brugere, der vises, skal du klikke på Fjern brugere.

  Brugerne fjernes fra Admin Console, og alle tilladelser og adgang til tjenester, der er tildelt af organisationen, tilbagekaldes.

Flere brugere

Du kan fjerne flere brugere fra Admin Console. Organisationen kan f.eks. hyre andre virksomheder på kontraktbasis og give dem adgang til produkter og tjenester i Admin Console. Ved kontraktens ophør har du brug for at fjerne alle disse brugere.

Sådan fjerner du flere brugere på én gang:

 1. Mens du arbejder på brugere i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af siden Brugere.

 2. Vælg Fjern brugere med CSV på rullelisten.

 3. I dialogboksen Fjern brugere med CSV skal du klikke på Download CSV-skabelon og enten vælge Aktuel brugerliste (anbefales) eller Standardskabelon.

  Fjern brugere med CSV

  Du kan se beskrivelsen af felter i den hentede fil i CSV-filformat.

 4. Åbn CSV-filen i Excel, og rediger filen, så den kun indeholder rækker for de brugere, du vil fjerne.

 5. Træk den opdaterede CSV-fil til dialogboksen Fjern brugere med CSV, og klik på Overfør.

  Når massehandlingen er gennemført, modtager du en besked. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen via Resultater af massehandling.

Eksportér brugerdata

Som systemadministrator kan du downloade data for brugere, som i øjeblikket er registreret i Admin Console, til en CSV-fil. Du kan derefter foretage de nødvendige opdateringer af brugerdataene i CSV-filen og overføre CSV-filen til Admin Console. Du kan finde flere oplysninger i rediger flere brugere.

CSV-filen, som du downloader, indeholder de data, der er defineret i afsnittet CSV-filformat ovenfor.

Du kan downloade brugerdataene ved at gå til Brugere > Brugere i Admin Console. Klik på  i øverste højre hjørne på siden Brugere, og vælg Eksportér brugerliste til CSV.

Download af filen afhænger af den browser, du bruger, og de browserspecifikke indstillinger. Når overførslen er fuldført, modtager du en visuel bekræftelse.

Resultater af massehandling

Når du har udført en massehandling, f.eks. tilføjet eller redigeret flere brugere, modtager du en e-mail med oplysninger om handlingen. Derudover kan du se disse oplysninger på siden Resultater af massehandling.

Bemærk:

Hvis en massehandling ikke vises på siden med resultater, skal du opdatere din browserside, så den viser de seneste resultater.

 1. Gå til Brugere > Brugere i Admin Console, og klik på  i øverste højre hjørne af siden Brugere.

 2. På rullelisten skal du vælge Resultater af massehandling.

  Siden Resultater af massehandling vises.

 3. Hvis du vil se oplysninger om en handling, skal du klikke på navnet på handlingen.

  Bemærk:

  Hvis nogle af de produkter, der er angivet i upload-filen, er købt under VIP-programmet, og licenserne til disse produkter er opbrugt, vil disse produktlicenser ikke blive tildelt brugerne. Få flere oplysninger om manglen på produktlicenser ved at klikke på Se underskudsrapport.

 4. Hvis du vil downloade resultaterne som en CSV-fil, skal du klikke på Download resultater.

 5. Hvis du vil fjerne et resultat, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på handlingen og klikke på Fjern resultat.

  Du kan også rydde alle resultaterne for massehandling ved at klikke på Ryd alle resultater.

Bemærk:

På siden Resultater af massehandling vises rapporter, der er højst 90 dage gamle. Rapporter, der er mere end 90 dage gamle, fjernes automatisk.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online