Arbejde med farveprøver

Oversigt over panelet Farveprøver

I panelet Farveprøver (Vindue > > Farveprøver) kan du oprette og navngive farver, forløb og nuancer og hurtigt anvende dem på dokumentet. Farveprøver ligner afsnits- og tegntyper på den måde, at hver ændring, du foretager i en farveprøve, har indvirkning på alle de objekter, som farveprøven er anvendt på. Farveprøver gør det let at ændre på farvemetoder uden at skulle finde og justere hvert enkelt objekt.

Når fyldet eller stregen i et markeret stykke tekst eller objekt indeholder en farve eller et forløb, som er anvendt fra panelet Farveprøver, fremhæves den anvendte farveprøve i panelet Farveprøver. De farveprøver, du opretter, gælder kun for det aktuelle dokument. Alle dokumenter kan have forskellige sæt farveprøver arkiveret i sit farveprøvepanel.

Bemærk:

Når du samarbejder med et bureau, giver farveprøverne dig mulighed for nemt at identificere specialfarver. Du kan også angive farveindstillinger i en forhåndskontrolprofil for at finde ud af, hvilke farveindstillinger der fungerer med printeren.

Seks CMYK-definerede farver vises i standardfarveprøvepanelet: cyan, magenta, gul, rød, grøn og blå.

Farveprøvetyper

I panelet Farveprøver arkiveres følgende typer farveprøver:

Farver

Typerne af specialfarver  og procesfarver  samt farvetilstandene LAB- , RGB- , CMYK-  og Blandet trykfarve  angives ved hjælp af ikoner i panelet Farveprøver.

Nuancer

En procentværdi ved siden af en farveprøve i panelet Farveprøver angiver en nuance af en special- eller procesfarve.

Forløb

Et ikon i panelet Farveprøver angiver, om et forløb er radialt  eller lineært .

Ingen

Farveprøven Ingen fjerner stregen eller fyldet fra et objekt. Du kan ikke redigere eller fjerne denne farveprøve.

Papir

Papir er en indbygget farveprøve, der simulerer den papirfarve, du udskriver på. Objekter bag et papirfarvet objekt kan ikke udskrives på det sted, hvor det papirfarvede objekt overlapper dem. I stedet for skinner farven på det papir, du udskriver på, igennem. Du kan redigere papirfarven, så den svarer til papiret, ved at dobbeltklikke på den i panelet Farveprøver. Brug kun papirfarven til skærmvisning — den udskrives ikke på en kompositprinter eller i farveseparationer. Du kan ikke fjerne denne farveprøve. Anvend ikke papirfarveprøven til at fjerne farve fra et objekt. Brug i stedet for farveprøven Ingen.

Bemærk:

Hvis papirfarven ikke fungerer som beskrevet, og du udskriver på en anden printer end en PostScript-printer, kan du prøve at ændre printerdriveren til rastergrafiktilstand.

Sort

Sort er en indbygget 100% procesfarve-sort, som er defineret vha. CMYK-farvemodellen. Du kan ikke redigere eller fjerne denne farveprøve. Alle forekomster af sort overprinter (udskrives oven på) underliggende trykfarver, herunder teksttegn i alle størrelser. Du kan deaktivere denne funktion.

Registrering

Registrering  er en indbygget farveprøve, der betyder, at objekter bliver udskrevet på hver separation fra en PostScript-printer. F.eks. anvender pasmærker farven Registrering, så trykpladerne kan justeres præcist på en trykpresse. Du kan ikke redigere eller fjerne denne farveprøve.

Du kan også tilføje farver fra et vilkårligt farvebibliotek til panelet Farveprøver, så de arkiveres sammen med dokumentet.

Tilpasning af visning af farveprøver

Du kan bestemme størrelsen på farveprøverne, samt hvorvidt deres navn skal vises sammen med farveprøven.

 1. Vælg et af følgende i menuen i panelet Farveprøver:
  • Under Navn vises en lille farveprøve ved siden af navnet på farveprøven. Ikonerne til højre for navnet viser farvemodellen (CMYK, RGB osv)., og det angives, om farven er en specialfarve, en procesfarve, en registreringsfarve eller ingen af disse.

  • Under Lille navn vises kompakte rækker af farveprøvepaneler.

  • Under Lille farveprøve eller Stor farveprøve vises kun farveprøven. En trekant med en prik i hjørnet af farveprøven angiver, at farven er en specialfarve. En trekant uden prik angiver en procesfarve.

 2. For at bestemme hvilken slags farveprøver, der skal vises, skal du klikke på en af følgende knapper nederst i panelet Farveprøver:
  • Vis alle prøver viser alle farveprøver for farve, nuance og forløb.

  • Vis farveprøver viser kun farveprøver for procesfarve, specialfarve, blandet trykfarve og nuance.

  • Vis forløbsfarveprøver viser kun farveprøver for forløb.

Bemærk:

Farveprøven Ingen vises altid, uanset hvilken knap, du klikker på.

Oprettelse af farveprøver

Farveprøver kan omfatte special- eller procesfarver, blandede trykfarver (procesfarver blandet med en eller flere specialfarver), RGB- eller Lab-farver, forløb eller nuancer.

Når du indsætter et billede, der indeholder specialfarver, tilføjes farverne automatisk som farveprøver i panelet Farveprøver. Du kan anvende disse farveprøver på objekter i dokumentet, men du kan ikke omdefinere eller slette farveprøverne.

Bemærk:

Inden du opretter farveprøver, skal du vide, hvilke indstillinger der er gældende for dit printer-bureau. Du kan angive farveindstillingerne i en forhåndskontrolprofil for at fremhæve de farveindstillinger, der ikke fungerer med din printer.

Oprette en ny farveprøve

 1. Vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Vælg den metode under Farvetype, som du vil bruge til at trykke dokumentets farver med på en trykpresse.
 3. Gør et af følgende under Farveprøvenavn:
  • Hvis du vælger Proces som farvetype, og du ønsker, at navnet altid skal beskrive farveværdierne, skal du sørge for, at indstillingen Navngiv med farveværdi er markeret.

  • Hvis du vælger Proces som farvetype, og du ønsker at navngive selve farven, skal du sørge for, at Navngiv med farveværdi er fravalgt. Indtast derefter et farveprøvenavn.

  • Hvis du valgte Specialfarve, skal du indtaste et farveprøvenavn.

 4. Under Farvetilstand skal du vælge den tilstand, du vil bruge til at definere farven. Undgå at skifte tilstand, når du har defineret en farve.
 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i skyderne for at ændre farveværdierne. Du kan også indtaste numeriske værdier i tekstfelterne ved siden af farveskyderne.

  • Vælg specialfarver i farvebibliotekerne i menuen Farvetilstand.

 6. Hvis der vises et advarselsikon  , som angiver, at farven er uden for skalaen, og du ønsker at bruge den farve inden for skalaen, der er tættest på den farve, du oprindeligt angav, skal du klikke på det lille farvefelt ved siden af advarselsikonet.
 7. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tilføj for at tilføje farveprøven og definere en ny. Klik på Udført, når du er færdig.

  • Klik på OK for at tilføje farveprøven og gå ud af dialogboksen.

Bemærk:

Hvis du vil definere en specialfarve direkte ved hjælp af knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver, skal du kontrollere, at ingen farveprøver er markeret og derefter holde Alt+Ctrl (Windows) eller Alternativ+Kommando (Mac OS) nede, mens du klikker på knappen Ny farveprøve .

Oprette en farveprøve baseret på farven på et objekt

 1. Marker objektet.
 2. Vælg feltet Fyld eller Streg i værktøjspanelet eller panelet Farveprøver.
 3. Gør et af følgende i panelet Farveprøver:
  • Klik på knappen Ny farveprøve, og dobbeltklik derefter på den nye farveprøve.

  • Vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.

Den valgte farve/det valgte forløb vises i panelet Farveprøver og i fyld- eller stregfeltet i værktøjspanelet og anvendes på fyldet eller stregen i alle markerede objekter.

Tilføje unavngivne farver til panelet Farveprøver

Du kan oprette farver ved hjælp af panelet Farve eller farvevælgeren, men det er vanskeligt senere at ændre i unavngivne farver og at bruge dem konsekvent. Brug funktionen Tilføj unavngivne farver for at søge efter unavngivne farver i objekter i dokumentet, og føj dem derefter til panelet Farveprøver. Farver navngives automatisk i henhold til deres CMYK-, RGB- eller Lab-komponenter.

 1. Vælg Tilføj unavngivne farver i panelet Farveprøver.

Styring af farveprøver

Du kan redigere, dublere, sortere og slette farveprøver i panelet Farveprøver.

Redigere standardfarverne i panelet Farveprøver

Du kan ændre de farveprøver, der som standard vises i nye dokumenter.

 1. Luk alle åbne dokumenter.
 2. Rediger de farveprøver, du vil ændre, i panelet Farveprøver.

Dublere en farveprøve

Det kan være nyttigt at dublere farveprøver, når du vil oprette en varmere eller koldere variant af en eksisterende farve. Bemærk, at når du dublerer en specialfarve, får du en ekstra specialfarvetrykplade.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker en farveprøve, og vælg Dubler farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.

  • Marker en farveprøve, og klik på knappen Ny farveprøve nederst i panelet.

  • Træk en farveprøve til knappen Ny farveprøve nederst i panelet.

Redigere en farveprøve

Du kan ændre en farveprøves individuelle attributter ved at bruge dialogboksen Farveprøveindstillinger. Du har yderligere indstillinger til rådighed, når du redigerer prøver med blandede trykfarver og grupper med blandede trykfarver.

 1. Marker en farveprøve i panelet Farveprøver, og gør et af følgende:
  • Dobbeltklik på farveprøven.

  • Vælg farveprøveindstillinger i menuen i panelet Farveprøver.

 2. Tilpas indstillingerne efter ønske, og klik på OK.

Styre navne på farveprøver

Navnet på en procesfarveprøve er som standard baseret på værdierne for farvens komponenter. Hvis du f.eks. opretter en rød procesfarve ved hjælp af 10 % cyan, 75 % magenta, 100 % gul og 0 % sort, kaldes farveprøven C=10 M=75 Y=100 K=0 som standard. Dette gør det lettere at identificere sammensætningen af procesfarver.

Navnet på en procesfarveprøve opdateres som standard automatisk, når du ændrer dens CMYK-værdier. Du kan deaktivere eller aktivere denne funktion for individuelle farveprøver efter behov. Som med alle andre farveprøver, du definerer, kan du til enhver tid ændre navnet på en procesfarveprøve

 1. Dobbeltklik på en procesfarve i panelet Farveprøver.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • For at InCopy kan omdøbe farveprøven, når du justerer CMYK-procenttallene, skal du kontrollere, at indstillingen Navngiv med farveværdi er markeret.

  • Hvis du vil omdøbe en farveprøve, når du justerer CMYK-værdierne, skal du kontrollere, at indstillingen Navngiv med farveværdi ikke er markeret.

Bemærk:

Den nye farveprøve omdøbes automatisk til Ny farveprøve (efterfulgt af et tal, hvis der er mere end én ny farveprøve), når denne indstilling ikke er markeret. Du kan ændre dette navn manuelt.

Sortere farveprøver

Du kan sortere farveprøver efter navn eller farveværdier. Du har mulighed for at sortere alle farveprøver eller markerede farveprøver.

Sorter efter navn

Farveprøver er sorteret alfabetisk (A til Z).

For at sortere alle farveprøver efter navn skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Alle farveprøver efter navn. 
 • Højreklik på en farveprøve, og vælg Sorter > Alle farveprøver efter navn.

Hvis du vil sortere farveprøverne efter navn, skal du markere dem og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Valgte farveprøver efter navn. 
 • Højreklik på de valgte farveprøver, og vælg Sorter > Valgte farveprøver efter navn.

Sorter efter farveværdier

Farveprøver sorteres ud fra deres farveværdier. Først sorteres farveprøverne i følgende rækkefølge: CMYK > Lab-farver > Blandede trykfarver > RGB. Derefter sorteres alle farveprøver for
en bestemt farvetilstand ud fra deres farveværdier.
Eksempelvis sorteres alle CMYK-farveprøver ud fra værdierne for C, M, Y og K.

For at sortere alle farveprøver efter farveværdier skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Alle farveprøver efter farveværdier. 
 • Højreklik på en farveprøve, og vælg Sorter > Alle farveprøver efter farveværdier.

Hvis du vil sortere farveprøverne efter farveværdier, skal du markere farveprøverne og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Valgte farveprøver efter farveværdier. 
 • Højreklik på de valgte farveprøver, og vælg Sorter > Valgte farveprøver efter farveværdier.
Bemærk:

Farveprøver i en farvegruppe sorteres også ud fra den anvendte sortering.

Slette individuelle farveprøver

Når du sletter en farveprøve, der er anvendt på et objekt i dokumentet, beder InCopy dig om at angive en erstatningsfarveprøve. Du kan angive en eksisterende eller unavngiven farveprøve. Hvis du sletter en farveprøve, der er anvendt som grundlag for en nuance eller en blandet trykfarve, vil du via en skærmmeddelelse blive anmodet om at vælge en erstatning.

 1. Marker en eller flere farveprøver.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Slet farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.

  • Klik på sletteikonet nederst i panelet Farveprøver.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette specialfarver, der anvendes i grafik, som er indsat i dokumentet. Du er nødt til at slette grafikelementet, før du kan slette disse farver.

 3. InCopy beder dig om at erstatte den farveprøve, du er ved at slette. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:

  • Du kan erstatte alle forekomster af farveprøven med en anden farveprøve ved at klikke på Defineret farveprøve og derefter vælge en farveprøve i menuen.

  • Du kan erstatte alle forekomster af farveprøven med en tilsvarende unavngiven farve ved at klikke på Unavngivet farveprøve.

Slette alle ubrugte farveprøver

 1. Vælg Vælg alle ubrugte i menuen i panelet Farveprøver. Kun farveprøver, der ikke er i brug i den aktive fil, markeres.
 2. Klik på ikonet Slet.

Flette farveprøver

Når du importerer farveprøver eller kopierer elementer fra andre dokumenter, kan du risikere, at dublerede farveprøver anvendes på forskellige objekter. Brug kommandoen Flet farveprøver til at kombinere dublerede farveprøver.

 1. Vælg to eller flere dublerede farveprøver i panelet Farveprøver.

  Den første farveprøve, du vælger, er vedvarende (bliver flettet).

 2. Vælg Flet farveprøve i panelmenuen Farveprøver.

Kopiere farveprøver mellem InCopy-dokumenter

Du kan kopiere eller trække en farveprøve (eller objekter, hvor der er anvendt en farveprøve) fra et dokument til et andet. Når du gør det, tilføjes farveprøven til panelet Farveprøver i destinationsdokumentet. Hvis du også ønsker at kopiere farveprøvens nuancer og forløb, skal du kopiere hele det originale objekt - ikke kun farveprøven.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Kopier et objekt ind i det aktuelle dokument vha. træk og slip eller kopier og sæt ind.

  • Vælg de farveprøver, du vil kopiere, og træk dem fra panelet Farveprøver til dokumentvinduet for et andet InCopy-dokument.

  Bemærk:

  Hvis du trækker en farveprøve ind, der har nøjagtigt samme navn som en eksisterende farveprøve (herunder store bogstaver) men andre farveværdier, omdøber InCopy farveprøven til "[originalt farveprøvenavn] 2."

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?