Find ud af, hvordan du løser problemer, som kan opstå, når du udskriver eller eksporterer til PDF fra InDesign.

Gennemgå vejledningen i dette dokument i denne rækkefølge, og stop, når du har løst problemet.

Du kan også finde oplysninger om kendte udskrifts- og eksportproblemer og de tilhørende løsninger på https://helpx.adobe.com/dk/indesign.html.

Bestemmelse af problemets niveau

Når du forsøger at løse et problem med udskrivning eller eksport, består det første trin i at afgøre hvilke betingelser, problemet opstår under. Opstår fejlen f.eks. kun én gang, eller kan den reproduceres på samme måde, når du udskriver eller eksporterer alle dokumenter, nogle dokumenter eller et bestemt dokument?
Vejledningen og testene nedenfor er en hjælp til at afgøre, hvordan og hvornår problemet opstår, så du kan finde en løsning.

1. Genstart computeren.

Hvis problemet ikke opstår igen, kan årsagen have været et midlertidigt kommunikationsproblem, for få systemressourcer eller andre miljømæssige faktorer. Hvis du kan udskrive eller eksportere, uden at der opstår fejl, første gang du genstarter computeren, men fejlen opstår igen senere, skal du foretage fejlfinding af problemet på systemniveau.

2. Sluk for printeren, og tænd den igen.

Hvis fejlen ikke opstår igen, kan et problem med printerens hukommelse have været årsag til problemet. Hvis fejlen opstår igen, skal du gå til trin 3.

3. Opret et nyt prøvedokument.

Hvis du kan udskrive eller eksportere et nyt dokument, men ikke det oprindelige dokument, skal du foretage fejlfinding af problemet på dokumentniveau.

4. Udskriv eller eksporter vha. et andet program.

Hvis du kan udskrive fra et andet program (f.eks. WordPad, TextEdit) eller eksportere/gemme som et PDF-dokument fra et andet program (f.eks. Illustrator, Photoshop), skal du udføre fejlfinding af problemet på programniveau.

5. Udskriv til en anden printer.

Hvis du har adgang til en anden printer, skal du forsøge at udskrive dokumentet på denne printer. Hvis det fungerer, skal du sørge for, at den originale printer er tændt og har forbindelse til internettet. Fjern printerkablerne, tilslut dem igen, og kør derefter en selvtest på printeren for at undersøge, om der er mekaniske fejl eller beskadigede kabler. Hvis problemet ikke identificeres vha. nogen af disse trin, skal du foretage fejlfinding af problemet på systemniveau.

6. Benyt en anden metode til at oprette PDF-filen.

 • Hvis problemet opstår, når du bruger udskrivningsfunktionen til at oprette din PDF-fil, skal du vælge Filer > Eksportér til PDF i stedet for.

Fejlfinding af udskrivnings- eller eksportproblemer på dokumentniveau

Hvis fejlen ikke opstår, når du udskriver eller eksporterer et nyt dokument, kan det originale dokuments udskrivnings- eller eksportindstillinger være ugyldige, et objekt eller en bestemt skrifttype, der anvendes i dokumentet, kan være beskadiget, eller dokumentets struktur kan være beskadiget. Prøv et eller flere af følgende trin.

Bemærk:

Afhængigt af hvilken printer du bruger, kan indstillingerne findes andre steder og være forskellige fra dem, som beskrives i de følgende procedurer. Læs printerens dokumentation.   

1. Eksportér til IDML (InDesign CS4 og nyere) eller INX (InDesign CS3 og tidligere).

Dokumentet kan være beskadiget. Beskadigelse af dokumenter kan ske i forbindelse med en konvertering fra en tidligere version af InDesign eller fra et QuarkXPress-dokument. Ved at eksportere til formaterne IDML (InDesign Markup Language) eller INX (InDesign Interchange) kan problematiske data undgås.

2. (Kun PostScript-printere) Aktivér PostScript-fejlhåndtering.

Windows

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på knappen Opsætning.
 3. Hvis den følgende dialogboks vises, skal du klikke på OK: "Hvis den ønskede udskriftsindstilling findes i InDesigns dialogboks for udskrivning, skal du foretage indstillingen der for at undgå udskrivningskonflikter."
 4. Højreklik på printeren, og vælg Egenskaber.
 5. Klik på Udskriftindstillinger på fanen Generelt.
 6. Klik på Avanceret.
 7. Udvid Dokumentindstillinger og udvid derefter PostScript-indstillinger. Hvis Send PostScript-fejlhåndtering ikke er indstillet til Ja, skal du klikke på den og vælge Ja i pop op-menuen.

Mac OS X

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på printeren.
 3. Vælg Fejlhåndtering i menuen under menuen Forudindstillinger.
 4. Vælg Udskriv detaljeret rapport, og klik derefter på Udskriv.

Hvis en PostScript-fejl er årsag til problemet, udskriver PostScript-fejlhåndteringen en side med fejloplysninger. Se Fejlfinding af PostScript-fejl.

3. Udelad grafik fra dokumentet.

Udelad grafik, når du udskriver dokumentet

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på Grafik, og vælg derefter Ingen i menuen Send data.
 3. Klik på Udskriv.

Udelad grafik, når du eksporterer dokumentet

 1. Vælg Filer > Eksportér, og vælg så Adobe PDF (Udskrivning) som format eller "Filtype".
 2. Angiv en placering, og klik på Gem.
 3. Klik på Avanceret, og markér alle tre afkrydsningsfelter for Udelad for OPI: EPS, PDF og Bitmap.
 4. Skift PDF-standarden til Ingen for at tillade udeladelse af billeder.
 5. Klik på Eksportér.

Hvis dokumentet udskrives eller eksporteres korrekt, kan et eller flere af grafikelementerne på siden være beskadiget. Fjern 50 % af grafikken ved at slette sider eller grafikrammer på en enkelt side. Udskriv eller eksportér derefter dokumentet efter hver ændring for at finde ud af, om den fjernede grafik i gruppen er årsag til problemet. Hvis dokumentet kan udskrives eller eksporteres efter en ændring, skal du fortryde ændringen og fjerne de andre 50 % af de resterende sider eller den resterende grafik. Kontroller, at fejlen opstår igen, slet derefter 50 % igen og så videre. Når du har fundet grafik, der konsekvent udløser fejlen, skal du slette og udskifte den. Du skal muligvis geneksportere et grafikelement fra det program, som det er oprettet i.

Hvis det lykkes at udskrive uden grafikken, kan det også være et tegn på utilstrækkelig printerhukommelse. Symptomerne er bl.a. erstatning af skrifttyper, manglende grafik eller ufuldstændige udskrifter. Prøv at udskrive sideområder, eller gør publikationen enklere for at se, om den bliver udskrevet med mindre grafik. Eller prøv at udskrive med en lavere opløsning.

Bemærk:

Hvis dokumentet kun indeholder grafikelementer, får du kun en tom side, når du udskriver, hvis indstillingen til udskrivning af tomme sider er aktiveret i InDesign. Vælg Udskriv tomme sider i området Generelt i dialogboksen Udskriv.

4. Udelad eller minimer antallet af skrifttyper.

Udeladelse af skrifttyper, når du udskriver

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på Grafik.
 3. Vælg Ingen i Overførselsmenuen i området Skrifttyper.
 4. Klik på Udskriv.

Minimering af antallet af skrifttyper, når du eksporterer til PDF

Du kan ikke udelade skrifttyper, når du eksporterer, men du kan minimere antallet af anvendte skrifttyper.

 1. Vælg Tekst > Find skrift.
 2. Klik på den første skrift på listen Skrifttyper i dokument, hold Shift-tasten nede, og klik derefter på den sidste skrift for at vælge alle skrifttyperne på listen.
 3. På listen Erstat med: Skriftfamilie skal du vælge en skrift, som du ved virker i andre dokumenter, f.eks. Arial eller Verdana.
 4. Klik på Skift alle.
 5. Klik på Udført.
 6. Vælg Filer > Eksportér, og vælg så Adobe PDF (Udskrivning) som format.
 7. Angiv en placering, og klik på Gem.
 8. Klik på Eksportér.

Hvis dokumentet nu kan udskrives eller eksporteres, kan problemet skyldes en af de skrifttyper, der bruges i dokumentet. Hvis dokumentet bruger et stort antal skrifttyper, gør udeladelse af skrifttyperne dokumentet mindre komplekst. Gem dokumentet under et nyt navn, og test så skrifttyperne én ad gangen for at se, om de er beskadigede. Hvis der bliver ved med at opstå et problem for en skrifttype, skal du kontrollere, om der er flere aktive forekomster af skrifttypen, eller downloade skrifttypen fra producenten igen for at sikre, at skrifttypen ikke er beskadiget.

5. Sørg for, at link er gyldige.

Hvis du vil have vist status for links, skal du vælge Vindue > Links. Ophæv eller genetabler linkene til alle filer, hvor der er et spørgsmålstegn eller et andet symbol foran filnavnet. Der er flere oplysninger om links i InDesign under Håndtering af links til grafik.

6. Deaktiver indstillinger.

Nogle gange skyldes fejlene en bestemt funktion i udskrivnings- eller eksportprocessen, når den håndterer et bestemt indhold i dokumentet. Fjern så mange af disse typer indstillinger som muligt. Hvis
fjernelsen af disse indstillinger løser problemet, skal du aktivere dem igen i grupper for at isolere problemet til en bestemt indstilling.

Bemærk:

Afhængigt af hvilken printer du bruger, findes nogle af indstillingerne muligvis ikke.

Vælg Filer > Udskriv for at åbne dialogboksen Udskriv. Rediger så de følgende indstillinger i følgende vinduer:

Vinduet Generelt

 • Sæt Kopier til 1.
 • Vælg Sider for at deaktivere Opslag.
 • Ryd Udskriv mastersider, Udskriv objekter, der ikke udskrives og Udskriv synlige hjælpelinjer og grundlinjenet.
 • Indstil printlag til Synlige lag og lag, der kan udskrives.

Vinduet Konfiguration

 • Indstil papirstørrelsen til Defineret af driver.
 • Indstil skalabredde- og højde til 100 %.
 • Deaktiver Miniaturer og Flise.

Vinduet Kontrolmærker og beskæring

 • Deaktiver Kontrolmærker, Beskæring og Satslinje.

Vinduet Output

 • Indstil Farve til Sammensat uændret.
 • Deaktiver Diffusering, Tekst som sort og Simuler overprint.
 • Deaktiver Trykkantudjævning i Trykfarvestyring.

Vinduet Grafik

 • Indstil billeder til Send data til Ingen eller Alle.
 • Indstil skrifttyper til Overfør til Ingen eller Alle.
 • Indstil PostScript til Niveau 2.
 • Indstil dataformatet til ASCII.

Vinduet Farvestyring

 • Indstil farvehåndtering til Lad PostScript-printeren bestemme farverne.
 • Aktivér Bevar CMYK-farvenumre.

Panelet Sider (uden for dialogboksen Udskriv)

Markér alle siderne, højreklik, og vælg så Sideattributter > Samkopiering af opslag > Ingen (ignorer gennemsigtighed).

7. Fejlfinding i forbindelse med ekstramoduler.

Fjern tredjepartsekstramoduler fra mappen InDesign Plug-ins, og genstart derefter InDesign. Hvis problemet opstår igen, skal du flytte ekstramodulerne tilbage til mappen InDesign Plug-ins. Hvis problemet ikke opstår igen, skal du identificere de plug-ins, der skaber konflikter:

 1. Vælg Hjælp > Konfigurer ekstramoduler (Windows) eller InDesign > Konfigurer ekstramoduler (Mac OS).
 2. Markér Alle ekstramoduler for sættet, og fravælg derefter alle indstillingerne i området Vis med undtagelse af Tredjepart. Opret en liste med disse ekstramoduler.
 3. Afslut InDesign, og flyt disse ekstramoduler fra ekstramodulmappen:
  • Windows: /Programmer/Adobe/Adobe InDesign [version]/Plug-Ins
  • Mac OS : /Programmer/Adobe InDesign [version]/Plug-Ins
 4. Genstart InDesign, og prøv at reproducere problemet.
  • Hvis problemet ikke opstår igen, skal du gentage trin 3 og 4 og føje nogle ekstramoduler fra tredjeparter til mappen Plug-Ins igen.
  • Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte udvikleren af det ekstramodul, som du senest har flyttet, for at høre, om der findes en opdatering.

8. Udskriv eller eksportér fra en ny brugerkonto.

Det kan ske, at brugerkonti bliver beskadiget og forhindrer et program i at læse fra eller skrive til visse filer og mapper. Opret en ny brugerkonto (undlad at slette den oprindelige konto), log på den nye konto, og prøv at udskrive eller eksportere dokumentet igen.

Windows

Vælg Start > Kontrolpanel > Brugerkonti.

Mac OS X

Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger > Brugere & grupper.

9. Afgør, om dokumentet er beskadiget.

Fejlfinding af udskrivnings- eller eksportproblemer på programniveau

Hvis der opstår en fejl, når du udskriver et InDesign-dokument, skal du prøve at udføre et eller flere af følgende handlinger for at identificere årsagen til et problem på programniveau.

1. Gendan dine InDesign-indstillingsfiler.

Hvis InDesign bliver ustabil, kan problemet ofte løses ved at slette indstillinger (kaldes også at fjerne indstillinger) og så gendanne dem.

Der er to måder at gendanne indstillinger på:

 • Automatisk: Med denne metode slettes de nuværende indstillingsfiler hurtigt, hvorefter der genereres et nyt sæt af standardindstillingsfiler. Alle tilpassede indstillinger vil dog gå tabt.

-eller-

 • Manuelt: Hvis du ikke vil miste dine tilpassede indstillinger, skal du omdøbe de nuværende indstillingsfiler, inden du genererer et nyt sæt af standardindstillingsfiler. På den måde har du en sikkerhedskopi af dine originale indstillingsfiler (inklusive evt. tilpassede indstillinger), som du kan bruge til at erstatte de nye indstillingsfiler, hvis de nye indstillingsfiler ikke løser udskrivnings- eller eksportproblemet.

Automatisk gendannelse af InDesign-indstillingsfiler

Bemærk:

Når InDesign-indstillingsfiler gendannes, slettes de tidligere indstillingsdata, inklusive evt. tilpassede indstillinger. Hvis du ikke vil miste dine tilpassede indstillinger, skal du gendanne indstillingsfilerne manuelt.

 1. Afslut InDesign.
 2. Genstart InDesign, hold med det samme de relevante taster nede for dit operativsystem:
  • Mac OS : Control + Option + Command + Shift
  • Windows: Control + Alt + Skift
 3. Der vises en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil slette InDesign-indstillingsfilerne. Klik på Ja. InDesign startes med de gendannede standardindstillinger.

Manuel gendannelse af InDesign-indstillingsfilerne

Omdøb de to indstillingsfiler (skift f.eks. "InDesign SavedData" til "InDesign SavedData sikkerhedskopi" og "InDesign Defaults" til "InDesign Defaults sikkerhedskopi"). Indstillingsfilerne findes her:

 • Mac OS X

  -standardplaceringer af InDesign-filer: 

  Brugere/[bruger]/Bibliotek/Indstillinger/Adobe InDesign/Version [version]/[sprog]/InDesign Defaults

InDesign SavedData:

Users/[bruger/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/[sprog]/InDesign SavedData

 • Windows XP

  -standardplaceringer af InDesign-filer:

  /Documents and Settings/[bruger]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

Skjult som standard. Find ud af, hvordan skjulte filer vises.

InDesign SavedData:

/Documents and Settings/[bruger]/Lokale indstillinger/Application Data/Adobe/InDesign/Version[version]/Caches/InDesign SavedData

 • Windows 7 og 8

InDesign Defaults:

C:\Brugere\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[sprog]\InDesign Defaults

Skjult som standard. Find ud af, hvordan skjulte filer vises.

InDesign SavedData:

/Brugere/[bruger]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[version]/[sprog]/Caches/InDesign SavedData

Start InDesign igen. InDesign opretter et nyt sæt af standardindstillingsfiler.

Hvis udskrivnings- eller eksportproblemet fortsætter, kan du gendanne dine originale indstillinger ved at omdøbe dine gamle indstillingsfiler til deres originale navne: InDesign SavedData og InDesign Defaults.

2. (Kun Windows) Sørg for, at din printerdriver er opdateret.

Installer den seneste driver til din printer:

3. (Windows, kun PostScript-printer) Optimer PostScript med henblik på hastighed.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på Opsætning, vælg en printer, klik på Indstillinger , og klik så på Avanceret.
 3. Udvid Dokumentindstillinger, og udvid derefter PostScript-indstillinger.
 4. Vælg Indstilling for PostScript-output.
 5. Vælg Optimer for hastighed i pop op-menuen, og klik derefter på OK.
 6. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv.

4. Deaktiver sidebeskyttelsen på printeren.

Læs den dokumentation, der følger med printeren, for at finde instruktioner for deaktivering af denne funktion.

5. Slut computeren til printeren.

Hvis problemet opstår, når du udskriver via et netværk, skal du slutte computeren direkte til printeren og prøve at udskrive igen.

Hvis du ikke kan slutte computeren direkte til printeren, skal du gemme dokumentet som en PostScript-fil. Send filen til printeren ved hjælp af kommandoprompten på en computer, som kan sluttes direkte til en printer. 

6. Gem dokumentet som en PDF-fil på en lokal harddisk.

Hvis problemet opstår, når du eksporterer som PDF til en netværksplacering, kan du prøve at gemme dokumentet som en PDF-fil på en lokal harddisk.

Netværksustabilitet eller tilladelsesproblemer kan medføre problemer ved eksport til tilsluttede netværksdiskenheder. Hvis du kan eksportere filen til et lokalt drev, men ikke til en netværksplacering, skal du bede din it-afdeling om at undersøge problemet.

Fejlfinding af udskrivningsproblemer på printerniveau

Løsning af problemer med udskrivning til en PostScript-printer

Hvis der opstår problemer, når du udskriver via en PostScript-printer, skal du prøve at udføre en eller flere af følgende handlinger. Udskriv efter hvert punkt.

1. Brug en opdateret printerdriver.

Download den seneste PostScript-printerdriver til Mac eller Windows.

Bemærk:

Hvis du bruger en netværksprinter, kan det være, at du bruger en printerdriver, som er kompatibel med printerserverens operativsystem men ikke med din computers operativsystem. Omkonfigurer netværksprinteren med brug af guiden Tilføj printer for at installere en printerdriver, der er kompatibel med operativsystemet. Se Installer en printerdriver, som er kompatibel med dit operativsystem.

2. Brug en opdateret PPD-fil.

En PostScript-printerbeskrivelsesfil (PPD-fil) beskriver en PostScript-printers understøttelse af indstillinger som f.eks. margener, farve og opløsning. Forkerte eller forældede PPD-filer kan øge udskrivningstiden. Konfigurer printeren med den PPD-fil, der anbefales af printerproducenten.

Du kan få fat i en PPD-fil ved at kontakte printerproducenten eller downloade den fra Adobes websted.

3. (Kun Windows) Konfigurer printeren til at sende optimeret PostScript-kode.

Windows 7:

 1. Vælg Start > Enheder og printere.
 2. Højreklik, og vælg Udskriftsindstillinger > Avanceret.
 3. Udvid Dokumentindstillinger, og udvid derefter PostScript-indstillinger.
 4. Sæt Indstilling for PostScript-output til Optimer til portabilitet.

4. Frigør mere ledig diskplads.

Sørg for, at der er rigeligt med ledig harddiskplads. Prøv at holde mindst 10 procent af den samlede plads på harddisken fri. Du kan skaffe mere plads ved at søge efter og slette midlertidige filer (.tmp) på din computer og rydde den diskcache, som webbrowseren bruger. Du kan finde instruktioner for rydning af diskcachen i dokumentationen til browseren.

Der er oplysninger om andre måder at frigøre diskplads i dokumentationen til dit operativsystem (f.eks. Tip om, hvordan du frigør diskplads på din pc for Windows eller Forøg diskpladsen for Mac OS).

5. Udskriv fra en lokal printer.

Hvis du udskriver via en netværksprinter, kan du prøve at udskrive filen fra en computer, der er sluttet direkte til en lokal printer. Hvis filen udskrives korrekt, kan netværksrelaterede problemer være årsagen til problemet. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

6. (Kun Windows) Installer en printerdriver, som er kompatibel med dit operativsystem.

Hvis du bruger en netværksprinter, skal du installere en printerdriver, som er kompatibel med dit operativsystem. Printerservere sørger ikke altid for drivere til operativsystemer, der kører på klientcomputere. Du bruger derfor muligvis en printerdriver, der passer til udskrivningsserverens operativsystem, men ikke til computerens operativsystem.

Windows 7:

 1. Vælg Start > Enheder og printere.
 2. Klik på Tilføj en printer.
 3. Vælg Tilføj en lokal printer.
 4. Vælg Opret en ny port > Lokal port > Næste.
 5. Indtast portnavnet (f.eks. \\[printerservernavn]\[printernavn]), og klik på OK.
 6. Følg vejledningen på skærmen for at installere en driver, der passer til din netværksprinters mærke og model.

Løsning af problemer med udskrivning til en ikke-PostScript-printer

Hvis der er problemer, når du udskriver via en printer, som ikke bruger PostScript, skal du prøve at udføre en eller flere af følgende handlinger. Udskriv efter hvert punkt.

Bemærk:

Nogle af disse løsninger kræver, at du ændrer printerdriverens egenskaber. De specifikke egenskabers placering kan variere afhængigt af printeren og printerdriveren. Kontakt printerproducenten, eller læs dokumentationen til printeren for at få flere oplysninger.

1. Udskriv som bitmap.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Sørg for, at du har valgt en printer, som ikke bruger PostScript, og vælg så vinduet Avanceret.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Udskriv som bitmap, og vælg en passende opløsning til din printer.

2. Sørg for, at printeren har tilstrækkelig hukommelse.

For at kunne udskrive ved 300 dpi skal printeren have mindst 2 MB RAM til rådighed. For at kunne udskrive ved 600 dpi skal printeren have mindst 4 - 6 MB RAM til rådighed. Oplysninger om, hvordan du finder ud af, hvor meget hukommelse printeren har til rådighed, finder du i printerens dokumentation.

3. Brug printerens PostScript-funktion, hvis den har en.

Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til printeren.

4. (Kun Windows) Skift til en SVGA-standarddriver.

Skift til SVGA-standarddriveren til Windows for at finde ud a, om din tredjeparts skærmdriver er årsag til problemet. Hvis fejlen ikke opstår, når du bruger SVGA-standarddriveren, skal du kontakte skærmkortproducenten for at få en opdateret driver. Hvis du allerede bruger den nyeste version, kan du prøve at bruge en anden skærmopløsning (f.eks. 1024 x 768 i stedet for en højere opløsning).

Fejlfinding af udskrivnings- eller eksportproblemer på systemniveau

Hvis du ikke kan udskrive eller eksportere noget i PDF-format fra nogen programmer, skal du kontakte Apples tekniske support, Microsofts tekniske support eller printerproducenten. Kontroller altid den fysiske forbindelse mellem printeren og computeren, inden du ringer, da løsningen kan være så simpel som at tilslutte et løst kabel igen.

Overvej også, hvilke ændringer, som kan påvirke udskrivnings- eller eksportprocessen, der er blevet foretaget på systemet for nylig. Har du f.eks. udført en af følgende opgaver for nylig?

 • Opdateret din hardware eller tilføjet eller fjernet hardwarekomponenter
 • Tilføjet, opdateret eller slettet software
 • Installeret eller slettet skrifttyper
 • Oprettet forbindelse til et netværk
 • Ryddet op i eller slettet filer fra harddisken
 • Stødt på vilkårlige systemfejl eller fejl i andre programmer

I mange tilfælde hænder en ændring af systemet direkte sammen med et udskrivningsproblem. Notér de ændringer, der foretages af systemet, som ressource til fejlfinding af udskrivningsproblemer og andet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online