Fejl | Indstillingerne for Arkiver som PDF understøttes ikke | Opret PDF-fil | InDesign, Illustrator | Mac OS 10.6 eller senere

Problemer med indstillingerne for Arkiver som PDF

Når du bruger InDesign eller Illustrator på Mac OS 10.6 og senere, vises Adobe PDF-printeren ikke under de tilgængelige printere. Eller også oprettes der ikke en PDF-fil som forventet, hvis den er tilgængelig. Når du vælger Arkiver som PDF i dialogboksen Udskriv, vises der en fejlmeddelelse som f.eks.:

"Indstillingen Arkiver som PDF i dialogboksen Printer understøttes ikke."

Løsning: Udskriv filen som en PostScript-fil, og konverter herefter filen til en PDF-fil

Bemærk: Hvis du vil bruge Acrobat PPD sammen med denne metode, skal du først følge vejledningen i Installation af Adobe Acrobat PPD.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på Udskriftsindstillinger.
 3. Vælg PostScript-arkiv i printerlisten.
 4. Klik på OK.
 5. Foretag evt. andre indstillinger som ønsket.
 6. Klik på Udskriv.
 7. Når du bliver bedt om at angive en placering til at gemme PostScript-filen, skal du vælge en placering, du nemt kan finde senere.
 8. Åbn PostScript-filen med Adobe Acrobat Distiller, eller Apples program til forhåndsvisning, for at konvertere den til en PDF-fil.

Installation af Adobe Acrobat PPD

Følg disse trin, hvis du vil have, at Acrobat 9 PPD vises i pop op-menuen PPD. Acrobat 9 PPD understøtter brugerdefinerede sidestørrelser, hvilket ofte er nødvendigt, når dette arbejdsforløb bruges sammen med funktionen til udskrivning af brochurer i InDesign.

InDesign

Her bruges InDesign CS5 som et eksempel. For andre versioner skal versionsnummeret i mappestierne ændres.

 1. Afslut InDesign.
 2. Gå til /Programmer/Adobe Indesign CS5/Presets/.
 3. I mappen med forudindstillinger skal du oprette en mappe med navnet PPDs (der skelnes mellem små og store bogstaver i mappenavnet).

 4. Hold Ctrl nede og klik på det følgende link, og vælg Gem link som for at downloade Acrobat 9 PPD:
  Acrobat 9 PPD

 5. Placer en kopi af den overførte PPD i den mappe, du oprettede på trin 3.

Yderligere oplysninger

De fleste programmer kan bruge den nye Opret Adobe-PDF-funktion fra PDF-menuen i dialogboksen Udskriv i Mac OS. Til tider understøtter InDesign og Illustrator imidlertid ikke denne funktion, afhængigt af den version du bruger. I sådanne tilfælde skal du udskrive til en PostScript-fil og bruge Distiller eller Apples program til forhåndsvisning til at konvertere filen til en PDF-fil.

Der er flere oplysninger om understøttelse af Adobe PDF-printeren på Mac OS 10.6 i Kan ikke udskrive PDF-filer | Mac OS X 10.6 og nyere.

 

 

Adobe-logo

Log ind på din konto