Find ud af, hvordan du kan udføre fejlfinding af beskadigede InDesign-filer.

Et InDesign-dokument kan være beskadiget, hvis der opstår en fejl eller en anden uventet funktionsmåde, mens du arbejder med kun det pågældende dokument. InDesign har en automatisk funktion til gendannelse af dokumenter, som kan bruges til at undgå skader som følge af, at systemet går ned, eller strømsvigt. Denne funktion kan dog ikke forhindre skader, der skyldes andre problemer på systemniveau som f.eks. softwarekonflikter, mangel på diskplads eller virus. Denne fejlfindingsvejledning er en hjælp til at isolere og reparere skader i InDesign-dokumenter. Den kan også være en hjælp til at isolere og løse problemer på systemniveau, som lader til at være et beskadiget dokument, men som skyldes andre årsager.

Søgning efter problemer på systemniveau

Problemer på systemniveau kan forårsage fejl og andre typer uventede funktionsmåder. Inden du antager, at et dokument er beskadiget, skal du sikre, at dit system er relativt frit for problemer. Du kan f.eks. overveje at køre et hjælpeprogram til diskreparation og så åbne dokumentet igen for at se, om problemet er løst, inden du gennemgår trinnene til fejlfinding af beskadigede dokumenter nedenfor.

Windows: Se Kontrollér harddisken for fejl.

Mac OS: Se Udbedring af startproblemer og udførelse af diskvedligeholdelse.

Fejlfinding af beskadigede dokumenter

Udfør følgende trin i denne rækkefølge. Stop, når du har fundet problemet. 

Bemærk:

Efter du har udført hvert af fejlfindingstrinnene skal du genstarte InDesign og åbne dokumentet for at se, om problemet er blevet løst. Åbn dokumentet på denne måde:

Vælg Filer > Åbn, vælg dit dokument, og vælg så Kopiér. Gem dit dokument med et nyt navn, og se, om problemet er løst.

1. Lav en sikkerhedskopi af dit dokument.

Inden du starter fejlfindingen, skal du lave en sikkerhedskopi at det beskadigede dokument. På nogle af de følgende trin kræves det, at du ændrer eller sletter oplysninger i dokumentet. Med en sikkerhedskopi af dokumentet kan du nemt gendanne disse oplysninger. Hvis dokumentet er gemt på en netværksdiskenhed eller på et flytbart medie (f.eks. en cd eller en USB-nøgle), skal du flytte sikkerhedskopien til et lokalt drev.

2. Installer den seneste InDesign-opdatering.

 • I programmet InDesign kan du vælge Hjælp > Opdateringer.

-eller-

-eller-

3. Gendan dine indstillingsfiler.

InDesign gemmer oplysninger om ekstramoduler, funktioner og selve appen i indstillingsfiler: filerne InDesign SavedData og InDesign Defaults. En beskadiget InDesign-indstillingsfil kan føre til uventede funktionsmåder for et InDesign-dokument. Du kan nemt finde ud af, om problemet har at gøre med indstillingsfilerne, ved at gendanne dem.

Bemærk:

Når du gendanner InDesign-indstillingsfilerne, gendannes standardindstillingerne, og du mister derfor de tilpassede indstillinger, som er knyttet til dine gamle indstillingsfiler. Du kan gemme disse tilpassede indstillinger ved at omdøbe de gamle indstillingsfiler.

Sådan gendannes InDesign-indstillingsfilerne:

 1. Afslut InDesign.

 2. Genstart InDesign, og hold de relevante taster nede for dit operativsystem:

  • Mac OS X: Control + Option + Command + Shift
  • Windows: Control + Alt + Skift
 3. Når du bliver bedt om at slette InDesign-indstillingsfilerne, skal du klikke på Ja. InDesign startes med standardindstillingerne og de gendannede indstillingsfiler.

  Bemærk:

  Hvis du ikke bliver bedt om at slette indstillingsfilerne, kan du slette dine indstillinger manuelt.

 4. Åbn dokumentet, og se, om det er blevet repareret. Hvis problemet fortsætter, skal du gå til trin 4 nedenfor.

  Slet eller omdøb indstillingsfilerne manuelt

  Alternativt eller yderligere kan du:

  • Slette indstillingsfilerne manuelt (f.eks. hvis du ikke automatisk bliver bedt om at slette indstillingerne under start af InDesign, som beskrevet i den foregående procedure)

  -eller-

  • Omdøbe indstillingsfilerne manuelt (f.eks. hvis der er knyttet tilpassede indstillinger til de gamle indstillingsfiler, som du ikke vil miste)

  Find dit operativsystem i den følgende tabel for at se, hvor disse filer er placeret.

  OS Indstillingsfilernes placering
  Mac OS X

  InDesign Defaults

  Brugere/[bruger]/Bibliotek/Indstillinger/Adobe InDesign/Version [version]/[sprog]/InDesign Defaults

  InDesign SavedData

  Users/[bruger]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

  Windows XP

  InDesign Defaults

  C:\Documents and Settings\[bruger]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

  Skjult som standard. Find ud af, hvordan skjulte filer vises .

  InDesign SavedData

  C:\Documents and Settings\[bruger]\Lokale indstillinger\Application Data\Adobe\InDesign\Version[version]\Caches\InDesign SavedData

  Windows 7/8

  InDesign Defaults

  C:\Brugere\[bruger]\AppData\Adobe\InDesign\Version[version]\[sprog]\InDesign Defaults

  Skjult som standard. Find ud af, hvordan skjulte filer vises .

  InDesign SavedData

  C:\Brugere\[bruger]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version[version]\[sprog]\Caches\InDesign SavedData

  Når du er færdig med at slette eller omdøbe filerne, skal du genstarte InDesign for at genoprette indstillingsfilerne og så åbne dokumentet for at se, om problemet er løst.

  Hvis problemet ikke bliver løst, skal du gendanne de oprindelige indstillinger ved at slette de nye filer og omdøbe de gamle indstillingsfiler tilbage til deres oprindelige navne.

4. Gem dokumentet i IDML-format (InDesign CS4 og nyere) eller INX-format (InDesign CS3 og tidligere).

 1. Åbn filen i InDesign.

 2. Vælg Filer > Eksportér.

 3. I menuen Filtype skal du vælge InDesign Markup (CS4 og nyere) eller InDesign Interchange (CS3 og tidligere).

 4. Giv filen et navn og en placering, og klik derefter på Gem.

 5. Åbn den eksporterede IDML- eller INX-fil i InDesign.

  Hvis problemet er løst, skal du fortsætte med at bruge IDML- eller INX-filen i stedet for det originale dokument. Hvis problemet ikke er løst, skal du gå videre til et andet trin.

5. Foretag fejlfinding af et konverteret dokument i dets kildeprogram.

Hvis dokumentet blev konverteret fra Adobe PageMaker, QuarkXPress eller en tidligere version af InDesign, kan du prøve at omkonvertere dokumentet. Hvis problemet opstår igen, skal du foretage fejlfinding af det oprindelige dokument for at søge efter beskadigelser af dets kilde-app, inden du konverterer det igen. Et beskadiget PageMaker- eller QuarkXPress-dokument vil sandsynligvis stadig være beskadiget, efter du konverterer det.

6. Slet tegn- og afsnitstyper.

Formattyper, du har oprettet i InDesign eller importeret som del af filer, der er oprettet i andre apps, kan være beskadigede. Du kan finde ud af, om det er tilfældet, ved at slette typerne og så gemme dokumentet igen.

Sådan sletter du tegntyper:

 1. Åbn dokumentet i InDesign, og vælg Type > Tegntyper.

 2. Vælg alle typer i panelet Tegntyper med undtagelse af [Ingen]. Hvis du vil vælge flere typer, skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS), mens du vælger typerne.

 3. Vælg Slet typer i menuen Tegntyper.

 4. Gem dokumentet, og se, om problemet er løst. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve at slette afsnitstyper.

Sådan sletter du afsnitstyper:

 1. Åbn dokumentet i InDesign, og vælg Type > Afsnitstyper.

 2. Vælg alle typer i panelet Afsnitstyper med undtagelse af [Ingen]. Hvis du vil vælge flere typer, skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS), mens du vælger typerne.

 3. Vælg Slet typer i menuen Afsnitstyper.

 4. Gem dokumentet, og se, om problemet er løst. Hvis problemet fortsætter, skal du gå til trin 7 nedenfor.

7. Kontroller, om der findes beskadigede skrifter.

For at undersøge, om problemet skyldes en beskadiget skrifttype, kan du erstatte alle skrifttyper, der bruges i dokumentet, med en standardskrifttype som f.eks. Arial eller Times New Roman.

Hvis problemet opstår igen, efter at du har ændret skrifttyperne, skyldes det ikke skrifttyperne. Hvis problemet ikke opstår igen, kan de(n) originale skrifttype(r) være beskadiget eller skulle opdateres. Prøv at geninstallere de originale skrifttyper eller hente opdaterede versioner fra producenten af skrifttyperne.

8. Kontroller objekter og grafik for skader.

Prøv at finde ud af, om problemet skyldes et specifikt element på en masterside eller en dokumentside. For at isolere elementerne skal du først slette tomme sider og overflødige elementer som f.eks. elementer på et montagebord eller et skjult lag.

Sådan sletter du sider:

 1. Åbn dokumentet i InDesign, og vælg Vindue > Sider.

 2. Brug markeringsværktøjet i panelet Sider til at vælge de sider, du vil slette. Tryk på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS) for at vælge flere sider, eller tryk på Shift-tasten for at vælge et sammenhængende område med sider.

  Slet sider
  Vælg de sider, du vil slette, i panelet Sider.

 3. Klik på sletteikonet på panelet Sider.

 4. Klik på OK for at bekræfte sletningen.

Hvis problemet stadig opstår, efter at du har slettet nogle sider, skal du slette halvdelen af de resterende sider og gemme dokumentet med et nyt navn. Prøv derefter at reproducere problemet.

 • Hvis problemet opstår igen, indeholder en af de resterende sider muligvis et beskadiget element. Fortsæt med at slette sider, indtil du finder den side, der er årsag til problemet.
 • Hvis problemet ikke opstår igen, indeholder en af de slettede sider muligvis et beskadiget element. Erstat de slettede sider, indtil du finder den side, der er årsag til problemet.

Når du har fundet den side, der er årsag til problemet, skal du fjerne og erstatte elementerne på denne side, herunder importeret grafik, InDesign-tegnede objekter og tekstrammer på siden.

9. Kopier sideelementer til et nyt dokument.

Når du kopierer side elementer til et nyt dokument, vil der være strukturelle (interne) skader tilbage. Hvis problem opstår igen, efter du har kopieret sideelementer ind i et nyt dokument, skal du slette elementerne ét ad gangen for at se, om et af elementerne er skyld i problemet.

Sådan kopierer du sideelementer til et nyt dokument:

 1. Åbn det originale dokument i InDesign.

 2. Vælg Filer > Ny, og klik på OK i dialogboksen Nyt dokument.

 3. Vælg Vindue > Flise for at få vist begge dokumenter.

 4. Klik på det oprindelige dokument for at aktivere det.

 5. Vælg Vindue > Sider for at aktivere panelet Sider.

 6. Træk en side eller et opslag til vinduet Nyt dokument. InDesign kopierer siden eller opslaget til det nyt dokument og tilføjer sider efter behov.

 7. Gem det nye dokument med et nyt navn (som er forskelligt fra navnet på det originale dokument), og prøv at genskabe problemet.

  • Hvis problemet stadig opstår, er skaden ikke strukturel (f.eks. på mastersider eller dokumentsider). Slet elementerne ét ad gangen for at se, om et af elementerne er skyld i problemet.
  • Hvis problemet ikke opstår igen, er skaden sandsynligvis strukturel. Gentag trin 4 til 7 for hver af de resterende sider eller opslag.

10. Anskaf en anden kopi af dokumentet.

Hvis du modtog dokumentet via e-mail, FTP eller et eksternt medie (f.eks. en cd), skal du anskaffe en kopi på en anden måde. Eller også kan du prøve at få dokumentet tilsendt igen. Beskadigede medier eller en mislykket e-mail-overførsel kan beskadige et dokument. Hvis dokumentet er blevet sendt via e-mail, så få afsenderen til at komprimere det først (f.eks. ved hjælp af WinZip eller Smith Micros StuffIt) for at beskytte dataene.

Andre forslag

Har du stadig problemer? Prøv disse forslag.

Fjern tredjeparts ekstramoduler.

Overvej at afinstallere ekstramoduler fra tredjepart fra InDesign. Ekstramoduler kan nogle gange forårsage beskadigelse af filer. Se Fejlfinding af ekstramoduler fra tredjepart til InDesign.

Brug en anden computer til at åbne dokumentet.

Ved at skifte til et andet systemmiljø kan du muligvis fjerne variabler, som er årsag til problemet.

Besøg Adobes brugergrupper.

Du er ikke alene! Andre brugere har måske haft lignende problemer med et dokument og offentliggjort en løsning. Se InDesign-foraene.

Genopret dokumentet.

Hvis alt andet mislykkes, skal du genoprette dokumentet. Tag hyppigt sikkerhedskopier, og test med jævne mellemrum dokumentet for at sikre, at importerede elementer ikke er årsagen til problemet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online