Om lag

Alle dokumenter har mindst ét navngivet lag. Ved at bruge flere lag kan du oprette og redigere bestemte områder eller indholdstyper i dokumentet uden at påvirke andre områder eller indholdstyper. Hvis dokumentet f.eks. udskrives langsomt, fordi det indeholder mange store grafikbilleder, kan du bruge et lag til teksten i dokumentet, og når du skal korrekturlæse teksten, kan du skjule alle andre lag og hurtigt udskrive tekstlaget alene. Du kan også bruge lag til at få vist alternative designideer til samme layout eller forskellige annonceversioner til forskellige regioner.

Forestil dig lagene som gennemsigtige ark, der er stablet oven på hinanden. Hvis der ikke er nogen objekter på et lag, kan du se igennem det til objekter på lagene bag det.

Yderligere oplysninger om lag:

 • Hvert dokumentlag har en visningstrekant, som du kan udvide for at få vist objekterne og deres stakrækkefølge på laget for det aktive opslag. Grupper, knapper og objekter med flere tilstande har også visningstrekanter, som du kan udvide for at få vist deres indeholdte objekter. Du kan ændre rækkefølgen af disse objekter, låse og låse dem op samt tilføje eller fjerne dem i grupper.

 • Objekter på mastere vises nederst på hvert lag. Masterelementer kan vises foran dokumentsideobjekter, hvis mastersideobjekterne er på et højere lag. Se Om mastere, stakrækkefølge og lag.

 • Lag involverer alle siderne i et dokument, herunder mastere. Hvis du f.eks. skjuler Lag 1, mens du redigerer side 1 i dokumentet, skjules laget på alle sider, indtil du beslutter at vise det igen.

 • Der er flere oplysninger om at konvertere lag fra Adobe PageMaker® eller QuarkXPress i Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter.

Panelet Lag
Panelet Lag viser lagene med det forreste lag øverst på panelet.

Oprette lag

Du kan altid tilføje lag med kommandoen Nyt lag i menuen i panelet Lag eller med knappen Nyt lag nederst i panelet Lag. Antallet af lag i et dokument er kun begrænset af den mængde RAM, der er tilgængelig for InDesign.

Oprette lag

 1. Vælg Vindue > Lag.
 2. Opret et nyt lag på en af følgende måder:
  • Hvis du vil oprette et nyt lag over det valgte Lag, skal du klikke på knappen Nyt lag.

  • Hvis du vil oprette et nyt lag under det valgte lag, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, når du klikker på knappen Nyt lag.

  • Hvis du vil oprette et nyt lag øverst på listen, skal du holde Ctrl+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) nede, når du klikker på knappen Nyt lag.

  • Hvis du vil oprette et nyt lag og åbne dialogboksen Nyt lag, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, når du klikker på knappen Nyt lag.

Angive lagindstillinger

 1. Vælg Nyt lag i menuen i panelet Lag, eller dobbeltklik på et eksisterende lag.
 2. Angiv lagindstillingerne, og klik på OK.

  Farve

  Tildel en farve for at identificere objekterne på det pågældende lag.

  Vis lag

  Vælg denne indstilling før at gøre laget synligt. Denne indstilling har samme virkning, som når du gør øjeikonet synligt i panelet Lag.

  Vis hjælpelinjer

  Vælg denne indstilling for at gøre hjælpelinjerne på laget synlige. Hvis denne indstilling ikke er valgt for et lag, kan hjælpelinjerne ikke gøres synlige, heller ikke selvom du vælger Vis > Vis hjælpelinjer for dokumentet.

  Lås lag

  Vælg denne indstilling for at forhindre ændringer af objekter på laget. Denne indstilling har samme virkning, som når den gennemstregede blyant gøres synlig i panelet Lag.

  Lås hjælpelinjer

  Marker denne indstilling for at forhindre ændringer af alle linealhjælpelinjer på laget.

  Udskriv lag

  Vælg denne indstilling, hvis du vil gøre det muligt at forhindre laget i at blive udskrevet. Ved udskrivning eller eksport til PDF kan du beslutte, om skjulte lag og lag, der ikke udskrives, skal udskrives.

  Udelad figursats, når laget er skjult

  Vælg denne indstilling, når tekst på andre lag skal ombrydes normalt, når laget er skjult, og det indeholder objekter med figursats.

Tildele en lagfarve

Når du giver et lag en farve, bliver det nemmere at skelne forskellige markerede objekters lag. For hvert lag med et markeret objekt viser panelet Lag en prik i lagets farve. På siden viser hvert objekt lagets farve ved markeringshåndtag, afgrænsningsramme, tekstporte, figursatsramme (hvis den anvendes), rammekanter (herunder det X, der vises ved en tom grafikramme) og skjulte tegn. Lagfarven vises ikke for en umarkeret ramme, hvis dens kanter er skjulte.

 1. Dobbeltklik på et lag i panelet Lag, eller marker et lag, og vælg Lagindstillinger for [lagnavn].
 2. Du kan enten vælge en farve eller vælge Brugerdefineret for at angive en farve i systemfarvevælgeren.

Tilføje objekter til lag

Alle nye objekter placeres på mållaget, som er det lag, hvor penneikonet vises i panelet Lag. Når du vælger et lag til mållag, markeres det også. Er flere lag markeret, ændres markeringen ikke, hvis du gør et af dem til mållag, men hvis du gør et lag uden for markeringen til mållag, forsvinder markeringen af de andre lag.

Du kan tilføje objekter til mållaget på en af følgende måder:

 • Opret nye objekter med tekstværktøjet eller tegneværktøjerne.

 • Importere, placere eller indsætte tekst eller grafik.

 • Marker objekter på andre lag, og flyt dem derefter til det nye lag.

  Du kan ikke tegne eller placere et nyt objekt på et skjult eller låst lag. Når du vælger et tegneværktøj eller tekstværktøjet eller indsætter en fil med skjult eller låst mållag, ændres markøren til et overstreget blyantikon, når den placeres over dokumentvinduet. Vis eller lås mållaget op, eller gør et synligt, ulåst lag til mållag. Hvis du vælger Rediger > Sæt ind, når mållaget er skjult eller låst, giver en advarsel dig mulighed for at få vist mållaget eller låst det op.

Når du klikker på et lag i panelet Lag for at gøre det til mållag, vises penneikonet på laget, du har klikket på, og laget fremhæves for at angive, at det er gjort til mållag.

Ændring af mållaget til det næste nye objekt
Ændring af mållaget til det næste nye objekt

Markere, flytte og kopiere objekter på lag

Som standard kan du markere et hvilket som helst objekt på et hvilket som helst lag. I panelet Lag markerer prikker de lag, der indeholder markerede objekter. Lagets markeringsfarve hjælper dig med at identificere et objekts lag. Lås laget, hvis du vil forhindre, at objekterne på et bestemt lag markeres.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil vælge individuelle objekter på et lag, skal du klikke på trekantsikonet ved siden af laget for at vise dem alle og vælge målobjektet. Du kan også trække målobjektet til det andet sted uden at markere det.


   Trækning af objekter fra lag til lag

  • For at markere alle objekter på et betemt lag skal du hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på et lag i panelet Lag.

  • For at flytte eller kopiere objekter til et andet lag skal du markere et eller flere objekter på en dokumentside eller en master med markeringsværktøjet. I panelet Lag skal du trække det farvede punkt i højre side af laglisten for at flytte de markerede objekter til det andet lag.


   Flytte et objekt til et nyt lag

Bemærk:

Hvis du vil flytte markerede objekter til et låst lag, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker den farvede prik. Hvis du vil kopiere markerede objekter til et andet lag, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker den farvede prik til højre på laglisten til det andet lag. Hvis du vil kopiere markerede objekter til et låst lag, skal du holde Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker den farvede prik.

Indsætte objekter på forskellige lag

Kommandoen Bevar lag ved indsættelse påvirker den måde, objekter, der indsættes fra andre steder, fungerer sammen med eksisterende lag på.

Hvis kommandoen Bevar lag ved indsættelse er valgt, bevarer objekter, der er klippet eller kopieret fra andre lag, deres lagtildelinger, når de indsættes på den nye side eller placering. Hvis du indsætter objekter i et dokument, der ikke har de samme lag som det dokument, de kopieres fra, tilføjer InDesign objekternes lagnavne i panelet Lag i det andet dokument og indsætter objekterne på deres respektive lag.

Hvis kommandoen Bevar lag ved indsættelse ikke er valgt, indsættes objekter, der er klippet eller kopieret fra forskellige lag, sammen på mållaget.

 1. Kontroller, at Bevar lag ved indsættelse ikke er valgt i menuen i panelet Lag.

 2. Marker objekter, og vælg Rediger > Kopier eller Rediger > Klip.

 3. Klik på det andet lag i panelet Lag for at gøre det til mållag.

 4. Vælg Rediger > Sæt ind.

Dublere et lag

Når du dublerer et lag, kopierer du dets indhold og indstillinger. Dubletlaget vises derefter over det oprindelige lag i panelet Lag. Dublerede rammer, der var kædet til andre rammer på laget, forbliver kædede. Dublerede rammer, hvis originaler var kædet til rammer på andre lag, er ikke længere kædet til disse rammer.

 1. Gør et af følgende i panelet Lag:
  • Marker et lagnavn, og vælg Dubler [lagnavn] i menuen i panelet Lag.

  • Træk et lagnavn, og slip det på knappen Nyt lag.

Ændre lagenes rækkefølge

Du kan ændre lagenes stakrækkefølge i dokumentet ved at omarrangere lagene i panelet Lag. Når du gør det, ændres lagenes rækkefølge på alle sider, ikke kun på målopslaget.

Du kan også ændre stakrækkefølgen af objekter på et lag ved at flytte objekterne på det pågældende lag. Se Arrangering af objekter i en stak.

 1. Træk et lag op eller ned på listen i panelet Lag. Du kan også trække flere markerede lag.
Omorganisere lag
Omorganisere lag

Vise eller skjule lag og objekter

Du kan når som helst skjule eller vise et lag og objekter på et lag. Skjulte lag og objekter kan ikke redigeres, og de vises ikke på skærmen eller udskriften. Det kan være nyttigt at skjule lag, når du vil gøre et af følgende:

 • Skjule dele af et dokument, der ikke skal forekomme i det endelige dokument.

 • Skjule andre udgaver af dokumentet.

 • Forenkle visningen af et dokument for lettere at kunne redigere andre dele af dokumentet.

 • Forhindre et lag i at blive udskrevet.

 • Gøre skærmopdateringen hurtigere, når et lag indeholder højopløsningsgrafik.

Bemærk:

Tekst ombrydes som standard fortsat omkring objekter på skjulte lag. Hvis du vil ignorere indstillingerne for figursats for skjulte objekter, skal du vælge Lagindstillinger i menuen i panelet Lag og derefter markere Udelad figursats, når laget er skjult.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skjule eller vise et lag ad gangen, skal du klikke på firkanten længst til venstre for et lags navn i panelet Lag for at skjule eller få vist øjeikonet for det pågældende lag.

  • Hvis du vil vise eller skjule individuelle objekter på et lag, skal du klikke på visningstrekanten for at få vist alle objekterne på et lag og derefter klikke på øjenikonet for at vise eller skjule objektet.

  • Hvis du vil skjule alle lag, undtagen det valgte lag, eller skjule alle objekter på et lag, undtagen det markerede objekt, skal du vælge Skjul andre i panelmenuen Lag. Du kan også Alt-klikke (Windows) eller Alternativ-klikke (Mac OS) på firkanten helt til venstre for det lag eller objekt, der skal forblive synligt.

  • Hvis du vil vise alle lag, skal du vælge Vis alle lag i panelmenuen Lag. Du kan også Alt-klikke (Windows) eller Alternativ-klikke (Mac OS) på firkanten helt til venstre for et synligt lag eller objekt for at visse alle lag eller objekter på et lag.

Angive, at et lag ikke skal udskrives

 1. Marker laget i panelet Lag.
 2. Vælg Lagindstillinger i menuen i panelet Lag.
 3. For at forhindre laget i at blive udskrevet, skal du fjerne markeringen af Udskriv lag og derefter klikke på OK.

Bemærk:

Når du udskriver eller eksporterer til PDF, har du stadig mulighed for at udskrive skjulte lag og lag, der ikke udskrives.

Låse lag eller låse lag op

Låsning er nyttig til at forhindre fejlagtige ændringer af et lag. Et låst lag har et overstreget blyantikon i panelet Lag. Objekterne på låste lag kan ikke markeres eller redigeres direkte, men hvis objekterne på låste lag har attributter, der kan redigeres indirekte, ændres de. Hvis du f.eks. redigerer en nuanceprøve, afspejles ændringen i objekter med denne nuanceprøve på låste lag. Ligeledes kan du ikke forhindre, at teksten på låste lag ændres ved at placere en serie kædede rammer på både låste og ulåste lag.

Du kan også bruge panelet Lag til at låse objekter på et lag eller låse dem op. Se Låsning eller oplåsning af objekter.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil låse eller låse lag op ét ad gangen, skal du i panelet Lag klikke på firkanten i den anden kolonne fra venstre for at vise (låse) eller skjule (låse op) det pågældende lag.

  • Hvis du vil låse alle andre lag end mållaget, skal du vælge Lås andre i panelmenuen Lag. Du kan også Alt-klikke (Windows) eller Alternativ-klikke (Mac OS) på firkanten til venstre for det lag, der skal forblive ulåst.

  • Hvis du vil låse alle lag op, skal du vælge Lås alle lag op i menuen i panelet Lag.

Slette lag

Husk, at de enkelte lag forekommer på alle sider i dokumentet. Før du sletter et lag, bør du overveje at skjule alle andre lag først og derefter gå igennem alle sider i dokumentet for at kontrollere, at det er sikkert at slette de resterende objekter.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil slette et lag, skal du trække et lag fra panelet Lag til sletteikonet eller vælge Slet lag [lagnavn] i panelmenuen Lag.

  • Hvis du vil slette flere lag, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du klikker på lagene for at markere dem. Træk derefter lagene fra panelet Lag til ikonet Slet, eller vælg Slet lag i menuen i panelet Lag.

  • Hvis du vil slette alle tomme lag, skal du vælge Slet ubrugte lag i menuen i panelet Lag.

  • Hvis du vil slette et objekt på et lag, skal du markere objektet i panelet Lag og derefter klikke på ikonet Slet.

Flette lag i et dokument

Du kan reducere antallet af lag i et dokument uden at slette objekter ved at flette lag. Når du fletter lag, flyttes objekter fra alle markerede lag til mållaget. På de lag, du fletter, forbliver kun mållaget i dokumentet, mens de andre markerede lag slettes. Du kan også samkopiere et dokument ved at flette alle lag.

Bemærk:

Hvis du fletter lag med en blanding af sideobjekter og masterelementer, flytter masterelementerne om bagest på det flettede lag.

 1. Marker nogle lag i panelet Lag. Sørg for at medtage det lag, du vil gøre til det flettede mållag. Hvis du samkopierer dokumentet, skal du markere alle lag i panelet.
 2. Klik på et markeret lag for at gøre det til mållaget, som angives med pennen.
 3. Vælg Sammenflet lag i menuen i panelet Lag.

Du kan også sammenflette lag med identiske navne, når du eksporterer en bog til PDF.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online