Få flere oplysninger om, hvordan du kan eksportere et dokument, en bog eller udvalgte dokumenter i en bog som en enkelt PDF-fil.

Om Adobe PDF

Portable Document Format (PDF) er et universelt filformat, der bibeholder skrifttyper, billeder og layout i kildedokumenter oprettet i en bred vifte af programmer og på forskellige computer-platforme. Adobe PDF er en standard til sikker og pålidelig distribution og udveksling af elektroniske dokumenter og formularer til hele verden. Adobe PDF-filer er kompakte og komplette og kan deles, vises og udskrives af enhver, som har den gratis Adobe Reader®.

Adobe PDF er meget effektiv til brug i arbejdsforløb i udgivelser. Ved at gemme en sammensætning af illustrationen i Adobe PDF opretter du en kompakt, pålidelig fil, som du eller din serviceudbyder kan få vist, redigere, organisere og foretage korrektur af. Derefter kan dit prepress-bureau, når det er relevant i arbejdsforløbet, trykke Adobe PDF-filen direkte eller behandle den med værktøjer fra forskellige kilder i forbindelse med forhåndskontrol, diffusering, udskydning og farveseparation.

Når du gemmer i Adobe PDF, kan du vælge at oprette en PDF/X-kompatibel fil. PDF/X (Portable Document Format Exchange), der er en underordnet del af Adobe PDF, eliminerer mange af de farve-, skrifttype- og diffuseringsvariabler, som medfører udskrivningsproblemer. PDF/X kan altid anvendes, når PDF-filer udveksles som digitale mastere til trykproduktion – hvad enten det er på oprettelses- eller outputstadiet i arbejdsforløbet, når blot programmerne og outputenhederne understøtter PDF/X.

Adobe PDF-dokumenter kan løse følgende problemer relateret til elektroniske dokumenter:

Typisk problem

Adobe PDF-løsning

Modtageren kan ikke åbne filer, fordi vedkommende ikke har det program, filen blev oprettet i.

Alle kan åbne en PDF-fil. Man skal blot benytte den gratis Adobe Reader software.

Arkiver, der består af både papirudgaver og elektroniske filer, er vanskelige at søge i, de kræver plads og forudsætter, at man har det program, et dokument er oprettet i.

PDF-filer er kompakte og nemme at søge i og kan altid åbnes med Reader. Det er nemt at navigere i PDF-filer ved hjælp af hyperlinks.

På håndholdte enheder vises dokumenter ikke korrekt.

Med kodede PDF-filer kan tekst ombrydes til visning på mobile platforme, f.eks. Palm OS®-, Symbian™- og Pocket PC®-enheder.

Dokumenter med kompleks formatering kan ikke anvendes af synshandicappede.

Kodede PDF-filer indeholder oplysninger om indhold og struktur, hvilket gør dem tilgængelige for skærmlæsere.

Eksportere til PDF med henblik på tryk

Du kan nemt eksportere et dokument eller en bog til Adobe PDF med standardindstillingen Høj Kvalitet eller brugerdefineret efter behov. De PDF-eksportindstillinger, du angiver, gemmes sammen med programmet og gælder for alle nye InDesign-dokumenter eller -bøger, du eksporterer til PDF, indtil du ændrer dem igen. Du kan hurtigt anvende brugerdefinerede indstillinger på PDF-filerne ved hjælp af forudindstillinger.

Du kan eksportere et dokument, en bog eller udvalgte dokumenter i en bog som en enkelt PDF-fil. Du kan også kopiere indhold fra InDesign-layoutet til Udklipsholder og automatisk oprette en Adobe PDF-fil med dette indhold. (Det er nyttigt, når du skal indsætte en PDF-fil i et andet program, f.eks. Adobe Illustrator).

Når du eksporterer en InDesign-fil til PDF, kan du bevare navigationselementer, f.eks. en indholdsfortegnelse og indeksindgange og interaktive funktioner, f.eks. hyperlinks, bogmærker, medieklip og knapper. Du har også mulighed for at eksportere skjulte lag og lag og objekter, der ikke udskrives, til PDF. Hvis du eksporterer en bog, kan du flette lag med identiske navne ved hjælp af panelet Bog.

Du kan finde oplysninger om oprettelse af tilgængelige PDF-dokumenter i Tilgængelighed i Adobe InDesign.

Eksportere et åbent dokument til PDF til udskrivning

 1. Vælg Filer > Eksporter.

 2. Angiv et navn og placering til filen.

 3. Vælg Brug InDesign-dokumentnavn som outputfilnavn, hvis du ønsker, at den eksporterede PDF får samme navn som navnet på dokumentet fra næste eksport.

 4. For Gem som type (Windows) eller format (Mac OS) skal du vælge Adobe PDF (Tryk) og derefter klikke på Gem.

  Hvis du vælger indstillingen Adobe PDF (Udskriv), kan du ikke inkludere interaktive elementer i Adobe PDF-filen. For at eksportere et interaktivt dokument til PDF henvises til Dynamiske PDF-dokumenter.

 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en indstilling i menuen Adobe PDF-forudindstillinger, hvis du vil benytte en forvalgt indstilling til et job.
  • For at oprette en PDF/X-fil skal du enten vælge en PDF/X-indstilling i menuen Adobe PDF-forudindstillinger eller et forvalgt PDF/X-format i menuen Standard.
  • For at tilpasse indstillingerne skal du vælge en kategori på listen til venstre og derefter angive indstillingerne.
 6. Af hensyn til kompatibilitet bør du vælge den laveste PDF-version, der kræves for at åbne de filer, du opretter.
 7. Angiv om nødvendigt følgende Indstillinger for tilgængelighed under fanen Avanceret:

  Titel

  Vælg, hvad der skal vises i titellinjen i Acrobat, når din PDF-fil åbnes. De tilgængelige indstillinger er Dokumenttitel og Filnavn.

  Sprog

  Vælg dokumentsproget for PDF'en. Dette bestemmer standardsproget for den eksporterede PDF. Hvis det ønskede sprog ikke findes på listen, kan du også indtaste standardsprogets ISO-kode.

 8. Klik på Eksporter (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Bemærk:

Hvis du vil nulstille indstillinger til deres standardværdier skal du i dialogboksen Eksporter Adobe PDF holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på Nulstil. (Knappen Annuller ændres til Nulstil).

Forberede lag inden eksport af en bog til PDF

Når du eksporterer en bog til PDF, kan du vise og skjule InDesign-lag i PDF-dokumentet. For at undgå dublering af navne på lag i PDF'en kan du flette lagene ved eksporten.

Hvis indstillingen flet lag med identiske navne ved eksport er valgt, vises lagnavne under det samme bognavn i Acrobat og Reader. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises lagnavne separat under hvert dokumentnavn.

 1. Hvis du vil undgå, at bestemte lag bliver flettet, skal du give dem unikke navne i hvert bogdokument.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i lagnavne, så lagene "Grafik" og "grafik" bliver ikke sammenflettet.

 2. Vælg Flet lag med identiske navne ved eksport i panelmenuen Bog.

  Bemærk:

  Når du eksporterer bogen til PDF, skal du sørge for at Opret Acrobat-lag er markeret. For at kunne vælge denne indstilling skal du bruge kompatibilitet med 6 (PDF 1.5) eller nyere.

Eksportere en bog til PDF

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en PDF af hele bogen, skal du klikke på det tomme område i panelet Bog for at fjerne markeringen af evt. markerede dokumenter og derefter vælge Eksporter bog til PDF i panelmenuen Bog.
  • Hvis du vil oprette en PDF med dokumenter i en bog, skal du markere dokumentet eller dokumenterne i panelet Bog og vælge Eksporter markerede dokumenter til PDF i panelmenuen Bog.
 2. Angiv et navn og en placering til PDF-filen, og klik derefter på Arkiver.
 3. Du kan enten vælge en forudindstilling i menuen Adobe PDF-forudindstillinger eller en kategori på listen til venstre i dialogboksen Eksporter Adobe PDF og derefter tilpasse indstillingerne.
 4. Klik på Eksporter (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Reducere størrelsen på PDF'er

For PDF-filer, der kun er beregnet til distribution med henblik på visning, vil du muligvis reducere størrelsen på PDF-filerne, når du eksporterer fra InDesign. Her er nogle teknikker til reduktion af filstørrelsen, som du kan bruge i dialogboksen Eksporter Adobe-PDF:

 • Vælg [Mindste filstørrelse] i menuen Adobe PDF-forudindstillinger.

 • I området Komprimering skal du nedsample billeder til 72 pixel pr. tomme, vælge automatisk komprimering og vælge enten lav eller middel billedkvalitet for farve- og gråtonebilleder. Når du arbejder med fotografiske billeder, skal du bruge komprimeringen Automatisk (JPEG). Når du arbejder med billeder, der overvejende indeholder massiv farve, f.eks. diagrammer og grafer, skal du bruge ZIP-komprimering.

 • Anvend Trykfarvestyring i outputområdet for at konvertere specialfarver til procesfarver.

Bemærk:

Hvis du vil reducere størrelsen på en PDF, skal du åbne PDF-filen i Acrobat 8.0 eller nyere, vælge Dokument > Reducer filstørrelse og derefter angive kompatibilitetsniveauet. Du kan opnå en større grad af kontrol ved at vælge Avanceret > PDF-optimering.

Se Acrobat Hjælp og Adobes websted, hvis du vil have yderligere oplysninger om reduktion af størrelsen på PDF-filer.

Adobe PDF-forudindstillinger

En PDF-forudindstilling er en gruppe indstillinger, som berører processen med at oprette en PDF-fil. Disse indstillinger er udviklet til at skabe balance mellem filstørrelse og kvalitet, alt efter hvordan PDF-filen bruges. De fleste foruddefinerede forudindstillinger deles på tværs af Adobe Creative Suite-komponenter, herunder InDesign, Illustrator, Photoshop og Acrobat. Du kan også oprette og dele brugerdefinerede forudindstillinger, som er skræddersyet til dine outputkrav.

Nogle af forudindstillingerne angivet herunder er ikke tilgængelige, før du flytter dem – efter behov – fra mappen Extras (hvor de blev installeret som standard) til mappen Settings. Mapperne Extras og Settings findes typisk i (Windows Vista og Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF eller (Mac OS) Bibliotek/Application Support/Adobe PDF. Nogle forudindstillinger er ikke tilgængelige i nogle Creative Suite-komponenter.

De brugerdefinerede indstillinger kan findes i (Windows XP) Documents and Settings/[brugernavn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger, (Windows Vista og Windows 7) Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger eller (Mac OS) Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger.

Bemærk:

Gennemgå regelmæssigt PDF-indstillingerne. Indstillingerne vender ikke automatisk tilbage til standardindstillingerne. Programmer og værktøjer, som opretter PDF-dokumenter, bruger det sidste sæt definerede eller valgte indstillinger.

Højkvalitetsudskrivning

Opretter PDF-filer til kvalitetsudskrivning på desktopprintere og korrekturenheder. Denne forudindstilling benytter PDF 1.4, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer undersæt af alle skrifttyper, bevarer farver og samkopierer ikke gennemsigtighed (i filtyper, der kan bruge gennemsigtighed). Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner. I InDesign opretter denne forudindstilling også kodede PDF-filer.

Illustrator-standard (kun Illustrator)

Opretter en PDF-fil, hvor alle Illustrator-data bevares. PDF-filer, der er oprettet med denne forudindstilling, kan åbnes igen i Illustrator uden tab af data.

Store sider (kun Acrobat)

Opretter PDF-filer, der egner sig til visning og udskrivning af tekniske tegninger, der er større end 200 x 200 tommer. Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat og Reader 7.0 og nyere versioner.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK og RGB) (kun Acrobat)

Bruges til langtidsopbevaring (arkivering) af elektroniske dokumenter. PDF/A-1b bruger PDF 1.4 og konverterer alle farver til enten CMYK eller RGB, afhængigt af den valgte standard. Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat- og Reader-versioner 5.0 og nyere.

PDF/X-1a (2001 og 2003)

PDF/X-1a kræver, at alle skrifttyper er integrerede, at de relevante mærker og beskæringer er angivet, og at farverne enten er CMYK-, staffagefarver eller begge dele. Kompatible filer skal indeholde oplysninger, som beskriver den udskriftsbetingelse, de er forberedte til. PDF-filer, som er oprettet med PDF/X-1a-kompatibilitet, kan åbnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner.

PDF/X-1a benytter PDF 1.3, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer undersæt af alle skrifttyper, opretter ukodede PDF-filer og samkopierer gennemsigtighed ved hjælp af indstillingen Høj opløsning.

Bemærk: Forudindstillingerne PDF/X1-a:2003 og PDF/X-3 (2003) placeres på computeren under installationen, men er ikke tilgængelige, før du flytter dem fra mappen Extras til mappen Settings.

PDF/X-3

Denne forudindstilling opretter en PDF-fil på basis af ISO-standarden PDF/X-3:2002. PDF-filer, som er oprettet med denne indstilling, kan åbnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner.

PDF/X-4 (2008)

Denne forudindstilling, som opretter ISO PDF/X-4:2008-filer, understøtter dynamisk gennemsigtighed (gennemsigtighed samkopieres ikke) og ICC-farvestyring. PDF-filer, som er eksporteret med denne forudindstilling er i formatet PDF 1.4 i CS5 og PDF 1.6 i CS5.5 og nyere. Billeder nedsamples og komprimeres, og skrifttyper integreres på samme måde som med PDF/X-1a- og PDF/X-3-indstillingerne. Du kan oprette PDF/X-4:2008-kompatible PDF-filer direkte fra Creative Suite 4- og 5-komponenter, herunder Illustrator, InDesign og Photoshop. Acrobat 9 Pro indeholder muligheder for at validere og forhåndskontrollere PDF-filer af hensyn til kompatibilitet med PDF/X-4:2008 og evt. konvertere ikke-PDF/X-filer til PDF/X-4:2008.

Adobe anbefaler PDF/X-4:2008 som det optimale PDF-filformat til pålidelige arbejdsforløb i PDF-udgivelser.

Trykkvalitet

Opretter PDF-filer, som giver udskriftsresultater af høj kvalitet (f.eks. til digital udskrivning eller til separationer på en fotosætter eller fladtryksmaskine), men opretter ikke filer, der er PDF/X-kompatible. I sådanne tilfælde er kvaliteten af indholdet af størst betydning. Formålet er at bevare alle oplysningerne i en Adobe PDF-fil, som en professionel trykker eller serviceudbyder skal bruge for at kunne trykke dokumentet korrekt. Dette sæt indstillinger benytter PDF 1.4, konverterer farver til CMYK, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer delsæt af alle skrifttyper og bevarer gennemsigtighed (i filtyper, der kan bruge gennemsigtighed).

Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.

Bemærk: Inden du opretter en Adobe PDF-fil, der skal sendes til et trykkeri eller en serviceudbyder, skal du finde ud af den outputopløsning og de indstillinger, du vil bruge, eller bede om en .joboptions-fil med de anbefalede indstillinger. Du kan være nødt til at tilpasse Adobe PDF-indstillingerne til en bestemt leverandør og oprette din egen .joboptions-fil.

Mindste filstørrelse

Opretter PDF-filer til internettet, et intranet eller til e-mail-distribution. Dette sæt indstillinger bruger komprimering, nedsampling og en relativt lav billedopløsning. Det konverterer alle farver til sRGB og integrerer skrifttyper. Desuden optimeres filer til byte-serving. Du opnår de bedste resultater ved at undgå at bruge denne forudindstilling, hvis du har til hensigt at udskrive PDF-filen.

Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.

Magazine Ads 2006 (Japan)

Denne forudindstilling opretter en PDF-fil på basis af de regler for oprettelse, der er designet af komiteen Digital Data Delivery.

Standard (kun Acrobat)

Opretter PDF-filer, der skal udskrives på desktopprintere eller digitale kopimaskiner, udgives på en cd eller sendes til en klient som en udgivelseskorrektur. Dette sæt indstillinger benytter komprimering og nedsampling for at holde filstørrelsen nede, men integrerer også delsæt af alle (tilladte) skrifttyper, der bruges i filen, konverterer alle farver til sRGB og udskriver med en mellemopløsning. Vær opmærksom på, at Windows-erstatningsskrifttyper ikke integreres som standard. PDF-filer, som er oprettet med denne indstillingsfil, kan åbnes i Acrobat 6.0 og Acrobat Reader 6.0 og nyere versioner.

Tilpasse Adobe PDF-forudindstillinger

PDF-forudindstillingerne er baseret på det, der fungerer bedst, men det er muligt, at dit eget eller evt. din printers arbejdsforløb kræver særlige PDF-forudindstillinger, som ikke er tilgængelige via de indbyggede forudindstillinger. Hvis det er tilfældet, kan du eller dit prepress-bureau oprette brugerdefinerede forudindstillinger. Adobe PDF-forudindstillinger gemmes som .joboptions-filer.

 1. Vælg Filer > Adobe PDF-forudindstillinger > Definer.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at oprette en ny forudindstilling skal du klikke på Nyt. Hvis du vil basere den nye indstilling på en af de eksisterende forudindstillinger, skal du vælge denne forudindstilling først. Angiv PDF-indstillingerne, og klik på OK. (Se Adobe PDF-forudindstillinger.)
  • Hvis du vil redigere en eksisterende brugerdefineret forudindstilling, skal du vælge den pågældende indstilling og klikke på Rediger. (Du kan ikke ændre standardindstillingerne). Angiv PDF-indstillingerne, og klik på OK.
  • Hvis du vil slette en forudindstilling, skal du markere den og klikke på Slet.
  • Hvis du vil gemme en forudindstilling et andet sted end i mappen Settings i mappen Adobe PDF, skal du vælge den pågældende indstilling og klikke på Arkiver som. Angiv en placering, og klik på Save.

Alternativt kan du oprette en brugerdefineret forudindstilling, når du gemmer en PDF-fil ved at klikke på Arkiver format nederst i dialogboksen Eksporter Adobe PDF. Indtast et navn på forudindstillingen, og klik på OK.

Indlæse Adobe PDF-forudindstillinger

Nye PDF-forudindstillinger (.joboptions-filer), som du opretter, arkiveres i mappen Settings på følgende placeringer:

Windows XP

Documents and Settings\[brugernavn]\Application Data\Adobe\Adobe PDF

Windows Vista og Windows 7

Users\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

Mac OS

User/[brugernavn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Disse forudindstillinger vises automatisk i menuen Adobe PDF-forudindstillinger.

Ekstra InDesign PDF-forudindstillinger installeres i systemmappen Adobe PDF\Extras. Brug systemsøgningsværktøjet til at finde yderligere .joboptions-filer. Du kan også modtage brugerdefinerede PDF-forudindstillinger fra prepress-bureauer og kolleger. For at forudindstillingerne kan blive vist i menuen Adobe PDF-forudindstillinger, skal de enten manuelt eller ved hjælp af kommandoen Indlæs flyttes til mappen Settings.

Indlæse PDF-forudindstillinger

Kommandoen Indlæs er nyttig, hvis du vil indlæse PDF-forudindstillinger, som nogen har sendt til dig, eller hvis du vil indlæse PDF-forudindstillinger fra InDesign CS2.

 1. Vælg Filer > Adobe PDF-forudindstillinger > Definer.
 2. Klik på Indlæs og vælg den .joboptions-fil du vil indlæse.

.joboptions-filen kopieres til mappen Settings, hvor nye PDF-forudindstillinger arkiveres.

Bemærk:

For at gøre en .joboptions-fil tilgængelig i menuen Adobe PDF-forudindstillinger kan du også trække den til mappen Settings, hvor dine PDF-forudindstillinger er arkiveret.

Konvertere PDF-forudindstillinger fra InDesign CS

InDesign CS og tidligere versioner eksporterer PDF-forudindstillinger med filtypen .pdfs, og InDesign CS2 og nyere eksporterer PDF-forudindstillinger med filtypen .joboptions. Når du importerer en PDFS-fil, konverteres den til en .joboptions-fil og tilsidesætter indstillinger, efter behov. Hvis f.eks. sRGB blev valgt som destinationsprofil i området Output i InDesign CS, ændres det automatisk til Dokumentets RGB i InDesign CS4.

 1. Vælg Filer > Adobe PDF-forudindstillinger > Definer.
 2. Klik på Indlæs.
 3. Vælg Previous-version PDF Settings Files (.pdfs) i menuen Filtype (Windows) eller Alle filer i menuen Aktiver (Macintosh).
 4. Dobbeltklik på den fil, du vil konvertere.

Filen bliver valgt i menuen Adobe PDF-forudindstillinger.

Panelet Baggrundsopgaver

Da du har mulighed for at eksportere PDF-filer i baggrunden, kan du fortsætte arbejdet med dokumentet uden at skulle vente på, at InDesign bliver færdig med eksporten. Du kan også sætte flere PDF-eksporter i baggrundskøen. Brug panelet Baggrundsopgaver til at se status for eksportprocesserne.

 1. Eksportere et eller flere dokumenter til Adobe PDF.

 2. Vælg Vindue > Værktøjer > Baggrundsopgaver for at se status.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online