Åbne QuarkXPress-filer i InDesign

InDesign kan konvertere dokument- og skabelonfiler fra QuarkXPress 3.3 eller 4.1x. InDesign kan også konvertere dokument- og skabelonfiler fra flersprogede QuarkXPress Passport 4.1x-filer, så det er ikke længere nødvendigt først at gemme disse filer som enkeltsprogede filer. (Hvis du vil konvertere dokumenter, der er oprettet i QuarkXPress 5.0 eller nyere, skal du åbne dokumenterne i QuarkXPress igen og arkivere dem i 4.0-format).

Du kan se flere oplysninger i QuarkXPress Conversion Guide (PDF) på www.adobe.com/go/learn_quarkconv_dk.

Åbne et QuarkXPress-dokument eller en QuarkXPress-skabelon

 1. Sørg for, at den oprindelige fil er lukket.
 2. Sørg for, at alle lænker bevares, ved at kopiere alle sammenlænkede filer til den samme QuarkXPress-dokumentmappe.
 3. Vælg Filer > Åbn i InDesign.
 4. Vælg QuarkXPress (3.3‑4.1x) eller QuarkXPress Passport (4.1x) i menuen Filtype.
 5. Vælg en fil, og klik på Åbn.

  Bemærk:

  Hvis InDesign ikke kan konvertere en fil eller en bestemt del af en fil, vises en advarsel, der beskriver årsagen til det og resultatet af konverteringen.

 6. Hvis der vises en advarsel, skal du gøre et af følgende:
  • Klik på Arkiver for at arkivere en kopi af advarslerne som en tekstfil, og åbn derefter filen i InDesign.

  • Klik på Luk for at lukke dialogboksen, og åbn filen i InDesign.

 7. Hvis du vil konvertere figursatser, der er anvendt i QuarkXPress, skal du gøre følgende i InDesign:
  • Vælg Figursats påvirker kun tekst nedenunder under Tekstombrydning i dialogboksen Indstillinger.

  • Tildel Adobe enkeltlinjeombryder i afsnitspanelmenuen til et eller flere afsnit.

Bemærk:

Hvis der opstår problemer med det konverterede QuarkXPress-dokument, skal du bruge dialogboksen Eksporter til at gemme dokumentet i InDesign Markup-format (IDML). Åbn derefter IDML-filen, og gem den som et InDesign-dokument.

Arkivere en QuarkXPress-skabelon som en InDesign-skabelon

 1. Åbn skabelonen i InDesign.
 2. Vælg Filer > Arkiver som, og angiv en placering og et filnavn.
 3. Vælg InDesign-skabelon under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klik derefter på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Hvad bliver konverteret fra QuarkXPress

Når du åbner en QuarkXPress-fil, konverterer InDesign de oprindelige filoplysninger til ægte InDesign-oplysninger.

 • Tekstbokse konverteres til InDesign tekstrammer.

Bemærk:

Hvis du vil konvertere figursatser, der er anvendt i QuarkXPress, skal du vælge Figursats påvirker kun tekst nedenunder under Tekstombrydning i dialogboksen Indstillinger.

 • Formater konverteres til InDesign-formater.
 • QuarkXPress bruger andre farveprofiler, og de ignoreres derfor i InDesign.
 • Tekst- og grafiklænker bevares og vises i panelet Lænker.

Bemærk:

Integreret grafik, som er tilføjet i det oprindelige dokument med kommandoen Sæt ind, konverteres ikke. Se Om lænker og integreret grafik for at få flere oplysninger om integreret grafik.

Bemærk:

InDesign understøtter ikke OLE eller Quark XTensions. Når du åbner filer, der indeholder OLE- eller Quark XTensions-grafik, vises grafikken derfor ikke i InDesign-dokumentet. Hvis QuarkXPress-dokumentet ikke konverteres, skal du kontrollere originalen og fjerne eventuelle objekter, der er oprettet med en XTension. Arkiver dokumentet, og prøv at konvertere igen.

 • Alle mastersider og lag konverteres til InDesign-mastere og -lag.

 • Alle mastersideobjekter og QuarkXPress-hjælpelinjer placeres på de tilsvarende InDesign-mastersider.

 • Grupperede objekter forbliver grupperet, medmindre der er elementer, som ikke udskrives, i gruppen.

 • Alle streger og linjer (herunder også afsnitsstreger) konverteres til de stregformater, de ligner mest. Brugerdefinerede streger og tankestreger konverteres til brugerdefinerede streger og tankestreger i InDesign.

Farver konverteres nøjagtigt til InDesign-farver undtagen i følgende tilfælde:

 • Flertrykfarver fra QuarkXPress oversættes til blandede trykfarver i InDesign, medmindre flertrykfarven ikke indeholder mindst én specialfarve. Hvis det er tilfældet, konverteres flertrykfarven i stedet til en procesfarve.

 • QuarkXPress 4.1-farver fra farvebiblioteket konverteres ud fra deres CMYK-værdier.

 • QuarkXPress 3.3 HSB-farver konverteres til RGB, og farver fra farvebiblioteket konverteres ud fra deres CMYK-værdier.

 • QuarkXPress 4.1 HSB- og LAB-farver konverteres til RGB, og farver fra farvebiblioteket konverteres ud fra deres RGB/CMYK-værdier.

Se supportdokumenterne på Adobes websted på wwwadobe.com/dk/support for at få flere oplysninger om andre konverteringsproblemer.

Konvertere PageMaker-dokumenter

InDesign kan konvertere dokument- og skabelonfiler fra Adobe PageMaker 6.0 og nyere. Når du åbner en PageMaker-fil, konverterer InDesign de oprindelige filoplysninger til ægte InDesign-oplysninger. InDesign-filer arkiveres med filtypenavnet .indd.

Bemærk:

Du kan se flere oplysninger i PageMaker Conversion Guide (PDF) på www.adobe.com/go/learn_pmconv_dk.

Før du åbner dokumentet i InDesign, kan du eventuelt gøre følgende:

 • Hvis PageMaker-filen eller dens sammenlænkede grafik ligger på en netværksserver, en diskette eller et mobilt drev, åbnes den muligvis ikke som forventet, hvis der opstår en afbrydelse af dataoverførslen. Du kan forhindre dataoverførselsproblemer ved at kopiere dokumenter og tilhørende lænker til harddisken, helst til mappen, hvor PageMaker-publikationen er arkiveret, inden du åbner dem i InDesign.

 • Du kan bruge Arkiver som i PageMaker til at slette overflødige skjulte data.

 • Hvis du vil sikre, at alle lænker bevares, skal du kopiere alle sammenlænkede filer til den mappe, hvor PageMaker-publikationen ligger.

 • Kontrollere, at alle nødvendige skrifttyper er tilgængelige i InDesign.

 • Reparere brudte grafiklænker i PageMaker-publikationen.

 • Hvis du har et problem med at konvertere et stort PageMaker-dokument, kan du konvertere dele af PageMaker-filen separat for at isolere problemet.

Bemærk:

Hvis du ikke kan åbne et beskadiget PageMaker-dokument i PageMaker, kan du prøve at åbne det i InDesign. InDesign kan gendanne de fleste dokumenter, som PageMaker ikke kan åbne.

Åbne et PageMaker-dokument eller en PageMaker-skabelon

 1. Sørg for, at den oprindelige fil er lukket.

 2. Vælg Filer > Åbn i InDesign.

 3. Vælg PageMaker (6.0-7.0) i menuen Filtype i Windows.

 4. Vælg en fil, og klik på Åbn.

  Bemærk:

  Hvis InDesign ikke kan konvertere en fil eller en bestemt del af en fil, vises en advarsel, der beskriver årsagen til det og resultatet af konverteringsforsøget.

 5. Hvis der vises en advarsel, skal du gøre et af følgende:

  • Klik på Arkiver for at arkivere en kopi af advarslerne som en tekstfil, og åbn derefter filen i InDesign.

  • Klik på Luk for at åbne filen i InDesign uden at arkivere tekstfilen.

Bemærk:

Hvis der opstår problemer med det konverterede PageMaker-dokument, skal du bruge dialogboksen Eksporter til at gemme dokumentet i InDesign Markup-format (IDML). Åbn derefter IDML-filen, og gem den som et InDesign-dokument.

Arkivere en PageMaker-skabelon som en InDesign-skabelon

 1. Åbn skabelonen i InDesign.

 2. Vælg Filer > Arkiver som, og angiv en placering og et filnavn.

 3. Vælg InDesign-skabelon under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klik derefter på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Generelt om PageMaker-konvertering

Bemærk følgende:

 • Alle mastersider og lag konverteres til InDesign-mastere og -lag. Mastersider i PageMaker konverteres til mastersider i InDesign og bevarer alle objekter, herunder sidenummerering og hjælpelinjer. For at bevare rækkefølgen i overlappende elementer opretter InDesign to lag ved konvertering af en PageMaker-publikation: En standard og en masterstandard. Masterstandarden indeholder mastersideelementerne.

 • PageMaker-dokumenthjælpelinjer placeres på standardlaget i InDesign.

 • Alle elementer på PageMaker-montagebordet vises på montagebordet for det første opslag i InDesign-dokumentet.

 • Alle objekter, der er angivet i PageMaker til ikke at udskrives, konverteres med samme funktion valgt i panelet Attributter i InDesign.

 • Grupperede objekter forbliver grupperet, medmindre der er elementer, som ikke udskrives, i gruppen.

Konvertering af tekst og tabeller

Bemærk følgende:

 • Tekst konverteres til InDesign-tekstrammer.

 • Tabeller i PageMaker-filer konverteres til InDesign-tabeller.

 • Formater konverteres til InDesign-formater. [Ingen typografi] i PageMaker svarer til [Intet afsnitsformat] i InDesign. [Intet afsnitsformat] registrerer dog attributterne for et navngivet format, hvis formatet blev valgt i PageMaker, før du begyndte at skrive.

 • InDesign anvender Adobe-afsnitsombryder til alle afsnit, hvilket betyder, at noget tekst bliver ombrudt. Du kan tildele Adobe-enkeltlinjetekstombryderen til et eller flere afsnit, sådan at linjeskift bliver mere lig PageMakers tekstombrydning. Teksten ombrydes dog muligvis fortsat.

 • InDesign anvender kun grundlinjeafstand. Proportionel linjeafstand og versaltopafstand i PageMaker konverteres til grundlinjeafstand i InDesign, hvilket muligvis resulterer i, at teksten forskubbes.

 • Den første grundlinje i konverteret tekst vises muligvis anderledes end tekst, der er oprettet i InDesign. Den første grundlinje i konverteret tekst er indstillet til Linjeafstand, men den første grundlinje i tekst, der er oprettet i InDesign, indstilles som standard til Opstreg.

 • InDesign anvender en anden orddelingsmetode end PageMaker, så linjeskiftene bliver muligvis anderledes.

 • Tekst med skyggeeffekt konverteres som almindelig tekst. Konturtekst konverteres som tekst med en streg på 6,35 millimeter og med fyldet Papir.

Konvertering i forbindelse med bøger, indekser og indholdsfortegnelser

Bemærk følgende:

 • InDesign ignorerer boglister, når du åbner PageMaker-publikationer. Hvis du vil åbne alle publikationer på en bogliste sammen, skal du køre ekstra-modulet Opret hæfte i PageMaker og vælge layoutet Ingen, så bogpublikationer sættes sammen i én. Bemærk, at tekstblokke og rammer ikke længere er sammenkædede.

 • Indeksindgange fra en PageMaker-publikation vises i panelet Indeks i InDesign. Tekst med krydshenvisninger, der anvender indstillingen Se herunder eller Se også herunder, oversættes til Se eller Se også.

 • Tekst i indholdsfortegnelser konverteres som Indholdsfortegnelse med PageMaker-IHF-format tilgængelig i rullelisten Format i dialogboksen Indholdsfortegnelse i InDesign.

Konvertering af sammenlænkede og integrerede elementer

Bemærk følgende:

 • Tekst- og grafiklænker bevares og vises i panelet Lænker.

 • Hvis InDesign ikke kan finde den originale lænke til et grafikelement, vises en meddelelse, der spørger dig, om du vil reparere lænken i PageMaker.

 • InDesign understøtter ikke OLE (Object Linking and Embedding). Når du åbner filer, der indeholder OLE-grafik, vises grafikken derfor ikke i InDesign-dokumentet.

Konvertering af farver og diffusering

Bemærk følgende:

 • Farver konverteres præcist til InDesign-farver. PageMaker HLS-farver konverteres til RGB-farver, og farver fra andre farvebiblioteker konverteres ud fra deres CMYK-værdier.

 • Nuancer konverteres som procentdele af den overordnede farve. Hvis den overordnede farve ikke findes i farveprøvepanelet, tilføjes den under konverteringen. Når der markeres et objekt med en nuance, markeres den overordnede farve i panelet Farveprøver, og nuanceværdien vises i pop-up-menuen.

 • Farveprofiler til PageMaker-filer konverteres direkte. Alle hexakrome farver konverteres til RGB-værdier. Profiler, som ikke er ICC-kompatible, udskiftes ved hjælp af de standard CMS-indstillinger og -profiler, som du har specificeret for InDesign.

 • Alle streger og linjer (herunder også afsnitsstreger) konverteres til de standardstregformater, de ligner mest. Brugerdefinerede streger og tankestreger konverteres til brugerdefinerede streger og tankestreger i InDesign.

 • InDesign understøtter ikke rastermønstre eller -vinkler, som er anvendt på TIFF-billeder i Billedstyring. Programmet udelader disse fra importerede TIFF-filer.

 • Når Automatisk overskrivning af sorte streger eller fyld (eller begge) vælges i dialogboksen Diffuseringsindstillinger i PageMaker, overføres indstillingen til InDesign, men markeringen af Overprint streg eller Overprint fyld fjernes i panelet Attributter.

Bemærk:

Se supportdokumenterne på Adobes websted for at få flere oplysninger om PageMaker-konvertering.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online