Aftalestatusser

Aftaler kan have forskellige statusser. De er kategoriseret på siden Administrer, og alle aftaler er sorteret i deres forskellige sektioner. Du kan filtrere efter status, og du kan også søge efter status.

Venter på min godkendelse

Aftaler under denne sektion venter på, at du godkender dem.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du har sendt og angivet, at du skal godkende, efter at en anden har underskrevet.
 • Du har angivet, at du først skal godkende, og at du er gået væk fra godkendelsessiden.
 • Nogen har en aftale, du skal godkende.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har aftaler, der skal godkendes.

Venter på min signatur

Aftaler under denne sektion venter på, at du underskriver dem.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du har sendt og angivet, at du skal underskrive, efter at en anden har underskrevet.
 • Du har angivet, at du først skal underskrive, og at du er gået væk fra underskrivelsessiden.
 • Nogen har sendt dig en aftale, du skal underskrive.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har aftaler, der venter på, at de underskrives.

Kladde

Aftaler under denne sektion er endnu ikke sendt og skal udfyldes, før de kan sendes.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du har startet processen med at sende og er gået væk fra oprettelsessiden.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har aftalekladder.

Venter på at blive forudfyldt

Aftaler under denne sektion venter på, at du skal afslutte forudfyldningen af dem, og sendes ikke, før du færdiggør denne proces.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du er begyndt at sende en aftale, du skal forudfylde, og du er gået væk fra forudfyldningssiden.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har aftaler, der venter på, at de forudfyldes.

Sendt til underskrivelse

Aftaler under denne sektion venter på, at andre underskriver dem.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du har sendt en aftale til andre, der skal underskrive den.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har aftaler, der venter på, at andre underskriver dem.

Underskrevet

Aftaler under denne sektion er blevet underskrevet.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du har udfyldt og underskrevet en aftale, der er blevet sendt til dig.
 • Du har sendt en aftale, du skal underskrive, og alle parter har underskrevet.
 • Du har sendt en aftale, som andre skal underskrive, og alle parter har underskrevet.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har underskrevne aftaler.

Underskrevet i Reader

Aftaler under denne sektion er blevet underskrevet med Acrobat eller Reader og blev sendt til dig.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Nogen har underskrevet et dokument med Acrobat/Reader og sendt det til dig.
 • Du har underskrevet et dokument med Acrobat/Reader og sendt det til en anden.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har aftaler, der blev underskrevet i Acrobat eller Reader.

Annulleret/afvist

Aftaler under denne sektion er blevet annulleret af dig eller afvist af underskriveren.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du har annulleret en aftale, du har sendt.
 • En underskriver har afvist en aftale, du har sendt til personen.
 • Du har afvist en aftale, der blev sendt til dig.
 • En aftale er stødt på en systemfejl og er automatisk blevet annulleret.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har annullerede eller afviste aftaler.

Udløbet

Aftaler under denne sektion er blevet annulleret, fordi en udløbsdato er overskredet.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du indstiller en udløbsdato for en aftale, og den dato blev overskredet, før aftalen blev udfyldt
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har udløbne aftaler.

Arkiveret

Aftaler under denne sektion blev uploadet via linket Arkivér et dokument på startsiden.

Transaktioner ender under denne kategori, fordi:

 • Du har brugt linket Arkivér et dokument for at uploade et dokument.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har arkiverede aftaler.

Bemærk:

På siden Administrer kan du uploade et dokument til dit arkiv ved at klikke på linket Upload aftaler under denne sektion.

Biblioteksskabelon

Dokumenter under denne sektion er genanvendelige biblioteks- og formularfeltskabeloner.

Dokumenter ender under denne kategori, fordi:

 • Du har oprettet en biblioteks- eller en formularfeltskabelon.
 • Skabelonen er delt af den, der har oprettet den, med din gruppe eller konto.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har oprettet en skabelon.

Bemærk:

Biblioteks- og formularfeltskabeloner har et link for send og rediger på siden Administrer. De gør det muligt henholdsvist at sende eller redigere skabelonen.

Widget

Dokumenter under denne sektion er hostede aftaler, du har oprettet.

Dokumenter ender under denne kategori, fordi:

 • Du har oprettet widgetten.
 • Widgetten er blevet delt med dig af en anden bruger.
 • En anden bruger deler sin konto med dig og har oprettet en widget.

Widgets har et link for hent kode og rediger på siden Administrer. De giver dig henholdsvist mulighed for at hente URL-adressen/JavaScript-koden eller redigere widgetten.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online