Del en individuel aftale med en anden part

Som afsender af dokumenter kan du dele dine individuelle aftaler med enhver anden mailadresse, så længe den part, aftalen deles med, ikke allerede er tilknyttet aftalen.

Denne funktionalitet er nyttig til at dele en aftale, når nogen skal se en individuel transaktion, men ikke kræver en permanent visning af en brugers komplette liste over aftaler. (Se under Kontodeling, hvis du har brug for at oprette en permanent visning af en bruger eller gruppes samtlige aftaler.)

Når en aftale deles, tilsendes modtageren en e-mail med en PDF-kopi af aftalen i dens nuværende tilstand (f.eks. vil en igangværende aftale resultere i en PDF med alt indhold leveret af tidligere modtagere).

Deling af en aftale med interne brugere vil også udfylde aftalen på Administrer-siden for de(n) bruger(e), som aftalen er delt til, hvor de kan gennemgå og overvåge aftalen, efterhånden som den skrider frem.

Bemærk:
 • Du kan ikke ophæve deling af en aftale.
 • Aftaler kan kun deles, når deres Status er en af de følgende:
  • I gang
  • Venter på dig
  • Fuldført
 • Denne deling bevares, selvom du skjuler transaktionen i din Administrer-sidevisning.
 • Hvis du forsøger at dele en aftale til en e-mail, der allerede er deltager i aftalen, genereres der en fejlmeddelelse om, at en eller flere af de parter, aftalen forsøges delt med, allerede er deltager i aftalen, og at aftalen derfor ikke kan deles med dem.

Sådan deles en individuel aftale:

 1. Som afsender af aftalen skal du gå til Administrer -siden og vælge den aftale, du vil dele.

  Dette åbner menuen Handlinger i højre side af vinduet.

 2. Vælg handlingen Del.

  Hvis du ikke kan se muligheden for at dele, kan din konto eller gruppe blive nægtet domænet. Kontakt din konto- eller gruppeadministrator for at evaluere kontrollerne.

 3. Skriv e-mailadressen på den person, du vil dele aftalen med.

  Tilføj en valgfri besked, der skal inkluderes i notifikationsmailen.

  Klik på knappen Del.

  Del aftale

  En meddelelse, som bekræfter delingen, leveres, efter delingen er fuldført:

  Fuldført-meddelelse

Ved deling af en aftale:

 • Modtageren modtager en e-mail med en PDF-kopi af aftalen i dens nuværende tilstand.
 • Visningen af aftalen på Administrer-siden bliver opdateret for at vise listen over parter, aftalen er blevet delt med.
 • Aktivitet og Revisionsrapport bliver opdateret med registreringen af de nye delinger. 
 • Del-handlingen viser et tal, der afspejler det samlede antal gange, aftalen er blevet delt (internt og eksternt). 
Information om fuldførte delinger

Bemærk:

Eksterne modtagere af en deling registreres kun med deres mailadresse.

For interne modtagere vises deres profilnavn samt deres e-mailadresse.

Deling af en aftale med en ekstern e-mailadresse

En ekstern e-mailadresse defineres som enhver e-mail, der ikke er inkluderet i din egen Adobe Acrobat Sign-konto. Dette kan omfatte andre personer i din virksomhed, som enten er på en anden Acrobat Sign-konto, eller som slet ikke har en konto.

 • Det antal gange, du kan dele en aftale med eksterne e-mailadresser, er begrænset baseret på det serviceniveau, som deleren er i:
  • Prøve-niveauer: 5
  • Individuelt niveau: 10
  • Små virksomheds-niveau: 10
  • Forretnings-niveau: 20
  • Enterprise-niveau: 20
 • Det samlede antal delinger til eksterne e-mailadresser er pr. aftale.
 • Deling af en aftale med interne brugere er ubegrænset og tæller ikke med i det samlede antal delinger til eksterne adresser.
 • Der udløses en fejl, når en aftale har nået sit maksimale antal eksterne delinger:
Fejl ved for mange delinger

Deling af en aftale med en intern bruger

Når en aftale deles med en intern e-mailadresse (enhver e-mailadresse inkluderet i din egen Acrobat Sign-konto), udfyldes aftalen på den pågældende brugers Administrer -side (ud over den tilsendte PDF-kopi). Dette giver realtidsadgang til transaktionen med henblik på gennemgang.

Lysegrå tekst under aftalens titel angiver over for brugeren, at aftalen er en delt transaktion.

Delt af på siden Administrer

Sidevisningen af en delt aftale på siden Administrer giver skrivebeskyttet adgang. Der gives ingen bemyndigelse til at redigere eller annullere aftalen via deling af en individuel aftale.

En "delt til"-bruger har bemyndigelse til at:

 • Åbne og gennemgå aftalen i sin aktuelle tilstand.
 • Downloade en PDF-kopi af aftalen i dens aktuelle tilstand.
 • Downloade revisionsrapporten i dens aktuelle tilstand.
 • Skjule aftalen fra visning på deres Administrer-side.
 • Dele aftalen med andre parter.
 • Tilføje deres egne personlige noter.
 • Gennemgå modtageren/modtagerne med hensyn til modtagerrollerne og godkendelsesmetoden.
 • Få adgang til oversigten over Aktivitet.

En "delt til"-bruger må ikke ændre transaktionen for at ændre status, dokumenter, modtagere eller godkendelsesmetoder. Den eneste meningsfulde bemyndigelse, som en "delt til"-bruger har, er at dele aftalen yderligere.

Deling med en intern bruger påvirker ikke grænsen for eksterne delinger.

Siden Administrer "delt til"-brugere

Adobe-logo

Log ind på din konto