Administrer aftaler, og få transaktionsspecifikke oplysninger

Når en aftale er sendt, kan du ændre transaktionens aspekter eller oplysninger om den.

Du kan finde alle handlinger og indstillinger ved at klikke én gang på transaktionen på siden Administrer.

Udskift nuværende underskriver

Brug denne proces, hvis der oprindeligt blev brugt en forkert mailadresse, eller hvis du vil ændre den enkelte underskrivelse

Bemærk:

Denne handling udskifter kun aftalens aktuelle underskriver. Hvis du vil udskifte en underskriver, der er senere i processen, skal du vente, til det er deres tur til at underskrive.

 1. Som aftalens afsender skal du gå til siden Administrer.
 2. Klik én gang på aftalen.
 3. Klik på fanen Oversigt til højre på siden.
 4. Klik på Udskift underskriver.
 5. Skriv mailadressen til den nye underskriver.
 6. Skriv en meddelelse til den nye underskriver.
 7. Klik på Udskift underskriver.

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!

Annuller en transaktion

Hvis du annullerer en aftale, stopper transaktionen i dens aktuelle tilstand. Transaktionen kan ikke gennemføres og flyttes til kategorien Annulleret/afvist på siden Administrer.

Bemærk:

At annullere en transaktion er en permanent handling, der ikke kan fortrydes. Aftalen skal om nødvendigt sendes igen forfra.

 1. Klik på siden Administrer.
 2. Klik én gang på den transaktion, du vil annullere.
 3. Klik på Annuller øverst til højre.
 4. Vælg, om du vil give andre parter besked på mail.
 5. Skriv en kommentar/grund.
 6. Klik på Annuller.

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!

Påmindelser: Indstil eller fjern mailpåmindelser

Påmindelser sender en mail til den næste underskriver og minder dem på, at aftalen afventer deres signatur. De kan indstilles for enhver igangværende transaktion og sendes til de parter, du angiver.

Indstil en påmindelse

 1. Som aftalens afsender skal du gå til siden Administrer.
 2. Klik én gang på aftalen.
 3. Klik på fanen Påmind til højre på siden.
 4. Markér de deltagere, der skal modtage en påmindelse.
 5. Indstil, om påmindelsen skal sendes med et bestemt mellemrum eller på en bestemt dato.
 6. Tilføj en kommentar, der vises i påmindelsesmailen.
 7. Klik på Indstil påmindelse.

Annuller en påmindelse

 1. Som aftalens afsender skal du gå til siden Administrer.
 2. Klik én gang på aftalen.
 3. Klik på fanen Påmind til højre på siden.
 4. Klik på papirkurvsikonet ved siden af påmindelsen.

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!

Udløbsdatoer: Indstil eller forlæng afslutningsdatoer

Hvis du indstiller en afslutningsdato for en aftale, annulleres transaktionen automatisk efter det angivne antal dage. Denne dato kan også redigeres for at give ekstra tid til at underskrive dokumentet.

Bemærk:

Når en aftale udløber, annulleres transaktionen. At annullere en transaktion er en permanent handling, der ikke kan fortrydes. Aftalen skal om nødvendigt sendes igen forfra.

Indstil en udløbsdato

 1. På siden Send skal du vælge Deadline for fuldførelse eller Indstil en udløbsdato for dette dokument under Indstillinger eller Afsendelsesindstillinger.
 2. Angiv antal dage for udløbet.
 3. Kontrollér, om den viste, anslåede dato er korrekt.
 4. Fortsæt afsendelsesprocessen som normalt.

Skift eller annuller udløbsdatoen

 1. Som aftalens afsender skal du gå til siden Administrer.
 2. Klik én gang på aftalen.
 3. Klik på linket Rediger ved siden at udløbsdatoen i vinduet øverst til højre.
 4. Vælg, om den aktuelle deadline skal ændres eller fjernes.
  • Hvis den skal ændres, skal den nye udløbsdato indstilles.
 5. Vælg, om de aktuelle modtagere skal have besked.
 6. Klik på Gem.

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!

Oversigt og redigeringsrapporter

Hændelser for transaktionen kan gennemses på fanen Oversigt. Dette er en gennemgang af alle de trin, som aftalen har gennemgået indtil nu. Redigeringsrapporten er en PDF-version af disse oplysninger, der kan gemmes.

 1. Som aftalens afsender skal du gå til siden Administrer.
 2. Klik én gang på aftalen.
 3. Klik på fanen Oversigt til højre på siden.
 4. Gennemse hændelserne for aftalen.
 5. Klik på linket Redigeringsrapport for at åbne en PDF-version af disse oplysninger.

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!

Del adgang til en transaktion

Som dokumentets afsender kan du dele en aftale med en anden person, så længe de har en mailadresse. Denne funktion er nyttig for administratorer eller personer, der skal se transaktioner, der er sendt
.

 1. Som aftalens afsender skal du gå til siden Administrer.
 2. Klik én gang på aftalen.
 3. Klik på fanen Del til højre på siden.
 4. Skriv en mailadresse, som aftalen skal deles med.
 5. Skriv en meddelelse.
 6. Klik på knappen Del aftale.

     Bemærk:

     Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!

     Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

     Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online