Administrer aftaler, og få transaktionsspecifikke oplysninger

Når en aftale er sendt, kan du ændre transaktionens aspekter eller oplysninger om den.

Du kan finde alle handlinger og indstillinger ved at klikke én gang på transaktionen på siden Administrer.

select_an_agreement


Vis en aftale

En aftale kan åbnes for at se indholdet (i den aktuelle tilstand) ved at dobbeltklikke på aftalen på sidelisten Administrer.

Du kan også åbne aftalen til visning ved at klikke én gang og vælge Vis aftale fra mulighederne i det højre spor.

view_agreement


Erstat dokumentet på en aftale

En aftales afsender kan erstatte dokumentet og manipulere felterne, efter aftalen er sendt, forudsat at den første modtager ikke har fuldført sin handling endnu.

Vælg aftalen, og hvis aftalen stadig kan redigeres, vil du se linket Rediger aftale i mulighederne på det højre spor.

replace_document

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!


Udskift nuværende underskriver

Brug denne proces, hvis der oprindeligt blev brugt en forkert mailadresse, eller hvis du vil ændre den enkelte underskrivelse

Bemærk:

Denne handling udskifter kun aftalens aktuelle underskriver. Hvis du vil udskifte en underskriver, der er senere i processen, skal du vente, til det er deres tur til at underskrive.

Vælg aftalen, og hold derefter markøren over den aktuelle underskriver. 

En infoballon vises til venstre. 

 • Klik på linket Udskift deltager
 • Angiv mailen for den nye modtager, og klik på Udskift
new_manage_page_-replacethecurrentparticipant

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!


Indstil, rediger eller annuller påmindelser

Påmindelser sender en mail til den næste underskriver og minder dem på, at aftalen afventer deres signatur. De kan indstilles for enhver igangværende transaktion og sendes til de parter, du angiver.

Vælg den aftale, du vil føje påmindelsen til.

Klik på linket Påmindelse i det højre spor.

 • Konfigurer, hvem der skal modtage påmindelsen, og i hvilken gentagelse
  • Tilføj valgfrit en besked    
 • Klik på Opret
new_manage_page_-reminder

Vælg den aftale, der skal redigeres, og klik på linket Påmind

 • Vælg den påmindelse, du vil annullere
 • Klik på ikonet Annuller påmindelse (papirkurven)

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!


Indstil, rediger eller annuller en udløbsdato

Hvis du indstiller en afslutningsdato for en aftale, annulleres transaktionen automatisk efter det angivne antal dage. Denne dato kan også redigeres for at give ekstra tid til at underskrive dokumentet.

Bemærk:

Hvis en aftale ikke er fuldført eller annulleret inden udløbsdatoen, er transaktionen Udløbet.

Udløbne aftaler spores i deres egen sektion af siden Administrer.

"Udløbet" er en permanent status, som ikke kan ændres. Handlinger, der er baseret på en permanent status (eVaulting, bevaring osv.) udløses af en Udløbet aftale.

Indstil en udløbsdato

Vælg den aftale, du vil redigere, og klik på blyantikonet til højre for Udløbsdato: i det højre spor

 • En pop up i venstre side lader dig indstille, redigere eller annullere udløbsdatoen.
 • Klik på Gem
new_manage_page_-editexpire

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!


Annuller aftalen

Hvis du annullerer en aftale, stopper transaktionen i dens aktuelle tilstand. Transaktionen kan ikke gennemføres og flyttes til kategorien Annuller afvist på siden Administrer.

Bemærk:

"Annulleret" er en permanent status, som ikke kan ændres. Handlinger, der er baseret på en permanent status (eVaulting, bevaring osv.) udløses af en annulleret aftale.

Vælg en aftale, som du vil annuller, og klik på linket Annuller i det højre spor.
 • Giv valgfriten årsag til annullering af aftalen.
 • Underret valgfrit aftalens deltagere. Allesammen.
 • Klik på Annuller aftale
new_manage_page_-cancel


Del visningsadgang til en aftale

Som dokumentets afsender kan du dele en aftale med en anden person, så længe de har en mailadresse. Denne funktion er nyttig for administratorer eller personer, der skal se transaktioner, der er sendt
.

Vælg en aftale, og klik på Del til højre
 • Angiv mailadressen på den eller dem, du vil dele aftalen med.
  • Adskilt af komma, hvis der er flere
 • Tilføj valgfrit en besked
 • Klik på Del
new_manage_page_-shareagreement

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!


Download en PDF-kopi af en aftale

Download en PDF-kopi af aftalens aktuelle version Du kan enten downloade den fulde PDF eller de enkelte filer (i den rækkefølge, de blev uploadet i).

Download


Gennemgå aktiviteten (hændelseshistorik) for aftalen

Hændelser for transaktionen kan gennemses på fanen Oversigt. Dette er en gennemgang af alle de trin, som aftalen har gennemgået indtil nu. Redigeringsrapporten er en PDF-version af disse oplysninger, der kan gemmes.

Vælg en aftale, som du vil gennemgå, og klik på linket Aktivitet i det højre spor.

Det højre spor erstattes af listen over hændelser, som logges for aftalen.

new_manage_page_-activity

Bemærk:

Bemærk! Hvis du foretrækker en mere detaljeret forklaring af processen, kan du finde den fulde trinvise beskrivelse her!


Tilgå revisionsrapporten for aftalen

En PDF-kopi af revisionsrapporten kan downloades ved at vælge aftalen og klikke på linket Download revisionsrapport i det højre spor.

audit_report

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online