Ofte stillede spørgsmål om Adobe Creative Cloud Express for Adobe Stock Contributors

Creative Cloud Express gør det muligt for alle at skabe enestående indhold hurtigt og nemt fra tusindvis af flotte skabeloner. Det er tilgængeligt både på web og mobil. Få mere at vide  

Creative Cloud Express inkluderer adgang til Adobe Stock-fotos direkte i brugergrænsefladen. Billederne i Adobe Stock Free-samlingen er tilgængelige for alle Creative Cloud Express-brugere, uanset om de har gratis eller betalte medlemskaber. Med dit betalte medlemskab af Creative Cloud Express får du adgang til hele den afgiftsfrie Adobe Stock-fotosamling. 

 

Bemærk: Adobe Stock-fotosamlingen inkluderer ikke premium-indhold eller redaktionelt indhold. Der er begrænset Adobe Stock-funktionalitet i webside- og videofunktioner i computerappen.

De kan bruge billederne i Creative Cloud Express-projekter. Se de fulde licensbetingelser for at få flere oplysninger.

For standardindsamlingsaktiver, der ikke er en del af den gratis samling, har vi oprettet en ny type licens kaldet en begrænset licens – Creative Cloud Express. Med denne licens kan Creative Cloud Express-brugere:

  • Bruge aktivet i Creative Cloud Express-appen.

  • Inkorporere aktivet i deres Creative Cloud Express-projekter og udgive eller downloade deres projekter til brug uden for Creative Cloud Express-appen.

  • Ikke downloade, eksportere eller dele aktivet som en enkeltstående fil. 

  • Ikke bruge aktivet som en enkeltstående fil uden for Creative Cloud Express-appen.

 

Standardbilleder i gratissamlingen bliver fortsat downloadet i henhold til en standardlicens.

Se licensbetingelserne for at få fuldstændige oplysninger om licenstyper og brugsbegrænsninger.

Adobe Stock Contributors vil blive betalt royalties for hver licens af et foto fra Adobe Stocks-standardsamling. Vi har også betalt bidragydere på forhånd for hvert billede, der er tilgængeligt som en del af den omkostningsfrie samling.

Vi mener, at vi ved at gøre Adobe Stock-standardbilleder tilgængelige i Creative Cloud Express vil eksponere en bredere gruppe af brugere for Adobe Stock og skabe en ekstra indtægtskilde for vores fællesskab af bidragydere. 

Royalties-satser for aktiver, der er licenseret i henhold til planer, der ikke er standard, som f.eks. begrænsede Creative Cloud Express-licenser, er enten: (A) for andre aktiver end videoer: 33 % af det henførbare beløb, og for videoindhold: 35 % af det henførbare beløb eller (B) en fast sats, hvilket er dokumenteret her.

Royalties for standardsamlingsbilleder, der er licenseret via Creative Cloud Express, er angivet som "Tilpasset" i bidragyderens dashboard.

 

Bemærk: Licenserede aktiver fra den omkostningsfrie samling vises ikke i dashboardet.

Ja

Slutdatoen ændres ikke ved at gøre den omkostningsfrie samling tilgængelig i Creative Cloud Express. Den aftale, du accepterede for dine aktiver i den omkostningsfrie samling, er stadig gyldig. Når dine aktiver har været i den omkostningsfrie samling i et år, flyttes de tilbage til standardsamlingen. På det tidspunkt vil dine aktiver ikke længere være tilgængelige for licensen uden omkostninger for Creative Cloud Express-brugere, men vil forblive tilgængelige for den betalte licens til Creative Cloud Express-medlemmer.

Nej

Kun billeder er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Andre typer standardaktiver kan blive tilgængelige i fremtiden.