Sådan fungerer royalties

Få oplysninger her om royalties-satser, betaling for værker i den gratis samling og vores bonusprogram for aktive Adobe Stock-bidragydere. 

Du kan finde detaljer om, hvordan du anmoder om betaling på Adobe Stock, her: helpx.adobe.com/stock/contributor/help/getting-paid.html.

Disse pris- og betalingsdetaljer indgår som reference i Adobe Stock-bidragyderaftalen.

Nedenstående royalties-satser gælder for aktiver, der er licenseret i henhold til Adobe Stock-standardplaner, såsom abonnementer, kreditpakker og licenser efter behov. 

Aktivtype

Royalties-sats*

Fotos

Vektorer

Illustrationer

33 %

Video

35 %

*Royalties-satsen anvendes på nettoprisen pr. licenseret aktiv, baseret på den amerikanske købspris og inklusive eventuelle rabatter. Hvis planen f.eks. koster US$29,99 pr. måned for 10 månedlige fotolicenser, ville royalties-beløbet (afrundet til nærmeste cent) være US$0,99 pr. licenseret foto (US$29,99/10 fotos x 33 %). Bemærk: De reelle royalties-beregninger må ikke afrundes til nærmeste cent. 

Adobe Stock licenserer også aktiver via brugerdefinerede aftaler og ikke-standardiserede abonnementer, f.eks. Creative Cloud Express-abonnementer og Pro Edition-abonnementer for Creative Cloud for teams og virksomheder. Royalties-satser for aktiver, der er licenseret i henhold til disse aftaler og planer, er enten: (A) for andre aktiver end videoer: 33 % af det henførbare beløb, og for videoindhold: 35 % af det henførbare beløb eller (B) en fast sats. Ovenstående royalties-satser gælder ikke for aktiver i den gratis samling.

Minimumsbeløb for royalties

De følgende minimumsbeløb for royalties gælder for standardaktiver, der er licenseret i henhold til det store Adobe Stock-abonnement (350 standardaktiver pr. måned eller mere). Standardaktiver omfatter standardfotos, -vektorer og -illustrationer.

*Omfatter ikke licenser fra den omkostningsfri samling.

Livstidslicenser*

Minimumsbeløb for royalties 

(pr. licenseret standardaktiv)

0-999

$0,33

1000 - 9999

$0,36

10.000 og over

$0,38

Bonusprogram

For vores aktive bidragydere og baseret på antallet af downloads af dine fotos, illustrationer, vektorer og videoer i kalenderåret 2021 kan du optjene omkostningsfri adgang til en af følgende planer i et år: Adobe Creative Cloud Alle apps, Creative Cloud-fotografi (20 GB), Illustrator enkelt-app, InDesign enkelt-app, Premiere Pro enkelt-app eller After Effects enkelt-app.1

Her er detaljerne:

  • Hvis du har 150-4.999 downloadede kvalificerende aktiver, kan du vælge din omkostningsfri etårige plan fra disse valgmuligheder: Creative Cloud-fotografi (20 GB), Illustrator, InDesign, Premiere Pro eller After Effects.
  • Hvis du har 5.000+ downloadede kvalificerende aktiver, får du omkostningsfri adgang til Creative Cloud Alle apps i et år.
  • Hver videodownload tæller som 8 almindelige downloads. Du kvalificerer dig f.eks. til planen Creative Cloud Alle apps, hvis du har 625 videodownloads (625 x 8 = 5.000) eller en blanding af video- og andre aktivdownloads, f.eks. 100 videodownloads og 4.200 fotodownloads.
  • Downloads skal finde sted mellem 1. januar 2021 og 31. december 2021, og din bidragyderkonto skal være aktiv.1
  • Kun downloads fra vores standardsamling af fotos, illustrationer, vektorer og videoer er kvalificerende. Premium-indhold, 3D-aktiver, skabeloner, skabeloner til bevægelsesgrafik, aktiver i den omkostningsfri samling og andre fremtidige filtyper tæller ikke med.
  • Kun aktiver, der er licenseret via abonnementsplaner, kreditpakker og virksomhedsaftaler, er kvalificerende.
  • Bonusser fastsættes i januar 2022, og koder udstedes i februar 2022. Bemærk, at vi til enhver tid kan opdatere disse retningslinjer, og du finder de seneste detaljer på denne side. 

1 Ingen tilmelding er nødvendig. En aktiv bidragyder er en Adobe Stock-bidragyder med mindst to (2) indsendte og godkendte kvalificerende aktiver i 2021.

2 Adobes ansatte er udelukket fra bonusprogrammet.

Betaling for den gratis samling

Dette afsnit gælder kun for værker, som du har nomineret, og som Adobe har accepteret til optagelse i den gratis samling, som beskrevet i tillægget til den gratis samling her: [insert URL]. Termer nedenfor med store bogstaver, men udefinerede, er defineret i tillægget til den gratis samling.

For hvert værk, som Adobe placerer i den gratis samling, betaler Adobe dig i henhold til nedenstående tabel.

Kreditter vil blive indsat på din gældende Adobe Stock-bidragyderkonto inden for 30 dage efter starten af hver gratis periode, med kreditter, der konverteres i henhold til den valuta, der er knyttet til den pågældende konto som beskrevet i helpx.adobe.com/stock/contributor/help/getting-paid.html.

 

Aktivtype

For hvert værk, der placeres i den gratis samling i 2022

Fotos

Vektorer

Illustrationer

Enkeltbetaling på 5 kreditter

Adobe-logo

Log ind på din konto