Brugerhåndbog Annuller

Pris- og betalingsoplysninger

Få oplysninger her om royaltysatser, betaling for værker og supplerende værker i den gratis samling og vores bonusprogram for aktive Adobe Stock-bidragydere. 

Du kan finde detaljer om, hvordan du anmoder om betaling på Adobe Stock, her: helpx.adobe.com/dk/stock/contributor/help/getting-paid.html.

Disse pris- og betalingsdetaljer indgår som reference i Adobe Stock-bidragyderaftalen.

Nedenstående royalties-satser gælder for aktiver, der er licenseret i henhold til Adobe Stock-standardplaner, såsom abonnementer, kreditpakker og licenser efter behov. 

Aktivtype

Royalties-sats*

Fotos

Vektorer

Illustrationer

33 %

Video

35 %

*Royalties-satsen anvendes på nettoprisen pr. licenseret aktiv, baseret på den amerikanske købspris og inklusive eventuelle rabatter. Hvis planen f.eks. koster US$29,99 pr. måned for 10 månedlige fotolicenser, ville royalties-beløbet (afrundet til nærmeste cent) være US$0,99 pr. licenseret foto (US$29,99/10 fotos x 33 %). Bemærk: De reelle royalties-beregninger må ikke afrundes til nærmeste cent. 

Adobe Stock licenserer også aktiver via brugerdefinerede aftaler og ikke-standardiserede abonnementer, f.eks.Adobe Express-abonnementer og Pro Edition-abonnementer for Creative Cloud for teams og virksomheder. Royaltysatsen for aktiver, der licenseres i henhold til disse aftaler og planer, er enten: (A) for andre aktiver end videoer: 33 % af det henførbare beløb, og for videoindhold: 35 % af det henførbare beløb eller (B) en fast sats. Du modtager ikke royalties for licenser på aktiver i den omkostningsfrie samling.

Minimumsbeløb for royalties

De følgende minimumsbeløb for royalties gælder for standardaktiver, der er licenseret i henhold til det store Adobe Stock-abonnement (350 standardaktiver pr. måned eller mere). Standardaktiver omfatter standardfotos, -vektorer og -illustrationer.

*Omfatter ikke licenser fra den omkostningsfrie samling.

Livstidslicenser*

Minimumsbeløb for royalties 

(pr. licenseret standardaktiv)

0-999

$0,33

1000 - 9999

$0,36

10.000 og over

$0,38

Bonusprogram

For vores aktive bidragydere og baseret på antallet af downloads af dine fotos, illustrationer, vektorer, skabeloner og videoer i kalenderåret 2023 kan du optjene omkostningsfri adgang til en af følgende planer i et år: Adobe Creative Cloud Alle apps, Creative Cloud Fotografi (20 GB), Illustrator enkelt-app, InDesign enkelt-app, Premiere Pro enkelt-app eller After Effects enkelt-app.1

Her er detaljerne:

  • Hvis du har 200-6.199 downloadede kvalificerende aktiver, kan du vælge din omkostningsfri etårige plan fra disse valgmuligheder: Creative Cloud Fotografi (20 GB), Illustrator, InDesign, Premiere Pro eller After Effects.
  • Hvis du har 6.200+ downloadede kvalificerende aktiver, får du omkostningsfri adgang til Creative Cloud Alle apps i et år.
  • Hver videodownload tæller som 3 almindelige downloads. Du kvalificerer dig f.eks. til Creative Cloud Alle apps-planen, hvis du har 2.067 videodownloads (2.067 x 3 = 6.201) eller en blanding af video- og andre aktivdownloads, f.eks. 600 videodownloads og 4.400 fotodownloads.
  • Downloads skal finde sted mellem 1. januar 2023 og 31. december 2023, og din bidragyderkonto skal være aktiv.1
  • Kun downloads fra vores standardsamling af fotos, illustrationer, vektorer, skabeloner og videoer er kvalificerende. Premium-indhold, 3D-aktiver, skabeloner til bevægelsesgrafik, aktiver i den omkostningsfri samling og andre fremtidige filtyper tæller ikke med.
  • Kun aktiver, der er licenseret via abonnementsplaner, kreditpakker og virksomhedsaftaler, er kvalificerende.
  • Bonusser bestemmes i februar 2024 og udstedes i februar 2024. Bemærk, at vi til enhver tid kan opdatere disse retningslinjer, så tjek denne side for de seneste detaljer. 

1 Ingen tilmelding er nødvendig. En aktiv bidragyder er en Adobe Stock-bidragyder med mindst tyve (20) indsendte og godkendte kvalificerende aktiver i 2023. Bidragydere i lande, hvor apps ikke er tilgængelige, er udelukket fra bonusprogrammet.

2 Adobes ansatte er udelukket fra bonusprogrammet.

Betaling for den omkostningsfrie samling

Dette afsnit gælder kun for værker, som du har nomineret, og som Adobe har accepteret til optagelse i den omkostningsfrie samling, som beskrevet i tillægget til den omkostningsfrie samling nedenfor.
Termer nedenfor med store bogstaver, men udefinerede, er defineret i tillægget til den omkostningsfrie samling.

For hvert værk, som Adobe placerer i den omkostningsfrie samling, betaler Adobe dig i henhold til nedenstående tabel.

Kreditter vil blive indsat på din gældende Adobe Stock Contributor-konto inden for 30 dage efter starten af hver omkostningsfri periode, med kreditter, der konverteres i henhold til den valuta, der er knyttet til den pågældende konto, som beskrevet i helpx.adobe.com/dk/stock/contributor/help/getting-paid.html.

Aktivtype

For hvert værk, der placeres i den omkostningsfrie samling i 2023

Fotos

Vektorer

Illustrationer

Enkeltbetaling på 5 kreditter

Videoer

Enkeltbetaling på 8 kreditter

Ikoner

Enkeltbetaling på 1 kredit

Aktivtype

For hvert værk, der placeres i den omkostningsfrie samling i 2024

Designskabeloner

Enkeltbetaling på 5 kreditter

Tillæg til den omkostningsfrie samling

Dette tillæg ("Tillæg") til Adobe Stock-bidragyderaftalen ("Bidragyderaftale") gælder for værker, du indsender til Adobe med henblik på at komme i betragtning til den omkostningsfrie samling.   Dette tillæg erstatter tidligere tillæg om den omkostningsfrie samling.

Ved at klikke på "Enig" bekræfter du, at: 

Proces

1.      "Omkostningsfri samling" er en samling af Adobe Stock-aktiver, der kan tilbydes som "omkostningsfrit indhold" som beskrevet i bidragyderaftalen. 

2.      En "indsendelsesperiode" er en hvilken som helst tidsperiode, hvor Adobe giver dig mulighed for at gennemgå, redigere og indsende værker med henblik på komme i betragtning til den omkostningsfrie samling.

3.      Din angivelse af, at et værk er "nomineret", betyder, at du indsender værket med henblik på at komme i betragtning til optagelse i den omkostningsfrie samling mod betaling (som defineret nedenfor);

4.      I løbet af en indsendelsesperiode kan du gennemgå og redigere de værker, du vil indsende, indtil den gældende indsendelsesfrist, der er offentliggjort i Adobe Stock-bidragsyderportalen ("indsendelsesfrist"). Derefter sendes værkerne til Adobe med henblik på at komme i betragtning til den omkostningsfrie samling;

5.      Adobe kan – men er ikke forpligtet til – placere ethvert værk, du indsender med henblik på at komme i betragtning, i den omkostningsfrie samling;

Betaling

6.      For hvert værk, som Adobe inkluderer i den omkostningsfrie samling, vil Adobe betale dig som beskrevet i betalingsafsnittet i pris- og betalingsoplysningerne for den omkostningsfrie samling på helpx.adobe.com/dk/stock/contributor/help/royalty-details.html (eller en efterfølgende URL); (hver en "Betaling");

7.      For klarhedens skyld er ethvert værk, der ikke er inkluderet i eller fjernet fra den omkostningsfrie samling, underlagt de gældende betalingsbetingelser i bidragyderaftalen;

Omkostningsfri periode, automatisk fornyelse

8.      I et år fra den dato, hvor et indsendt værk første gang placeres i den omkostningsfrie samling ("indledende periode"), og i eventuelle fornyelsesperioder (alle er en "omkostningsfri periode") udpeger du værket som "omkostningsfrit indhold" som beskrevet i bidragyderaftalen;

9.    Efter den indledende periode kan Adobe – men er ikke forpligtet til – vælge at beholde ethvert værk i den omkostningsfrie samling i kommende etårige perioder (alle disse er en "fornyelsesperiode"), som beskrevet heri; 

10.  Adobe giver dig forudgående varsel og mulighed for at vælge ikke at inkludere værker i den omkostningsfrie samling i den næste fornyelsesperiode; 

11. Adobe kan administrere denne meddelelses- og fravælgelsesproces via e-mail, bidragyderportalen eller andre kommunikationsmetoder efter eget valg;

12.  Under en omkostningsfri periode:

a.      Der skal ikke betales yderligere til dig for værker i den omkostningsfrie samling ud over betalingen.

b.      uden at begrænse Adobes rettigheder i henhold til Bidragyderaftalen kan Adobe bruge værker i den omkostningsfrie samling til at skabe kompilationsindhold og/eller afledt indhold ("Kompilationsindhold");  

c.       Kompilationsindhold kan tilbydes til brugere gennem Adobes apps og tjenester (inklusive tidligere, nuværende og/eller fremtidige versioner eller udgivelser).

Fjernelse af værker

13.  I den omkostningsfrie periode må du ikke fjerne værker i den omkostningsfrie samling fra din Adobe Stock-portefølje, medmindre det er teknisk eller juridisk påkrævet. I så fald skal du underrette Adobe om behovet for fjernelse ved at sende en e-mail til ).

14.  Alle licenser til et værk i den omkostningsfrie samling, der er givet til Adobes brugere eller til Adobe før fjernelsen af det pågældende værk fra den omkostningsfrie samling, vil fortsat være gældende. I det omfang, at nogen værker fjernes fra den omkostningsfrie samling, kan Adobe fortsat udstede licenser til sådanne værker som "omkostningsfrit indhold", i det omfang det er nødvendigt for at overholde rimelige brugerforventninger, som f.eks. at tillade, at brugere, der har en kompilationsversion af et sådant værk (f.eks. en forhåndsvisning), kan få den brugslicens, der blev tilbudt på det tidspunkt, hvor kompilationsversionen blev erhvervet. Hvis der er en konflikt mellem dette tillæg og bidragyderaftalen, gælder dette tillæg udelukkende med hensyn til (A) værker, der er indsendt med henblik på at komme i betragtning til den omkostningsfrie samling; (B) værker i den omkostningsfrie samling under den omkostningsfrie periode; og (C) kompilationsindhold.

Gælder fra og med 15. april 2024

Betaling for supplerende værker

Dette afsnit gælder for Supplerende værker. Adobe vil betale dig det beløb, der tilbydes på din bidragyderkonto for Supplerende værker. 

Kreditter vil blive indsat på din gældende Adobe Stock Contributor-konto senest 30 dage efter Adobes brug, med kreditter konverteret i henhold til 1 USD, som beskrevet på helpx.adobe.com/dk/stock/contributor/help/getting-paid.html

Tillæg om supplerende værker

Dette tillæg ("tillæg") til Adobe Stock-bidragyderaftalen ("bidragyderaftale") gælder for "supplerende værker", som er værker indsendt af dig for at opfylde en indholdsanmodning fra Adobe, og som Adobe accepterer (de "supplerende værker").  

Du bekræfter, at: 

Proces 

1.   Adobe kan underrette dig om en indholdsanmodning på din bidragyderkonto, e-mail eller anden metode med retningslinjer for indsendelse ("anmodning om supplerende værk"). 

2.    Du kan indsende værker for at komme i betragtning til anmodningen om supplerende værk i løbet af "indsendelsesperioden", som er ethvert tidsrum, hvor Adobe giver dig mulighed for at indsende et værk til overvejelse som et supplerende værk.  

3.    Adobe kan acceptere dit værk som et supplerende værk til enhver tid efter indsendelsesperioden. Adobe foretager betaling (som defineret nedenfor) for brug af et supplerende værk.

Betaling 

4.    Adobe vil betale det beløb, der tilbydes i anmodningen om supplerende værk for brug af det supplerende værk (alle er en "betaling") som fuld og endelig kompensation for løbende brug af det supplerende værk.  
 

Fjernelse af supplerende værker

5. Supplerende værker kan ikke trækkes tilbage af dig, medmindre det er teknisk eller juridisk påkrævet. I så fald skal du underrette Adobe om behovet for fjernelse ved at sende en e-mail til contributor-support@adobe.com

Fortrolighed

6.  Anmodninger om supplerende værker er fortrolige, og du må ikke dele oplysningerne herom med tredjeparter.  

Konflikter

7. Hvis der er en konflikt mellem dette tillæg og bidragyderaftalen, gælder dette tillæg udelukkende med hensyn til værker indsendt med henblik på at komme i betragtning som supplerende værker. 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?