Eelvaated rakenduses After Effects CC 2015 (13.5)

Teave eelvaadete kohta rakenduses After Effects CC 2015 (13.5)

Kuidas eelvaate ülesehitud, kihid ja salvestatud materjal on muutunud rakenduses After Effects CC 2015 (13.5). Eelvaateid on nüüd lihtsam käivitada, need on interaktiivsed ja konfigureeritavad.

Märkus.

Enne rakenduse After Effects CC 2015 (13.5) installimist lugege seda artiklit eelmiste versioonide säilitamisest. Üksikasjalikku teavet sellest, mis on uut ja mis muutunud, lugege sellest artiklist. Olge teadlik rakenduse After Effects CC 2015 (13.5) teadaolevatest probleemidest.

Selles artiklis on teavet selle kohta, mis on eelvaadetes muutunud, sh:

RAM Preview pole enam eelvaateks kasutatav:

After Effects salvestab kaadrid vahemällu RAMi reaalajas esituseks. Selline eelvaate käivitamine pole rakenduses After Effects enam omaette käsk ning mõiste RAMi eelvaade pole enam kasutuses. Seda nimetatakse nüüd eelvaateks.

Tühikuklahv eelvaate käivitamiseks

Tühikuklahv käivitab eelvaate, mis kaadri vahemälu reaalajas esituses ja samas esitatakse heli. (Mõlemad olid varem eraldi funktsioonid, mille nimetus oli “RAM preview”.)

Kohandatav eelvaade

Saate konfigureerida eelvaate järgmistele eelvaate kiirklahvidele. Tühikuklahvi, numbriklahvistiku 0 ja Shift + numbriklahvistiku 0. Kui soovite tühikuklahviga käivitada heliga eelvaate, mis kuvab ka aktiivsete kihtide juhtelemendid, saate seda nüüd teha.

Katkematud eelvaated

Rakenduse After Effects varasemates versioonides peatas suvalises kohas klõpsamine eelvaate esituse. Rakenduses After Effects CC 2015 (13.5) saate töötada oma projektiga samal ajal, kui eelvaade on käimas. Katkematus eelvaates tehakse vajalikud muudatused eelvaate käivitamises ja peatamises. Sellest artiklist saate lugeda lisateavet interaktiivsete jõudlustäiustuste kohta, tänu millele on katkematud eelvaade võimalikud.

Eelvaadetes on paljugi muutunud, kuid siin on midagi, mis pole rakenduses After Effects CC 2015 (13.5) muutunud.

 • Reaalajas esitused nõuavad endiselt, et renderdatud kaadrid oleksid salvestatud RAMi. Lihtsate kompositsioonide puhul on renderdamine ja vahemällu salvestamine kiirem kui reaalajas, kuid eelvaadete puhul salvestatakse kaadrid alati enne taasesitust RAMi, olenemata kompositsiooni sisust.

 • Eelvaadete puhul pole GPU kasutuses. Muudatused rakenduses After Effects CC 2015 (13.5) on kõik seotud CPU ressursside optimeerimisega.

Projektide ja kompositsioonide muutmine eelavaate ajal (katkematu eelvaade)

Saate nüüd teha efektides muudatusi avatud projektis, kui rakenduses After Effects on esitusel eelvaade.

Varasemates rakenduse After Effects versioonides peatas kompositsiooni eelvaate esituse ajal suvalises kohas klõpsamine selle eelvaate. Rakenduses After Effects CC 2015 (13.5) jätkab eelvaade esitust kuni selle peatamise konkreetse käsuni, näiteks tühikuklahvi vajutamine. Eelvaate peatamise kohta lisateabe saamiseks lugege jaotist Eelvaate peatamine.

Kompositsiooni eelvaates saate muuta selle kihte juhtpaneelides Ajaskaala, Kiht või Efekt. After Effects salvestab värskendatud kaadrid kohe vahemällu, mistõttu eelvaate kaadrisagedus aeglustub kuni uute kaadrite vahemällu salvestamiseni. Siiski ei saa muudatusi teha kompositsiooni paneeli eelvaates, kuna paneeli klõpsamine peatab eelvaate.

Märkus.

Kompositsiooni muutmiseks eelvaate ajal kompositsiooni paneeli klõpsates avage teine sama kompositsiooni kuvamispaneel ja tehke muudatused seal. Muudatused mitte-eelvaate vaaturis kajastuvad kompositsiooni paneelis, kus on esitusel eelvaade.

Eelvaate ajal saate muudatusi teha kõigis mitte-eelvaate kompositsiooni, kihi või salvestise paneelis. Veel näiteid sellest, mida saate teha.

 • Luua uusi kihte, sh allkompositsioonid, ja neid muuta.
 • Rakendada või eemaldada efekte ja võtmekaadreid, muuta atribuutide või võtmekaadrite väärtusi.
 • Importida salvestisi ja muuta nende sätteid.
 • Lisada kompositsioone renderduse järjekorda ja muuta sätteid või renderduse üksuste järjestust. Renderduse järjekorra käivitamine peatab eelvaate.
 • Tööruumi ümberkorraldamine, sh uue kompositsiooni, kihi või salvestise juhtpaneeli avamine.
 • Kuvasätete muutmine kompositsiooni, kihi või salvestise paneelis. Näiteks alfakanali kuvamine, sisse- või väljasuumimine, 1–4ne kuva, vahetamine 3D-vaatele.

Nagu varem märgitud, eelvaate kaadrisagedus aeglustub peale igat muudatust, mis mõjutab eelvaates olevaid kaadreid, sest uued kaadrid renderdatakse ja salvestatakse vahemällu.

Reaalaja ja eelvaate aja võrdlus

Võimaluse tõttu muuta kompositsiooni eelvaate ajal, on reaalajal ja eelvaate ajal märgatav vahe.

Rakenduses After Effects on reaalaeg kompositsioonis kaader, milles on salvestatud palju tegevusi, nagu näiteks lisatud võtmekaadrid. CTI (reaalaja indikaator) ja reaalaja kuva ajaskaala üleval vasakus nurgas näitavad reaalaega.

Eelvaate ajal tõmbab CTI sinise vertikaalse joone ajaskaala paneeli ajagraafiku alal. See joon aitab määrata reaalaja võtmekaadreid ja muid tähtsaid punkte.

Kompositsiooni eelvaate aeg on erinev reaalajast. Eelvaate aeg vastab kaadrile, mida kuvatakse kompositsiooni paneelil eelvaate ajal. Eelvaate aeg on näidatud eelvaateaja näidikul (PTI). PTI on vertikaalne punane joon, mis on tõmmatud läbi ajagraafiku piirkonna ajaskaala paneelil ja liigub eelvaate ajal vasakult paremale. Eelvaate aega näitab ka ajakuva kompositsiooni paneeli allosas. (Rakenduse After Effects eelmistes versioonides polnud eelvaate ajal või selle näidikul oma nimetust.)

Kui eelvaade peatatakse, on reaalaeg ja eelvaateaeg samal kaadril.

Reaalaja muutmine eelvaate ajal.

Nii nagu eelmisteski rakenduse After Effects versioonides, eelvaate ajal ajaskaala paneelil olev CTI ei liigu. Kui lohistate CTI-d eelvaate ajal, siis taasesitus peatatakse ja kuvatakse reaalaja kaader.

CTI liigutamiseks eelvaadet peatamata hoidke all klahvi Option (Mac OS) või Alt (Windows), samal ajal kui lohistate või klõpsate CTI ajajoonlauda. Lisaks, lohistamise ajal Shift-klahvi allhoidmisel, teeb CTI tõmmiseid võtmekaadridest jmt, nagu ka siis, kui eelvaadet ei esitata.

Teised viisid reaalaja muutmiseks eelvaadet ei peata.

Lihtsustatud ja konfigureeritavad eelvaate käitumised

Lisaks võimalusele muuta kompositsiooni eelvaate ajal, on rakenduses After Effects CC 2015 (13.5) muudetud seda, kuidas eelvaadet käivitada ja peatada. Eelvaate käitumise klaviatuuri otseteid saate kohandada uute juhtelementidega eelvaate paneelil. Vaikeseadena käivitab tühikuklahv vahemällu salvestatava eelvaate, mis esitatakse reaalajas ja heliga.

Kuna need muudatused on eemaldanud vana RAM-i eelvaate ja standardse eelvaate (tühikuklahv) vahelised erinevused, neid mõisteid enam After Effectsis ei kasutata. Eelvaade on ühtlustatud kasutaja poolt konfigureeritavate käitumistega.

Eelvaate käitumise suuremate muudatuste kokkuvõte

 • Mõistet RAM-i eelvaade ei kasutata enam eraldi eelvaaterežiimi kasutamiseks. Nupp RAM-i eelvaade on eelvaate paneelist eemaldatud.
 • Tühikuklahv käivitab eelvaate, mis esitab heli ja kaadri vahemälu reaalajas esituses.
 • Eelvaate käitumist tühikuklahvi otseteega saab konfigureerida.
 • Uued juhtelemendid eelvaate paneelil võimaldavad konfigureerida eelvaate otseteede käitumist: heli, kordamine, puhverdamine, vahemik ja kihtide juhtelemendid.
 • Uus vahemiku valik Tööala laiendamine vastavalt praegusele ajale.
 • Eelvaate puhverdamisel alustab After Effects kohe taasesitust. Heli esitatakse, kui see on lubatud. Kui kaadreid saab puhverdada kiiremini kui reaalaeg, on taasesituse kiirus piiratud reaalaja kaadrisagedusega.
 • Heli saab nüüd esitada kõigi eelvaadetega, olenemata sellest, kuidas eelvaate käivitati.
 • Kui eelvaate kaadrisagedus on aeglasem kui reaalaeg (nt puhverdamise ajal), on heli vaikimisi vaigistatud. Uus eelistus võimaldab teil valida, kas soovite heli vaigistada või esitada. Kui valite heli esitamise, on heli kogelev, et heli oleks sünkroonis, kui eelvaate kaadrisagedus on aeglasem kui reaalaeg.
 • Eelvaate peatamiseks on vaja konkreetset käsku, sest projekti või kompositsiooni muutmisel eelvaadet ei katkestata.
Märkus.

Ainult heliga eelvaated pole ühtlustatud eelvaate käitumisse lisatud. Numbriklahvistiku punkti (.) või Option + numbriklahvistiku punkti (.) (Mac OS) või Alt + numbriklahvistiku punkti (.) vajutamine (Windows) käivitab ainult heliga eelvaate. Neid klaviatuuri otseteid ei saa konfigureerida ega ole mõjutatud uutest eelvaate paneeli juhtelementidest.

RAM-i eelvaate terminoloogia ja nupu eemaldamine

Mõistet RAM-i eelvaate rakenduses After Effects enam ei kasutata ning RAM-i eelvaate nupp on eelvaate paneelilt eemaldatud. Need muudatused on eemaldanud vana RAM-i eelvaate ja standardse eelvaate (tühikuklahv) vahelised erinevused. Olenemata käitumisest, kasutatakse mõistet eelvaade rakenduses After Effects nüüd kompositsiooni, kihi või salvestiste esitamise tähistamiseks.

Mõiste RAM-i eelvaade on küll eemaldatud, kuid kaadrid puhverdatakse RAM-i siiani, kuigi selle aluseks olev kood on uuesti kirjutatud. Kaadrite puhverdamine RAM-i, kuni see on täis, on lubatud, kui Eelvaate eelistuse juhtelement on seatud väärtusele Kaadrisagedus. See ja teised RAM-i ja standardse eelvaatega seotud käitumised, nt kas kihi juhtelemente eelvaate ajal kuvatakse, on nüüd kasutaja poolt konfigureeritavad.

Vaikekäitumised eelvaate käivitamisel tühikuklahvi ja numbriklahvistiku 0-klahviga

Tühikuklahvi vajutamine käivitab nüüd heli ja puhverdab kaadrid, kuni RAM on täis, nii saab toimuda reaalajas esitus. See aitab uutel ja kogenud After Effectsi kasutajatel tunda end mugavalt tühikuklahviga eelvaate käivitamisel.

Eelmistes rakenduse After Effets versioonides oli uutel RAM-i eelvaate kasutajatel harjumus vajutada eelvaateks tühikuklahvi. Saadav eelvaate polnud reaalajas ega esitanud heli, see põhjustas segadust ja palju abipalveid.

Kogenud After Effectsi kasutajad, kes töötavad sülearvuti või sellise klaviatuuriga, kus pole numbriklahvistikku, on tänulikud selle eest, et puhverdatud eelvaadet saab käivitada tühikuklahviga.

Numbriklahvistiku 0 vajutamine käivitab eelvaate, mis on põhiolemuselt identne RAM-i eelvaatega rakenduse After Effects eelmistes versioonides.

Mõlemaid eelvaate klahvistiku otseteid saab konfigureerida uuendatud eelvaate paneelil, sh määrata tühikuklahv käituma sarnaselt After Effectsi eelmiste versioonidega.

Uued eelvaatepaneeli juhtelemendid

Eelvaate paneel on värskendatud, et saaksite konfigureerida klahvistiku nende otseteede käitumist, mis käivitavad eelvaate, sh tühikuklahv. Klahvistiku otsetee käitumise muutmiseks valige see esmalt kontekstimenüüst, seejärel muutke valikud soovitud viisil.

Siin on kõigi eelvaatepaneeli juhtelementide kirjeldus.

Paneeli kõrguse punktid:

Kui muudate eelvaatepaneeli kõrgust, kuvatakse kolm punkti.

 • Ainult transpordi juhtelemendid
 • Transpordi juhtelemendid ja kontekstimenüü
 • Kõik juhtelemendid

Esimene, eelmine, järgmine ja viimane kaader:

Nende nuppude käitumine pole muutunud.

Nupp Esita/Peata

Kui vajutada nuppu Esita, käivitub eelvaade sätetega, mida kuvatakse parajasti paneelil Eelvaade.

See tähendab, et nupu Esita käitumine muutub, kui valite mõne muu otsetee. Kui otseteeks on näiteks seadistatud tühikuklahv ja Esita alates sätteks on Praegune aeg, käivitub nuppu Esita vajutades eelvaade alates praegusest ajast. Kui muudate otsetee numbriklahviks 0 ja see muudab sätte Esita alates sätteks Vahemiku algus, siis käivitub nuppu Esita vajutades eelvaade vahemiku algusest.

Kui käivitate eelvaate ja Eelvaate eelistuse säte on Kaadrikiirus, muutub nupp Esita „puhverda ja esita” ikooniks selleks ajaks, kui kaadreid renderdatakse ja puhverdatakse. Kui vajutada nuppu Esita selles olekus, katkestatakse renderdamine, puhverdamine ja puhverdatud kaadrite taasesitus ning nupp Esita muutub nupuks Peata.

Eelvaate peatamiseks klõpsake ikooni Peata.

Menüükäsk Kompositsioon > Eelvaade > Esita praegune eelvaade on seotud nupuga Esita/Peata. Selle menüükäsu valimine annab sama tulemuse nagu nupu Esita/Peata vajutamine.

Kordamine

Nüüd jäetakse juhtelement Kordamine meelde iga klaviatuuri otsetee jaoks. Ping-Pong kordamisrežiim pole enam saadaval.

Vaigista heli

Nüüd jäetakse juhtelement Vaigista heli meelde iga klaviatuuri otsetee jaoks. Selle nupuga saab taasesituse ajal heli vaigistada või vaigistuse tühistada; kui seda teete, rakendatakse juhtelemendi Vaigista heli olek otseteele, mida kasutati eelvaate käivitamiseks ja see mõjutab järgmist eelvaadet, mille te selle otseteega käivitate.

Otsetee

Saate valida ühe kolmest taasesituse alustamise klaviatuuri otseteest, et seadistada nende käitumist: tühikuklahv, numbriklahvistiku 0 ja Shift + numbriklahvistiku 0. Nupp Esita/Peata kasutab hetkel valitud klaviatuuri otsetee käitumist. Lisateavet kolme klaviatuuri otsetee vaikekonfiguratsioonide kohta vt sellest artiklist.

Lähtesta Kõikide otseteede eelvaate vaikesätete taastamiseks klõpsake nuppu Lähtesta. Hoidke all Option nuppu Mac OS’is või Alt nuppu Windowsis ja klõpsake nuppu Lähtesta, et muuta klaviatuuri otseteede sätteid, et need käituks võimalikult sarnaselt käitumisele rakenduse After Effects varasemates versioonides.

Eelvaate eelistus:

Saate optimeerida puhverdamise ja taasesituse käitumist parema Kaadrikiiruse või eelvaate piiramatu Pikkuse jaoks. See juhtelement on sarnane Muutmälu eelvaate ja Standardeelvaate valimisele varasemates rakenduse After Effects versioonides, aga versioonis After Effects CC 2015 (13.5) on mitu erinevust.

Kui Eelvaate eelistuse säte on Kaadrikiirus, renderdab ja puhverdab After Effects kaadreid, kuni saadavalolev muutmälu saab täis ja esitab siis puhverdatud kaadrid reaalajas. Renderdamise ja puhverdamise faasis renderdatakse ja puhverdatakse kaadreid nii kiiresti kui võimalik. Puhverdatud kaadrite taasesitus algab kohe, aga mitte kiiremini kui reaalajas kaadrikiirus. Kui puhver täidab saadavaloleva muutmälu enne, kui kõik vahemikus olevad kaardid on renderdatud, näitab eelvaade ainult puhverdatud kaadreid. Kui puhverdamise faas on lõppenud, algab reaalajas taasesitus alates juhtelemendis Esita alates määratud ajast või lihtsalt jätkub, kui renderdamine oli reaalajast kiirem.

Kaadrikiirus on kõikide otseteede vaikesäte ja on üldiseks kasutuseks soovitatav.

Kui Eelvaate eelistuse säte on Pikkus, alustab After Effects taasesitust kaadrite renderdamise ja puhverdamisega ainult väikese eelpuhvriga ja mitte kiiremini reaalajas kaadrikiirusest. Eelvaadatakse kogu vahemik; kui puhver täidab saadavaloleva muutmälu enne, kui kõik vahemikus olevad kaardid on renderdatud, kustutatakse kõige vanemad kaadrid puhvrist. Reaalajas taasesitus toimub ainult siis, kui kaadreid renderdatakse reaalajast kiiremini või pärast esimest kordust, kui kogu vahemik mahub puhvrisse.

Pikkust on kõige parem kasutada reaalajast kiiremini renderdatavate kaadrite eelvaatamiseks, tihti näiteks Filmimaterjali paneelil, või kui eelvaadata vahemikku, mis on liiga pikk, et kõik kaadrid mahuks puhvrisse.

Kaadrikiiruse ja Pikkuse jaoks.

 • Taasesitus algab kohe samaaegaselt kaadrite renderdamise ja puhverdamisega.
 • Heli esitatakse, kui see on lubatud. Vt ka altpoolt „Vaigista heli, kui eelvaade on reaalajast aeglasem”.

Vahemik:

määrab eelvaate kaadrivahemiku:

 • Tööala: ainult tööalas olevad kaadrid.
 • Tööala laiendamine vastavalt praegusele ajale: see vahemik laiendab tööala dünaamiliselt vastavalt praeguse aja näidiku (CTI) asendile.
  • Kui panna CTI tööala ette, on vahemiku pikkus alates praegusest ajast kuni tööala lõpp-punktini.
  • Kui panna CTI tööala järgi, on vahemiku pikkus alates tööala alguspunktist kuni praeguse ajani, aga kui lubatud on säte Alates praegusest ajast, siis on vahemiku pikkus alates tööala alguspunktist kuni kompositsiooni, kihi või filmimaterjali viimase kaadrini.
  • Kui panna CTI tööala sisse, on vahemik ainult tööala ilma laienduseta.
 • Kogu kestus: kõik kompositsiooni, kihi või filmimaterjali kaadrid.

Esita alates:

saate valida, kas alustada taasesitust Vahemiku algusest või Praegusest ajast.

Kihi juhtelemendid:

saate valida, kas näidata eelvaate ajal valitud kihtide kihi juhtelemente ja muid vaaturi paneeli ülekatteid. Eelvaate peatamisel, taastuvad kihi juhtelementide ja ülekatete eelmised nähtavuse sätted.

Vaaturi paneeli ülekatted on juhikud, ohutud veerised, ruudustikud ja 3D viiteteljed.

 • Sättega Väljas ei näidata eelvaate ajal kihi juhtelemente või ülekatteid.
 • Sättega Kasuta kasutaja sätteid näidatakse eelvaate ajal vaaturi kihi juhtelemente ja ülekatteid.

Et valida, milliseid kihi juhtelemente näidata praeguse vaaturi jaoks, avage Vaate suvandite dialoogiaken (Vaate menüü > Vaate suvandid). Et valida, milliseid ülekatteid näidatakse praeguses vaaturis, avage vaaturi alaservas menüü Vali ruudustik ja Juhikute suvandid.

Eelvaate esitamise ajal saate kihi juhtelemendid või ülekatted dünaamiliselt kuvada või peita, kui valite vastava suvandi Vaate menüüst või vaaturi alaserva menüüst Vali ruudustik ja Juhikute suvandid. Kihi juhtelemente saab eelvaate ajal samuti kuvada või peita, kui vajutada klaviatuuri otseteed: Command + Shift + H (Mac OS) või Control + Shift + H (Windows).

Kihi juhtelementide kuvamine või peitmine eelvaate ajal ei mõjuta suvandi Kihi juhtelemendid olekut paneelil Eelvaade.

Kaadrikiirus, Jäta vahele, Eraldusvõime, Täisekraan:

nende juhtelementide käitumine ei muutu.

Eelvaate peatamine

Rakenduse After Effects varasemates versioonides peataks peaaegu iga eelvaate ajal tehtav toiming eelvaate.

Versioonis After Effects CC 2015 (13.5) on vähem toiminguid, mis eelvaate peatavad, sest nüüd saab avatud projekti muuta eelvaate ajal. Aga nagu varasemates rakenduse After Effects versioonides, nii mõjutavad erinevad eelvaate sätted ja eelvaate peatamise viis endiselt seda, kuhu CTI pärast peatamist pannakse ja kas kaadri renderdamise ja puhverdamise katkestamine jätkab puhverdatud kaadrite taasesitamist.

Eelvaate peatavad järgmised toimingud.

 • Vajutage mõnda eelvaate klaviatuuri otseteed: tühikuklahv, numbriklahvistiku 0 või Shift + numbriklahvistiku 0.
 • Klõpsake paneeli Eelvaade nuppu Esita/Peata.
 • Valige Kompositsioon > Eelvaade > Esita praegune eelvaade.
 • Vajutage ühte heli eelvaate klaviatuuri otseteedest: numbriklahvistiku punkt (.) või Option/Alt + numbriklahvistiku punkt (.)
 • Vajutage klahvi Esc.

Ka muud toimingud peatavad rakenduse After Effects eelvaate. All on loetletud mõned levinumad toimingud, mis seda teevad.

 • Klõpsamine eelvaate vaaturi paneeli sees. Vaaturi paneeli vahekaardil klõpsamine eelvaadet ei peata.
 • Aja omaduse reguleerimine, nt Tööala riba või Aja navigatsiooni riba.
 • Praeguse aja näidiku (CTI) lohistamine või klõpsamine ajajoonel, ilma klahvi Option (Mac OS) või Alt (Windows) all hoidmata. See toiming muudab ka praegust aega.
 • Eelvaate kompositsiooni sätete muutmine.
 • Eelvaate vaaturi paneeli peitmine mõne muu paneeli taha tööruumis. Näiteks kui klõpsata teist paneeli samas rühmas või avada uus vaaturi paneel samas rühmas.
 • Renderdamisjärjekorra käivitamine.

Kui eelvaade peatatakse, siis arvestatakse kahte eri käitumist.

 • Kui katkestate eelvaate enne seda, kui kõik vahemikus olevad kaadrid on renderdatud, siis arvestatakse, kas alustada puhverdatud kaadrite taasesitust enne seda, kui kõik kaadrid vahemikus on renderdatud. Seda arvestatakse ainult siis, kui eelvaade käivitati Eelvaate eelistuse sättega Kaadrikiirus.
 • Arvestatakse, kas CTI jääb praeguse aja peale või liigub taasesituse aja peale (aeg, mil peatasite eelvaate).

Enamus nimetatud toimingutest peatab eelvaate kohe ja ei käivita puhverdatud kaadrite taasesitust ning CTI jääb praeguse aja peale.

Kui vajutada mõnda eelvaate klaviatuuri otseteed (tühikuklahv, numbriklahvistiku 0 või Shift + numbriklahvistiku 0), käitub peatamine erinevalt olenevalt sellest, millist klaviatuuri otseteed vajutasite.

 • Tühikuklahv: CTI liigub esitamise aja peale. Kui kaadri renderdamine katkestatakse, algab puhverdatud kaadrite taasesitus.
 • Numbriklahvistiku 0: CTI jääb praeguse aja peale. Kui kaadri renderdamine katkestatakse, algab puhverdatud kaadrite taasesitus.
 • Shift + numbriklahvistiku 0: CTI jääb praeguse aja peale. Kui kaadri renderdamine katkestatakse, algab puhverdatud kaadrite taasesitus.

Tähtis! Peatamise käitumine eelvaate otseteede puhul sõltub eelvaate peatamiseks kasutatud otseteest, mitte eelvaate käivitamiseks kasutatud otseteest.

Pidage samuti meeles, et paneeli Eelvaade nupp Esita/Peata ja Kompositsioon > Eelvaade > Esita praegune eelvaade on seotud paneelil Eelvaade praegu kuvatava otseteega. Kui eelvaade peatada nende toimingutega, on tulemus sama, mis praegu kuvatava klaviatuuri otsetee vajutamisel.

Vaigista heli, kui eelvaade on reaalajast aeglasem

Kui eelvaate kaadrikiirus on reaalajast aeglasem, saate uue sättega valida, kas heli esitus tuleks vaigistada või lubada.

Kui rakenduse After Effects varasemates versioonides oli eelvaate kaadrikiirus reaalajast aeglasem, siis esitati heli reaalajas ja see polnud enam sünkroonne. Versioonis After Effects CC 2015 (13.5) pannakse heli kogelema, et hoida seda sünkroonselt.

Vaikimisi ei esitata heli reaalajast aeglasema eelvaate puhul. Heli lubamiseks reaalajast aeglasema eelvaate puhul avage Eelistused > Eelvaated ja keelake suvand Vaigista heli, kui eelvaade pole reaalajas. Kui see suvand on keelatud, on heli kogelev, kui eelvaate kaadrikiirus on reaalajast aeglasem, et heli oleks videoga sünkroonis.

Peamine vaatur heli ja välise video eelvaate jaoks

Nüüd saate valida avatud vaaturi paneeli või vaate (nt 3D-vaates) paneelil, mida kasutatakse alati heli ja välise video eelvaate jaoks. See peamine vaade on sõltumatu sellest, millises vaaturis või vaates te parajasti eelvaadet teete ja on eraldiseisev vaaturist või vaatest, kus on lubatud säte Näita alati selle vaate eelvaadet. See on kasulik siis, kui tahate, et teie välisel videomonitoril kuvatakse alati mõnda kindlat kompositsiooni sel ajal, kui töötate muude kompositsioonidega.

Peamise vaaturi nupp asub paneelide Kompositsioon, Kiht ja Filmimaterjal vasakus alaservas nupu Näita alati selle vaate eelvaadet kõrval. Peamine vaatur töötab sarnaselt suvandile Näita alati selle vaate eelvaadet, aga suvand Peamine vaatur määrab ainult selle, millist vaaturit või vaadet kasutatakse heli ja välise video eelvaate jaoks.

Peamiseks vaaturiks saab määrata ainult ühe vaate, kui see lubada mõne vaaturi või vaate jaoks, keelatakse see kõigi muude vaaturite või vaadete jaoks, kus see oli eelnevalt lubatud.

Kui suvand Peamine vaatur keelatakse, kasutatakse heli ja välise video eelvaate jaoks viimati aktiivne olnud vaaturit või vaadet. Kui valite mõne muu vaaturi või vaate, võtab see vaatur või vaade heli ja välise video eelvaate üle.

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?