SWF-fail eirab virnastamisjärjestust, esitatakse DHTML-i kihtide peal

SWF-fail kuvatakse muude kihtide peal

SWF-fail kuvatakse mitmekihilisel DHTML-lehel muude kihtide peal olenemata kihtide virnastamisjärjestusest („z-indeks”).

Lahendus: parameetri WMODE kasutamine

Kasutage parameetrit WMODE, et paigutada rikasmeediasisu DHTML-i kihtidega kihiti. Parameetri WMODE väärtus võib olla "window" (aken (vaikeväärtus)), "opaque" (läbipaistmatu) või "transparent" (läbipaistev). Parameetri WMODE väärtuse "opaque" või "transparent" kasutamine välistab SWF-faili esitamise kõige pealmises kihis. Lisaks võimaldab see muuta videokihi paigutust HTML-dokumendi muude kihtide vahel.

Üksikasjalikku teavet läbipaistmatu tasutaga SWF-failide loomise kohta ja lisateavet parameetri WMODe kohta leiate teemast Läbipaistvate taustade loomine SWF-failis.

Märkus. Parameetrit WMODE toetavad ainult mõned brauseri ja Flash Playeri kombinatsioonid. Kui parameetrit WMODE ei toetata, kuvatakse SWF-failid alati kõige pealmises kihis.

Lisateave

Brauserid paigutavad manustatud lisandsisu (nt SWF-faili või Java apleti) kõige pealmisesse kihti. Vanemates brauserites DHTML-i kihi paigutamine Flashi kihi peale nurjub. Uuemates brauserites saab paigutada rikasmeediasisu kihiti DHTML-sisuga. Mõnel juhul saab neis kasutada rikasmeediasisu jaoks läbipaistvaid taustu.


Adobe logo

Logige oma kontole sisse