Adobe Bridge -työtila

Katso, miten voit käyttää ja hallita paneeleja, värejä, kieliasetuksia, esimäärityksiä ja muita asetuksia Adobe Bridgessä.

Adobe Bridgen työtilat

Työtilan yleiskuvaus

Adobe Bridge -työtilaan kuuluu kolme saraketta eli ruutua, jotka sisältävät useita paneeleja. Voit säätää Adobe Bridge -työtilaa muuttamalla paneelien paikkaa ja kokoa. Voit luoda mukautettuja työtiloja tai valita jonkin useista valmiiksi määritetyistä Adobe Bridge -työtiloista.

bridge-workspace
Adobe Bridgen käyttöliittymä

Adobe Bridge -työtilan perusosat ovat seuraavat:

Valikkorivi

Valikkorivin avulla voit käyttää Tiedosto-, Muokkaa-, Näytä-, Pinot-, Tunnus-, Työkalut-, Ikkuna- ja Ohje-valikoita. Kutakin valikkoa napsauttamalla näet käytettävissä olevat sovelluskohtaiset valinnat.

Sovelluspalkki

Se sisältää painikkeet keskeisimpiä tehtäviä varten, kuten Adobe Stock- ja Adobe Portfolio -palveluihin julkaisemista, PDF-kontaktiarkkien luomista, kansiohierarkian selaamista, työtilojen vaihtamista ja tiedostojen hakemista varten.

Polkurivi

Näyttää katsomasi kansion polun ja mahdollistaa navigoinnin hakemistossa.

Suosikkiruutu

Mahdollistaa usein käytettyjen kansioiden nopean käytön.

Kansiot-paneeli

Näyttää kansiohierarkian. Sen avulla voit selata kansioita.

Suodin-paneeli

Tässä paneelissa voit lajitella ja suodattaa Sisältö-paneelissa näkyviä tiedostoja.

Kokoelmat-paneeli

Tässä voit luoda, etsiä ja avata kokoelmia ja älykkäitä kokoelmia.

Vie-paneeli

Tässä paneelissa voit muuntaa resursseja, kuten videoita, PDF-tiedostoja tai kuvia, ja viedä niitä kuvatiedostomuodossa verkkoon lataamista varten. Lisätietoja on kohdassa Resurssien muuntaminen Vie-paneelissa.

Sisältö-paneeli

Luettelo tiedostoista, jotka ovat navigointivalikkopainikkeissa, polkupalkissa, Suosikit-paneelissa, Kansiot-paneelissa tai Kokoelmat-paneelissa. Sisältö-paneelin marginaaleja ja välejä on hyödynnetty tehokkaasti, jotta oletusnäkymään mahtuu enemmän miniatyyreja.

Julkaise-paneeli

Tämän avulla voit ladata sisältöä Bridgestä Adobe Stock- ja Adobe Portfolio -palveluihin. Lisätietoja on kohdissa Kuvien lataaminen Adobe Stockiin ja Resurssien julkaisu Adobe Portfolioon.
Voit avata tämän paneelin missä tahansa työtilassa valitsemalla Ikkuna > Julkaise-paneeli.

Esikatselu-paneeli

Näyttää valitun tiedoston tai valittujen tiedostojen esikatselukuvan. Esikatselukuvat ovat yleensä suurempia kuin Sisältö-paneelissa näkyvät miniatyyrit ja erillään niistä. Voit suurentaa tai pienentää esikatselukuvaa muuttamalla paneelin kokoa.

Metatiedot-paneeli

Tämä sisältää valitun tiedoston metatiedot. Jos valittuna on useita tiedostoja, luettelossa näkyy jaettuja tietoja (kuten avainsanat, luontipäivämäärä ja valotusasetus).

Avainsanat-paneeli

Tässä voit järjestää kuvat liittämällä niihin avainsanoja.

Tulostus-paneeli

Tässä voit luoda PDF-kontaktiarkin. Se näkyy, kun Tulostus-työtila valitaan. Lisäohjeita on artikkelissa PDF-kontaktiarkin luominen Tulostus-työtilassa.

Hae Adobe Stockista

Voit hakea Bridgen pikahakutoiminnon avulla resursseja sekä tietokoneestasi että Adobe Stock -palvelun korkealaatuisten kuvitusten, vektoritiedostojen ja valokuvien joukosta. Pikahakuruutu on sovelluspalkin oikeassa laidassa. Etsinnän tulokset avautuvat Adobe Stock -sivustoon oletusselaimeesi. Lisätietoja Adobe Stockista on artikkelissa Adobe Stockin opettelu ja tuki.

Pikahakuruudun avattavan valikon avulla voit valita, haluatko etsiä sisältöä Adobe Stockista vai käyttää Windowsin hakua (Win) / Spotlight-hakua (Mac).

search-adobe-stock
Adobe Stock -hakuasetus

Paneelien säätäminen

Voit säätää Adobe Bridge -ikkunaa muuttamalla sen paneelien paikkaa ja kokoa. Et kuitenkaan voi siirtää paneeleita Adobe Bridge -ikkunan ulkopuolelle.

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Vedä paneeli välilehdestään toiseen paneeliin.

 • Suurenna tai pienennä paneeleita vetämällä niitä erottavaa vaakajakopalkkia.

 • Vedä paneelien ja Sisältö-paneelin välistä pystysuoraa jakopalkkia, kun haluat muuttaa paneelien tai Sisältö-paneelin kokoa.

 • *Painamalla sarkainnäppäintä voit näyttää tai piilottaa kaikki paneelit keskuspaneelia lukuun ottamatta (keskuspaneeli vaihtelee valitun työtilan mukaan).
Huomautus:

*Edellä mainittu toiminto toimii vuoteen 2022 asti, mutta ei enää vuoden 2023 jälkeen teknisten muutosten vuoksi.

 • Valitse Ikkuna ja sen jälkeen näytettävän tai piilotettavan paneelin nimi.
 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) paneelikielekettä ja valitse näytettävän paneelin nimi.

Suosikkien käyttäminen

 • Voit määrittää Suosikit-asetukset valitsemalla Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Adobe Bridge > Oletusarvot (Mac OS). Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Yleiset-osion Suosikkikohteet-osassa haluamasi asetukset.
 • Voit lisätä kohteita suosikkeihin seuraavilla tavoilla:
  • Vedä tiedosto tai kansio Suosikit-paneeliin Resurssienhallinnasta (Windows), Finderista (Mac OS) tai Adobe Bridgen Sisältö- tai Kansiot-paneelista.
  • Valitse tiedosto, kansio tai kokoelma Adobe Bridgessä ja valitse Tiedosto > Lisää suosikkeihin.

Huomautus:

Jos haluat poistaa kohteen Suosikit-paneelista, valitse se ja valitse sitten Tiedosto > Poista suosikeista. Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa kohdetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin painettuna (Mac OS) ja valita pikavalikosta Poista suosikeista.

Työtilojen valitseminen ja hallinta

Adobe Bridge -työtila on tietty paneelien kokoonpano tai asettelu. Voit valita joko esimääritetyn työtilan tai aiemmin tallentamasi mukautetun työtilan.

Tallentamalla erilaisia Adobe Bridge -työtiloja voit käyttää erilaisia asetteluita (ja vaihtaa niitä nopeasti). Voit esimerkiksi käyttää yhtä työtilaa uusien valokuvien järjestämiseen ja toista työtilaa After Effects -sommitelmaan kuuluvan videoaineiston käsittelemiseen.

Adobe Bridge sisältää seuraavat esimääritetyt työtilat:

Tärkeät

Näyttää Suosikit-, Kansiot-, Suodin-, Kokoelmat-, Sisältö-, Esikatselu-, Metatiedot- ja Avainsanat-paneelit. Tämä on oletustyötila.

Kirjastot

Näyttää Kirjasto-, Esikatselu-, Kansiot-, Sisältö- ja Metatiedot-paneelit. Näyttää myös valittujen tiedostojen esikatselun Esikatselu-paneelissa.

Filminauha

Näyttää miniatyyrit vieritettävänä pystyrivinä (Sisältö-paneelissa) sekä valitun kohteen esikatselukuvan (Esikatselu-paneelissa). Näyttää myös Suosikit-, Kansiot-, Suodin- ja Kokoelmat-paneelit.

Tulostus

Tässä voit luoda PDF-kontaktiarkin.

Metatiedot

Näyttää Sisältö-paneelin Luettelo-näkymän sekä Suosikit-, Metatiedot- ja Suodin-paneelit.

Avainsanat

Näyttää Sisältö-paneelin Tiedot-näkymän sekä Suosikit-, Avainsanat- ja Suodin-paneelit.

Esikatselu

Näyttää suuren Esikatselu-paneelin, kapean pystysuuntaisen Sisältö-paneelin Miniatyyrit-näkymässä sekä Suosikit-, Kansiot-, Suodin- ja Kokoelmat-paneelit.

Valopöytä

Näyttää vain Sisältöpaneelin. Tiedostot näytetään Miniatyyrit-näkymänä.

Kansiot

Näyttää Sisältö-paneelin Miniatyyrit-näkymän sekä Suosikit- ja Kansiot-paneelit.

Huomautus:

Mac OS:ssä Avainsanatyötilan käynnistävä komento+F5-pikavalinta käynnistää oletusasetuksena Mac OS:n VoiceOver-toiminnon. Jos haluat valita esikatselutyötilan pikanäppäinkomennolla, sinun on poistettava ensin VoiceOver-pikanäppäin käytöstä Mac OS:n pikanäppäinten määrityksissä. Lisätietoja on Mac OS:n ohjeessa.

 • Jos haluat valita työtilan, valitse Ikkuna > Työtila ja sitten haluamasi työtila. Voit myös napsauttaa jotakin Adobe Bridgen sovelluspalkin työtilapainiketta.
Huomautus:

Jos haluat nähdä enemmän tai vähemmän painikkeita, siirrä työtilan painikkeiden vasemmalla puolella olevaa pystysuoraa palkkia. Voit muuttaa painikkeiden järjestystä vetämällä ja pudottamalla ne uuteen paikkaan.

 • Jos haluat tallentaa nykyisen asettelun työtilana, valitse Ikkuna > Työtila > Uusi työtila. Anna Uusi työtila -valintaikkunassa työtilalle nimi, määritä sen asetukset ja valitse sitten Tallenna.
 • Jos haluat poistaa tai palauttaa mukautetun työtilan, valitse Ikkuna > Työtila, ja valitse sitten jokin seuraavista komennoista:

Poista työtila

Poistaa tallennetun työtilan. Valitse työtila Poista työtila -valintaikkunan Työtila-valikosta, ja valitse sitten Poista.

Palauta työtila

Palauttaa parhaillaan käytössä olevan työtilan oletusasetukset.

Palauta normaalit työtilat

Palauttaa Adoben esimääritettyjen työtilojen (kuten Essentials ja Tulostus) oletusasetukset

Läpinäkyvyyden tuki

Voit halutessasi ottaa käyttöön läpinäkyvyyden miniatyyreissa ja esikatseluissa sitä tukeville tiedostomuodoille Sisältö-paneelissa. Läpinäkyvyysasetukset ovat oletusarvoisesti käytössä. 

Bridge tukee seuraavien tiedostomuotojen läpinäkyvyyttä:

 • AI
 • EPS
 • PSD
 • PNG
 • SVG
Vaihda läpinäkyvyysasetusta
Ota käyttöön Näytä läpinäkyvyys -toiminto, kun haluat tarkastella tiedostojen läpinäkyviä osia Bridgessä.

Voit näyttää tiedostojen läpinäkyvät osat seuraavilla tavoilla:

 • Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Miniatyyrit (Windows) tai Adobe Bridge > Oletusarvot > Miniatyyrit (macOS) ja valitse sitten Näytä läpinäkyvyys.
 • Avaa miniatyyrien laatuasetukset ja esikatselun luontiasetukset napsauttamalla -kuvaketta Sisältö-paneelin oikeassa yläkulmassa. Valitse avattavasta valikosta Näytä läpinäkyvyys.

Kun otat Näytä läpinäkyvyys -toiminnon käyttöön, Sisältö-paneelissa näkyy läpinäkyvien osien kohdalla ruutukuvio. Voit näyttää resurssien läpinäkyvät osat seuraavilla tavoilla:

 • Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Miniatyyrit (Windows) tai Adobe Bridge > Oletusarvot > Miniatyyrit (macOS) ja valitse Näytä läpinäkyvyysruudukko.
 • Valitse miniatyyrien laatuasetusten kuvake () Sisältö-paneelin oikeasta yläkulmasta. Valitse avattavasta valikosta Näytä läpinäkyvyysruudukko.

Voit poistaa Näytä läpinäkyvyys -toiminnon käytöstä resurssien miniatyyrien osalta. Kun poistat Näytä läpinäkyvyys -toiminnon käytöstä, Näytä läpinäkyvyysruudukko -toiminto poistuu automaattisesti käytöstä ja ruututausta korvautuu valkoisella taustalla.

Näytä läpinäkyvyys ja läpinäkyvyysruudukko
Ota Näytä läpinäkyvyys- ja Näytä läpinäkyvyysruudukko -toiminnot käyttöön, kun haluat tarkastella tiedoston läpinäkyviä osia. Ne korvautuvat ruututaustalla.

Läpinäkyvyys pois käytöstä
Kun poistat Näytä läpinäkyvyys -toiminnon käytöstä, tiedostojen läpinäkyvät osat eivät näy ja niiden tausta muuttuu valkoiseksi.

Miniatyyrin ominaisuudet

 • Sisältö-paneelin alareunassa on Ruudut-valintaruutu. Ruudut-vaihtoehto on oletusarvoisesti valittuna ja näyttää kaikkien Bridgen sisältöpaneelissa olevien resurssien ruudut. Kun Ruudut-kohdan valinta poistetaan, resurssien ruudut suurenevat ja täyttävät tyhjät välit. Ruudut-kohdan valinnan voi poistaa kaikentyyppisissä näkymissä, kuten Ruudukko-, Miniatyyrit-, Tiedot- ja Luettelo-näkymässä.
  Ruudut koskevat ainoastaan valittua työtilaa. Kun vaihdat työtilaa, määritä Ruudut-asetukset uudelleen.
tiles-on1
tiles-on2
 • Sisältö-paneelin alareunan Näyttöasetukset-kohdan vieressä on Vain miniatyyrit -valintaruutu. Tällä toiminnolla voi piilottaa tähtiluokitukset, tiedostonimet ja muut tiedot. Toiminto pienentää tiedostojen välejä Sisältö-paneelissa ja parantaa näkymää.

Miniatyyrit koskevat ainoastaan valittua työtilaa. Kun vaihdat työtilaa, määritä Vain miniatyyrit -asetukset uudelleen.

no-thumbnails
thumbnails-on1
 • Ei luokitusta -kuvake säilyy ja on näkyvissä, vaikka olet poistanut resurssin luokituksen ja poistanut miniatyyrin valinnan.

Tunnukset ja luokitukset yhdellä näppäimellä

Nyt voit helposti siirtyä luokitusten/tunnusten ja tiedostojen selaamisen välillä Adobe Bridgessä. Hallitse tunnuksia ja luokituksia Ctrl-/komentonäppäimellä -toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Kun toiminto ei ole käytössä, voit lisätä resursseihin tunnuksia ja luokituksia hallintapaneelissa numeronäppäimillä painamatta Ctrl-/komentonäppäintä. 

Voit muuttaa Tunnukset ja luokitukset yhdellä näppäimellä -asetusta seuraavilla tavoilla:

 • Sisältö-paneelin alaosassa olevalla Hallitse tunnuksia ja luokituksia Ctrl-/komentonäppäimellä -valintaruudulla
 • valitsemalla Tunnus > Hallitse tunnuksia ja luokituksia Ctrl-/komentonäppäimellä
 • valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Tunnukset ja luokitukset > Näppäinvalinnat > Käytä tunnuksia ja luokituksia Ctrl-/komentonäppäimellä.

Kun tämä asetus on valittuna, voit selata tiedostoja numeronäppäimillä 0–9. 

Tunnukset ja luokitukset yhdellä näppäimellä

Värinhallinta

Jos käytät Adobe Creative Cloudia, voit synkronoida väriasetukset sovellusten kesken automaattisesti käyttämällä Adobe Bridgeä. Synkronoinnilla varmistetaan, että värit näyttävät samanlaisilta kaikissa Adobe-sovelluksissa, joissa käytetään värinhallintaa.

Jos väriasetuksia ei synkronoida, Väriasetukset-valintaikkunan yläosaan ilmestyy varoitus kaikissa sovelluksissa. Adobe suosittaa, että väriasetukset synkronoidaan, ennen kuin käsitellään uusia tai jo luotuja julkaisuja.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Muokkaa > Väriasetukset.
  • Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+K (Windows) tai komento+vaihto+K (macOS).
 2. Valitse väriasetus luettelosta ja valitse sitten Käytä.

  Huomautus:

  Laajenna luetteloa valitsemalla Näytä laajennettu väriasetustiedostojen luettelo.

Kieliasetusten muuttaminen

Adobe Bridge pystyy näyttämään valikot, asetukset ja työkaluvihjeet erikielisinä. Adobe Bridge käyttää tarvittaessa tiettyä kieltä myös pikanäppäimissä.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Adobe Bridge > Oletusarvot (Mac OS) ja valitse sitten Lisäasetukset.

 2. Tee toinen tai molemmat seuraavista toimista:
  • Valitse Kieli-valikosta kieli, jolla valikot, asetukset ja työkaluvihjeet näytetään.
  • Valitse Näppäimistö-valikosta näppäimistön kieli, jota haluat käyttää pikanäppäimissä.
 3. Valitse OK ja käynnistä Adobe Bridge uudelleen.

  Uusi kieli otetaan käyttöön, kun seuraavan kerran käynnistät Adobe Bridgen.

Käynnistyskomentosarjojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käynnistyskomentosarjat käyttöön tai poistaa ne käytöstä Adobe Bridgen oletusarvoissa. Luettelossa näkyvät komentosarjat vaihtelevat sen mukaan, mitkä Creative Suite® -sovellukset ovat asennettuina tietokoneessa. Voit parantaa suorituskykyä tai poistaa komentosarjojen välisiä yhteensopimattomuuksia poistamalla käynnistyskomentosarjat käytöstä.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Adobe Bridge > Oletusarvot (Mac OS) ja valitse sitten Käynnistyskomentosarjat.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse haluamasi komentosarjat tai poista niiden valinta.
  • Ota kaikki komentosarjat käyttöön tai poista kaikki komentosarjat käytöstä valitsemalla Ota kaikki käyttöön tai Poista kaikki käytöstä.
  • Siirry kiintolevyllä olevaan Adobe Bridgen käynnistyskomentosarjakansioon valitsemalla Näytä käynnistyskomentosarjat.

HiDPI- ja Retina-näytön tuki

Otettu käyttöön Bridge CC 2015 6.3 -versiossa

HiDPI-näytöt ja Applen Retina-näytöt mahdollistavat suuremman kuvapistemäärän näkymisen. Adobe Bridgeen sisältyy nyt Windows- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmien suuren resoluution näyttöjen tuki, jotta käyttäjät voivat hyötyä näyttötekniikoiden kehityksestä (esimerkiksi MacBook Pro -tietokoneissa, joissa on Retina-näyttö).

Bridge havaitsee eri näyttöjen DPI-asetukset. Kun käytät HiDPI-näyttöä, jonka DPI-asetus on 150 % tai suurempi, Bridgen käyttöliittymä skaalautuu automaattisesti 200 %:iin, jotta näet edelleen kirkkaat käyttöliittymäelementit, helposti luettavan kirjasinkoon ja selkeät kuvakkeet näytön eri DPI-asetuksilla.

Huomautus:

Bridge tukee näytön vähimmäistarkkuutta 2560 x 1600. Kun käytetään HiDPI-näyttöjä, joiden näytön tarkkuus on alle 2560 x 1600, Bridge-käyttöliittymä ei näy kokonaan, ja jotkin kohteet eivät välttämättä mahdu näyttöön.

Käyttöliittymän asetukset

Skaalausasetukset

Kun suuren DPI-asetuksen tuki on käytössä Windowsissa, Bridge-käyttöliittymä skaalaa 200 %:in HiDPI-näytöissä. Bridgessä voit määrittää skaalausasetukset myös manuaalisesti:

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Käyttöliittymä.

 2. Valitse Oletusarvot-valintaikkunassa Käyttöliittymä.

  Ulkoasu:

  Valitse kohdassa Ulkoasu avautuvassa valintapaneelissa Väriteema. Säädä taustan kontrastia Kuvan tausta -liukusäätimellä Sisältö- ja Esikatselu-paneeleissa tarpeen mukaan. Taustavärin säätäminen ei vaikuta valittuun käyttöliittymän väriteemaan. Myös valikkorivin väri vastaa yhdenmukaista käyttöliittymän väriteemaa Windows 10- ja macOS-käyttöjärjestelmissä. 

  Käyttöliittymän skaalausvaihtoehto Bridgen Oletusarvoissa
  Käyttöliittymän asetusten määrittäminen Ulkoasu-kohdassa

  Teksti:

  Valitse kohdassa Teksti avautuvassa valintapaneelissa Tekstin koko. Valitse avattavasta Käyttöliittymän skaalaus -luettelosta jokin seuraavista skaalausvaihtoehdoista:

  • Automaattinen: (oletus) skaalaa Bridgen käyttöliittymän automaattisesti seuraaviin prosenttiarvoihin näytön DPI-asetuksen perusteella: 
   1. 200 %, DPI >=150 %
   2. 100 %, DPI <150 %
  • 100 %: Avaa Bridge-sovelluksen 100 %:n skaalauksella. Valitse tämä, kun haluat palata HiDPI:tä edeltäneeseen ulkoasuun.
  • 200 %: Avaa Bridge-sovelluksen 200 %:n skaalauksella. Valitse tämä, kun käytät HiDPI-näyttöjä.
  Huomautus:

  200 %:n skaalausvaihtoehdon valitseminen käytettäessä muuta kuin HiDPI-näyttöjä typistää käyttöliittymän.

  Käyttöliittymän skaalausvaihtoehto Bridgen Oletusarvoissa
  Käyttöliittymän asetusten määrittäminen Teksti-kohdassa

 3. Valitse OK. Käynnistä Bridge uudelleen.

  Skaalaus otetaan käyttöön seuraavan kerran, kun käynnistät Adobe Bridgen.

Oletusarvojen palauttaminen

Adobe Bridge -oletusarvotiedostoon tallennetaan useita ohjelma-asetuksia, kuten näytön, Adobe Photo Downloaderin, suorituskyvyn ja tiedostojen käsittelyn asetuksia.

Oletusarvojen palauttaminen palauttaa käyttöön alkuperäiset oletusasetukset. Tämä voi usein korjata ongelmia, jotka liittyvät sovellusten outoon toimintaan.

 1. Pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna, kun käynnistät Adobe Bridgen.
  restore-preferences
  Asetusten palauttamisen valintaikkuna

 2. Valitse Palauta asetukset -valintaikkunassa jokin seuraavista asetuksista:

  Oletusarvojen palauttaminen

  Palauttaa tehtaalla määritetyt alkuperäiset oletusarvot. Joitakin merkintöjä ja arviointeja saatetaan menettää. Adobe Bridge luo oletusasetustiedoston käynnistyessään.

  Tyhjennä kaikki paikalliset välimuistin tiedostot

  Koko paikallisen välimuistin tyhjentäminen auttaa, jos Adobe Bridge ei näytä miniatyyrejä oikein. Adobe Bridge luo välimuistin uudelleen käynnistyessään.

  Palauta normaalit työtilat

  Palauttaa kaikkien Adoben esimääritettyjen työtilojen oletusasetukset.

 3. Valitse OK, tai valitse Peruuta, jos haluat avata Adobe Bridgen palauttamatta oletusasetuksia.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?