Käyttöopas Peruuta

Avainsanojen käyttäminen Adobe Bridgessä

 1. Bridgen käyttöopas
 2. Esittely
  1. Uutta Bridge-versiossa
  2. Bridgen järjestelmävaatimukset
  3. Adobe Bridge -työtila
  4. Valokuvien tuonti Photo Downloaderin avulla
  5. Sisällön ja resurssien järjestäminen Adobe Bridgessä
 3. Resurssien käsitteleminen
  1. Creative Cloud Libraries -kirjastot Bridgessä
  2. PDF-kontaktiarkin luominen Tulostus-työtilassa
  3. Tiedostojen katselu ja hallinta Adobe Bridgessä
  4. Metatietojen käsitteleminen Adobe Bridgellä
  5. Adobe Bridge -välimuistin käyttäminen
  6. Avainsanojen käyttäminen Adobe Bridgessä
  7. Adobe Bridge -ohjelman käynnistäminen
  8. Adobe Bridgen Sisältö-paneelin mukauttaminen
  9. Esikatsele kuvia ja muokkaa kuvausaikaa
  10. Kokoelmien käyttäminen Adobe Bridgessä
  11. Tiedostojen pinoaminen Adobe Bridgessä
  12. Tehtävien automatisointi Adobe Bridgessä
  13. Työnkulkujen luontityökalu
  14. Dynaamisten mediatiedostojen esikatselu Adobe Bridgessä
  15. Web-gallerioiden ja PDF-tiedostojen luonti
  16. Bridgen jaetun välimuistin käyttäminen
  17. Mediavälimuistin hallinta
 4. Bridge ja muut Adobe-sovellukset
  1. Adobe Media Encoderin käyttö
  2. Adobe Premiere Pron käyttö
 5. Vienti ja julkaisu
  1. Resurssien muuntaminen Vie-paneelissa
  2. Kuvien lataaminen Adobe Stockiin
  3. Resurssien julkaisu Adobe Portfolioon
 6. Pikanäppäimet
  1. Adobe Bridgen pikanäppäimet
  2. Adobe Bridgen Pikanäppäimet-paneeli
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw -asetusten hallinta
  2. Kuvien kääntäminen, rajaaminen ja säätäminen
  3. Kuvien korjaaminen parannetulla täplänpoistotyökalulla Camera Raw’ssa
  4. Säteittäiset suodattimet Camera Raw'ssa
  5. Automaattinen perspektiivin korjaaminen Camera Raw’ssa
  6. Panoraamojen luonti
  7. Camera Raw'n prosessiversiot
  8. Paikallisten säätöjen tekeminen Camera Raw -sovelluksessa

 

Adobe Bridge -avainsanojen käyttäminen tiedostoissa

Avainsanat-paneelissa voidaan luoda Adobe Bridge -avainsanoja ja lisätä niitä tiedostoihin. Avainsanoja voidaan järjestää hierarkkisiin luokkiin, jotka sisältävät pää- ja aliavainsanoja. Avainsanojen avulla voit tunnistaa tiedostoja niiden sisällön mukaan. Voit esimerkiksi tuoda Suodin-paneelin avulla näkyviin kansion tiedostot, joilla on yhteisiä avainsanoja, sekä etsiä tietyn avainsanan sisältävät tiedostot Etsi-komennolla.

Uusien avainsanojen ja aliavainsanojen luominen

 1. Valitse Avainsanat-paneelista avainsana.

  Jos esimerkiksi Nimet on valittu ja lisätään uusi avainsana, se sijoittuu samalle tasolle kuin Nimet, esimerkiksi Urheilu. Jos lisätään uusi aliavainsana, kuten Janita, se sijoittuu Nimet-avainsanan alapuolelle.

 2. Napsauta Uusi avainsana -painiketta tai Uusi aliavainsana -painiketta tai valitse paneelivalikosta joko Uusi avainsana tai Uusi aliavainsana.
 3. Kirjoita avainsanan nimi ja paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS).

Jos pääavainsanaa tarvitaan vain rakenteeseen liittyviin tehtäviin, ympäröi se hakasulkein, esimerkiksi [Nimet]. Hakasulkein ympäröityjä avainsanoja ei voi lisätä tiedostoihin.

Huomautus:

Voit lisätä avainsanoja myös käyttämällä Avainsanat-paneelin alaosassa olevaa Etsi-ruutua. Erottele aliavainsanat pilkuin ja avainsanat puolipistein. Jos esimerkiksi haluat lisätä Paikat-luokkaan aliavainsanan ”Los Angeles”, valitse ”Paikat”-avainsana, kirjoita Los Angeles ja napsauta Uusi aliavainsana -painiketta.

Avainsanojen lisääminen tiedostoihin

 1. Valitse tiedosto tai tiedostot, joihin avainsanat lisätään.
 2. Valitse Avainsanat-paletissa lisättävän avainsanan tai aliavainsanan nimen vieressä näkyvä ruutu. Voit valita kaikki pääavainsanat vaihto-napsauttamalla ruutua.

Avainsanan vieressä olevassa ruudussa näkyy valintamerkki, kun se lisätään valittuun tiedostoon. Jos valitset useita tiedostoja mutta avainsana lisättiin vain osaan niistä, avainsanaruudussa näkyy viiva (-).

Huomautus:

Jos vaihto-napsautat aliavainsanaa, myös pääavainsanat lisätään tiedostoon. Jos haluat muuttaa ohjelman toimintaa niin, että aliavainsanan napsauttaminen lisää pääavainsanat automaattisesti (ja vaihtopainikkeen pitäminen pohjassa ja napsauttaminen lisää vain aliavainsanan), valitse Avainsanat-asetuksissa Lisää pääavainsanat automaattisesti.

Avainsanojen poistaminen tiedostosta

 • Jos haluat poistaa valintamerkin, valitse tiedosto ja napsauta sitten avainsanan tai avainsanajoukon nimen vieressä näkyvää ruutua. Jos haluat poistaa valintamerkin myös kaikista pääavainsanoista, vaihto-napsauta avainsanaruutua.
 • Jos haluat poistaa valintamerkin suoraan, Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) avainsanaruutua. Tästä menetelmästä on hyötyä varsinkin silloin, kun avainsanaruudussa näkyy viiva siksi, että on valittu useita tiedostoja ja avainsana on lisätty vain osaan niistä. Jos haluat poistaa valintamerkin avainsanasta ja sen kaikista pääavainsanoista, pidä Alt- ja vaihtonäppäimiä (Windows) tai Optio- ja vaihtonäppäimiä (Mac OS) painettuina ja napsauta avainsanaruutua.
 • Valitse tiedosto ja valitse sitten Avainsanat-paneelivalikota Poista avainsanat. Voit poistaa tiedostosta kaikki avainsanat valitsemalla Kyllä.

  Vihje: Jos haluat lukita tiedoston niin, ettei avainsanoja voi vahingossa poistaa, napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai osoita sitä Ctrl-näppäin painettuna (Mac OS) ja valitse Lukitse kohde. Kun kohde on lukittu, et voi lisätä etkä poistaa avainsanoja, muokata metatietoja etkä lisätä tunnuksia tai luokituksia.

Avainsanojen hallinta

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit vaihtaa avainsanan nimen valitsemalla avainsanan tai avainsanajoukon ja valitsemalla sitten paneelivalikosta Nimeä uudelleen. Korvaa sitten paneelissa oleva nimi ja paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS).

   Huomautus: Kun avainsanan nimi vaihdetaan, muutos koskee vain valittuja tiedostoja. Avainsanan alkuperäinen nimi säilyy kaikissa muissa tiedostoissa, joihin se on aiemmin lisätty.

  • Jos haluat siirtää avainsanan toiseen avainsanaryhmään, vedä se oikean pääavainsanan kohdalle ja vapauta hiiren painike.

  • Voit muuttaa aliavainsanan avainsanaksi vetämällä sen avainsanaluettelon alle, Avainsanat-paneelin alaosaan.

  • Poista avainsana valitsemalla se sen nimeä napsauttamalla ja napsauttamalla sitten paneelin alareunassa olevaa Poista avainsana -painiketta tai valitsemalla paneelivalikosta Poista.

   Huomautus: Väliaikaiset avainsanat, kuten muilta käyttäjiltä saamasi avainsanat, näkyvät kursivoituina Avainsanat-paneelissa. Jos haluat muuttaa väliaikaiset avainsanat pysyviksi Adobe Bridgessä, napsauta avainsanaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai osoita sitä Ctrl-näppäin painettuna (Mac OS) ja valitse pikavalikosta Säilytä.

  • Jos haluat laajentaa tai supistaa avainsanaluokkia, napsauta luokan kohdalla olevaa nuolta tai valitse paneelivalikosta Laajenna kaikki tai Supista kaikki.

  • Jos haluat etsiä tiedostoja avainsanojen perusteella, valitse Avainsanat-paneelivalikosta Etsi. (Katso Tiedostojen ja kansioiden etsiminen Adobe Bridgessä.)

Avainsanojen etsiminen

 1. Kirjoita etsittävän avainsanan nimi Avainsanat-paneelin alareunassa olevaan ruutuun.

Oletusarvon mukaan kaikki kirjoittamasi merkit sisältävät avainsanat korostetaan. Ensimmäinen esiintymä on korostettu vihreällä ja kaikki seuraavat esiintymät keltaisella. Valitse toinen korostettu avainsana valitsemalla Etsi seuraava avainsana tai Etsi edellinen avainsana.

Huomautus:

Jos haluat korostaa vain avainsanat, jotka alkavat kirjoittamillasi merkeillä, napsauta hakukentässä olevaa suurennuslasikuvaketta ja valitse hakutavaksi Alkaa. Esimerkiksi jos Sisältää-asetus on valittu ja kirjoitetaan ”in”, sekä ”Inkoo” että ”Helsinki” korostetaan. Jos taas Alkaa-asetus on valittu, vain ”Inkoo” korostetaan.

Avainsanojen tuominen tai vieminen

Voit tuoda sarkaimin sisennettyjä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu toisella sovelluksella, esimerkiksi Adobe Photoshop Lightroomilla. Voit myös tallentaa Adobe Bridgen avainsanoja tekstitiedostoihin. Nämä tiedostot on koodattu UTF-8- tai ASCII-tiedostoiksi, joka on UTF-8-merkintätavan osa.

 • Jos haluat tuoda avainsanatiedoston Adobe Bridgeen poistamatta nykyisiä avainsanoja, valitse Avainsanat-paneelivalikosta Tuo ja sitten kaksoisnapsauta tuotavaa tiedostoa.
 • Jos haluat tuoda avainsanatiedoston Adobe Bridgeen ja poistaa nykyiset avainsanat, valitse Avainsanat-paneelivalikosta Tyhjennä ja tuo ja sitten kaksoisnapsauta tuotavaa tiedostoa.
 • Jos haluat viedä avainsanatiedoston, valitse Avainsanat-paneelivalikosta Vie, määritä tiedostonimi ja valitse Tallenna.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?