Adobe Bridgen Sisältö-paneelin käyttö

Sisältö-paneeli näyttää miniatyyrit, valitut miniatyyrit tai valitun kansion tiedosto- ja kansioluettelon. Oletuksena on, että Adobe Bridge luo työskentelyväriminiatyyrit ja näyttää ne Sisältö-paneelissa tiedosto- tai kansionimien sekä luokittelujen ja nimikkeiden kanssa.

Voit muuttaa Sisältö-paneelin näkymää niin, että siinä näkyy tarkempia tietoja miniatyyreistä tekstinä tai miniatyyrit luettelomuodossa. Voit myös muuttaa miniatyyrien kokoa ja määrittää miniatyyrien laadun. Voit muuttaa vierityspalkkien sijaintia valitsemalla Sisältö-paneelin valikosta Vaakasuora asettelu tai Pystysuora asettelu. Jos valitset vaihtoehdon Automaattinen asettelu, Adobe Bridge valitsee tilanteen mukaan vaaka- tai pystysuoran asettelun.

Näyttötilan valinta

 1. Valitse Näytä-valikosta yksi seuraavista:
  • Näytä tiedostot ja kansiot miniatyyreina, miniatyyreina tiedosto- tai kansionimien sekä luokittelujen ja nimikkeiden kanssa.

  • Lisätiedot näyttää miniatyyrit ja enemmän tekstitietoja.

  • Luettelona näyttää tiedostot ja kansiot tiedostonimiluettelona ja niihin liittyvät metatiedot sarakemuotoisina.

  • Näytä vain miniatyyrit näyttää miniatyyrit ilman tekstitietoja, tunnuksia tai luokituksia.

    

  Huomautus:

  Napsauta Adobe Bridge -ikkunan oikeassa alakulmassa olevia painikkeita, jos haluat nähdä sisällön miniatyyrikuvina (Näytä sisältö miniatyyrikuvina), nähdä sisällön lisätietoineen (Näytä sisältö lisätietoina) tai nähdä sisällön luettelomuodossa (Näytä sisältö luettelona).

Miniatyyrien koon muuttaminen

Pienennä miniatyyrejä, jotta näet niitä enemmän kerralla, tai suurenna niitä, jotta näet niiden lisätiedot.

 • Vedä Adobe Bridge -ikkunan alareunassa olevaa Miniatyyri-liukusäädintä .

Huomautus:

Kun muutat Adobe Bridge -ikkunan kokoa Automaattinen asettelu -tilassa, myös Sisältö-paneelin miniatyyrien koko muuttuu. Voit välttyä tältä valitsemalla Sisältö-paneelin valikosta Vaakasuora asettelu tai Pystysuora asettelu.

Huomautus:

Jos et näe tiedostonimeä tai muuta metadataa ja kuvan miniatyyriä Sisältö-paneelissa, vedä liukusäädintä oikealle miniatyyrien suurentamiseksi.

 • Voit pienentää Sisältö-paneelin sarakkeiden määrää yhdellä napsauttamalla Miniatyyrit-liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa Pienempi miniatyyrin koko -painiketta. Voit suurentaa Sisältö-paneelin sarakkeiden määrää yhdellä napsauttamalla Miniatyyrit-liukusäätimen oikealla puolella olevaa Suurempi miniatyyrin koko -painiketta. Adobe Bridge muuttaa automaattisesti miniatyyrien koon näytettävien sarakkeiden mukaiseksi enimmäiskooksi.

Ruudukon lukitus

Jos haluat aina nähdä Sisältö-paneelissa täydelliset miniatyyrikuvat, käytä Ruudukon lukitus -toimintoa. Kun ruudukko on lukittu, miniatyyrit pysyvät samankokoisina vaikka ikkunan kokoa muutetaan tai paneeleita avataan tai suljetaan.

 1. Valitse Näkymä > Ruudukon lukitus tai napsauta Ruudukon lukitus -painiketta  Adobe Bridge -ikkunan alaosassa olevan Miniatyyri-liukusäätimen vierestä.

Miniatyyrien tarkempien metatietojen näyttäminen

Miniatyyrin metatietojen lisärivit -esimääritys määrittää, näkyykö Sisältö-paneelin miniatyyreissä tavallista enemmän metatietoja.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Adobe Bridge > Oletusarvot (Mac OS) ja valitse sitten Miniatyyrit.

 2. Valitse näytettävien metatietojen tyyppi Miniatyyrin metatietojen lisärivit -alueelta. Voit näyttää enintään neljä lisätietoriviä.

Miniatyyrien tiedostokoon rajoittaminen

Voit rajoittaa Adobe Bridgen luomien miniatyyritiedostojen kokoa (suurten tiedostojen näyttäminen voi heikentää suorituskykyä). Ellei Adobe Bridge pysty luomaan miniatyyrejä, se näyttää tiedoston tyyppiä vastaavan kuvakkeen. Adobe Bridge ohittaa tämän asetuksen näyttäessään videotiedostojen miniatyyrit.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Adobe Bridge > Oletusarvot (Mac OS) ja valitse sitten Miniatyyrit.

 2. Kirjoita numero Älä käsittele tiedostoja, joiden koko on yli -tekstiruutuun.

Näytön kokoisten esikatselujen määrittäminen

Näytön kokoiset esikatselukuvat -toiminto näyttää näyttösi resoluution mukaisesti mahdollisimman laadukkaat esikatselukuvat. Kun Näytön kokoiset esikatselukuvat -toiminto on käytössä, kuvat ovat koko näytön suuruisinakin teräviä.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Windows) tai Adobe Bridge >  > Oletusarvot (Mac OS) ja valitse sitten Lisäasetukset.

 2. Valitse Muodosta näytön kokoiset esikatselukuvat.

Miniatyyrien laadun määrittäminen

Voit määrittää, näyttääkö Adobe Bridge sisällytetyt, laadukkaat vai 1:1-esikatselukuvat yksittäisille kuvia sisältäville kansioille.

 • Jos haluat nopeuttaa selailua, valitse kansio ja napsauta sitten Selaa nopeasti ensisijaisten sisällytettyjen kuvien mukaan -painiketta  Adobe Bridgen sovelluspalkissa.
 • Jos haluat nähdä laadukkaammat miniatyyriesikatselukuvat, napsauta Adobe Bridgen sovelluspalkissa Miniatyyrien laadun ja esikatselukuvien muodostuksen asetukset -painiketta  ja valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
  • Ensisijaisesti sisällytetyt (nopeampi): käyttää lähdetiedostoon sisällytettyjä pieniresoluutioisia miniatyyrejä. Värinhallinta ei koske näitä miniatyyrejä. Tämä vastaa Selaa nopeasti ensisijaisten sisällytettyjen kuvien mukaan -toiminnon valitsemista.

  • Korkea laatu vaadittaessa: Esikatselussa käytetään ensin pikaminiatyyrejä. Kun valitset kuvan esikatselu, Adobe Bridge luo värinhallintaa käyttäen miniatyyrit lähdetiedostoista.

  • Aina korkea laatu: Kaikille kuville näytetään aina värinhallinnan avulla luodut miniatyyrit. Aina korkea laatu on oletuslaatuasetus.

  • Muodosta 100-prosenttiset esikatselukuvat -toiminto luo taustalla sataprosenttiset kuvien esikatselukuvat Luuppi- ja Diaesitys-näkymässä. Tämä toiminto nopeuttaa luuppi- ja diaesityksiä, mutta käyttää enemmän muistia ja hidastaa aloituskäsittelyaikaa. Lisätietoja on kohdissa Luuppityökalun käyttö ja Kuvien katselu diaesityksenä.

Luettelo-näkymän mukauttaminen

Voit mukauttaa Luettelo-näkymän ulkoasua lajittelemalla sarakkeita ja muuttamalla niiden kokoa ja valitsemalla, mitkä metatietoluokat näkyvät.

 1. Valitse Näytä > Luettelona.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vaihda lajittelujärjestystä napsauttamalla jonkin sarakkeen otsikkoa.

  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) mitä tahansa sarakkeen nimiötä, jos haluat valita eri metatietoluokan, sulkea sarakkeen, lisätä uuden sarakkeen, muuttaa sarakkeen kokoa tai palauttaa oletuskokoonpanon.

  Huomautus:

  Äärimmäisenä vasemmalla on aina Nimi-sarake.

  • Voit leventää tai kaventaa sarakkeita vetämällä kahden sarakkeen välistä pystysuoraa jakopalkkia.

  • Jos haluat automaattisesti muuttaa vasemmanpuoleisen sarakkeen kokoa, kaksoisnapsauta hiirellä kahden sarakkeen väliä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö