Käyttöopas Peruuta

Adobe Bridgen Sisältö-paneelin mukauttaminen

 1. Bridgen käyttöopas
 2. Esittely
  1. Uutta Bridge-versiossa
  2. Bridgen järjestelmävaatimukset
  3. Adobe Bridge -työtila
  4. Valokuvien tuonti Photo Downloaderin avulla
  5. Sisällön ja resurssien järjestäminen Adobe Bridgessä
 3. Resurssien käsitteleminen
  1. Creative Cloud Libraries -kirjastot Bridgessä
  2. PDF-kontaktiarkin luominen Tulostus-työtilassa
  3. Tiedostojen katselu ja hallinta Adobe Bridgessä
  4. Metatietojen käsitteleminen Adobe Bridgellä
  5. Adobe Bridge -välimuistin käyttäminen
  6. Avainsanojen käyttäminen Adobe Bridgessä
  7. Adobe Bridge -ohjelman käynnistäminen
  8. Adobe Bridgen Sisältö-paneelin mukauttaminen
  9. Esikatsele kuvia ja muokkaa kuvausaikaa
  10. Kokoelmien käyttäminen Adobe Bridgessä
  11. Tiedostojen pinoaminen Adobe Bridgessä
  12. Tehtävien automatisointi Adobe Bridgessä
  13. Työnkulkujen luontityökalu
  14. Dynaamisten mediatiedostojen esikatselu Adobe Bridgessä
  15. Web-gallerioiden ja PDF-tiedostojen luonti
  16. Bridgen jaetun välimuistin käyttäminen
  17. Mediavälimuistin hallinta
 4. Bridge ja muut Adobe-sovellukset
  1. Adobe Media Encoderin käyttö
  2. Adobe Premiere Pron käyttö
 5. Vienti ja julkaisu
  1. Resurssien muuntaminen Vie-paneelissa
  2. Kuvien lataaminen Adobe Stockiin
  3. Resurssien julkaisu Adobe Portfolioon
 6. Pikanäppäimet
  1. Adobe Bridgen pikanäppäimet
  2. Adobe Bridgen Pikanäppäimet-paneeli
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw -asetusten hallinta
  2. Kuvien kääntäminen, rajaaminen ja säätäminen
  3. Kuvien korjaaminen parannetulla täplänpoistotyökalulla Camera Raw’ssa
  4. Säteittäiset suodattimet Camera Raw'ssa
  5. Automaattinen perspektiivin korjaaminen Camera Raw’ssa
  6. Panoraamojen luonti
  7. Camera Raw'n prosessiversiot
  8. Paikallisten säätöjen tekeminen Camera Raw -sovelluksessa
 8. Vianmääritys
  1. Ratkaistut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat

Sisältö-paneeli näyttää miniatyyrit, valitut miniatyyrit tai valitun kansion tiedosto- ja kansioluettelon. Oletuksena on, että Adobe Bridge luo työskentelyväriminiatyyrit ja näyttää ne Sisältö-paneelissa tiedosto- tai kansionimien sekä luokittelujen ja nimikkeiden kanssa.

Voit muuttaa Sisältö-paneelin näkymää niin, että siinä näkyy tarkempia tietoja miniatyyreistä tekstinä tai miniatyyrit luettelomuodossa. Voit myös muuttaa miniatyyrien kokoa ja määrittää miniatyyrien laadun. Voit muuttaa vierityspalkkien sijaintia valitsemalla Sisältö-paneelin valikosta Vaakasuora asettelu tai Pystysuora asettelu. Jos valitset vaihtoehdon Automaattinen asettelu, Adobe Bridge valitsee tilanteen mukaan vaaka- tai pystysuoran asettelun.

Näyttötilan valinta

Valitse Näytä-valikosta yksi seuraavista:
 • Näytä tiedostot ja kansiot miniatyyreina, miniatyyreina tiedosto- tai kansionimien sekä luokittelujen ja nimikkeiden kanssa.

 • Lisätiedot näyttää miniatyyrit ja enemmän tekstitietoja.

 • Luettelona näyttää tiedostot ja kansiot tiedostonimiluettelona ja niihin liittyvät metatiedot sarakemuotoisina.

 • Näytä vain miniatyyrit näyttää miniatyyrit ilman tekstitietoja, tunnuksia tai luokituksia.

   

Huomautus:

Napsauta Adobe Bridge -ikkunan oikeassa alakulmassa olevia painikkeita, jos haluat nähdä sisällön miniatyyrikuvina (Näytä sisältö miniatyyrikuvina), nähdä sisällön lisätietoineen (Näytä sisältö lisätietoina) tai nähdä sisällön luettelomuodossa (Näytä sisältö luettelona).

Miniatyyrien laadun määrittäminen

Kuvien miniatyyrit voidaan näyttää useilla eri tavoilla Adobe Bridgessä.

Jos haluat nopeuttaa selailua, valitse kansio ja napsauta sitten Selaa nopeasti ensisijaisten sisällytettyjen kuvien mukaan -kuvaketta  Adobe Bridgen sovelluspalkissa.

Jos haluat nähdä laadukkaammat miniatyyriesikatselukuvat, napsauta Adobe Bridgen sovelluspalkissa Miniatyyrien laadun ja esikatselukuvien muodostuksen asetukset -kuvaketta () ja valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: Esikatselun koko, Esikatselun laatu, Esikatselun luonti tai Zoomauksen esikatselu. Suositellut asetukset toimivat useimmissa työnkuluissa. Jos kuitenkin tarvitset tietyissä tilanteissa laadukkaampia esikatseluja, voit muuttaa asetuksia tarvittaessa. 

Parannettu esikatselun laatu

Esikatselukoko

 • Sisällytetty (nopein): Jos haluat, että työnkulku on nopeampi, valitse tämä asetus, jonka mukaan käytetään matalan resoluution miniatyyreja. Näissä miniatyyreissa ei käytetä värinhallintaa. Tämä vastaa Selaa nopeasti ensisijaisten sisällytettyjen kuvien mukaan -toiminnon valitsemista.
 • Vakio (suositus): Esikatselussa käytetään ensin pikaminiatyyreja. Kun valitset kuvan esikatselun, Adobe Bridge luo miniatyyrit lähdetiedostoista värinhallintaa käyttäen.
 • Näytön koko (HiDPI-näytöissä): Esikatselukuvat luodaan näytön resoluution perusteella. Käytettäessä näytön kokoisia esikatseluja kuvat näkyvät terävinä sekä esikatselupaneelissa että koko näytön näkymässä.

Esikatselun laatu

 • Vakio (suositus): Tällä valinnalla voit luoda tavalliset esikatselukuvat nopeasti.
 • Suuri (käyttää paljon suoritinta): Tällä asetuksella voit luoda laadukkaammat esikatselukuvat. Tämän asetuksen valitseminen käyttää paljon suoritintehoa ja esikatselujen luonti voi kestää tavallista kauemmin.

Esikatselun luonti

 • Tarvittaessa (esikatselut luodaan vain tarpeen mukaan): Käytä tätä valintaa, jos haluat, että värinhallintaa käyttävät miniatyyrit ja esikatselut luodaan vain, kun tarvitset niitä esim. koko näytön tilassa tai esikatselupaneelissa tarkastelemista varten.
 • Luo aina (suositus): Kun tämä asetus on valittuna, kaikista kuvista luodaan aina värinhallintaa käyttävät miniatyyrit ja esikatselut.

Zoomauksen esikatselu

 • Luo aina 100-prosenttiset esikatselut (käyttää paljon suoritinta ja tallennustilaa): Kun tämä asetus on valittuna, kuvista luodaan taustalla sataprosenttiset esikatselukuvat diaesitysnäkymän ja koko näytön näkymän suurennuslasi- ja zoomaustyökaluja varten. Tämä toiminto nopeuttaa luuppi- ja diaesityksiä, mutta käyttää enemmän muistia ja hidastaa aloituskäsittelyaikaa. Lisätietoja on kohdissa Luuppityökalun käyttö ja Kuvien katselu diaesityksenä.

Näytön kokoisten esikatselukuvien näyttäminen

Näytön kokoiset esikatselukuvat luodaan näytön resoluution perusteella. Käytettäessä näytön kokoisia esikatseluja kuvat näkyvät terävinä sekä esikatselupaneelissa että koko näytön näkymässä.

Jos haluat resursseistasi näytön kokoiset esikatselukuvat, tee jokin seuraavista:

 • Valitse Muokkaa (Win) / Adobe Bridge (Mac) > Oletusarvot > Lisäasetukset ja ota Luo näytön kokoiset esikatselukuvat -asetus käyttöön.
 • Napsauta Adobe Bridgen sovelluspalkissa Miniatyyrien laadun ja esikatselukuvien muodostuksen asetukset -kuvaketta () ja valitse Esikatselun koko -kohdassa Näytön koko.

Miniatyyrien koon muuttaminen

Pienennä miniatyyrejä, jotta näet niitä enemmän kerralla, tai suurenna niitä, jotta näet niiden lisätiedot.

 • Vedä Adobe Bridge -ikkunan alareunassa olevaa Miniatyyri-liukusäädintä .
Huomautus:

Kun muutat Adobe Bridge -ikkunan kokoa Automaattinen asettelu -tilassa, myös Sisältö-paneelin miniatyyrien koko muuttuu. Voit välttyä tältä valitsemalla Sisältö-paneelin valikosta Vaakasuora asettelu tai Pystysuora asettelu.

Huomautus:

Jos et näe tiedostonimeä tai muuta metadataa ja kuvan miniatyyriä Sisältö-paneelissa, vedä liukusäädintä oikealle miniatyyrien suurentamiseksi.

 • Voit pienentää Sisältö-paneelin sarakkeiden määrää yhdellä napsauttamalla Miniatyyrit-liukusäätimen vasemmalla puolella olevaa Pienempi miniatyyrin koko -painiketta. Voit suurentaa Sisältö-paneelin sarakkeiden määrää yhdellä napsauttamalla Miniatyyrit-liukusäätimen oikealla puolella olevaa Suurempi miniatyyrin koko -painiketta. Adobe Bridge muuttaa automaattisesti miniatyyrien koon näytettävien sarakkeiden mukaiseksi enimmäiskooksi.

Ruudukon lukitus

Jos haluat aina nähdä Sisältö-paneelissa täydelliset miniatyyrikuvat, käytä Ruudukon lukitus -toimintoa. Kun ruudukko on lukittu, miniatyyrit pysyvät samankokoisina vaikka ikkunan kokoa muutetaan tai paneeleita avataan tai suljetaan.

 1. Valitse Näkymä > Ruudukon lukitus tai napsauta Ruudukon lukitus -painiketta  Adobe Bridge -ikkunan alaosassa olevan Miniatyyri-liukusäätimen vierestä.

Miniatyyrien tarkempien metatietojen näyttäminen

Miniatyyrin metatietojen lisärivit -esimääritys määrittää, näkyykö Sisältö-paneelin miniatyyreissä tavallista enemmän metatietoja.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Win) tai Adobe Bridge > Oletusarvot (Mac) ja valitse sitten Miniatyyrit.

 2. Valitse näytettävien metatietojen tyyppi Miniatyyrin metatietojen lisärivit -alueelta. Voit näyttää enintään neljä lisätietoriviä.

Miniatyyrien tiedostokoon rajoittaminen

Voit rajoittaa Adobe Bridgen luomien miniatyyritiedostojen kokoa (suurten tiedostojen näyttäminen voi heikentää suorituskykyä). Ellei Adobe Bridge pysty luomaan miniatyyrejä, se näyttää tiedoston tyyppiä vastaavan kuvakkeen. Adobe Bridge ohittaa tämän asetuksen näyttäessään videotiedostojen miniatyyrit.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot (Win) tai Adobe Bridge > Oletusarvot (Mac) ja valitse sitten Miniatyyrit.

 2. Kirjoita numero Älä käsittele tiedostoja, joiden koko on yli -tekstiruutuun.

Luettelo-näkymän mukauttaminen

Voit mukauttaa Luettelo-näkymän ulkoasua lajittelemalla sarakkeita ja muuttamalla niiden kokoa ja valitsemalla, mitkä metatietoluokat näkyvät.

 1. Valitse Näytä > Luettelona.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vaihda lajittelujärjestystä napsauttamalla jonkin sarakkeen otsikkoa.

  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) mitä tahansa sarakkeen nimiötä, jos haluat valita eri metatietoluokan, sulkea sarakkeen, lisätä uuden sarakkeen, muuttaa sarakkeen kokoa tai palauttaa oletuskokoonpanon.

  Huomautus:

  Äärimmäisenä vasemmalla on aina Nimi-sarake.

  • Voit leventää tai kaventaa sarakkeita vetämällä kahden sarakkeen välistä pystysuoraa jakopalkkia.

  • Jos haluat automaattisesti muuttaa vasemmanpuoleisen sarakkeen kokoa, kaksoisnapsauta hiirellä kahden sarakkeen väliä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa