Käyttöopas Peruuta

PDF-kontaktiarkin luominen Tulostus-työtilassa

 1. Bridgen käyttöopas
 2. Esittely
  1. Uutta Bridge-versiossa
  2. Bridgen järjestelmävaatimukset
  3. Adobe Bridge -työtila
  4. Valokuvien tuonti Photo Downloaderin avulla
  5. Sisällön ja resurssien järjestäminen Adobe Bridgessä
 3. Resurssien käsitteleminen
  1. Creative Cloud Libraries -kirjastot Bridgessä
  2. PDF-kontaktiarkin luominen Tulostus-työtilassa
  3. Tiedostojen katselu ja hallinta Adobe Bridgessä
  4. Metatietojen käsitteleminen Adobe Bridgellä
  5. Adobe Bridge -välimuistin käyttäminen
  6. Avainsanojen käyttäminen Adobe Bridgessä
  7. Adobe Bridge -ohjelman käynnistäminen
  8. Adobe Bridgen Sisältö-paneelin mukauttaminen
  9. Esikatsele kuvia ja muokkaa kuvausaikaa
  10. Kokoelmien käyttäminen Adobe Bridgessä
  11. Tiedostojen pinoaminen Adobe Bridgessä
  12. Tehtävien automatisointi Adobe Bridgessä
  13. Työnkulkujen luontityökalu
  14. Dynaamisten mediatiedostojen esikatselu Adobe Bridgessä
  15. Web-gallerioiden ja PDF-tiedostojen luonti
  16. Bridgen jaetun välimuistin käyttäminen
  17. Mediavälimuistin hallinta
 4. Bridge ja muut Adobe-sovellukset
  1. Adobe Media Encoderin käyttö
  2. Adobe Premiere Pron käyttö
 5. Vienti ja julkaisu
  1. Resurssien muuntaminen Vie-paneelissa
  2. Kuvien lataaminen Adobe Stockiin
  3. Resurssien julkaisu Adobe Portfolioon
 6. Pikanäppäimet
  1. Adobe Bridgen pikanäppäimet
  2. Adobe Bridgen Pikanäppäimet-paneeli
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw -asetusten hallinta
  2. Kuvien kääntäminen, rajaaminen ja säätäminen
  3. Kuvien korjaaminen parannetulla täplänpoistotyökalulla Camera Raw’ssa
  4. Säteittäiset suodattimet Camera Raw'ssa
  5. Automaattinen perspektiivin korjaaminen Camera Raw’ssa
  6. Panoraamojen luonti
  7. Camera Raw'n prosessiversiot
  8. Paikallisten säätöjen tekeminen Camera Raw -sovelluksessa

 

Otettu käyttöön Adobe Bridge CC:n lokakuun 2017 julkaisuversiossa

Adobe Bridgen uuden Tulostus-työtilan avulla voit luoda PDF-kontaktiarkkeja yhdestä tai useammasta kuvasta. Aloita valitsemalla Tulostus-työtilassa malli PDF-kontaktiarkille oikealla olevasta Tulostusasetukset-paneelista. Vedä sitten kuvat Sisältö-paneelista (alla) Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa (keskellä) olevalle piirtoalustalle. Voit muuttaa useita eri tulostusasetuksia, kuten dokumentin, ruudukon ja marginaalien, ylä- ja alatunnisteen, vesileiman ja PDF-ominaisuuksien asetuksia, ja voit myös tallentaa mukautetun mallin myöhempää käyttöä varten. Tulostusasetukset-paneelissa käyttämäsi asetukset näkyvät välittömästi Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa. Lopuksi voit viedä PDF-tuloksen.

Tulostus-työtila

A. Tulostuksen esikatselu -paneeli B. Tulostusasetukset-paneeli C. Tulostus-työtila D. Vie PDF-tiedostoon ‑painike E. Sisältö-paneeli F. Suodin- ja Kokoelmat-paneelit G. Suosikit- ja Kansiot-paneelit 

Tulostuksen esikatselu -paneeli

Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa näkyy PDF-kontaktiarkin esikatselukuva, jossa kuvat on järjestetty riveihin ja sarakkeisiin. Jos Tulostusasetukset -paneelissa tehdään muutoksia, ne näkyvät välittömästi Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa. Voit vetää kuvia näytön alaosassa olevasta Sisältö ‑paneelista Tulostuksen esikatselu ‑paneelin piirtoalustalle.

Tulostusasetukset-paneeli

Voit käyttää Tulostusasetukset-paneelia esimääritetyn mallin valitsemiseen tai PDF-kontaktiarkin mallin mukauttamiseen. Voit mukauttaa asetuksia, kuten DokumenttiRuudukko ja marginaalitYlä- ja alatunnisteVesileima ja PDF-ominaisuudet. Tässä paneelissa tekemäsi muutokset näkyvät välittömästi Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa.

PDF-kontaktiarkin luominen

 1. Valitse normaalissa työtilassa Tulostus.

 2. Tee jokin seuraavista toimista Tulostusasetukset-paneelissa:

  • Valitse esimääritetty malli avattavasta Malli-luettelosta. Oletusmalli on 2 x 2 solua.
  • Valitse avattavasta Malli-luettelosta Mukautettu ja määritä asetukset Dokumentti-, Ruudukko ja marginaalit-, Ylä- ja alatunniste-, Vesileima- ja PDF-ominaisuudet-haitareissa. Lisätietoja asetuksista on artikkelissa Tulostusasetusten käyttäminen.
  Huomautus:

  Jos valitset esimääritetyn mallin ja teet sitten muutoksia Tulostusasetukset -paneelissa, malliksi muutetaan Mukautettu. 

  Tulostusasetukset-paneelissa tehdyt muutokset näkyvät välittömästi Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa.

 3. Vedä kuvat Sisältö-paneelista Tulostuksen esikatselu ‑paneelin piirtoalustalle.

  Jos esikatseludokumentti sisältää useita mediaresursseja (Tulostus-työtila), voit vetää yksittäisen resurssin tai useita resursseja (sekä yhtenäisiä että epäyhtenäisiä) uuteen sijaintiin esikatseludokumentissa. Kun resursseja järjestetään vetämällä, uusi sijainti, johon resurssi pudotetaan, näkyy värillisellä korostuksella. Valinta voidaan pudottaa sivun alkuun tai loppuun tai muiden mediaresurssien väliin.

 4. (Valinnainen) Piirtoalustalla voi tehdä seuraavia toimia:

  • Kääntää kuvaa: käännä kuvaa napsauttamalla ensin kuvaa ja sitten - tai -kuvaketta.
  • Poistaa kuvan: poista kuva piirtoalustalta napsauttamalla ensin kuvaa ja valitsemalla sitten Poista.
  • Näyttää apulinjat: näytä apulinjat valitsemalla Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa Näytä apulinjat ‑valintaruutu. 
  • Palauttaa sisällön: palauta kontaktiarkin sisältö napsauttamalla Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa Palauta-painiketta. 
 5. Valitse Tulostuksen esikatselu ‑paneelissa Vie PDF-tiedostoon.

Tulostusasetusten käyttäminen

Malli

Voit luoda PDF-kontaktiarkin valitsemalla esimääritetyistä malleista tai luomalla oman mallisi. Voit myös valita esimääritetyn mallin ja mukauttaa sen sitten vaatimustesi mukaiseksi.

Tulostusasetukset

 • Malli: näyttää luettelon esimääritetyistä ja mukautetuista malleista.
 • Tallenna malli : tallentaa mukautetun mallin.
 • Poista valittu malli : poistaa avattavasta Malli-luettelosta valitun mukautetun mallin.
 • Oletusarvojen pikakäyttövalikko : näyttää tulostuksen oletusarvojen pikakäyttövalikon.

Dokumentti

Dokumentin asetukset

Voit määrittää PDF-kontaktiarkin sivun asetukset. Tulostuksen asetukset ‑paneelin Dokumentti-haitarissa näkyvät seuraavat asetukset:

 • Sivun koko: näyttää PDF-kontaktiarkin sivukokojen asetukset.
 • Leveys /Korkeus: määrittää sivun leveyden ja korkeuden pikseleinä, tuumina, senttimetreinä ja millimetreinä.
 • Suunta: määrittää sivun vaaka-  tai pystysuuntaiseksi .
 • Taustaväri: Määrittää PDF-kontaktiarkin taustavärin. Voit valita taustavärin käyttämällä vakioväriruutua tai värinvalitsintyökalua . Lisätietoja värinvalitsintyökalun käyttämisestä on kohdassa Värin valitseminen värinvalitsintyökalulla.
 • Tarkkuus: näyttää PDF-kontaktiarkin tarkkuuden pikseleinä tuumalla (PPI).
 • Kuvan laatu: määrittää PDF-kontaktiarkin kuvanlaadun.
 • Miniatyyrin sijoittelu: Näyttää PDF-kontaktiarkin kuvien asettelun asetukset. Voit sijoittaa kuvat rivien (vasemmalta oikealle) tai sarakkeiden (ylhäältä alas) suuntaisesti.
 • Käännä miniatyyri parhaiten sopivaksi: kääntää kuvan miniatyyria, jotta se sopii soluun.
 • Toista yhtä kuvaa sivulla: säilyttää PDF-kontaktiarkissa yhden kuvan sivua kohti.
 • Sisällytä tiedostonimi: säilyttää kuvan tiedostonimen PDF-kontaktiarkissa.
 • Sisällytä tiedostotunniste: säilyttää kuvan tiedostonimen tiedostotunnisteen PDF-kontaktiarkissa.
 • Tiedostonimen kirjasimen muotoilu: määrittää kirjasimen muotoilun, kuten kirjasimen sekä sen värin, koon ja tyylin.

Ruudukko ja marginaalit

Ruudukon ja marginaalien asetukset

Voit määrittää kontaktiarkin asettelun määrittämällä rivit ja sarakkeet. Tulostusasetukset-paneelin Ruudukko ja marginaalit ‑haitarissa näkyvät seuraavat asetukset:

 • Ruudukkoasettelu: Voit määrittää kontaktiarkin ruudukkoasettelun. Voit määrittää rivien ja sarakkeiden määrän. 
 • Solujen välit: Voit määrittää kahden solun välin. Voit määrittää kahden solun välisen pysty- ja vaakavälin.
 • Solukoko: Määrittää solujen koon senttimetreinä. Voit valita automaattiset välit, jolloin Adobe Bridge määrittää kahden solun välin.
 • Marginaalit: Määrittää kontaktiarkin solujen vasemman ja oikean marginaalin sekä ylä- ja alamarginaalin. Valitsemalla -kuvakkeen voit linkittää oikean/vasemman marginaalin ja ylä-/alamarginaalin. 
Ylä- ja alatunnisteen asetukset

Voit lisätä kontaktiarkkiin ylä- ja alatunnisteen sekä sivunumeron. Tulostusasetukset-paneelin Ylä- ja alatunniste ‑haitarissa näkyvät seuraavat asetukset:

 • Ylätunnisteen asetukset:
  • Sisällytä ylätunniste: ottaa käyttöön kontaktiarkin ylätunnisteasetuksen.
  • Teksti: kirjoita PDF:n ylätunnisteessa näytettävä teksti.
  • Tekstin tasaus: säädä tekstin sijaintia ylätunnisteessa käyttämällä vasemman tasauksen , keskityksen  ja oikean tasauksen  kuvakkeita.
  • Tekstin muotoilu: Valitse kirjasin sekä kirjasimen koko ja tyyli ylätunnisteen tekstiä varten vastaavista avattavista luetteloista. Voit valita kirjasimen värin vakioväriruudusta tai käyttämällä värinvalitsintyökalua . Lisätietoja värinvalitsintyökalun käyttämisestä on kohdassa Värin valitseminen värinvalitsintyökalulla.
  • Ylätunnisteen koko: säädä ylätunnisteelle tarkoitettua aluetta vetämällä Ylätunnisteen koko ‑liukusäädintä esikatseludokumentissa. 
  • Jakopalkin koko: Säädä ylätunnisteen alueella näkyvän jakopalkin leveyttä vetämällä Jakopalkin koko ‑liukusäädintä. Voit määrittää minkä tahansa arvon väliltä 0–5 pistettä.
  • Jakopalkin väri: Valitse jakopalkin väri väriruudusta tai käyttämällä värinvalitsintyökalua . Lisätietoja värinvalitsintyökalun käyttämisestä on kohdassa Värin valitseminen värinvalitsintyökalulla.
 • Alatunnisteen asetukset:
  • Sisällytä alatunniste: ottaa käyttöön kontaktiarkin alatunnisteasetuksen.
  • Teksti: kirjoita PDF:n alatunnisteessa näytettävä teksti.
  • Tekstin tasaus: säädä tekstin sijaintia alatunnisteessa käyttämällä vasemman tasauksen , keskityksen  ja oikean tasauksen  kuvakkeita.
  • Tekstin muotoilu: Valitse kirjasimen tyyli, koko ja paksuus alatunnisteen tekstiä varten vastaavista avattavista luetteloista. Voit valita kirjasimen värin vakioväriruudusta tai käyttämällä värinvalitsintyökalua . Lisätietoja värinvalitsintyökalun käyttämisestä on kohdassa Värin valitseminen värinvalitsintyökalulla.
  • Alatunnisteen koko: säädä alatunnisteelle tarkoitettua aluetta vetämällä Alatunnisteen koko ‑liukusäädintä esikatseludokumentissa.
  • Jakopalkin koko: säädä alatunnisteen alueella näkyvän jakopalkin leveyttä vetämällä Jakopalkin koko ‑liukusäädintä. Voit määrittää minkä tahansa arvon väliltä 0–5 pistettä.
  • Jakopalkin väri: Valitse jakopalkin väri väriruudusta tai käyttämällä värinvalitsintyökalua . Lisätietoja värinvalitsintyökalun käyttämisestä on kohdassa Värin valitseminen värinvalitsintyökalulla.
 • Sivunumero:
  • Sisällytä sivunumero: ottaa käyttöön kontaktiarkin sivunumeroinnin.
  • Sijainti: valitse mikä tahansa avattavan Sijainti-luettelon vaihtoehdoista sivunumeron näyttämiseksi: Ylätunniste, vasen; Ylätunniste, keskellä; Ylätunniste, oikea; Alaviite, vasen; Alaviite, keskellä; Alatunniste, oikea.
  • Tekstin muotoilu: Valitse kirjasimen tyyli, koko ja paksuus sivunumerointia varten vastaavista avattavista luetteloista. Voit valita kirjasimen värin vakioväriruudusta tai käyttämällä värinvalitsintyökalua . Lisätietoja värinvalitsintyökalun käyttämisestä on kohdassa Värin valitseminen värinvalitsintyökalulla.

Vesileima

Vesileiman asetukset

Voit lisätä kontaktiarkkiin teksti- tai kuvavesileiman. Tulostusasetukset-paneelin Vesileima-haitarissa näkyvät seuraavat asetukset:

 • Ei vesileimaaEi vesileimaa ‑valintanappi on valittuna oletusarvoisesti.
 • Vesileimateksti: lisää kontaktiarkkiin vesileimateksti valitsemalla Vesileimateksti-valintanappi. 
  • Teksti: kirjoita teksti, jonka haluat näyttää vesileimana.
  • Tekstin muotoilu: valitse kirjasimen tyyli, koko ja paksuus vesileiman tekstiä varten vastaavista avattavista luetteloista.
 • Vesileimakuva: Lisää kontaktiarkkiin vesileimakuva valitsemalla Vesileimakuva-valintanappi. Napsauta Valitse tiedosto -painiketta ja lataa kuva.
 • Paikka: valitsemasi paikka-asetukset vaikuttavat vesileimatekstiin tai ‑kuvaan sen mukaan, minkä valintanappivaihtoehdon olet valinnut.
  • Tyyppi: valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta, haluatko sijoittaa vesileimatekstin tai ‑kuvan nykyisiin esikatseludokumenttiin lisättyihin mediaresursseihin vai jokaiselle esikatseludokumentin sivulle.
  • Kierto: Kirjoita Kierto-tekstikenttään mikä tahansa arvo väliltä 0–359. Vesileimateksti tai ‑kuva kääntyy määritettyjen asteiden mukaisesti esikatseludokumentissa.
  • Sijainti: valitse Sijainti-kentässä mikä tahansa ankkuriwidgetin vaihtoehto vesileimatekstin tai ‑kuvan sijoittamiseksi mediaresursseihin tai esikatseludokumenttiin.
  • Marginaalit: säädä vesileimatekstin tai ‑kuvan vaaka- tai pystysuuntaista siirtymää Vaakamarginaali- tai Pystymarginaali‑liukusäätimellä. 
  • Skaala: Skaala on käytettävissä vain kuvavesileimassa. Säädä vesileimakuvan skaalausta Skaala-liukusäätimellä.
  • Peittävyys: säädä vesileiman peittävyyttä Peittävyys-liukusäätimellä

PDF-ominaisuudet

PDF-ominaisuudet

Voit suojata PDF-kontaktiarkin ja määrittää toistoasetukset. Tulostusasetukset-paneelin PDF-ominaisuudet-haitarissa näkyvät seuraavat suojaus- ja toistoasetukset:

 • Suojaus:
  • Avaussalasana: jos salasana on otettu käyttöön, vastaanottajan on kirjoitettava se luodun PDF-kontaktiarkin avaamiseksi.
  • Käyttöoikeuksien salasana: Jos salasana on otettu käyttöön, vastaanottajan on kirjoitettava se, jos hän haluaa muuttaa luodun PDF-kontaktiarkin käyttöoikeusasetuksia. Tätä salasanaa ei edellytetä dokumentin avaamiseksi Readerissa tai Acrobatissa. Salasanaa edellytetään vain asettamasi rajoituksen muuttamiseen.
  • Estä tulostus: Jos tämä valitaan, luotuun PDF:ään asetetaan tulostusrajoitus. Vastaanottaja tarvitsee käyttöoikeussalasanan tulostusoikeusasetuksen muuttamiseen. Tämä vaihtoehto on käytössä vain silloin, kun asetat käyttöoikeussalasanan.
 • Toista:
  • Avaa koko näytössä: Avaa luodun PDF:n koko näytön tilassa. PDF täyttää koko näytön, ja Acrobatin valikkorivi, työkalurivi ja ikkunasäätimet on piilotettu.
  • Siirry automaattisesti seuraavalle sivulle: jos tämä valitaan, PDF-sivuja selataan automaattisesti koko näytön tilassa Kesto (sekunteina) ‑kentässä määritettyjen sekuntien välein.
  • Kesto: kunkin sivun toiston kesto sekunteina.
  • Toista viimeisen sivun jälkeen: jos tämä valitaan, PDF-dokumentin sivuja selataan jatkuvasti ja viimeisen sivun jälkeen palataan ensimmäiselle sivulle.
  • Siirtymä: Valitse, mikä siirtymätehoste näkyy, kun PDF:ää katsellaan koko näytön tilassa. Jos et halua käyttää siirtymätehostetta, valitse avattavasta luettelosta Ei mitään. Suunta- ja Nopeus-kentät ovat poissa käytöstä, kun määrität Siirtymä-asetukseksi Ei mitään.
  • Suunta: Määrittää valitun sivun siirtymätehosteen kulkusuunnan näytössä, esimerkiksi alas, vasemmalle ja vaakasuunnassa. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat siirtymätehosteen mukaan.
  • Nopeus: valitse valitsemallesi siirtymätehosteelle tarvittava nopeusasetus.

Värin valitseminen värinvalitsintyökalulla

Värinvalitsintyökalulla voit valita värin mistä tahansa näytössä.

 1. Napsauta värinvalitsintyökalua minkä tahansa väriasetuksen vierellä.

 2. Pidä hiiren painike painettuna ja vedä minne tahansa näytössä. Värinvalintaruutu muuttuu dynaamisesti samalla kun vedät.

 3. Valitse väri vapauttamalla hiiren painike.

Mukautetun mallin tallentaminen

Voit määrittää omat asetuksesi Tulostusasetukset-paneelissa ja tallentaa ne mallina.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse esimääritetty malli avattavasta Malli-luettelosta.
  • Valitse avattavasta Malli-luettelosta Mukautettu.
 2. Ota tarvittavat asetukset käyttöön Tulostusasetukset-paneelissa. Jos valitset esimääritetyn mallin ja teet muutoksia Tulostusasetukset-paneelissa, malliksi vaihtuu Mukautettu.

  Lisätietoja asetuksista on artikkelissa Tulostusasetusten käyttäminen.

 3. Napsauta avattavan Malli-luettelon vieressä olevaa -kuvaketta.

 4. Määritä mallin nimi ja valitse Tallenna.

  Huomautus:

  Voit valita mukautetun mallin avattavasta Malli-luettelosta ja poistaa sen sitten napsauttamalla -kuvaketta.

Tulostuksen oletusarvot

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • (Windows) Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tulostus. Toinen vaihtoehto on näppäinyhdistelmä Ctrl+K
  • (macOS) Valitse Adobe Bridge > Oletusarvot >Tulostus. Toinen vaihtoehto on näppäinyhdistelmä komento+K
  Huomautus:

  Voit määrittää oletusarvot nopeasti Tulostusasetukset-paneelin pikakäyttövalikosta .

 2. Määritä seuraavat oletusarvot:

  • Näytä PDF viennin jälkeen: jos tämä valitaan, viety PDF avautuu automaattisesti Acrobatissa tai Readerissa tallentamisen jälkeen.
  • Säilytä sisällytetty väriprofiili: Jos tämä valitaan, kuvaan sisällytetty väriprofiili säilytetään, mikäli se on mahdollista. Jos JPEG ei tue profiilia, Adoben tulostusmoduuli muuntaa profiilin sRGB-muotoon.
  • Käytä yksittäistilaa tulostuspaneelin toimintaan: Hallitsee haitareiden (Dokumentti, Ruudukko ja marginaalit, Ylä- ja alatunniste, Vesileima ja PDF-ominaisuudet) avautumista ja sulkeutumista Tulostusasetukset-paneelissa. 
   • Jos tämä valitaan, vain yksi haitari kerrallaan pysyy avattuna.
   • Jos valinta poistetaan, voit avata useita haitareita kerrallaan.
  • Huomioi marginaalien kokoa muutettaessa ensisijaisesti solun koko (ei solujen väli):
   • Jos tämä valitaan, solujen koko säilytetään, kun marginaaleja suurennetaan tai pienennetään.
   • (Oletusasetus) Jos valinta poistetaan, solujen koko muuttuu ja solujen välit säilyvät, kun marginaaleja suurennetaan tai pienennetään. 
 3. Valitse OK.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi