Adobe Admin Console on keskitetty paikka, jossa voit hallita Adobe-oikeuksia koko organisaation laajuisesti.

Kun sinut kutsutaan Admin Consoleen, saat järjestelmänvalvojana sähköpostikutsun. Sinun on hyväksyttävä se, ennen kuin voit aloittaa Admin Consolen käytön.

overview

Yleiskatsaus: Näytä ostettujen käyttöoikeuksien yhteenveto ja kunkin sopimuksen tapauksessa käytettävissä olevan tallennustilan määrä. Lue lisää...


Placeholder

Käyttäjät: Luo, hae, päivitä ja poista käyttäjätilejä, jotka oikeuttavat loppukäyttäjät Adoben tuotteiden ja palveluiden käyttöön. Lue lisää...


Placeholder

Tilit: Suorita työryhmän hallinnoijana käyttöoikeuksien ja käyttäjien hallintaan liittyviä tehtäviä. Lue lisää...


Placeholder

Tuotteet: Määritä käyttäjille ja ryhmille käyttöoikeuksia. Yritysasiakkaana voit hallita tuoteprofiileja. Lue lisää...


Placeholder

Paketit: Lataa valmiiksi määritettyjä profiileja tai luo ne käyttöön otettavia Creative Cloud ‑sovelluksia varten. Lue lisää...


Placeholder

Asetukset: Varaa toimialueita, määritä salasanavaatimukset, rajoita jakotoimintojen käyttömahdollisuuksia ja lisää loppukäyttäjille huomautuksia. Lue lisää...


Yleiskatsaus

Yleiskatsaus-sivulla on runsaasti tuotteiden käyttöoikeuksiin liittyviä tietoja. Siellä näet sopimukseesi kuuluvien käyttöoikeuksien tilan – sen, kuinka monta käyttöoikeutta on määritetty kaikista käytettävissä olevista käyttöoikeuksista.

Käytettävissä on myös pikalinkkejä, joiden avulla voit lisätä käyttäjiä ja järjestelmänvalvojia.

Organisaation valitsin

Jos olet useiden organisaatioiden järjestelmänvalvoja, organisaation valitsimella voit vaihtaa toiseen organisaatioon.

Järjestelmänvalvoja voi kuulua useisiin organisaatioihin. Jos yrityksellä on useita tytäryhtiöitä, jotka toimivat itsenäisinä organisaatioina, tai jokaisella tytäryhtiöllä on oma käyttöoikeussopimuksensa, niihin kaikkiin voidaan määrätä sama järjestelmänvalvoja.

Org-picker
Organisaation valitsin

Tuotteet

Työryhmät

Admin Consolen Tuotteet-sivulla voit määrittää käyttäjille tuotteiden käyttöoikeuksia. Jos haluat määrittää tuotteen käyttöoikeuden käyttäjälle tai ryhmälle, valitse haluamasi tuote Tuotteet-sivulta ja napsauta Lisää käyttäjä ‑painiketta. 

Kirjoita käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite, tai käyttäjäryhmän nimi. Voit lisätä uusia käyttäjiä antamalla heidän sähköpostiosoitteensa. Valitse Tallenna. Käyttäjälle tai ryhmälle lähetetään sähköpostiviesti, jossa vahvistetaan oikeudet Creative Cloud ‑sovelluksen käyttöön. Lisätietoja on artikkelissa Teams-tilin hallinta.

Yritykset

Admin Consolen Tuotteet-sivulla voi hallita tuotteita ja tuoteprofiileja. Tuoteprofiilien avulla voit ottaa käyttöön sopimuksen kaikki Adoben sovellukset ja palvelut tai osan niistä sekä ja mukauttaa tiettyyn tuotteeseen tai sopimukseen liittyvät asetukset. Tämän jälkeen voit määrittää tuoteprofiileille tuotteen hallinnoijat. Tuotteen hallinnoijat lisäävät loppukäyttäjiä hallinnoimiinsa tuoteprofiileihin. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

Käyttäjät

Käyttäjät-sivulla voit luoda, hakea, päivittää ja poistaa käyttäjätilejä. Nämä käyttäjätilit oikeuttavat organisaatiosi loppukäyttäjät Adoben tuotteiden ja palveluiden käyttöön. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

Paketit

Admin Consolen Paketit-sivu tarjoaa seuraavat toiminnot. Käytä niitä, kun aiot ottaa Creative Cloud- ja Document Cloud ‑sovellukset käyttöön yrityksesi loppukäyttäjillä.

Lisätietoja on artikkelissa Sovellusten pakkaus Admin Consolella.

Tilit

Jos olet VIP-asiakas, Admin Consolen Tilit-sivulla on useita vaihtoehtoja organisaatiosi käytössä olevien Adoben ohjelmistojen ja käyttäjien hallintaan. Näiden vaihtoehtojen avulla voit helposti suorittaa käyttöoikeuksien ja käyttäjien hallintaan liittyviä tehtäviä. Voit uusia Teams-jäsenyydellä hankitut käyttöoikeudet. Voit suorittaa myös seuraavat tehtävät:

 • Nykyiseen sopimukseen sisältyvien tuotteiden ja käyttöoikeuksien tietojen tarkasteleminen
 • Uusintajakson näyttäminen
 • Tuotteiden lisääminen
 • Maksutietojen muokkaus 
 • Sopimuksen omistajan vaihtaminen
 • Tulevan laskun tietojen näyttäminen
 • Laskujen tarkasteleminen, tulostaminen ja lataaminen

Lisätietoja on artikkelissa Teams-tilin hallinta.

Huomautus:

Jos olet ETLA-asiakas, ota yhteyttä Adoben myyntipäällikköön.

Asetukset

Sen mukaan, onko sinulla työryhmä- tai yritystilaus, voit päivittää seuraavat asetukset tai muuttaa niitä Admin Consolessa.

Yksityisyydestä ja suojauksesta vastaavat yhteyshenkilöt

Ohjelmistoratkaisuihimme liittyvässä tietoturvatapauksessa ilmoitukset lähetetään asianmukaisille valvontaviranomaisille. Järjestelmänvalvojana sinun on määritettävä tietoturvasta, tietojen suojauksesta ja sääntöjen noudattamisesta vastaavat toimihenkilöt, jotta asianomaisille voidaan ilmoittaa mahdollisista ongelmista nopeasti. Lisätietoja on artikkelissa Yksityisyydestä ja suojauksesta vastaavat yhteyshenkilöt.

Konsolin asetukset

Konsolin asetusten avulla voit lisätä loppukäyttäjille mukautettuja huomautuksia ja kommunikoida niiden avulla heidän kanssaan siitä, miten he saavat apua, jos he kohtaavat ongelmia tai tarvitsevat tukea.

Valitse organisaatiollesi sähköpostiviestien oletuskieli, jolla saat sähköpostiviestejä tilien tiloista, muun muassa tilauksen muutoksista tai luottokortin vanhentumisesta. Jos sinulla on suoraan Adobelta ostettu työryhmäjäsenyys, voit muuttaa työryhmäsi nimen Konsolin asetukset ‑kohdassa.

Sisältölokit

Järjestelmänvalvojana voit ladata yksityiskohtaisia raportteja siitä, miten loppukäyttäjät käyttävät yrityksen resursseja, kuten kansioita, tiedostoja ja kirjastoja. Näitä lokeja kutsutaan sisältölokeiksi

Tunnistetiedot (vain yritykset)

Tunnistetietotyypit tarjoavat organisaatioille eritasoisia mahdollisuuksia käyttäjän tilin ja tietojen hallintaan. Tämä vaikuttaa siihen, miten organisaatiosi tallentaa ja jakaa resursseja.

Resurssiasetukset (vain yritykset)

Resurssiasetuksien avulla organisaatio voi hallita, miten työntekijät jakavat resursseja organisaation ulkopuolella. Resurssiasetuksia käytetään organisaation muiden (ei Adoben ylläpitämien) käytäntöjen toimeenpanojärjestelmien kanssa varmistamaan, että resursseja jaetaan vain asianmukaisten ulkoisten henkilöiden ja organisaatioiden kanssa.

Todennusasetukset (vain yritykset)

Todennusasetukset tukevat useita salasanasuojaustasoja ja ‑käytäntöjä tietoturvan varmistamiseksi. Voit määrittää kaikille organisaatiosi käyttäjille yhteisen salasanasuojaustason.

Salausasetukset (vain yritykset)

Salausasetusten avulla voit luoda erityisen salausavaimen valvonnan ja suojauksen parantamiseksi.

Tuki

Voit käyttää tukivaihtoehtoja siirtymällä Admin Consolessa Tuki-välilehteen. Tällä sivulla voit

 • hallita tukipyyntöjä (vain yritykset)
 • luoda tukipyyntöjä (vain yritykset)
 • ottaa yhteyttä Adoben asiakaspalvelun tukihenkilöihin  
 • varata aikoja asiantuntijaistuntoihin
 • selata suosittuja apuaiheita ja foorumeita.

Lisätietoja tukivaihtoehdoista on artikkelissa Tuki- ja asiantuntijaistunnot.

Osallistu keskusteluun

ask-the-community

Jos sinulla on tässä artikkelissa kuvattuihin aiheisiin tai konsepteihin liittyviä kysymyksiä tai huomioita, osallistu keskusteluun yritysten ja työryhmien yhteisössä tai Adobe Experience Cloud Leaguessa.