Adobella voi olla ensimmäisen ja toisen asteen kouluille suunnattuja erikoistarjouksia. Tarkista, katsotaanko oppilaitoksesi kelpoisuusvaatimuksia vastaavaksi ensimmäisen tai toisen asteen oppilaitokseksi.

Kelpoisuusvaatimuksia vastaavat oppilaitokset

Seuraavassa on epätäydellinen luettelo kelpoisuusvaatimuksia vastaavista ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksista:

 • (virallisten akkreditointilaitosten) akkreditoimat julkiset tai yksityiset perusasteen ja keskiasteen oppilaitokset, joissa järjestetään kokopäiväistä opetusta
 • Adoben hyväksymät oppilaitokset, mutta vain siinä tapauksessa, jos Adobe on hyväksynyt yksittäiset oppilaitokset kirjallisesti.

Kelpoisuusvaatimuksia vastaamattomat oppilaitokset

Seuraavassa on epätäydellinen luettelo oppilaitoksista, jotka eivät ole kelpoisuusvaatimuksia vastaavia ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksia:

 • akkreditoimattomat koulut
 • museot tai kirjastot
 • muuten kelpoisuusvaatimuksia vastaavan oppilaitoksen kokonaan omistamat ja ylläpitämät sairaalat
 • kirkot tai uskonnolliset organisaatiot, jotka eivät ole akkreditoituja kouluja
 • ammattikoulutuskeskukset tai koulut, jotka antavat todistuksia esimerkiksi tietokoneohjelmistojen käyttöön liittyvien kurssien suorittamisesta, muiden kuin akkreditoitujen koulujen järjestämä työharjoittelu tai koulut, joiden tutkinnot edellyttävät alle kaksi vuotta kokopäiväistä opiskelua
 • sotilaskoulut, joissa ei voi suorittaa akateemisia tutkintoja
 • tutkimuslaboratoriot
 • julkiset tai yksityiset yliopistot tai korkeakoulut (mukaan lukien opistot, kansalaisopistot ja ammattiopistot)
 • useista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä, toisiinsa liittymättömistä oppilaitoksista muodostuvat osuuskunnalliset yhdistykset, joissa oppilaitokset liittyvät yhdistykseen rekisteröitymällä, solmivat kirjallisen, juridisen sopimuksen tai joissa yhdistys hyväksyy ne jäseniksi muulla tavalla (jokaisesta oppilaitoksesta tulee yhteenliittymän jäsen), ja ensisijaisena tarkoituksena on luoda ja/tai hallita volyymimääräisiä hankinta- ja lisensointisopimuksia yhtymän jäsenten puolesta.  

Aasian ja Tyynenmeren maat Kaakkois-Aasian maita lukuun ottamatta

Seuraava luettelo sisältää Aasian ja Tyynenmeren maat Kaakkois-Aasian maita lukuun ottamatta, kuten tämän sivun Kaakkois-Aasian maat -osassa on määritetty:

 • Australia, Samoan itsenäinen valtio, Cookinsaaret, Fidži, Papua-Uusi-Guinea, Marshallinsaaret, Salomonsaaret; Bangladesh, Bhutan, Intia, Nepal, Sri Lanka; Mongolia, Kiinan kansantasavalta (mukaan lukien Kiinan Hongkongin erityishallintoalue ja Kiinan Macaon erityishallintoalue), Taiwanin alue; Itä-Timorin demokraattinen tasavalta; Pohjois-Mariaanit; Uusi-Seelanti; Pakistan; Etelä-Korea; tai mikä tahansa muu maa, jonka Adobe ajoittain määrittää sivustossa www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (tai sen seuraajasivustossa), jonka Adobe päivittää ajoittain.
 • ”Oppilaitoksella” tarkoitetaan korkeaa astetta edeltävää julkista tai yksityistä oppilaitosta, joka toimii jollakin alla olevat ehdot täyttävällä alueella:
  • kansallisesti tunnustettu ja opetusalalla alueen valtavirtaan kuuluvaksi katsottu tai alueen viraston/ministeriön tunnustama ja suosittelema peruskoulu, perusasteen oppilaitos, keskiasteen oppilaitos, lukio, erityiskoulu, kirjeopisto tai uskonnollinen koulu, joka järjestää tutkintoon tähtääviä akateemisia kursseja
  • lapsikeskus tai lastentarha,
   1. jonka ensisijaisena tehtävänä on järjestää koulutuspalveluita lapsille
   2. joka tarjoaa pienille lapsille suunnatun ohjelman ja
   3. joka on laillisesti perustettu, valtuutettu, luotu, lisensoitu, tilattu, rekisteröity ja/tai akkreditoitu alueen opetusministeriön toimesta, tai akkreditoitu valtion viraston/osaston/ministeriön puolesta tai valtion viraston/osaston/ministeriön tunnustaman, alueella toimivan akkreditointilaitoksen toimesta, tai
  • Adoben lakiosaston kirjallisesti erikseen nimeämä ja hyväksymä oppilaitos.
 • Vaikka oppilaitos täyttäisi edellä mainitut ehdot, Adobe voi oman harkintansa mukaan päättää olla hyväksymättä kyseistä oppilaitosta ”kelpoisuusvaatimuksia vastaavaksi oppilaitokseksi”.
 • Esimerkkejä kelpoisuusvaatimuksia vastaamattomista oppilaitoksista (epätäydellinen luettelo):
  1. opetuskeskukset ja koulut, jotka järjestävät esimerkiksi tietojenkäsittelyyn, koulun oppiaineisiin, kieliin, taiteisiin, musiikkiin tai muihin aineisiin tai aihepiireihin liittyviä kursseja tai antavat niistä todistuksia, kun kyseisiä tahoja tai sertifiointeja ei tunnusteta ja katsota kuuluviksi opetusalueella alueen valtavirtaan
  2. kaupalliset koulutuskeskukset, taitokeskukset, kertauskeskukset ja täydennysopetuskeskukset, jotka eivät muuten ole oppilaitoksia, ja
  3. sotilaskoulut, joissa ei voi suorittaa akateemisia tutkintoja.

Kaakkois-Aasian maat

 • Indonesia; Malesia; Filippiinit; Singapore; Thaimaa; Vietnam
 • ”Oppilaitos” tarkoittaa
  • esikoulua, lastentarhaa, peruskoulua, perusasteen oppilaitosta, keskiasteen oppilaitosta tai lukiota (”korkeaa astetta edeltävää koulua”) tai akateemista oppilaitosta, joka järjestää korkeaa astetta edeltävää koulua vastaavia opintoja tai sertifiointeja; näitä ovat esimerkiksi erityiskoulut, kansainväliset tai ulkomaiset koulut ja uskonnolliset koulut, niin kuin ne on alueen mukaisesti määritetty Adoben sivustossa www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_fi (tai sen seuraajasivustossa), jonka Adobe päivittää ajoittain.
  • Adoben lakiosaston kirjallisesti erikseen nimeämää ja hyväksymä oppilaitosta.
 • Vaikka oppilaitos täyttäisi edellä mainitut ehdot, Adobe voi oman harkintansa mukaan päättää olla hyväksymättä kyseistä oppilaitosta ”kelpoisuusvaatimuksia vastaavaksi oppilaitokseksi”.
 • Esimerkkejä kelpoisuusvaatimuksia vastaamattomista oppilaitoksista (epätäydellinen luettelo):
  • lastenhoitokeskukset (paitsi jos lastenhoitokeskuksissa järjestetään myös lastentarhaohjelmia)
  • taitokeskukset, täydennysopetuskeskukset, opetuskeskukset, koulutuskeskukset, kirjeopistot tai muut koulut, jotka järjestävät esimerkiksi tietojenkäsittelyyn, työharjoitteluun, koulun oppiaineisiin, kieliin, taiteisiin, musiikkiin tai muihin aineisiin tai aihepiireihin liittyviä kursseja tai antavat niistä todistuksia 
  • sotilaskoulut, joissa ei voi suorittaa akateemisia tutkintoja.

Japani

 • opetusalan lainsäädännön mukainen oppilaitos
  • koulut (mukaan lukien ala-aste, yläaste, lukio, sokeainkoulu, kuurojen koulu, vammaisten koulu ja lastentarha)
 • muut oppilaitokset
  • paikallistason kouluhallinnon järjestämistä ja hallintaa koskevan lain mukainen koulutuslautakunta ja oppilaitos. (Tällä tarkoitetaan paikallistason kouluhallinnon järjestämistä ja hallintaa koskevan lain artiklassa 2 mainittua koulutuslautakuntaa ja saman lain artiklassa 30 mainittua koulutuskeskusta, koulutuksen tutkimuslaitosta ja muita oppilaitoksia.)
  • opetus-, kulttuuri-, tiede- ja teknologiaministeriön valvonnassa olevat riippumattomat oppilaitokset, joiden tarkoituksena on opetus, esimerkiksi opetusalan koulutuskeskus
 • muut Adobe Irelandin oppilaitoksiksi erikseen hyväksymät laitokset.
  • Edellä mainittuihin ehtoihin katsomatta tahoa ei kuitenkaan enää katsota tämän sopimuksen mukaiseksi oppilaitokseksi sen jälkeen, kun Adobe on oman harkintansa mukaan kirjallisesti ilmoittanut, että tahoa ei hyväksytä oppilaitokseksi.

Osallistu keskusteluun

ask-the-community

Jos sinulla on tässä artikkelissa kuvattuihin aiheisiin, konsepteihin tai menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä tai huomioita, osallistu keskusteluun.

Osallistu nyt


Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö