Tulostukseen ja PDF-vientiin liittyvien virheiden ratkaiseminen

Ota selvää, miten voit ratkaista virheet, jotka ilmenevät, kun tulostat tai viet tiedoston PDF-muotoon InDesignista.

Alustava vianmääritys

Kokeile ratkaisuja alla olevassa järjestyksessä ongelman luonteen selvittämiseksi. On mahdollista, että ongelmasi on ratkaistu tässä prosessissa, eikä sinun tarvitse suorittaa edistyksellistä vianmääritystä.

Ratkaisu

Selitys

Käynnistä tietokone uudelleen

Virhe ei toistu: sen saattoivat aiheuttaa tilapäinen tiedonsiirto-ongelma, alhaiset järjestelmäresurssit tai ympäristötekijät, kuten myrsky. 

Virhe toistuu tulostettaessa tai vietäessä uudelleenkäynnistyksen jälkeen: toimi järjestelmätason ongelmien välilehdessä esitettyjen ratkaisujen mukaan.

Käynnistä tulostin uudelleen

Virhe ei toistu: ongelman saattoi aiheuttaa tulostimen muistissa ilmennyt ongelma.

Luo uusi malliasiakirja

Jos pystyt tulostamaan tai viemään uuden asiakirjan, mutta alkuperäistä asiakirjaa et, toimi asiakirjatason ongelmien välilehdessä esitettyjen ratkaisujen mukaan.

Tulosta tai vie asiakirja toisella sovelluksella

Jos pystyt tulostamaan toisesta ohjelmasta (esim. WordPad, TextEdit) tai viemään/tallentamaan PDF-muodossa toisesta ohjelmasta (esim. Illustrator, Photoshop), mutta kohtaat virheitä, toimi sovellustason ongelmien välilehdessä esitettyjen ratkaisujen mukaan.

Tulosta toisella tulostimella

Jos käytettävissä on toinen tulostin, kokeile tulostaa asiakirja sillä. Jos tämä toimii, varmista, että alkuperäisen tulostimen virta on kytketty ja että tulostimesta on muodostettu yhteys verkkoon. Irrota tulostimen johdot ja kytke ne uudelleen. Etsi tämän jälkeen mekaanista vikaa tai johtovauriota suorittamalla tulostimen vianmääritys. Jos ongelma jatkuu, toimi järjestelmätason ongelmien välilehdessä esitettyjen ratkaisujen mukaan.

Käytä toista PDF-tiedoston luontitapaa

Jos ongelma ilmenee,

 • kun viet PDF-tiedostoa InDesignista Acrobat Standardiin, Prohon tai Pro Extendediin, yritä tulostaa Adobe PDF -tulostimella. (Jos käytät macOS v10.6:ta tai sitä uudempaa versiota Acrobat 9:n kanssa, perehdy ohjeaiheeseen Acrobat 9:n Tallenna nimellä -toiminnon Adobe PDF -tuki.)
 • kun yrität luoda PDF-tiedoston Tulosta-toiminnolla, valitse sen sijaan Tiedosto > Vie PDF-muodossa.

Valitse ongelmasi seuraavista välilehdistä ja toimi esitettyjen ratkaisujen mukaan.

Jos virhe ilmenee uuden asiakirjan tulostuksen tai viennin yhteydessä, syynä saattavat olla alkuperäisen asiakirjan väärät tulostus- tai vientiasetukset, asiakirjassa käytetyn kohteen tai kirjasimen vahingoittuminen tai asiakirjan rakenteen vahingoittuminen. Yritä suorittaa yksi tai useampi seuraavista tehtävistä.

 Asetusten sijainti voi vaihdella käyttämäsi tulostimen mukaan ja poiketa siitä, mitä seuraavissa ohjeissa on esitetty. Perehdy tulostimen käyttöoppaaseen.

Ratkaisu 1: Vie tiedosto IDML-muodossa (InDesign CS4 ja sitä uudemmat versiot) tai INX-muodossa (InDesign CS3 ja sitä vanhemmat versiot).

Asiakirja on todennäköisesti vahingoittunut, kun se on muunnettu virheellisesti InDesign- tai QuarkXpress-asiakirjojen aikaisemmista versioista. 

Ehdotus: Vienti InDesign Markup Language (IDML)- tai InDesign Interchange (INX) -muotoon voi estää tietojen vahingoittumisen.

Ratkaisu 2: (Vain PostScript-tulostimet) Ota PostScript-virheenkäsittely käyttöön.

Windows

macOS

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Napsauta Asetukset-painiketta.

 3. Jos seuraava valintaikkuna tulee näyttöön, valitse OK: ”Jos haluttu tulostusasetus on käytettävissä InDesignin Tulosta-valintaikkunassa, määritä se täällä tulostusristiriitojen välttämiseksi.”

 4. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 5. Valitse Yleiset-välilehdestä Tulostusmääritykset.

 6. Valitse Lisäasetukset.

 7. Laajenna Asiakirja-asetukset ja sitten PostScript-asetukset. Jos Lähetä PostScript-virheenkorjaustoiminto -kohdan asetuksena ei ole Kyllä, napsauta sitä ja valitse ponnahdusvalikosta Kyllä.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse tulostin.

 3. Valitse Esimääritykset-valikon alapuolella olevasta valikosta Virheenkorjaus.

 4. Valitse Tulosta yksityiskohtainen raportti ja sitten Tulosta.

Jos ongelma johtuu PostScript-virheestä, PostScript-virheenkäsittelytoiminto tulostaa virhesivun. Katso PostScript-virheiden vianmääritys.

Ratkaisu 3: Ohita asiakirjassa olevat kuvat.

Kun tulostat

Kun viet PDF-muotoon

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Grafiikka ja valitse sitten Lähetä tiedot -valikosta Ei mitään.

 3. Valitse Tulosta.

 1. Valitse Tiedosto > Vie ja valitse muodoksi Adobe PDF (Tuloste) tai Tallenna tekstinä.

 2. Valitse sijainti ja sitten Tallenna.

 3. Valitse Lisäasetukset ja sitten kaikki kolme Jätä pois (OPI) -valintaruutua: EPS, PDF ja Bittikartta.

 4. Vaihda PDF-standardiksi Ei mitään, jotta kuvat voidaan ohittaa.

 5. Valitse Vie.

Jos asiakirjan tulostus tai vienti onnistuu, jokin sivun grafiikkaelementeistä saattaa olla vahingoittunut. Jatka toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Poista osa grafiikasta ja yritä tulostaa. Toista prosessia, kunnes löydät virheen aiheuttaneen grafiikan.

 2. Kun olet tunnistanut virheitä tuottavat grafiikat, poista ja korvaa ne. Saatat joutua viemään kuvan uudelleen sovelluksesta, jossa se on luotu.

Jos tulostaminen onnistuu ilman grafiikkaa, ongelman syynä saattaa myös olla riittämätön tulostimen muisti. Ongelma voi ilmetä korvattuina kirjasimina, puuttuvina grafiikkoina tai puutteellisina tulosteina. Jatka toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Tulosta käyttämällä sivualuetta.

 2. Tulosta vähentämällä grafiikkaa.

 3. Tulosta pienemmällä tarkkuudella.

 Jos asiakirja sisältää vain grafiikkaelementtejä, tulostuu tyhjä sivu, kun tulostat tyhjien sivujen tulostuksen ollessa valittuna InDesignissa. Valitse Tulosta-valintaikkunan Yleiset-osiosta Tulosta tyhjät sivut.

Ratkaisu 4: Ohita tai pienennä kirjasimet.

Kun tulostat

Kun viet PDF-muotoon

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Grafiikka.

 3. Valitse Kirjasimet-osion latausvalikosta Ei mitään.

 4. Valitse Tulosta.

Kirjasimia ei voi ohittaa tiedostoa vietäessä, mutta voit pienentää käytettyjen kirjasimien määrää.

 1. Valitse Teksti > Etsi kirjasin.

 2. Napsauta Kirjasimia julkaisussa -luettelon ensimmäistä kirjasinta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja valitse luettelon kaikki kirjasimet valitsemalla ensimmäinen ja viimeinen kirjasin.

 3. Valitse Korvaa: Kirjasinjoukko -luettelosta kirjasin, jonka tiedät toimivan muissa asiakirjoissa, kuten Arial tai Verdana.

 4. Valitse Muuta kaikki.

 5. Valitse Valmis.

 6. Valitse Tiedosto > Vie ja valitse tiedostomuodoksi Adobe PDF (Tuloste).

 7. Valitse sijainti ja sitten Tallenna.

 8. Valitse Vie.

Luo asiakirjasta kopio ja testaa sitten kirjasimia yksi kerrallaan vioittuneen tai vahingoittuneen kirjasimen selvittämiseksi. Voit korvata vioittuneet kirjasimet lataamalla ne valmistajan sivustosta uudelleen.

Ratkaisu 5: Etsi virheellisiä linkkejä.

Linkkien tilaa voidaan tarkastella valitsemalla Ikkuna > Linkit. Poista tiedoston linkitys tai linkitä se uudelleen, jos tiedostonimen edessä on kysymysmerkki tai muu merkki. Lisätietoja InDesignin linkeistä on artikkelissa Kuvalinkkien hallinta.

Ratkaisu 6: Poista asetukset käytöstä.

Poista mahdollisimman monta asetusta käytöstä. Jos asetusten poistaminen käytöstä ratkaisee ongelman, palauta asetukset käyttöön vähitellen, niin voit rajata ongelman tiettyyn asetukseen.

 Näiden asetusten käytettävyys vaihtelee käyttämäsi tulostimen mukaan.

Avaa Tulosta-valintaikkuna valitsemalla Tiedosto > Tulosta. Muuta sitten asetuksia vastaavassa ruudussa:

Yleiset-ruutu

 • Aseta kopioiden määräksi 1.
 • Valitse Sivut ja poista Aukeamat käytöstä.
 • Poista Poista sivupohjien tulostus käytöstä-, Poista tulostumattomien objektien tulostus käytöstä- ja Poista käytöstä Tulosta näkyvät apuviivat ja rivirekisterit -asetusten valinnat.
 • Valitse Tulosta tasot -asetukseksi Näkyvät ja Tulostettavat tasot.

Asetukset -ruutu

 • Aseta paperikooksi Ohjaimen määrittämä.
 • Aseta skaalauksen leveydeksi ja korkeudeksi 100 %.
 • Poista Miniatyyrikuvat- ja Limitys-asetukset käytöstä.

Merkit ja leikkausvara -ruutu

 • Poista Merkit-, Leikkausvara- ja Informaatioalue-asetukset käytöstä.

Tuloste-ruutu

 • Valitse väriasetukseksi Jätä yhdistelmä ennalleen.
 • Poista Lihotus-, Teksti mustana- ja Simuloi päällepainatus -asetukset käytöstä.
 • Poista Painovärin hallinta -kohdassa Aliasvärit-asetus käytöstä.

Grafiikka-ruutu

 • Aseta Kuvat: Lähetä tiedot -asetukseksi Ei mitään tai Kaikki.
 • Aseta Kirjasimet: Lataus -asetukseksi Ei mitään tai Kaikki.
 • Aseta PostScript-asetukseksi Taso 2.
 • Aseta tiedon muodoksi ASCII.

Värinhallinta-ruutu

 • Aseta värinkäsittelyasetukseksi Anna PostScript-tulostimen määrittää värit.
 • Ota käyttöön Säilytä CMYK numerot.

Sivut-paneeli (tulostusvalintaikkunan ulkopuolella)

Valitse kaikki sivut, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Sivun määritteet > Aukeaman yhdistäminen > Ei mitään (ohita läpinäkyvyys).

Ratkaisu 7: Suorita laajennusten vianmääritys.

Siirrä muun valmistajan laajennukset pois InDesignin laajennuskansiosta ja käynnistä InDesign uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, siirrä laajennukset takaisin InDesignin laajennuskansioon. Jos ongelma ei jatku, tunnista ristiriitaiset laajennukset:

 1. Valitse Ohje > Määritä laajennukset (Windows) tai InDesign > Määritä laajennukset (macOS).

 2. Valitse Ryhmän kaikki laajennukset ja poista sitten kaikki näyttövalinnat paitsi Muu valmistaja. Kirjoita jäljellä olevat laajennukset muistiin.

 3. Lopeta InDesign ja siirrä kyseiset laajennukset pois laajennuskansiosta:

  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [Versio]/Plug-Ins
  • macOS: /Ohjelmat/Adobe InDesign [Versio]/Plug-Ins
 4. Käynnistä InDesign uudelleen, katso, toistuuko ongelma, ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Jos ongelma ei enää esiinny, toista vaiheet 3 ja 4 ja lisää jotkin muiden valmistajien laajennukset takaisin Plug-Ins-kansioon.
  • Jos ongelma toistuu, ota yhteys viimeksi palauttamasi laajennuksen valmistajaan ja kysy päivitystä.

Ratkaisu 8: Tulosta tai vie uudelta käyttäjätililtä.

Joskus käyttäjätilit voivat vahingoittua ja estää ohjelmaa lukemasta tai kirjoittamasta tarvittavia tiedostoja ja kansioita. Luo uusi käyttäjätili (älä poista alkuperäistä käyttäjätiliä), kirjaudu sisään uudelle tilille ja yritä tulostaa tai viedä asiakirja uudelleen.

Windows

macOS

Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Käyttäjätilit.

Valitse omenavalikko > Järjestelmäasetukset > Käyttäjät ja ryhmät.

Ratkaisu 9: Määritä, onko asiakirja vahingoittunut.

Jos saat InDesign-asiakirjaa tulostettaessa virheilmoituksen, yritä selvittää sovellustason ongelman syy suorittamalla yksi tai useampi seuraavista tehtävistä.

Ratkaisu 1: Luo InDesignin asetukset uudelleen.

Jos InDesign toimii odottamattomalla tavalla, asetusten poistaminen (sama kuin asetusten siirtäminen roskakoriin) ja niiden luominen uudelleen ratkaisee ongelman useimmissa tapauksissa.

Voit luoda asetukset uudelleen kahdella tavalla:

Automaattisesti

Tämä menetelmä poistaa nykyiset asetustiedostot nopeasti ja luo sitten uudet oletusarvoiset asetustiedostot. Mahdolliset muokatut asetukset kuitenkin menetetään.

Manuaalisesti

Jos et halua menettää muokattuja asetuksia, nimeä nykyinen asetustiedosto uudelleen, ennen kuin luot uudet oletusarvoiset asetustiedostot. Jos uudet asetukset eivät ratkaise tulostus- tai vientiongelmaa, sinulla on tällöin alkuperäisistä asetustiedostoista (ja mahdollisista muokatuista asetuksista) varmuuskopio, jonka avulla voit palauttaa uudet asetustiedostot.

InDesignin asetustiedostojen automaattinen uudelleenluonti

 Kun InDesignin asetustiedostot luodaan uudelleen, aikaisemmat asetustiedot, myös muokatut asetukset, poistetaan. Jos et halua menettää muokattuja asetuksia, luo asetustiedostot manuaalisesti uudelleen.

 1. Sulje InDesign.

 2. Käynnistä InDesign uudelleen ja paina välittömästi käyttöjärjestelmääsi vastaavia näppäimiä:

  • macOS: Ctrl + Optio + Komento + Vaihto
  • Windows: Ctrl + Alt + Vaihto
 3. Valitse näyttöön tulevassa valintaikkunassa, jossa kysytään, haluatko poistaa InDesignin asetustiedostot, Kyllä. InDesign käynnistyy uudelleenluoduilla oletusasetuksilla uudelleen.

InDesignin asetustiedostojen manuaalinen uudelleenluonti

Nimeä kaksi asetustiedostoa uudelleen (muuta tiedoston ”InDesign SavedData” nimeksi ”InDesign SavedData backup” ja tiedoston ”InDesign Defaults” nimeksi ”InDesign Defaults backup”). Asetustiedostot sijaitsevat täällä:

macOS

InDesign Defaults
Users/[käyttäjä]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [versio]/[kieli]/InDesign Defaults

 

InDesign SavedData:

Käyttäjät/[käyttäjä]/Kirjasto/Caches/Adobe InDesign/Version [versio]/[kieli]/InDesign SavedData

Windows XP

InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[käyttäjä]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [versio]/InDesign Defaults

Oletusarvoisesti piilotettu. Opi näyttämään piilotetut tiedostot.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[käyttäjä]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[versio]/Caches/InDesign SavedData

Windows 7 ja Windows 8

InDesign Defaults:

C:\Käyttäjät\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[kieli]\InDesign Defaults

Oletusarvoisesti piilotettu. Lue, kuinka saat piilotetut tiedostot näkyviin.

InDesign SavedData:

/Käyttäjät/[käyttäjä]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[versio]/[kieli]/Caches/InDesign SavedData

Käynnistä InDesign uudelleen. InDesign luo uudet oletusarvoiset asetustiedostot.

Jos tulostus- tai vientiongelmat jatkuvat, voit palauttaa alkuperäiset asetukset palauttamalla vanhojen asetustiedostojen alkuperäiset nimet: InDesign SavedData ja InDesign Defaults.

Ratkaisu 2: (Vain Windows) Varmista, että tulostinohjain on ajan tasalla.

Asenna tulostimeen uusin ohjain:

Ratkaisu 3: (Vain Windows, PostScript-tulostin) Optimoi PostScript-tulostimen nopeus.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Asetukset, sitten tulostin, Asetukset ja valitse lopuksi Lisäasetukset.

 3. Laajenna Asiakirja-asetukset ja sitten PostScript-asetukset.

 4. Valitse PostScript-tulostusasetukset.

 5. Valitse avattavasta valikosta Optimoi nopeus ja valitse sitten OK.

 6. Valitse OK ja sitten Tulosta.

Ratkaisu 4: Poista tulostimen sivusuojaus käytöstä.

Poista toiminto käytöstä noudattamalla tulostimen mukana toimitettuja ohjeita.

Ratkaisu 6: Tallenna tiedosto PDF-muodossa paikalliselle kiintolevylle.

Jos ongelma ilmenee vietäessä PDF-muodossa verkkosijaintiin, kokeile PDF-tiedoston tallentamista paikalliselle kiintolevyasemalle.

Verkko- tai käyttöoikeusongelmat voivat haitata viemistä verkkoasemille. Jos pystyt viemään tiedoston paikalliseen asemaan, mutta et verkkosijaintiin, pyydä IT-osastoa tutkimaan ongelmaa.

Jos PostScript-tulostimelle tulostettaessa ilmenee ongelmia, yritä suorittaa yksi tai useampi seuraavista tehtävistä. Tulosta kunkin tehtävän jälkeen.

Ratkaisu 1: Käytä päivitettyä laiteohjainta.

Lataa macOS:n tai Windowsin uusin PostScript-tulostinohjain.

 Jos käytät verkkotulostinta, käytössä saattaa olla tulostinohjain, joka sopii yhteen tulostuspalvelimen käyttöjärjestelmän kanssa mutta ei tietokoneesi käyttöjärjestelmän kanssa. Voit asentaa oman käyttöjärjestelmäsi kanssa yhteensopivan tulostinohjaimen määrittämällä verkkotulostimen uudelleen ohjatun tulostimen asennuksen avulla.

Ratkaisu 2: Käytä päivitettyä PPD-tiedostoa.

PostScript Printer Description (PPD) -tiedosto sisältää tietoja PostScript-tulostimen ominaisuuksista, kuten reunuksista, väreistä ja resoluutiosta. Virheellinen tai vanhentunut PPD-tiedosto voi pidentää tulostusaikaa. Tee tulostimen määritykset tulostimen valmistajan suositteleman PPD-tiedoston mukaisesti.

Voit hankkia PPD-tiedoston ottamalla yhteyttä tulostimen valmistajaan tai lataamalla sen Adoben sivustosta.

Ratkaisu 3: (Vain Windows) Määritä tulostinohjain tuottamaan optimoitua PostScript-koodia.

Windows 7:

 1. Valitse Käynnistä > Laitteet ja tulostimet.

 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Tulostusasetukset > Lisäasetukset.

 3. Laajenna Asiakirja-asetukset ja laajenna sitten PostScript-asetukset.

 4. Valitse PostScript-tulostusasetuksissa Optimoi siirrettävyys.

Ratkaisu 4: Vapauta lisää levytilaa.

Varmista, että käytössä on riittävästi vapaata kiintolevytilaa. Yritä pitää vähintään kymmenen prosenttia kokonaiskiintolevytilasta vapaana. Voit vapauttaa levytilaa etsimällä ja poistamalla tilapäistiedostoja (.tmp) tietokoneelta sekä tyhjentämällä verkkoselaimen käyttämän välimuistin. Lisätietoja välimuistin tyhjentämisestä on selaimen ohjeissa.

Ratkaisu 5: Tulosta paikallisesta tulostimesta.

Jos tulostat verkkotulostimella, yritä tulostaa tiedosto tietokoneelta, joka on kytketty suoraan paikalliseen tulostimeen. Jos tiedosto tulostuu oikein, ongelma saattaa liittyä verkkoon. Pyydä apua verkon ylläpitäjältä.

Ratkaisu 6: (Vain Windows) Asenna käyttöjärjestelmäsi kanssa yhteensopiva tulostinohjain.

Jos käytät verkkotulostinta, asenna tulostinohjain, joka on yhteensopiva käyttöjärjestelmäsi kanssa. Tulostuspalvelimet eivät aina välitä ohjaimia asiakastietokoneiden käyttöjärjestelmiin. Käytössä saattaa olla tulostinohjain, joka sopii yhteen tulostuspalvelimen käyttöjärjestelmän kanssa mutta ei tietokoneesi käyttöjärjestelmän kanssa.

Windows 7:

 1. Valitse Käynnistä > Laitteet ja tulostimet.

 2. Valitse Lisää tulostin.

 3. Valitse Lisää paikallinen tulostin.

 4. Valitse Luo uusi portti > Paikallinen portti > Seuraava.

 5. Anna portin nimi (esim. \\[tulostuspalvelimennimi]\[tulostimennimi]) ja valitse OK.

 6. Asenna verkkotulostimesi merkkiä ja mallia vastaava ohjain noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Jos muulle kuin PostScript-tulostimelle tulostettaessa ilmenee ongelmia, yritä suorittaa yksi tai useampi seuraavista tehtävistä. Tulosta kunkin tehtävän jälkeen.

 Jotkin näistä ratkaisuista edellyttävät tulostinohjaimen ominaisuuksien muuttamista. Tiettyjen ominaisuuksien sijainti vaihtelee tulostin- ja tulostinohjainkohtaisesti. Lisätietoja saat tulostimen valmistajalta tai tulostimen ohjeista.

Ratkaisu 1: Tulosta bittikarttana.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Varmista, että valittuna on muu kuin PostScript-tulostin, ja valitse sitten Lisäasetukset-ruutu.

 3. Valitse Tulosta bittikarttana ja valitse tulostimelle sopiva tarkkuus.

Ratkaisu 2: Varmista, että tulostimessa on riittävästi muistia.

Tulostimelta vaaditaan 300 dpi:n tarkkuudella tulostamiseen vähintään 2 Mt vapaata RAM-muistia. Tulostimelta vaaditaan 600 dpi:n tarkkuudella tulostamiseen 4–6 Mt vapaata RAM-muistia. Tietoja vapaana olevan muistin määrän selvittämisestä on tulostimen ohjeissa.

Ratkaisu 3: Valitse tulostimen PostScript-tila, jos se on käytettävissä.

Lisätietoja on tulostimen ohjeissa.

Ratkaisu 4: (Vain Windows) Ota käyttöön tavallinen SVGA-ohjain.

Vaihtamalla Windowsin vakiomuotoiseen SVGA-ohjaimeen voit selvittää, onko ongelman aiheuttaja muun valmistajan näytönohjain. Jos virhe ei esiinny käytettäessä tavallista SVGA-ohjainta, ota yhteys näytönohjaimen valmistajaan ja pyydä päivitettyä ohjainta. Jos käytät jo ohjaimen uusinta versiota, kokeile käyttää joitain muuta näytön tarkkuutta (esimerkiksi 1 024 x 768 kuvapistettä jonkin suuremman tarkkuuden sijaan).

Jos et pysty tulostamaan tai viemään mitään PDF-muodossa mistään sovelluksesta, ota yhteyttä Applen tekniseen tukeen, Microsoftin tekniseen tukeen tai tulostimen valmistajaan. Tarkista aina tulostimen ja tietokoneen väliset kytkennät ennen soittamista; ongelman saattaa aiheuttaa löystynyt johto.

Mieti myös sitä, onko järjestelmässä tapahtunut viime aikoina muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tulostukseen tai vientiin. Oletko esimerkiksi hiljattain suorittanut mitään seuraavista toimenpiteistä?

 • Päivittänyt laitteiston tai lisännyt tai poistanut laitteita
 • Lisännyt, päivittänyt tai poistanut ohjelmistoja
 • Asentanut tai poistanut kirjasimia
 • Muodostanut yhteyden verkkoon
 • Siivonnut kiintolevyä tai poistanut tiedostoja
 • Havainnut satunnaisia järjestelmävirheitä

Usein tulostusongelma ilmenee samaan aikaan suoraan järjestelmää koskevan muutoksen kanssa. Pidä kirjaa järjestelmään tehdyistä muutoksista – muistiinpanoista on apua tulostusongelmiin ja muihin ongelmiin liittyvässä vianmäärityksessä.

Aiheeseen liittyvät resurssit

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa