Tiedostojen ongelmien tunnistaminen ja vianmääritys

Onko InDesign-tiedostojen avaamisessa tai tallentamisessa ongelmia? Lue, mikä saattaa aiheuttaa ongelmat ja miten ne ratkaistaan.

  Jokin muu ongelma? Tarvitsetko lisää ohjeita?

Ennen jatkamista

Tarkista järjestelmäsi

Järjestelmäongelmat saattavat aiheuttaa virheitä ja muuta odottamatonta toimintaa. Ennen kuin päättelet, että tiedosto on vioittunut, kannattaa suorittaa levyn korjausapuohjelma. 

WindowsKiintolevyn tarkistaminen virheiden varalta

MacOS: Käynnistysongelmien ratkaiseminen ja levyn ylläpito.

Asenna uusin päivitys

Järjestelmän muisti ei riitä

InDesign ei voi avata tiedostoa, kun järjestelmässä ei ole tarpeeksi RAM-muistia tiedoston lukemiseen. Yksi syy muistin vähäisyyteen voi olla se, että tietokoneessa on käynnissä liian monta sovellusta. 

Kokeile näitä ratkaisuja

 • Tarkista, että tietokoneesi täyttää määritellyt järjestelmävaatimukset.
 • Poista tarpeettomia tiedostoja suorittamalla levyn uudelleenjärjestäminen ja tarkista, että Windowsin tilapäiskansio on tyhjä.
 • Vapauta järjestelmän muistia lopettamalla osa sovelluksista.
 • Lisää RAM-muistia, jos mahdollista.

Tarvitsetko lisää apua?

Jos mikään kerrotuista ratkaisuista ei auta, me autamme.

Käyttö estetty

InDesign ei voi avata tiedostoa ja näyttää virhesanoman, jos kohtaat jonkin seuraavista tiedoston käyttöongelmista:

Ongelma

Tarkkuus

Ei valtuuksia tiedoston avaamiseen tai vaaditut käyttöoikeudet eivät ole saatavana

Pyydä käyttöoikeudet tiedoston omistajalta ja yritä kirjautua sisään uudelleen.

Vihje: Jos mahdollista, luo jaetusta tiedostosta paikallinen kopio ennen tiedoston työstämistä.

Toinen käyttäjä on jo avannut tiedoston tai käyttää sitä (lukittu)

Sulje tiedosto muista sovelluksista tai käyttäjäprofiileista.

Tiedosto on salasanasuojattu tai tiedoston käyttäjänimi tai salasana on väärä

Varmista, että annat oikeat kirjautumistiedot.

Tiedosto sijaitsee verkossa, eikä verkkosijainti ole tavoitettavissa

Tarkista verkkoyhteyden toiminta ja yritä käyttää tiedostoa uudelleen.

Tarvitsetko lisää apua?

Jos mikään kerrotuista ratkaisuista ei auta, me autamme.

Tiedosto on jo auki

InDesign ei voi avata tai tallentaa tiedostoa, kun se on jo avattu toisessa InDesign-versiossa.

Kokeile näitä ratkaisuja

 • Sulje toisessa InDesign-versiossa auki oleva tiedosto.
 • Jos et pysty sulkemaan toista tiedostoa, pakota kaikkien InDesign-versioiden sulkeminen tai käynnistä tietokone uudelleen. 
 • Jos tiedoston tallentamisessa ilmenee sama ongelma, kokeile tiedoston nimen ja sijainnin muuttamista.

Tarvitsetko lisää apua?

Jos mikään kerrotuista ratkaisuista ei auta, me autamme.

Tulo-/lähtölaiteongelmat

InDesign ei voi avata tai tallentaa tiedostoa, kun luku- tai kirjoitusprosessi keskeytetään tai jos tiedostoa ei voida käyttää tai hakea.

Seuraavat tilanteet saattavat aiheuttaa ongelmia tiedoston lukemis- tai kirjoitusprosessissa:

Tiedoston sijainti

Syy

Tarkkuus

Siirrettävät laitteet (mm. USB, ulkoinen kovalevy, muistitikku)

Laitetta ei poisteta tietokoneesta turvallisesti

Varmista, että poistat laitteen turvallisesti aina tiedoston kirjoittamisen tai lukemisen jälkeen.

Verkkosijainti

Verkkoyhteys katkeaa

Varmista, että verkkoyhteys on käytettävissä.

Jaettu sijainti

Jaettu tiedosto ei ole enää käytettävissä

Varmista, että jaettu sijainti on käytettävissä.

Tarvitsetko lisää apua?

Jos mikään kerrotuista ratkaisuista ei auta, me autamme.

Vioittunut tiedosto

InDesign näyttää virheilmoituksen, kun tiedoston todetaan olevan vahingoittunut tai vioittunut tai kun tiedosto yritetään palauttaa automaattisesti. Yritä palauttaa asiakirjan sisältö noudattamalla annettuja vianmääritysohjeita. 

Kun et pysty avaamaan asiakirjaa

Tarkista nopeasti ulkoiset tekijät

 • Jos muunsit asiakirjan Adobe PageMakerista, QuarkXPressista tai aiemmasta InDesignin versiosta, kokeile muuntaa asiakirja uudelleen. Jos ongelma esiintyy edelleen, tarkista alkuperäinen asiakirja virheiden varalta sen lähdesovelluksessa ennen sen muuntamista. Vahingoittuneet PageMaker- tai QuarkXPress-asiakirjat ovat luultavasti vahingoittuneita myös muuntamisen jälkeen.
 • Jos sait asiakirjan sähköpostitse, FTP-palvelimelta tai siirrettävältä tallennusvälineeltä (kuten CD-levyltä), yritä hankkia asiakirjasta kopio toisella tavalla. Voit myös pyytää asiakirjan lähettämistä uudelleen. Vahingoittuneet tietovälineet tai virheellinen sähköpostitiedonsiirto saattavat vahingoittaa asiakirjaa. Jos asiakirja lähetettiin sähköpostitse, pyydä lähettäjää pakkaamaan se (esimerkiksi WinZip- tai Smith Micro's StuffIt -ohjelman avulla) tietojen suojaamiseksi.
 • Harkitse kolmansien osapuolten liitännäisten poistamista InDesignista. Liitännäiset voivat joskus vahingoittaa tiedostoja. Katso InDesignin kolmansien osapuolten liitännäisten vianmääritys.
 • Käytä asiakirjan avaamiseen toista tietokonetta vaihtamalla toiseen järjestelmäympäristöön. Voit poistaa ongelman aiheuttavat muuttujat. 
 • InDesign tallentaa tietoja laajennuksista, ominaisuuksista ja sovelluksesta itsestään asetustiedostoihin, joita ovat InDesign SavedData ja InDesign Defaults. Vahingoittunut InDesign-asetustiedosto saattaa aiheuttaa ongelmia InDesign-asiakirjan toiminnassa. Voit selvittää, liittyykö ongelma asetustiedostoihin, palauttamalla asetustiedostot tai luomalla ne uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Kaikkien asetusten palauttaminen
 • Lisää käynnistyslevyllä käytettävissä olevan tilan määrää. InDesign käyttää väliaikaisia tiedostoja tietojen tallentamiseen ja hakemiseen. Se kirjoittaa nämä väliaikaiset tiedostot käynnistyslevylle. Ohjeellisesti voidaan todeta, että käynnistyslevyllä olevan vapaan tilan määrän on oltava 3–5 kertaa asiakirjan koon suuruinen (linkitetyt kuvat mukaan lukien) tai kymmenen prosenttia levyn kapasiteetista, sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Voit vapauttaa käynnistyslevyllä tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot tai tallentamalla tiedostot erillisiin osioihin tai erillisille levyille. Voit tarkistaa käynnistyslevyllä käytettävissä olevan vapaan tilan määrän seuraavasti: 
  • Valitse työpöydältä käynnistyslevyn kuvake. 
  • Valitse Tiedosto > Hae tiedot > Yleisiä tietoja.
  • Tarkista levyn kapasiteetti ja käytettävissä oleva tila.

Vianmääritysohje

Kun avaat asiakirjan kopiona, InDesign lukee tiedot alkuperäisestä tiedostosta ja avaa nimettömän kopion. Jos pystyt avaamaan asiakirjan kopion, valitse Tiedosto> Tallenna nimellä, tallenna kopio eri nimellä kuin alkuperäinen asiakirja ja käytä kopiota alkuperäisen asiakirjan sijaan.

Voit avata asiakirjan kopiona seuraavasti:

1. Käynnistä InDesign ja valitse Tiedosto> Avaa.

2. Valitse Avaa tiedosto ‑valintaikkunasta Kopio ja siirry selaamalla asiakirjan kohdalle.

3. Valitse asiakirja ja napsauta Avaa.

Kun pystyt avaamaan asiakirjan

Vianmääritysohjeet

Huomautus:

Luo vahingoittuneesta asiakirjasta varmuuskopio ennen vianmäärityksen aloittamista. Jotkin seuraavista tehtävistä edellyttävät asiakirjassa olevien tietojen muuttamista tai poistamista. Asiakirjan varmuuskopion avulla voit helposti palauttaa tiedot. Jos asiakirja on verkkoasemassa tai siirrettävällä tallennusvälineellä, kuten CD-levyllä tai muistitikulla, siirrä varmuuskopio paikalliseen asemaan.

Suorita seuraavat tehtävät mainitussa järjestyksessä.

 1. Avaa tiedosto InDesignissa. 
 2. Valitse Tiedosto > Vie
 3. Valitse Tallennustyyppi-valikosta InDesign Markup (CS4 ja sitä uudemmat versiot) tai InDesign Interchange (CS3 ja sitä vanhemmat versiot).
 4. Nimeä tiedosto ja valitse sille sijainti. Napsauta sitten Tallenna.
 5. Avaa viety IDML- tai INX-tiedosto InDesignissa. 

Jos ongelma on ratkennut, jatka IDML- tai INX-tiedoston käyttöä alkuperäisen asiakirjan sijaan. Jos ongelma jatkuu, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Pakota luomaan kaikki tarinat uudelleen käyttämällä pikavalintaa Cmd-Opt-/ macOS:ssä ja Ctrl-Alt-/ Windowsissa.

Rakenteelliset (sisäiset) virheet eivät siirry mukana, kun kopioit sivun elementit uuteen asiakirjaan. Jos ongelma esiintyy edelleen, vaikka olet kopioinut sivuelementit uuteen asiakirjaan, poista elementtejä yksi kerrallaan tarkistaaksesi, johtuuko ongelma jostakin tietystä elementistä.

Kopioi sivun elementit uuteen asiakirjaan seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto > Uusi ja valitse Uusi julkaisu ‑ikkunassa OK.
 2. Valitse Ikkuna > Osio, ja molemmat asiakirjat tulevat näkyviin.
 3. Aktivoi alkuperäinen asiakirja napsauttamalla.
 4. Aktivoi Sivut-paneeli valitsemalla Ikkuna > Sivut.
 5. Vedä sivu tai aukeama uuden asiakirjan ikkunaan. InDesign kopioi sivun tai aukeaman uudeksi asiakirjaksi ja lisää sivuja tarvittaessa.
 6. Tallenna uusi asiakirja uudella nimellä (toisella nimellä kuin millä alkuperäinen asiakirja on tallennettu) ja yritä aiheuttaa ongelma uudelleen.
  • Jos ongelma esiintyy edelleen, virhe ei esiinny rakenteessa (esimerkiksi sivupohjilla tai asiakirjasivuilla). Poista elementtejä yksi kerrallaan tarkistaaksesi, johtuuko ongelma jostakin tietystä elementistä.
  • Jos ongelma ei enää esiinny, virhe on todennäköisesti rakenteessa. Toista vaiheet 4–7 jokaisen jäljellä olevan sivun tai aukeaman osalta.

    

InDesignilla luodut tai muilla sovelluksilla luotujen tiedostojen mukana tuodut tyylit voivat olla vahingoittuneita. Asiakirjassa voi olla myös tyhjiä sivuja ja tarpeettomia elementtejä. Voit selvittää, johtuuko ongelma tästä, poistamalla tyylit ja sivut ja tallentamalla asiakirjan uudelleen.

Poista merkkityylejä seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja InDesignissa ja valitse Tyyppi > Merkkityylit.
 2. Valitse Merkkityylit-paneelista kaikki tyylit, paitsi [Ei merkkityyliä]. Voit valita useita tyylejä painamalla Ctrl-painiketta (Windows) tai Command-painiketta (Mac OS), kun valitset tyylejä.
 3. Valitse Merkkityylit-valikosta Poista tyylit.
 4. Tallenna asiakirja ja tarkista, onko se korjattu. Jos ongelma jatkuu, yritä poistaa kappaletyylit.

Poista kappaletyylejä seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja InDesignissa ja valitse Tyyppi > Kappaletyylit.
 2. Valitse Kappaletyylit-paneelista kaikki tyylit, paitsi [Ei kappaletyyliä]. Voit valita useita tyylejä painamalla Ctrl-painiketta (Windows) tai Command-painiketta (Mac OS), kun valitset tyylejä.
 3. Valitse Kappaletyylit-valikosta Poista tyylit.
 4. Tallenna asiakirja ja tarkista, onko se korjattu. 

Poista sivut seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja InDesignissa ja valitse Ikkuna > Sivut.
 2. Valitse poistettavat sivut Sivut-paneelin Valinta-työkalun avulla. Voit valita useita sivuja painamalla Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac), tai valita sivualueen painamalla Vaihto-näppäintä.
 3. Napsauta Sivut-paneelissa Poista-kuvaketta.
 4. Vahvista poisto napsauttamalla OK.

Jos ongelma esiintyy edelleen joidenkin sivujen poistamisen jälkeen, poista puolet jäljellä olevista sivuista ja tallenna asiakirja uudella nimellä. Yritä sitten aiheuttaa ongelma uudelleen.

 • Jos ongelma esiintyy edelleen, jokin muista sivuista saattaa sisältää vahingoittuneen elementin. Jatka sivujen poistamista, kunnes saat selville, millä sivulla ongelma esiintyy.
 • Jos ongelma ratkesi, jokin poistetuista sivuista saattaa sisältää vahingoittuneen elementin. Lisää poistettuja sivuja yksi kerrallaan, kunnes saat selville, millä sivulla ongelma esiintyy.

Kun olet määrittänyt, millä sivulla ongelma esiintyy, poista ja korvaa sivun elementit, mukaan lukien tuodut grafiikkaelementit, InDesignissa piirretyt objektit sekä tekstikehykset.

Voit määrittää, aiheutuuko ongelma vahingoittuneesta kirjasimesta, korvaamalla kaikki asiakirjassa käytetyt kirjasimet peruskirjasimella, kuten Arial tai Times New Roman. Jos ongelma esiintyy edelleen kirjasimien vaihtamisen jälkeen, ongelma ei aiheudu kirjasimista. Jos ongelma ei enää ilmene, alkuperäiset kirjasimet olivat mahdollisesti vanhentuneita tai vahingoittuneita. Yritä asentaa alkuperäiset kirjasimet uudelleen tai hankkia kirjasimista päivitetyt versiot kirjasimien valmistajalta.

Jos ongelma ei muuten ratkea, luo asiakirja uudelleen. Varmuuskopioi asiakirja usein ja testaa asiakirjaa tasaisin väliajoin varmistaaksesi, että tuodut elementit eivät aiheuta ongelmaa.

Tarvitsetko lisää apua?

Jos mikään kerrotuista ratkaisuista ei auta, me autamme.

Odottamattomat ongelmat

Edellä kuvattujen tapausten lisäksi InDesign ei voi avata tai palauttaa tiedostoa seuraavissa tapauksissa:

 • Odottamattomat tai tuntemattomat virheet
 • Tiedosto on vioittunut eikä sitä voi korjata.
 • InDesign ei tue avattavan tiedoston tunnistetta.

Mitä voit tehdä?

Suosittelemme lähettämään tiedostot meille, niin voimme tarkastella ongelmaa.  

Katso Me autamme.

Me autamme!

Ohje

Jos mistään ratkaisusta ei ole apua, lähetä kyseinen tiedosto meille osoitteeseen idfile@adobe.com. Tutkimme ongelmaa ja kerromme, voiko tiedoston palauttaa. 

Tiedoston lähettäminen Adobe-tiimin tutkittavaksi auttaa paitsi ongelmanratkaisussa, myös käyttäjäkokemuksen parantamisessa, kun voimme tunnistaa samantapaisia ongelmia ja etsiä niihin ratkaisuja.

Tiedostosi pysyy salassa eikä sitä käytetä muuhun kuin ongelman tutkimiseen. Varmista, ettei lähettämässäsi tiedostossa ole arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja.

Autamme parhaamme mukaan, mutta emme voi taata pysyvää ratkaisua, sillä monet tekijät vaikuttavat palautuksen onnistumiseen.

Liity keskusteluun

Kysy yhteisöltä

Jos sinulla on kysyttävää tai muille jaettavia ajatuksia, tule mukaan ja osallistu Adobe InDesign-yhteisöön. Toivottavasti kuulemme sinusta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi