Käyttöopas Peruuta

Tiedostojen ongelmien tunnistaminen ja vianmääritys

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Muokkausten kumoaminen ja Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivinen laajennus
   3. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
   3. Tekstin skaalaaminen ja käyristäminen
   4. Väritehosteiden lisääminen tekstiin
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Onko sinulla ongelmia InDesign-tiedostojen avaamisessa tai tallentamisessa? Lue, mikä saattaa aiheuttaa ongelmat ja miten ne ratkaistaan.

Järjestelmäongelmat saattavat aiheuttaa virheitä ja muuta odottamatonta toimintaa. Ennen kuin oletat, että julkaisu on vioittunut, toimi seuraavasti:

 1. Suorita Windowsin tai macOS:n levyn korjaustyökalu.

 2. Varmista, että järjestelmäsi vastaa InDesignin uusimman version käytölle asetettuja järjestelmän vähimmäisvaatimuksia.

 3. Varmista, että InDesign on ajan tasalla.

InDesignin järjestelmäviestit auttavat selvittämään kaatumisen syyn näyttämällä luettelon ongelmia aiheuttavista tilanteista. Seuraavassa on kuvailtu joitakin tilanteita ja niiden ratkaisut:

  Jokin muu ongelma? Tarvitsetko lisää ohjeita?

Järjestelmän muisti ei riitä

InDesign ei voi avata tiedostoa, kun järjestelmässä ei ole tarpeeksi RAM-muistia tiedoston lukemiseen. Yksi syy muistin vähäisyyteen voi olla se, että tietokoneessa on käynnissä liian monta sovellusta. 

Ratkaisu

 • Poista tarpeettomia tiedostoja suorittamalla levyn uudelleenjärjestäminen ja tarkista, että Windowsin tilapäiskansio on tyhjä.
 • Vapauta järjestelmän muistia sulkemalla osa sovelluksista.
 • Lisää RAM-muistia, jos mahdollista.

Käyttö estetty

InDesign ei voi avata tiedostoa ja näyttää virheviestin, jos kohtaat jonkin seuraavista tiedoston käyttöongelmista:

Ongelma

Tarkkuus

Ei valtuuksia tiedoston avaamiseen tai vaaditut käyttöoikeudet eivät ole saatavana.

Pyydä käyttöoikeudet tiedoston omistajalta ja yritä kirjautua sisään uudelleen.

Vihje: Jos mahdollista, luo jaetusta tiedostosta paikallinen kopio ennen tiedoston työstämistä.

Toinen käyttäjä on jo avannut tiedoston tai käyttää sitä (lukittu).

Sulje tiedosto muista sovelluksista tai käyttäjäprofiileista.

Tiedosto on salasanasuojattu tai tiedoston käyttäjänimi tai salasana on väärä.

Varmista, että annat oikeat kirjautumistiedot.

Tiedosto sijaitsee verkossa, eikä verkkosijainti ole tavoitettavissa.

Tarkista verkkoyhteyden toiminta ja yritä käyttää tiedostoa uudelleen.

Tiedosto on jo auki

InDesign ei voi avata tai tallentaa tiedostoa, kun se on jo avattu toisessa InDesign-versiossa.

Ratkaisu

 • Sulje toisessa InDesign-versiossa auki oleva tiedosto.
 • Jos et pysty sulkemaan toista tiedostoa, pakota kaikkien InDesign-versioiden sulkeminen tai käynnistä tietokone uudelleen. 
 • Jos tiedoston tallentamisessa ilmenee sama ongelma, kokeile tiedoston nimen ja sijainnin muuttamista.

Tulo-/lähtölaiteongelmat

InDesign ei voi avata tai tallentaa tiedostoa, kun luku- tai kirjoitusprosessi keskeytetään tai jos tiedostoa ei voida käyttää tai hakea.

Seuraavat tilanteet saattavat aiheuttaa ongelmia tiedoston luku- tai kirjoitusprosessissa:

Tiedoston sijainti

Syy

Tarkkuus

Siirrettävät laitteet (mm. USB, ulkoinen kovalevy, muistitikku)

Laitetta ei poisteta tietokoneesta turvallisesti

Varmista, että poistat laitteen turvallisesti aina tiedoston kirjoittamisen tai lukemisen jälkeen.

Verkkosijainti

Verkkoyhteys katkeaa

Varmista, että verkkoyhteys on käytettävissä.

Jaettu sijainti

Jaettu tiedosto ei ole enää käytettävissä

Varmista, että jaettu sijainti on käytettävissä.

Vioittunut tiedosto

InDesign näyttää virheilmoituksen, kun tiedoston todetaan olevan vahingoittunut tai vioittunut tai kun tiedosto yritetään palauttaa automaattisesti. Valitse välilehti tilanteen mukaan ja yritä palauttaa asiakirjan sisältö noudattamalla annettuja vianmääritysohjeita. 

Tarkista nopeasti ulkoiset tekijät

 • Jos muunsit asiakirjan Adobe PageMakerista, QuarkXPressista tai aiemmasta InDesignin versiosta, kokeile muuntaa asiakirja uudelleen. Jos ongelma esiintyy edelleen, tarkista alkuperäinen asiakirja virheiden varalta sen lähdesovelluksessa ennen sen muuntamista. Vahingoittuneet PageMaker- tai QuarkXPress-asiakirjat ovat luultavasti vahingoittuneita myös muuntamisen jälkeen.
 • Jos sait asiakirjan sähköpostitse, FTP-palvelimelta tai siirrettävältä tallennusvälineeltä (kuten CD-levyltä), yritä hankkia asiakirjasta kopio toisella tavalla. Voit myös pyytää asiakirjan lähettämistä uudelleen. Vahingoittuneet tietovälineet tai virheellinen sähköpostitiedonsiirto saattavat vahingoittaa asiakirjaa. Jos asiakirja lähetettiin sähköpostitse, pyydä lähettäjää pakkaamaan se (esimerkiksi WinZip- tai Smith Micro's StuffIt -ohjelman avulla) tietojen suojaamiseksi.
 • Harkitse kolmansien osapuolten liitännäisten poistamista InDesignista. Liitännäiset voivat joskus vahingoittaa tiedostoja. Katso InDesignin kolmansien osapuolten liitännäisten vianmääritys.
 • Käytä asiakirjan avaamiseen toista tietokonetta vaihtamalla toiseen järjestelmäympäristöön. Voit poistaa ongelman aiheuttavat muuttujat. 
 • InDesign tallentaa tietoja laajennuksista, ominaisuuksista ja sovelluksesta itsestään asetustiedostoihin, joita ovat InDesign SavedData ja InDesign Defaults. Vahingoittunut InDesign-asetustiedosto saattaa aiheuttaa ongelmia InDesign-asiakirjan toiminnassa. Voit selvittää, liittyykö ongelma asetustiedostoihin, palauttamalla asetustiedostot tai luomalla ne uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Kaikkien asetusten palauttaminen
 • Lisää käynnistyslevyllä käytettävissä olevan tilan määrää. InDesign käyttää väliaikaisia tiedostoja tietojen tallentamiseen ja hakemiseen. Se kirjoittaa nämä väliaikaiset tiedostot käynnistyslevylle. Ohjeellisesti voidaan todeta, että käynnistyslevyllä olevan vapaan tilan määrän on oltava 3–5 kertaa asiakirjan koon suuruinen (linkitetyt kuvat mukaan lukien) tai kymmenen prosenttia levyn kapasiteetista, sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Voit vapauttaa käynnistyslevyllä tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot tai tallentamalla tiedostot erillisiin osioihin tai erillisille levyille. Voit tarkistaa käynnistyslevyllä käytettävissä olevan vapaan tilan määrän seuraavasti: 
  • Valitse työpöydältä käynnistyslevyn kuvake. 
  • Valitse Tiedosto > Hae tiedot > Yleisiä tietoja.
  • Tarkista levyn kapasiteetti ja käytettävissä oleva tila.

Ratkaisu: Avaa mieluummin asiakirjan kopio kuin alkuperäinen asiakirja.

Kun avaat asiakirjan kopiona, InDesign lukee tiedot alkuperäisestä tiedostosta ja avaa nimettömän kopion. Jos pystyt avaamaan asiakirjan kopion, valitse Tiedosto > Tallenna nimellä, tallenna kopio eri nimellä kuin alkuperäinen asiakirja ja käytä kopiota alkuperäisen asiakirjan sijaan.

Voit avata asiakirjan kopiona toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Käynnistä InDesign ja valitse Tiedosto > Avaa.

 2. Valitse Avaa tiedosto ‑valintaikkunasta Kopio ja siirry selaamalla asiakirjan kohdalle.

 3. Valitse asiakirja ja napsauta Avaa.

Ongelma

Jotkin InDesign 19.2 -versiossa luodut tai tallennetut InDesign-asiakirjat eivät avaudu InDesign 19.1 -versiossa

epub-virhe

Ratkaisu 1: Avaa asiakirja InDesign 19.2 -versiossa tai sitä uudemmassa ja vie se IDML-muodossa, jotta se toimisi InDesign 19.1 -version ja sitä vanhempien versioiden kanssa.

Ratkaisu 2: Avaa ja tallenna asiakirja ID 19.3 -versiossa, jos haluat sen toimivan saumattomasti kaikissa versioissa.

 Luo vahingoittuneesta asiakirjasta varmuuskopio ennen vianmäärityksen aloittamista. Jotkin seuraavista tehtävistä edellyttävät asiakirjassa olevien tietojen muuttamista tai poistamista.

Asiakirjan varmuuskopion avulla voit palauttaa tiedot nopeasti. Siirrä varmuuskopio paikalliseen asemaan, jos asiakirja on verkkoasemassa tai siirrettävällä tallennusvälineellä, kuten CD-levyllä tai muistitikulla.

Suorita seuraavat tehtävät mainitussa järjestyksessä.

 1. Avaa tiedosto InDesignissa. 

 2. Valitse Tiedosto > Vie.

 3. Valitse Tallennustyyppi-valikosta InDesign Markup (CS4 ja sitä uudemmat versiot) tai InDesign Interchange (CS3 ja sitä vanhemmat versiot).

 4. Nimeä tiedosto ja valitse sille sijainti. Napsauta sitten Tallenna.

 5. Avaa viety .idml- tai .inx-tiedosto InDesignissa.

Jos ongelma on ratkennut, jatka .idml- tai .inx-tiedoston käyttöä alkuperäisen asiakirjan sijaan. Jos ongelma jatkuu, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Pakota luomaan kaikki tarinat uudelleen käyttämällä pikavalintaa Cmd-Opt-/ macOS:ssä ja Ctrl-Alt-/ Windowsissa.

Rakenteelliset (sisäiset) virheet eivät siirry mukana, kun kopioit sivun elementit uuteen asiakirjaan. Jos ongelma esiintyy edelleen, vaikka olet kopioinut sivuelementit uuteen asiakirjaan, poista elementtejä yksi kerrallaan tarkistaaksesi, johtuuko ongelma jostakin tietystä elementistä.

Kopioi sivun elementit uuteen asiakirjaan toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Valitse Tiedosto > Uusi ja valitse Uusi julkaisu ‑ikkunassa OK.

 2. Valitse Ikkuna > Osio, ja molemmat asiakirjat tulevat näkyviin.

 3. Aktivoi alkuperäinen asiakirja napsauttamalla.

 4. Aktivoi Sivut-paneeli valitsemalla Ikkuna > Sivut.

 5. Vedä sivu tai aukeama uuden asiakirjan ikkunaan. InDesign kopioi sivun tai aukeaman uudeksi asiakirjaksi ja lisää sivuja tarvittaessa.

 6. Tallenna uusi asiakirja uudella nimellä (toisella nimellä kuin millä alkuperäinen asiakirja on tallennettu) ja yritä aiheuttaa ongelma uudelleen.

  • Jos ongelma esiintyy edelleen, vika ei ole rakenteessa (esimerkiksi sivupohjissa tai asiakirjasivuissa). Poista elementtejä yksi kerrallaan tarkistaaksesi, johtuuko ongelma jostakin tietystä elementistä.
  • Jos ongelmaa ei enää esiinny, vika on todennäköisesti rakenteessa. Toista vaiheet 4–7 jokaisen jäljellä olevan sivun tai aukeaman osalta.

InDesignilla luodut tai muilla sovelluksilla luotujen tiedostojen mukana tuodut tyylit voivat olla vahingoittuneita. Asiakirjassa voi olla myös tyhjiä sivuja ja tarpeettomia elementtejä. Voit selvittää, johtuuko ongelma tästä, poistamalla tyylit ja sivut ja tallentamalla asiakirjan uudelleen.

Poista merkkityylit toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Avaa asiakirja ja valitse Tyyppi > Merkkityylit.

 2. Valitse Merkkityylit-paneelista kaikki tyylit, paitsi [Ei merkkityyliä]. Voit valita useita tyylejä painamalla Ctrl-painiketta (Windows) tai Command-painiketta (macOS), kun valitset tyylejä.

 3. Valitse Merkkityylit-valikosta Poista tyylit.

 4. Tallenna asiakirja ja tarkista, onko se korjattu. Jos ongelma jatkuu, yritä poistaa kappaletyylit.

Poista kappaletyylit toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Avaa asiakirja ja valitse Tyyppi > Kappaletyylit.

 2. Valitse Kappaletyylit-paneelista kaikki tyylit, paitsi [Ei kappaletyyliä]. Voit valita useita tyylejä painamalla Ctrl-painiketta (Windows) tai Command-painiketta (macOS), kun valitset tyylejä.

 3. Valitse Kappaletyylit-valikosta Poista tyylit.

 4. Tallenna asiakirja ja tarkista, onko se korjattu.

Poista sivut toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Avaa asiakirja InDesignissa ja valitse Ikkuna > Sivut.

 2. Valitse poistettavat sivut Sivut-paneelin Valinta-työkalun avulla. Voit valita useita sivuja pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (macOS) painettuna, tai valita sivualueen pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna.

 3. Napsauta Sivut-paneelissa Poista-kuvaketta.

 4. Vahvista poisto napsauttamalla OK.

Jos ongelma esiintyy edelleen joidenkin sivujen poistamisen jälkeen, poista puolet jäljellä olevista sivuista ja tallenna asiakirja uudella nimellä. Yritä sitten aiheuttaa ongelma uudelleen.

 • Jos ongelma esiintyy edelleen, jokin jäljellä olevista sivuista saattaa sisältää vahingoittuneen elementin. Jatka sivujen poistamista, kunnes saat selville, mikä sivu on ongelman syynä.
 • Jos ongelma esiintyy edelleen, jokin poistetuista sivuista saattaa sisältää vahingoittuneen elementin. Korvaa poistettuja sivuja yksi kerrallaan, kunnes saat selville, mikä sivu on ongelman syynä.

Kun olet määrittänyt, millä sivulla ongelma esiintyy, poista ja korvaa sivun elementit, mukaan lukien tuodut grafiikkaelementit, InDesignissa piirretyt objektit sekä tekstikehykset.

Voit määrittää, aiheutuuko ongelma vahingoittuneesta kirjasimesta, korvaamalla kaikki asiakirjassa käytetyt kirjasimet peruskirjasimella, kuten Arial tai Times New Roman. Jos ongelma esiintyy edelleen kirjasimien vaihtamisen jälkeen, ongelma ei aiheudu kirjasimista. Jos ongelmaa ei enää esiinny, alkuperäiset kirjasimet olivat mahdollisesti vanhentuneita tai vahingoittuneita. Yritä asentaa alkuperäiset kirjasimet uudelleen tai hankkia kirjasimista päivitetyt versiot kirjasimien valmistajalta.

Jos ongelma ei muuten ratkea, luo asiakirja uudelleen. Varmuuskopioi asiakirja usein ja testaa asiakirjaa tasaisin väliajoin varmistaaksesi, että tuodut elementit eivät aiheuta ongelmaa.

Odottamattomat ongelmat

Edellä kuvattujen tapausten lisäksi InDesign ei voi avata tai palauttaa tiedostoa seuraavissa tapauksissa:

 • Odottamattomat tai tuntemattomat virheet
 • Tiedosto on vioittunut eikä sitä voi korjata.
 • InDesign ei tue avattavan tiedoston tunnistetta.

Ratkaisu

Suosittelemme lähettämään tiedostot meille, jotta voimme tutkia ongelmaa.

Autamme mielellämme!

Jos mistään ratkaisusta ei ole apua, lähetä kyseinen tiedosto meille osoitteeseen idfile@adobe.com. Tutkimme ongelmaa ja kerromme, voiko tiedoston palauttaa. 

Tiedoston lähettäminen Adobe-työryhmän tutkittavaksi auttaa paitsi ongelmanratkaisussa, myös käyttäjäkokemuksen parantamisessa, sillä voimme tunnistaa samantapaisia ongelmia ja etsiä niihin ratkaisuja.

Takaamme, että tiedostosi pysyy salassa eikä sitä käytetä muuhun kuin ongelman tutkimiseen. Varmista, ettei lähettämäsi tiedosto sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.

Autamme parhaamme mukaan, mutta emme voi taata pysyvää ratkaisua, sillä monet tekijät vaikuttavat palautuksen onnistumiseen.


Aiheeseen liittyvät resurssit

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa