Kun sijoitat grafiikan, näet asettelussa grafiikan näyttöresoluutioversion. Näin voit tarkastella sitä ja asetella sen haluamallasi tavalla. Grafiikkatiedosto voi silti olla joko linkitetty tai upotettu.

 • Linkitetty kuva on yhdistetty julkaisuun mutta pysyy silti riippumattomana siitä. Tämä tekee julkaisusta pienikokoisemman. Voit muokata linkitettyjä kuvia muunnostyökaluilla ja tehosteilla. Et kuitenkaan voi valita ja muokata kuvien yksittäisiä komponentteja. Voit käyttää linkitettyä grafiikkaa monta kertaa ilman, että se kasvattaa julkaisun kokoa merkittävästi. Voit myös päivittää kaikki linkit samanaikaisesti. Kun viet tai tulostat kuvan, InDesign hakee alkuperäisen grafiikan ja luo lopullisen tulosteen alkuperäisten täydestä resoluutiosta.

 • Upotettu kuva kopioidaan julkaisuun täydellä resoluutiolla, mikä kasvattaa julkaisun kokoa. Voit hallita versioita ja päivittää tiedostot milloin haluat. Niin kauan kun kuvat on upotettu, julkaisu on omavarainen.

Voit määrittää, onko kuva linkitetty vai upotettu, ja vaihtaa tilasta toiseen Linkit-paneelissa.

Jos sijoittamasi bittikarttakuva on enimmillään 48 kt, InDesign upottaa automaattisesti täyden resoluution kuvan sivuasettelun matalan resoluution kuvan sijaan. InDesign näyttää nämä kuvat Linkit-paneelissa, joten voit hallita versioita ja päivittää tiedostot koska tahansa. Linkki ei kuitenkaan ole välttämätön optimaalisen tulostuksen kannalta.

Huomautus:

Jos siirrät julkaisun toiseen kansioon tai toiselle levylle (esimerkiksi viet sen tulostuspalveluun), muista siirtää myös linkitetyt kuvatiedostot, sillä niitä ei tallenneta julkaisuun. Voit kopioida kaikki tarvittavat tiedostot automaattisesti Esitarkastus- ja Keräily-toiminnoilla.

Kaikki julkaisuun sijoitetut tiedostot näkyvät Linkit-paneelissa. Tämä sisältää sekä paikalliset (omalla levyllä olevat) että palvelimella sijaitsevat tiedostot. Web-sivulta Internet Explorer -selaimesta liitetyt tiedostot eivät kuitenkaan näy tässä paneelissa.

InCopy-sovelluksessa Linkit-paneeli näyttää myös linkitetyt jutut. Kun valitset linkitetyn jutun Linkit-paneelissa, Linkkitiedot-osio näyttää jutun tiedot, kuten huomautusten määrän, hallintatilan, ja jäljitettyjen muutosten tilan.

Linkit-paneeli
Linkit-paneeli

A. Luokka-sarakkeet B. Näytä/kätke linkin tiedot C. Esiintymiä muokattu -kuvake D. Muokattu-kuvake E. Puuttuvan linkin kuvake F. Upotetun linkin kuvake 

Jos sama grafiikka esiintyy julkaisussa useita kertoja, linkit yhdistetään Linkit-paneelin laajennuskolmion alla. Kun linkitetty EPS-grafiikka tai InDesign-julkaisu sisältää linkkejä, linkit yhdistetään myös laajennuskolmion alla.

Linkitetty tiedosto näkyy Linkit-paneelissa jollakin seuraavista tavoista:

Päivitetty

Päivitetty tiedosto näkyy tyhjänä Tila-sarakkeessa.

Muokattu

Kuvake osoittaa, että tiedoston levyllä oleva versio on uudempi kuin julkaisussa oleva. Se näkyy esimerkiksi silloin, kun tuot Photoshop-kuvan InDesign-ohjelmaan, minkä jälkeen kuvaa muokataan ja alkuperäinen kuva tallennetaan Photoshopissa.

Näyttöön tulee Muokattu-kuvakkeen hieman erilainen versio, kun vain osa esiintymistä päivitetään.

Puuttuu

Kuva ei enää ole samassa paikassa kuin tuotaessa, mutta se voi silti olla vielä tallella. Linkkejä voi puuttua, jos toinen käyttäjä poistaa alkuperäisen tiedoston tai siirtää sen toiseen kansioon tai palvelimeen tuomisen jälkeen. Et voi tietää, onko puuttuva tiedosto päivitetty, ellet löydä alkuperäistä tiedostoa. Jos tulostat tai viet julkaisun kuvakkeen ollessa näkyvissä, tiedostoa ei ehkä tulosteta tai viedä täydellä resoluutiolla.

Upotettu

Kun upotat linkitetyn tiedoston sisällön, linkkiä ei voi hallita. Jos valittu linkki on juuri "muokkaa paikalla" -toiminnossa, tämä asetus ei ole käytössä. Kun poistat tiedoston upotuksen, linkkiä voi jälleen hallita.

Jos linkitettyä objektia ei näy julkaisun määritetyllä sivulla, voit seuraavien koodien avulla päätellä, missä objekti sijaitsee: TP (taittopöytä), SP (sivupohja), YT (ylijuokseva teksti) ja PT (piilotettu teksti).

Linkit-paneelia käsittelevän video-opastusohjelman löydät osoitteesta www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets sisältää videolähetyksen Linkit-paneeliin liittyvistä vihjeistä ja tekniikoista. Se on osoitteessa Ajan säätäminen Linkit-paneelilla.

 • Avaa Linkit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Linkit. Kullakin linkitetyllä tiedostolla ja automaattisesti upotetulla tiedostolla on oma nimi.
 • Valitse tai näytä linkitetty grafiikka valitsemalla linkki Linkit-paneelista ja napsauttamalla sitten Siirry linkkiin ‑painiketta . Napsauta linkin sivunumeroa Sivu-sarakkeessa tai valitse Linkit-paneelin valikosta Siirry linkkiin. InDesign keskittää näkymän valittuun kuvaan. Voit näyttää piilotetun objektin näyttämällä tason (tai ehdon, jos kyseessä on ankkuroitu objekti).
 • Laajenna tai kutista upotetut linkit napsauttamalla linkin vasemmalla puolella olevaa kolmiokuvaketta. Sisäkkäisiä linkkejä käytetään, kun sama grafiikka esiintyy julkaisussa useita kertoja tai kun linkitetty EPS-grafiikka tai InDesign-julkaisu sisältää linkkejä.
 • Lajittele paneelin linkit luokan mukaan napsauttamalla Linkit-paneelin yläosassa näkyvää luokan otsikkoa. Voit muuttaa järjestyksen käänteiseksi napsauttamalla samaa luokkaa uudelleen. Jos napsautat esimerkiksi Sivu-luokkaa, linkit näytetään järjestyksessä ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle. Jos valitset Sivu-luokan uudelleen, linkit järjestetään viimeiseltä sivulta ensimmäiselle. Lisää sarakkeita Linkit-paneeliin Paneeliasetukset-toiminnolla.

Voit näyttää muita luokkia, kuten Luontipäivä ja Taso, kun määrität Linkit-paneelin näyttämään grafiikan lisätiedot. Voit määrittää jokaiselle luokalle erikseen, näytetäänkö tiedot Linkit-paneelin sarakkeessa ja Linkit-paneelin alaosan Linkkitiedot-osassa.

 1. Valitse Linkit-paneelin valikosta Paneelin asetukset.
 2. Lisää sarakkeita Linkit-paneeliin valitsemalla haluamasi valintaruudut Näytä sarake -kohdasta.

  Kansio 0 sisältää linkitetyn tiedoston. Kansio 1 sisältää Kansion 0 ja niin edelleen.

 3. Näytä tiedot Linkit-paneelin alaosan Linkkitiedot-osassa valitsemalla haluamasi valintaruudut Näytä linkin tiedoissa -kohdasta.
 4. Valitse OK.

Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä myös valitsemalla sarakkeen ja vetämällä sen toiseen sijaintiin. Muuta sarakkeen leveyttä vetämällä sarakkeen reunoja. Lajittele linkit luokan mukaan nousevaan järjestykseen napsauttamalla luokan otsikkoa. Lajittele linkit laskevaan järjestykseen napsauttamalla otsikkoa uudelleen.

 1. Valitse Linkit-paneelin valikosta Paneelin asetukset.
 2. Valitse Rivin koko -asetukseksi Pienet rivit, Tavalliset rivit tai Suuret rivit.
 3. Määritä, näkyvätkö grafiikoiden miniatyyrit Nimi-sarakkeessa ja Linkit-paneelin alaosan Linkkitiedot-osassa.
 4. Valitse OK.

Linkit-paneelin Linkkitiedot-osa sisältää valitun linkitetyn tiedoston tiedot.

Huomautus:

Muuta Linkit-paneelin Linkkitiedot-osan tietoja valitsemalla Linkit-paneelin valikosta Paneeliasetukset ja valitsemalla haluamasi valintaruudut Näytä linkin tiedoissa -sarakkeesta.

 1. Kaksoisnapsauta linkkiä tai valitse linkki ja napsauta Näytä/kätke linkin tiedot -kuvaketta. Tämä kolmiokuvake sijaitsee paneelin vasemmanpuoleisessa osassa.

Jos linkitetty tai sisällytetty tiedosto sisältää metatietoja, niitä voidaan katsella Linkit-paneelissa. Et voi muokata tai korvata linkitetyn tiedoston metatietoja.

 1. Valitse tiedosto Linkit-paneelista ja valitse paneelivalikosta XMP-tiedoston tiedot.

Kuvan upottaminen julkaisuun

Sen sijaan että linkittäisit julkaisuun sijoittamasi tiedoston, voit upottaa (tai tallentaa) tiedoston julkaisuun. Kun upotat tiedoston, linkki alkuperäiseen tiedostoon katkeaa. Ilman linkkiä Linkit-paneeli ei ilmoita alkuperäisen kuvan muuttumisesta eikä tiedostoa voi päivittää automaattisesti.

Tiedoston upottaminen kasvattaa julkaisutiedoston kokoa.

Linkitetyn tiedoston sisällyttäminen

 1. Valitse tiedosto Linkit-paneelista.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Linkit-paneelivalikosta Upota linkki.

  • Jos tiedostosta on useita esiintymiä, valitse Linkit-paneelin valikosta Upota kaikki kohteen [tiedostonimi] esiintymät. Voit upottaa vain yhden esiintymän valitsemalla esiintymän ja valitsemalla sitten Upota linkki.

Tiedosto säilyy Linkit-paneelissa, ja se on merkitty upotetun linkin kuvakkeella .

Huomautus:

Jos kyseessä on Linkit-paneelissa näkyvä tekstitiedosto, valitse Linkit-paneelivalikosta Poista linkitys. Upotettavan tekstitiedoston nimi poistetaan Linkit-paneelista.

Linkitetyn tiedoston irrottaminen

 1. Valitse Linkit-paneelista vähintään yksi upotettu tiedosto.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Linkit-paneelivalikosta Poista linkin upotus. Jos tiedostosta on useita esiintymiä, valitse Linkit-paneelin valikosta Poista kaikkien kohteen [tiedostonimi] esiintymien upotus.

  • Napsauta Linkitä uudelleen -painiketta  tai valitse Linkit-paneelivalikosta Linkitä uudelleen.

 3. Linkitä tiedosto alkuperäiseen tiedostoon tai kansioon, jonka InDesign luo julkaisuun tallennetuista upotetuista tiedoista.

Linkit-paneelissa voit tarkistaa linkin tilan tai korvata tiedostot päivitetyillä tai vaihtoehtoisilla tiedostoilla.

Kun päivität tiedoston linkin tai muodostat sen uudelleen, InDesign-ohjelmassa tehdyt muunnokset säilyvät (jos valitset Tiedoston käsittely -asetuksissa Uudelleenlinkitä säilytetyt mitat). Jos esimerkiksi tuot neliön muotoisen kuvan, kierrät sitä 30 astetta ja sitten uudelleenlinkität sen kiertämättömään kuvaan, InDesign kiertää sitä 30 astetta, jotta se vastaisi korvaamansa kuvan asettelua.

Huomautus:

Sijoitetut EPS-tiedostot voivat sisältää Linkit-paneelissa näkyviä OPI-linkkejä. Älä linkitä OPI-linkkejä uudelleen muihin kuin EPS-tiedoston tekijän tarkoittamiin tiedostoihin. Muuten voi esiintyä värierotteluihin ja kirjasinten lataukseen liittyviä ongelmia.

Uudelleenlinkitettyjen kuvien skaalaus

Kun korvaat kuvan eri lähdetiedostolla linkittämällä uudelleen, voit säilyttää korvattavan tiedoston kuvan mitat tai näyttää tuotavan tiedoston todellisissa mitoissaan.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Windows) tai Photoshop > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Mac OS).

 2. Valitse Säilytä kuvien mittasuhteet, kun linkit muodostetaan uudelleen, jos haluat kuvien käyttävän samaa kokoa kuin korvattavat kuvat. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat käyttää uudelleenlinkitettyjen kuvien oikeaa kokoa.

InDesign etsii puuttuvaa linkkiä aluksi kansiosta, johon on uudelleen linkitetty jokin toinen tiedosto avoinna olevan istunnon aikana. Seuraavaksi se etsii linkkiä samasta kansiosta, jossa julkaisukin on. Jos linkkiä ei vieläkään löydy, se etsii linkkiä julkaisun isäntäkansiosta.

Muokattuja linkkejä kutsutaan myös vanhentuneiksi linkeiksi.

 1. Tee Linkit-paneelissa jokin seuraavista:
  • Päivitä tietyt linkit valitsemalla yksi tai useampi linkki, joka on merkitty muokatun linkin kuvakkeella . Napsauta sitten Päivitä linkki -painiketta  tai valitse Linkit-paneelin valikosta Päivitä linkki.

  • Päivitä kaikki muokatut linkit valitsemalla Linkit-paneelin valikosta Päivitä kaikki linkit tai valitse muokattu linkki ja napsauta Päivitä linkki -painiketta Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac OS) alhaalla.

  • Jos haluat päivittää vain yhden grafiikkalinkin, joka esiintyy julkaisussa useita kertoja, valitse vain alilinkki ja valitse Päivitä linkki. Jos valitset päälinkin, voit päivittää kaikki muokattuun grafiikkaan osoittavat linkit.

 1. Valitse linkki Linkit-paneelista ja napsauta Linkitä uudelleen -painiketta  tai valitse Linkit-paneelivalikosta Linkitä uudelleen. Jos valitset usean esiintymän päälinkin, valitse Linkit-paneelin valikosta Linkitä kaikki kohteen [tiedostonimi] esiintymät uudelleen.

  Uudelleenlinkitys ei ole käytössä hallituissa jutuissa, jos juttua ei ole kirjattu ulos.

 2. Valitse näyttöön tulevasta valintaikkunasta Etsi puuttuvia linkkejä tästä kansiosta, jos haluat, että InDesign etsii kansiosta tiedostoja, jotka käyttävät samaa nimeä kuin muut puuttuvia linkkejä sisältävät tiedostot. Jos tätä asetusta ei valita, vain valittu kuva linkitetään uudelleen.
 3. Määritä uuden lähdetiedoston tuontiasetukset valitsemalla Näytä tuontiasetukset.
 4. Paikanna uusi lähdetiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.
 5. Valitse tuontiasetukset, jos valitsit Näytä tuontiasetukset -asetuksen. (Lisätietoja: Grafiikan tuontiasetukset.)
 1. Jos haluat palauttaa puuttuvan linkin, valitse jokin puuttuvan linkin kuvakkeella  merkitty linkki Linkit-paneelista ja napsauta Linkitä uudelleen -painiketta .
 2. Valitse näyttöön tulevasta valintaikkunasta Etsi puuttuvia linkkejä tästä kansiosta, jos haluat linkittää kyseisessä kansiossa olevat puuttuvat tiedostot uudelleen. Etsi tiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.

Oletusarvon mukaan InDesign etsii puuttuvia linkkejä ja yrittää ratkaista ne julkaisun avaamisen yhteydessä. InDesign-ohjelman kahden toiminnon avulla voit etsiä puuttuvia linkkejä automaattisesti julkaisun avaamisen yhteydessä.

Tarkista linkit ennen julkaisun avaamista

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, InDesign avaa julkaisun välittömästi ja linkit pysyvät odottavina, kunnes linkit määritetään päivitetyiksi, puuttuviksi tai muokatuiksi. Jos otat tämän valinnan käyttöön, InDesign etsii muokattuja ja puuttuvia linkkejä.

Hae puuttuvat linkit ennen julkaisun avaamista

Jos poistat tämän asetuksen valinnan, InDesign ei yritä ratkaista puuttuvia linkkejä. Tämä asetus kannattaa poistaa käytöstä, jos linkit heikentävät palvelimen suorituskykyä tai jos linkit toimivat odottamattomalla tavalla. Tämä asetus näkyy himmennettynä, jos Tarkista linkit ennen julkaisun avaamista on poistettu käytöstä.

Etsi puuttuvia linkkejä

Etsi puuttuvia linkkejä ‑komennolla voit etsiä ja ratkaista julkaisun puuttuvat linkit. Tämä komento on hyödyllinen, jos olet poistanut käytöstä puuttuvat linkit tarkistavan asetuksen ja avaat julkaisun, joka sisältää puuttuvia linkkejä. Tämä komento on hyödyllinen myös käytettäessä palvelinta, johon kuvat tallennetaan julkaisun avaamisen jälkeen.

 • Voit muuttaa linkkiasetuksia Asetukset-valintaikkunan Tiedoston käsittely -osassa valitsemalla Tarkista linkit ennen julkaisun avaamista tai Hae puuttuvat linkit ennen julkaisun avaamista.
 • Voit antaa InDesign-ohjelman ratkaista puuttuvat linkit valitsemalla Linkit-paneelin valikosta Apuohjelmat > Etsi puuttuvia linkkejä.

  Tämä komento näkyy himmennettynä, jos julkaisu ei sisällä puuttuvia linkkejä.

 1. Valitse Asetukset-valintaikkunasta Tiedoston käsittely.
 2. Valitse Uudelleenlinkityksen oletuskansio -valikosta toinen seuraavista asetuksista ja valitse sitten OK:

  Viimeisin uudelleenlinkityksen oletuskansio

  Tämä asetus näyttää viimeksi käytetyt kansiot, jotka valitsit muodostaessasi linkkejä uudelleen. Tämä vastaa InDesign CS3:n toimintoa.

  Alkuperäinen linkityksen oletuskansio

  Tämä asetus näyttää linkitetyn tiedoston alkuperäisen sijainnin. Tämä vastaa InDesign CS2:n ja aiempien versioiden toimintoa.

Kopioi linkit kohteeseen -komennolla voit kopioida grafiikkatiedostoja toiseen kansioon ja ohjata linkit uudelleen kopioituihin tiedostoihin. Tämä komento on erityisen hyödyllinen, kun kuvia siirretään toiseen asemaan, esimerkiksi siirrettäessä kuvia DVD-levyltä kiintolevylle.

 1. Valitse kopioitaviin tiedostoihin osoittavat linkit ja valitse Linkit-paneelin valikosta Apuohjelmat > Kopioi linkit kohteeseen.
 2. Määritä kansio, johon linkitetyt tiedostot kopioidaan ja valitse sitten Valitse.

Kun käytät Linkitä uudelleen kansioon -komentoa, voit määrittää kansion, joka sisältää samannimisiä tiedostoja kuin vanhentuneet linkit. Jos esimerkiksi nykyiset linkit osoittavat matalan resoluution kuviin, voit määrittää toisen kansion, joka sisältää korkean resoluution kuvia. Voit määrittää tiedostoille toisen tiedostotunnisteen. Tällöin voit muuttaa linkit esimerkiksi .jpg-tiedostoista .tiff-tiedostoiksi.

Linkitä uudelleen kansioon -komento näkyy harmaana hallitussa InCopy-jutussa, jos juttua ei ole kirjattu ulos.

 1. Valitse Linkit-paneelista vähintään linkki.
 2. Valitse Linkit-paneelin valikosta Linkitä uudelleen kansioon.
 3. Määritä uuden kansion sijainti.
 4. Voit käyttää toista tiedostotunnistetta valitsemalla Sovita sama tiedostonimi ja tämä tunniste ja määrittämällä uuden tiedostotunnisteen, kuten AI, TIFF tai PSD.
 5. Napsauta Valitse-painiketta.

Linkitä tiedostopääte uudelleen -komennolla voit korvata kuvia tiedostopäätteen perusteella. Jos julkaisussasi on esimerkiksi useita JPEG-kuvia, voit korvata ne PSD-tiedostoilla. Eri tiedostopäätteen omaavien kuvien täytyy olla samassa hakemistossa kuin korvattavat linkitetyt tiedostot.

 1. Varmista, että eri tiedostopäätteen omaavat kuvat näkyvät samassa hakemistossa kuin alkuperäiset tiedostot.
 2. Valitse Linkit-paneelista vähintään linkki.
 3. Valitse Linkit-paneelin valikosta Linkitä tiedostopääte uudelleen.
 4. Määritä tiedostopääte, joka korvaa valitut tiedostot ja napsauta Linkitä uudelleen.

Tuodun tiedoston korvaaminen Sijoita-komentoa käyttämällä

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat korvata tuodun kuvan tai muun grafiikkakehyksen sisällön, valitse kehys valintatyökalulla .

   Jos haluat korvata tuodun kuvan tai muun grafiikkakehyksen sisällön, valitse kuva sijoitustyökalulla.

  • Jos haluat korvata tekstikehyksen sisällön, napsauta tekstityökalulla kohdistin tekstikehykseen ja valitse Muokkaa > Valitse kaikki.

 2. Valitse Tiedosto > Sijoita.
 3. Paikanna ja valitse uusi tiedosto.
 4. Varmista, että Korvaa valittu kohde -asetus on valittuna, ja valitse Avaa.
 5. Valitse Avaa.

Voit kopioida linkitetyn kuvan koko polun tai ympäristön tyylin polun. Kuvan koko polun kopioimalla voit ilmoittaa ryhmän jäsenille, missä kuva sijaitsee. Voit esimerkiksi kopioida koko polun ja liittää sen sähköpostiviestiin. Ympäristöpolku kannattaa kopioida komentosarjoja varten sekä määritettäessä kuvakenttiä tietojen yhdistämisen yhteydessä.

 1. Valitse linkki Linkit-paneelista.
 2. Valitse Linkit-paneelin valikosta Kopioi Info > Kopioi koko polku tai Kopioi ympäristön tyylin polku.
 3. Liitä polku.

Alkuperäisen kuvan muokkaaminen

Muokkaa alkuperäistä -komennolla voidaan avata useimpia kuvia muokkaamista varten sovelluksessa, jolla ne on tehty. Kun tallennat alkuperäisen tiedoston, dokumentti, johon tiedosto on linkitetty, päivittyy uuden version mukaiseksi.

Huomautus:

Jos InDesignissa tarkistat ja valitset hallittavan kuvakehyksen (joka on tuotu InCopyyn) itse kuvan sijasta, kuva avautuu InCopyssa.

Alkuperäisen kuvituksen muokkaaminen oletussovelluksessa

Oletusarvon mukaan InDesign olettaa käyttöjärjestelmän määrittävän, millä sovelluksella alkuperäinen avataan.

 1. Valitse yksi tai useita sivulla tai Linkit-paneelissa olevia kuvia.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta Linkit-paneelin Muokkaa alkuperäistä -painiketta .

  • Valitse Muokkaa > Muokkaa alkuperäistä.

 3. Kun olet tehnyt muutokset alkuperäisessä sovelluksessa, tallenna tiedosto.

Alkuperäisen kuvituksen muokkaaminen toisessa sovelluksessa

 1. Valitse kuva.
 2. Valitse Muokkaa > Muokkaa sovelluksella ja määritä sitten sovellus, jossa haluat avata tiedoston. Jos sovellus ei tule näyttöön, valitse Muu ja etsi sovellus selaamalla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö