Ota selvää, miten voit suorittaa vahingoittuneiden tai vioittuneiden InDesign-tiedostojen vianmäärityksen.

InDesign-asiakirja saattaa olla vahingoittunut, jos ainoastaan tätä asiakirjaa työstettäessä ilmenee virhe tai jotakin muuta odottamatonta. InDesignissa on automaattinen asiakirjojen palautusominaisuus, joka voi estää järjestelmävirheiden tai sähkökatkosten aiheuttamat vahingot. Ominaisuus ei kuitenkaan voi estää muiden järjestelmän ongelmien, kuten ohjelmistoristiriitojen, vähäisen kiintolevytilan tai viruksien, aiheuttamia vahinkoja. Tämän vianmääritysoppaan avulla opit eristämään ja ratkaisemaan InDesign-asiakirjojen vahingot. Sen avulla pystyt myös eristämään ja ratkaisemaan järjestelmätason ongelmat, jotka näyttävät viittaavan asiakirjojen vahingoittumiseen, mutta johtuvat muista syistä.

Järjestelmän ongelmien tarkistaminen

Järjestelmän ongelmat saattavat aiheuttaa virheitä ja muuta odottamatonta. Varmista, että järjestelmässä on suhteellisen vähän ongelmia, ennen kuin oletat, että asiakirja on vahingoittunut. Harkitse esimerkiksi levyn korjausapuohjelman suorittamista ja levyn avaamista uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma korjattu, ennen kuin käyt läpi alla esitetyt asiakirjan vahingoittumiseen liittyvät vianmääritystehtävät.

Windows: katso Kiintolevyn tarkistaminen virheiden varalta.

Mac OS: katso Käynnistysongelmien ratkaiseminen ja levyn ylläpito.

Dokumentin vaurioiden vianmääritys

Suorita seuraavat tehtävät mainitussa järjestyksessä. Lopeta, kun olet selvittänyt ongelman. 

Huomautus:

Käynnistä InDesign jokaisen vianmääritystehtävän suorittamisen jälkeen uudelleen ja avaa asiakirja tarkistaaksesi, onko ongelma korjattu. Avaa asiakirja seuraavasti:

Valitse Tiedosto > Avaa, valitse asiakirja ja valitse sitten Kopioi. Tallenna asiakirja uudella nimellä ja katso, onko se korjattu.

1. Varmuuskopioi asiakirja.

Luo vahingoittuneesta asiakirjasta varmuuskopio ennen vianmäärityksen aloittamista. Jotkin seuraavista tehtävistä edellyttävät asiakirjassa olevien tietojen muuttamista tai poistamista. Asiakirjan varmuuskopion avulla voit helposti palauttaa tiedot. Jos asiakirja on verkkoasemassa tai siirrettävällä tallennusvälineellä (esimerkiksi CD-levyllä tai muistitikulla), siirrä varmuuskopio paikalliseen asemaan.

2. Asenna uusin InDesign-päivitys.

 • Valitse InDesignissa Ohje > Päivitykset.

-tai-

-tai-

3. Luo asetustiedostot uudelleen.

InDesign tallentaa tietoja laajennuksista, ominaisuuksista ja sovelluksesta itsestään asetustiedostoihin, joita ovat InDesign SavedData ja InDesign Defaults. Vahingoittunut InDesign-asetustiedosto saattaa aiheuttaa ongelmia InDesign-asiakirjan toiminnassa. Voit selvittää, liittyykö ongelma asetustiedostoihin, luomalla asetustiedostot uudelleen.

Huomautus:

Jos InDesignin asetustiedostot luodaan uudelleen, kaikki asetukset palautuvat oletusasetuksiksi. Menetät siis vanhoihin asetustiedostoihin tallennetut muokatut asetukset. Jos haluat säilyttää nämä muokatut asetukset, nimeä vanhat asetustiedostot uudelleen.

Luo InDesign-asetustiedostot uudelleen seuraavasti:

 1. Sulje InDesign.

 2. Käynnistä InDesign uudelleen ja paina käyttöjärjestelmääsi vastaavia näppäimiä:

  • Mac OS X: Ctrl + Optio + Komento + Vaihto
  • Windows: Ctrl + Alt + Vaihto
 3. Kun sinua pyydetään poistamaan InDesignin asetustiedostot, valitse Kyllä. InDesign käynnistyy, ja oletusasetukset ja uudelleen luodut asetustiedostot otetaan käyttöön.

  Huomautus:

  Jos sinua ei pyydetä poistamaan asetustiedostoja, voit poistaa asetustiedostot manuaalisesti.

 4. Avaa asiakirja ja tarkista, onko se korjattu. Jos ongelma jatkuu, siirry alla olevaan ratkaisuun 4.

  Asetustiedostojen manuaalinen poistaminen tai uudelleennimeäminen

  Voit vaihtoehtoisesti tai tämän lisäksi

  • poistaa asetustiedostot manuaalisesti (esimerkiksi jos sinua ei automaattisesti pyydetä poistamaan asetustiedostoja InDesignia käynnistettäessä, kuten edellä on kuvattu)

  -tai-

  • nimetä asetustiedostot manuaalisesti uudelleen (esimerkiksi jos vanhoihin asetustiedostoihin liittyy muokattuja asetuksia, joita et halua poistaa).

  Etsi käyttöjärjestelmäsi seuraavasta taulukosta ja tarkista, missä nämä tiedostot ovat.

  Käyttöjärjestelmä Asetustiedostojen sijainti
  Mac OS X

  InDesign Defaults

  Käyttäjät/[käyttäjä]/Kirjasto/Preferences/Adobe InDesign/Version [versio]/[kieli]/InDesign Defaults

  InDesign SavedData

  Users/[käyttäjä]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [versio]/InDesign SavedData

  Windows XP

  InDesign Defaults

  C:\Documents and Settings\[käyttäjä]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [versio]\InDesign Defaults

  Oletusarvoisesti piilotettu. Opi näyttämään piilotetut tiedostot.

  InDesign SavedData

  C:\Documents and Settings\[käyttäjä]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version[versio]\Caches\InDesign SavedData

  Windows 7 / Windows 8

  InDesign Defaults

  C:\Users\[käyttäjä]\AppData\Adobe\InDesign\Version[versio]\[kieli]\InDesign Defaults

  Oletusarvoisesti piilotettu. Opi näyttämään piilotetut tiedostot.

  InDesign SavedData

  C:\Users\[käyttäjä]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version[versio]\[kieli]\Caches\InDesign SavedData

  Kun olet lopettanut tiedostojen poistamisen tai uudelleennimeämisen, luo asetustiedostot uudelleen käynnistämällä InDesign uudelleen ja avaa sitten asiakirja tarkistaaksesi, onko se korjattu.

  Jos ongelma ei ratkea, palauta alkuperäiset asetuksesi poistamalla uudet asetustiedostot ja palauttamalla vanhojen asetustiedostojen alkuperäiset nimet.

4. Tallenna asiakirja IDML-muodossa (InDesign CS4 ja sitä uudemmat versiot) tai INX-muodossa (InDesign CS3 ja sitä vanhemmat versiot).

 1. Avaa tiedosto InDesignissa.

 2. Valitse Tiedosto > Vie.

 3. Valitse Tallennustyyppi-valikosta InDesign Markup (CS4 ja sitä uudemmat versiot) tai InDesign Interchange (CS3 ja sitä vanhemmat versiot).

 4. Nimeä tiedosto ja valitse sille sijainti. Napsauta sitten Tallenna.

 5. Avaa viety IDML- tai INX-tiedosto InDesignissa.

  Jos ongelma on ratkennut, jatka IDML- tai INX-tiedoston käyttöä alkuperäisen asiakirjan sijaan. Jos ongelma jatkuu, siirry seuraavaan vaiheeseen.

5. Tarkista muunnettu asiakirja virheiden varalta sen lähdesovelluksessa.

Jos muunsit asiakirjan Adobe PageMakerista, QuarkXPressista tai aiemmasta InDesignin versiosta, kokeile muuntaa asiakirja uudelleen. Jos ongelma esiintyy edelleen, tarkista alkuperäinen asiakirja virheiden varalta sen lähdesovelluksessa ennen sen muuntamista. Vahingoittuneet PageMaker- tai QuarkXPress-asiakirjat ovat luultavasti vahingoittuneita myös muuntamisen jälkeen.

6. Poista merkki- ja kappaletyylit.

InDesignilla luodut tai muilla sovelluksilla luotujen tiedostojen mukana tuodut tyylit voivat olla vahingoittuneita. Voit selvittää, johtuuko ongelma tästä, poistamalla tyylit ja tallentamalla asiakirjan uudelleen.

Poista merkkityylejä seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja InDesignissa ja valitse Tyyppi > Merkkityylit.

 2. Valitse Merkkityylit-paneelista kaikki tyylit, paitsi [Ei merkkityyliä]. Voit valita useita tyylejä painamalla Ctrl-painiketta (Windows) tai Command-painiketta (Mac OS), kun valitset tyylejä.

 3. Valitse Merkkityylit-valikosta Poista tyylit.

 4. Tallenna asiakirja ja tarkista, onko se korjattu. Jos ongelma jatkuu, yritä poistaa kappaletyylit.

Poista kappaletyylejä seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja InDesignissa ja valitse Tyyppi > Kappaletyylit.

 2. Valitse Kappaletyylit-paneelista kaikki tyylit, paitsi [Ei kappaletyyliä]. Voit valita useita tyylejä painamalla Ctrl-painiketta (Windows) tai Command-painiketta (Mac OS), kun valitset tyylejä.

 3. Valitse Kappaletyylit-valikosta Poista tyylit.

 4. Tallenna asiakirja ja tarkista, onko se korjattu. Jos ongelma jatkuu, siirry alla olevaan ratkaisuun 7.

7. Tarkista, ovatko kirjasimet vahingoittuneet.

Voit määrittää, aiheutuuko ongelma vahingoittuneesta kirjasimesta, korvaamalla kaikki asiakirjassa käytetyt kirjasimet peruskirjasimella, kuten Arial tai Times New Roman.

Jos ongelma esiintyy edelleen kirjasimien vaihtamisen jälkeen, ongelma ei aiheudu kirjasimista. Jos ongelma ei enää ilmene, alkuperäiset kirjasimet olivat mahdollisesti vanhentuneita tai vahingoittuneita. Yritä asentaa alkuperäiset kirjasimet uudelleen tai hankkia kirjasimista päivitetyt versiot kirjasimien valmistajalta.

8. Tarkista, ovatko objektit ja grafiikka vahingoittuneet.

Yritä selvittää, aiheuttaako ongelman jokin tietty pääsivun elementti tai asiakirjan sivu. Voit eristää elementtejä poistamalla tyhjät sivut ja tarpeettomat elementit kuten taittopöydällä tai piilotetussa tasossa olevat elementit.

Poista sivut seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja InDesignissa ja valitse Ikkuna > Sivut.

 2. Valitse poistettavat sivut Sivut-paneelin Valinta-työkalun avulla. Voit valita useita sivuja painamalla Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac), tai valita sivualueen painamalla Vaihto-näppäintä.

  Poista sivuja
  Valitse poistettavat sivut Sivut-paneelista.

 3. Napsauta Sivut-paneelissa Poista-kuvaketta.

 4. Vahvista poisto napsauttamalla OK.

Jos ongelma esiintyy edelleen joidenkin sivujen poistamisen jälkeen, poista puolet jäljellä olevista sivuista ja tallenna asiakirja uudella nimellä. Yritä sitten aiheuttaa ongelma uudelleen.

 • Jos ongelma esiintyy edelleen, jokin muista sivuista saattaa sisältää vahingoittuneen elementin. Jatka sivujen poistamista, kunnes saat selville, millä sivulla ongelma esiintyy.
 • Jos ongelma ratkesi, jokin poistetuista sivuista saattaa sisältää vahingoittuneen elementin. Lisää poistettuja sivuja yksi kerrallaan, kunnes saat selville, millä sivulla ongelma esiintyy.

Kun olet määrittänyt, millä sivulla ongelma esiintyy, poista ja korvaa sivun elementit, mukaan lukien tuodut grafiikkaelementit, InDesignissa piirretyt objektit sekä tekstikehykset.

9. Kopioi sivun elementit uuteen asiakirjaan.

Rakenteelliset (sisäiset) virheet eivät siirry mukana, kun kopioit sivun elementit uuteen asiakirjaan. Jos ongelma esiintyy edelleen, vaikka olet kopioinut sivuelementit uuteen asiakirjaan, poista elementtejä yksi kerrallaan tarkistaaksesi, johtuuko ongelma jostakin tietystä elementistä.

Kopioi sivun elementit uuteen asiakirjaan seuraavasti:

 1. Avaa alkuperäinen asiakirja InDesignissa.

 2. Valitse Tiedosto > Uusi ja valitse Uusi julkaisu -ikkunassa OK.

 3. Valitse Ikkuna > Osio, ja molemmat asiakirjat tulevat näkyviin.

 4. Aktivoi alkuperäinen asiakirja napsauttamalla.

 5. Aktivoi Sivut-paneeli valitsemalla Ikkuna > Sivut.

 6. Vedä sivu tai aukeama uuden asiakirjan ikkunaan. InDesign kopioi sivun tai aukeaman uudeksi asiakirjaksi ja lisää sivuja tarvittaessa.

 7. Tallenna uusi asiakirja uudella nimellä (toisella nimellä kuin millä alkuperäinen asiakirja on tallennettu) ja yritä aiheuttaa ongelma uudelleen.

  • Jos ongelma esiintyy edelleen, virhe ei esiinny rakenteessa (esimerkiksi sivupohjilla tai asiakirjasivuilla). Poista elementtejä yksi kerrallaan tarkistaaksesi, johtuuko ongelma jostakin tietystä elementistä.
  • Jos ongelma ei enää esiinny, virhe on todennäköisesti rakenteessa. Toista vaiheet 4–7 jokaisen jäljellä olevan sivun tai aukeaman osalta.

10. Hanki toinen kopio asiakirjasta.

Jos sait asiakirjan sähköpostitse, FTP-palvelimelta tai siirrettävältä tallennusvälineeltä (kuten CD-levyltä), yritä hankkia asiakirjasta kopio toisella tavalla. Voit myös pyytää asiakirjan lähettämistä uudelleen. Vahingoittuneet tietovälineet tai virheellinen sähköpostitiedonsiirto saattavat vahingoittaa asiakirjaa. Jos asiakirja lähetettiin sähköpostitse, pyydä lähettäjää pakkaamaan se (esimerkiksi WinZip- tai Smith Micro's StuffIt -ohjelman avulla) tietojen suojaamiseksi.

Muita ehdotuksia

Jatkuvatko ongelmat? Kokeile näitä ratkaisuja.

Poista kolmansien osapuolten liitännäiset.

Harkitse kolmansien osapuolten liitännäisten poistamista InDesignista. Liitännäiset voivat joskus vahingoittaa tiedostoja. Katso InDesignin kolmansien osapuolten liitännäisten vianmääritys.

Avaa asiakirja toisella tietokoneella.

Saatat pystyä poistamaan ongelman aiheuttavat muuttujat työstämällä asiakirjaa toisessa järjestelmäympäristössä.

Käy Adoben käyttäjäkeskusteluryhmissä.

Et ole yksin! Muut käyttäjät ovat saattaneet kokea samankaltaisia asiakirjaongelmia ja kertoa ohjeet ongelman ratkaisuun. Perehdy InDesignin keskusteluryhmiin.

Luo asiakirja uudelleen.

Jos ongelma ei muuten ratkea, luo asiakirja uudelleen. Varmuuskopioi asiakirja usein ja testaa asiakirjaa tasaisin väliajoin varmistaaksesi, että tuodut elementit eivät aiheuta ongelmaa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö