Tapoja grafiikan ja tekstin uudelleenkäyttöön

InDesign sisältää useita tapoja grafiikan ja tekstin uudelleenmäärittelyyn.

Katkelmat

Katkelma on tiedosto, joka sisältää objekteja ja ilmoittaa niiden suhteelliset sijainnit sivulla tai sivuaukeamalla. (Lisätietoja: Tekstikatkelmien käyttäminen.)

Objektikirjastot

Objektikirjastoon on kätevä tallentaa logoja, sivupalkkeja, erotettuja lainauksia ja muita toistuvia kohteita. (Lisätietoja: Objektikirjastojen käyttäminen.)

Mallit

Malli on julkaisu, joka sisältää paikkamerkkitekstiä ja grafiikkaa. (Lisätietoja: Julkaisumallien käyttäminen.)

Katkelmien käyttäminen

Katkelma on tiedosto, joka sisältää objekteja ja ilmoittaa niiden suhteelliset sijainnit sivulla tai aukeamalla. Katkelmilla voit helposti käyttää sivuobjekteja uudelleen ja sijoittaa niitä. Katkelma luodaan tallentamalla objektit katkelmatiedostoon, jonka tunniste on .IDMS. (InDesignin aikaisemmat versiot käyttävät tiedostotunnistetta .INDS.) Kun sijoitat katkelmatiedoston InDesignissa, voit määrittää, asettuvatko objektit alkuperäisiin sijainteihinsa vai napsauttamaasi kohtaan. Voit tallentaa katkelmat Objektikirjastoon ja Adobe Bridgeen sekä kiintolevylle.

Katkelmien sisällöt säilyttävät sijoitettaessa tasoyhteydet. Kun katkelma sisältää resurssimäärityksiä, joita on myös julkaisussa, johon katkelma kopioidaan, katkelma käyttää julkaisun resurssimäärityksiä.

InDesign CS5:ssä luodut katkelmat voidaan avata CS4:ssä, mutta ei muissa aiemmissa InDesign-versioissa.

Katkelmien luominen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse vähintään yksi objekti valintatyökalulla ja valitse sitten Tiedosto > Vie. Valitse Tallennusmuoto- (Windows) tai Muoto-kohdassa (Mac OS) InDesign-katkelma. Kirjoita tiedostolle nimi ja valitse Tallenna.

  • Valitse vähintään yksi objekti valintatyökalulla ja vedä kohteet työpöydälle. Katkelmatiedosto luodaan. Nimeä tiedosto uudelleen.

  • Valitse yksi tai useita objekteja ja vedä sitten valinta Mini Bridge -paneeliin. Katkelmatiedosto luodaan. Nimeä tiedosto uudelleen.

  • Vedä kohde Rakennenäkymästä työpöydälle.

Katkelmien lisääminen julkaisuun

 1. Valitse Tiedosto > Sijoita.
 2. Valitse vähintään yksi katkelmatiedosto (*.IDMS tai *.INDS).
 3. Napsauta ladatun katkelman kohdistinta kohdassa, johon haluat katkelmatiedoston vasemman yläkulman.

  Jos sijoitit lisäyskohdan tekstikehykseen, katkelma sijoitetaan tekstiin ankkuroituna objektina.

  Kaikki objektit pysyvät valittuina, kun olet sijoittanut katkelman. Voit säätää kaikkien objektien sijaintia vetämällä.

 4. Jos latasit useamman kuin yhden katkelman, sijoita loput vierittämällä ja napsauttamalla ladatun katkelman kohdistinta.

Huomautus:

Voit vetää katkelmatiedoston työpöydältäsi InDesign-julkaisuun ja napsauttaa kohdassa, johon haluat katkelman vasemman yläkulman.

Katkelmien sijoitustavan valitseminen

Voit sijoittaa katkelmaobjektit niiden alkuperäisiin sijainteihin sen sijaan, että sijainnit määritettäisiin jotakin sivun kohtaa napsauttamalla. Jos esimerkiksi tekstikehys näkyi sivun keskellä, kun siitä tehtiin osa katkelmaa, se voi näkyä samassa sijainnissa myös katkelmana sijoitettaessa.

 1. Valitse Tiedoston käsittely -asetuksien Sijainti kohteessa -valikosta Alkuperäinen sijainti, jos haluat säilyttää objektien alkuperäiset sijainnit katkelmissa. Valitse Sijainti kohteessa -valikosta Osoittimen sijainti, jos haluat sijoittaa katkelmat siihen kohtaan sivua, jota napsautat.

Huomautus:

Voit ohittaa valitsemasi katkelmien sijoitusasetuksen painamalla Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac). Jos esimerkiksi valitsit Sijoita kohdistimen sijaintiin -asetuksen, mutta haluat sijoittaa katkelmaobjektit niiden alkuperäisiin sijainteihin, pidä Alt- tai optionäppäintä alhaalla ja napsauta sivua ladatun katkelman kohdistimella.

Objektikirjastojen käyttäminen

Objektikirjastot helpottavat usein käytettävien kuvien, tekstien ja sivujen organisointia. Voit lisätä kirjastoon voit lisätä viivainlinjoja, ruudukoita, piirrettyjä muotoja ja ryhmitettyjä kuvia. Voit luoda kirjastoja niin monta kuin haluat, vaikkapa oman objektikirjaston kullekin projektille tai asiakkaalle.

Yhden istunnon aikana avattavien kirjastojen määrää rajoittaa vain muistin määrä. Objektikirjastot voivat olla usean palvelimen tai käyttöympäristön käytössä yhtä aikaa, mutta vain yksi käyttäjä kerrallaan voi pitää kirjastoa avoinna. Jos objektikirjasto sisältää tekstitiedostoja, kaikkien tiedoston kirjasimien on oltava käytettävissä kaikissa kirjastoa käyttävissä järjestelmissä.

Kun lisäät objektikirjastoon kuvan tai muun sivuelementin, InDesign säilyttää kaikki elementtiin tuodut ja liitetyt määritteet. Jos lisäät kirjastoon esimerkiksi kuvan InDesign-julkaisusta, kirjastokopio on alkuperäisen kaksoiskappale ja sisältää alkuperäisen linkkitiedot, joten voit päivittää kuvan levyllä olevan tiedoston muuttuessa.

Jos poistat objektin InDesign-julkaisusta, objektin miniatyyri näkyy edelleen Kirjasto-paneelissa ja kaikki linkkitiedot säilyvät ennallaan. Jos siirrät tai poistat alkuperäisen objektin, objektin nimen vieressä näkyy Linkit-paneelissa puuttuvan linkin kuvake, kun seuraavan kerran sijoitat objektin julkaisuun Kirjasto-paneelista.

Voit yksilöidä ja etsiä kohteita objektikirjastosta otsikon, lisäyspäivän tai avainsanojen mukaan. Voit myös yksinkertaistaa objektikirjastonäkymää lajittelemalla kirjastokohteet ja näyttämällä niiden osajoukot. Voit esimerkiksi kätkeä kaikki kohteet EPS-tiedostoja lukuun ottamatta.

Kirjasto-paneelin objektikirjasto
Kirjasto-paneelin objektikirjasto

A. Objektin miniatyyri ja nimi B. Kirjastokohteiden tiedot -painike C. Näytä kirjaston osajoukko -painike D. Uusi kirjastokohde -painike E. Poista kirjastokohde -painike 

Kun lisäät kohteen objektikirjastoon, InDesign tallentaa kaikki sivu-, teksti- ja kuvamääritteet sekä ylläpitää kirjastokohteiden ja muiden sivuelementtien välisiä suhteita seuraavasti:

 • InDesign-julkaisun Kirjasto-paneeliin ryhmänä vedetyt elementit pysyvät yhtenä ryhmänä, kun ne vedetään pois Kirjasto -paneelista.

 • Tekstin muotoilu säilyy.

 • Kappale-, merkki- ja objektityylit, joiden nimet vastaavat kohdejulkaisussa käytettävien tyylien nimiä, muunnetaan kohdejulkaisun tyyleiksi. Muut tyylit lisätään julkaisuun.

 • Objektin alkuperäiset tasot säilytetään, kun Tasot-paneelivalikon Liitä-toiminto muistaa tasot -asetus on valittuna.

Objektikirjaston luominen

Objektikirjasto on levylle tallennettu nimetty tiedosto. Kun luot objektikirjaston, määrität samalla sen tallennuspaikan. Kun avaat kirjaston, se näkyy paneelina, jonka voit ryhmittää jonkin toisen paneelin kanssa. Objektikirjaston tiedostonimi näkyy sen paneelivälilehdessä. Kun suljet objektikirjaston, se poistetaan käynnissä olevasta istunnosta mutta sitä ei tuhota.

Voit lisätä ja poistaa objektikirjaston objekteja, valittuja sivuelementtejä ja kokonaisia elementtisivuja. Voit myös siirtää objekteja kirjastosta toiseen.

 1. Valitse Tiedosto > Uusi > Kirjasto.
 2. CC-kirjastot-valintaikkunassa voit jatkaa InDesignin objektikirjastojen käyttöä tai käyttää CC-kirjastoja luovien resurssien järjestelemiseen, selaamiseen ja käyttöön. Lisätietoja on artikkelissa Creative Cloud ‑kirjastot – tee yhteistyötä, synkronoi ja jaa resursseja.

 3. Määritä kirjaston tallennuskohde ja nimi ja valitse sitten Tallenna. Muista, että antamasi nimi näkyy kirjaston paneelivälilehdessä.

Kirjaston avaaminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos olet jo avannut yhden kirjaston istunnon aikana (etkä ole sulkenut sitä), valitse kirjastotiedosto Ikkuna-valikosta.

  • Jos et ole avannut kirjastoa, valitse Tiedosto > Avaa ja valitse vähintään yksi kirjasto. Windowsissa kirjastotiedostojen tunniste on INDL. InDesign muuntaa kirjastot ohjelman aikaisemmista versioista uuteen kirjastomuotoon. Sinua pyydetään tallentamaan kirjastot uudella nimellä.

Kirjaston sulkeminen

 1. Napsauta suljettavan kirjaston välilehteä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Sulje kirjasto.

  • Valitse kirjastotiedoston nimi Ikkuna-valikosta.

Kirjaston poistaminen

 1. Vedä kirjastotiedosto Resurssienhallinnassa (Windows) tai Finderissa (Mac OS) roskakorikuvakkeen päälle. Windowsissa kirjastotiedostojen tunniste on INDL.

Objektin tai sivun lisääminen kirjastoon

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä vähintään yksi objekti julkaisuikkunasta aktiiviseen Objektikirjasto-paneeliin.

  • Valitse julkaisuikkunasta vähintään yksi objekti ja napsauta Objektikirjasto-paneelin Uusi kirjastokohde -painiketta.

  • Valitse julkaisuikkunasta vähintään yksi objekti ja valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Lisää kohde.

  • Lisää kaikki objektit erillisinä kirjastokohteina valitsemalla Objektikirjasto-paneelivalikosta Lisää kohteet sivulle [numero] erillisinä objekteina.

  • Lisää kaikki objektit yhtenä kirjastokohteena valitsemalla Objektikirjasto-paneelivalikosta Lisää kohteet sivulle [numero].

  • Vedä elementti Rakenneruudusta aktiiviseen Objektikirjasto-paneeliin.

Huomautus:

Jos pidät Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla, kun suoritat yllä olevia komentoja, Kohteen tiedot -valintaikkuna avautuu, kun kohde on lisätty kirjastoon.

Objektin lisääminen kirjastosta julkaisuun

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Vedä objekti Objektikirjasto-paneelista julkaisuikkunaan.

  • Valitse Objektikirjasto-paneelista objekti ja valitse sitten paneelivalikosta Sijoita kohteet. Tämä menetelmä sijoittaa objektin sen alkuperäisiin X- ja Y-koordinaatteihin.

  • Vedä XML-elementti Rakenneruudun yläelementtiin tai sivulle.

Kirjastokohteiden hallinta

Käytä kohteiden hallintaan Objektikirjasto-paneelia.

Uuden kohteen päivittäminen kirjastokohteeseen

 1. Valitse julkaisuikkunasta kohde, jonka haluat lisätä Kirjasto-paneeliin.
 2. Valitse Kirjasto-paneelista objekti, jonka haluat korvata, ja valitse sitten Objektikirjasto-paneelivalikosta Päivitä kirjaston kohde.

Objektin kopioiminen tai siirtäminen kirjastosta toiseen

 1. Irrota yksi kirjasto vetämällä sen paneelivälilehti pois Objektikirjasto-paneelien ryhmästä. Näin näet kummankin kirjaston samanaikaisesti.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Kopioi objekti kirjastosta toiseen vetämällä kohde toisesta Kirjasto-paneelivälilehdestä toiseen.

  • Siirrä objekti kirjastosta toiseen pitämällä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja vetämällä kohde toisesta Kirjasto-paneelivälilehdestä toiseen.

Objektin poistaminen kirjastosta

 1. Valitse objekti Objektikirjasto-paneelista ja tee jokin seuraavista:
  • Napsauta Poista kirjastokohde -painiketta.

  • Vedä kohde Poista kirjastokohde -painikkeen päälle.

  • Valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Poista kohteet.

Objektikirjastonäkymän muuttaminen

Objektikirjasto näyttää objektit miniatyyrikuvina tai tekstiluettelona. Voit lajitella miniatyyrit tai luettelon objektin nimen, iän tai tyypin mukaan. Luettelonäkymä ja lajittelu toimivat parhaiten, jos olet luetteloinut objektit.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat nähdä objektit miniatyyrikuvina, valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Miniatyyrinäyttö tai Suuri miniatyyrinäyttö.

  • Jos haluat nähdä objektit tekstiluettelona, valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Luettelonäyttö.

  • Jos haluat lajitella objektit, valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Lajittele kohteet ja valitse lajittelutapa.

Kaikkien objektien näyttäminen

 1. Valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Näytä kaikki.

Kirjastotietojen näyttäminen, lisääminen ja muokkaaminen

Jos objektikirjastot ovat suuria tai niitä on paljon, voit luetteloida kirjastotiedot objektien nimien tai tyypin tai kuvaussanojen mukaan.

 1. Tee Objektikirjasto-paneelissa jokin seuraavista:
  • Kaksoisnapsauta jotakin objektia.

  • Valitse objekti ja napsauta Kirjastokohteiden tiedot -painiketta.

  • Valitse ensin objekti ja sitten Objektikirjasto-paneelivalikosta Kohteen tiedot.

 2. Näytä tai muuta Kohteen nimi-, Objektin tyyppi- ja Kuvaus-asetuksia tarpeen mukaan ja valitse sitten OK.

Objektien etsiminen kirjastosta

Kun etsit objekteja, kaikki objektit hakutuloksiin sisältyviä lukuun ottamatta kätketään. Hakutoiminnon avulla voit myös näyttää ja kätkeä tietyt objektiluokat. Voit esimerkiksi näyttää vain sellaiset kohteet, joiden nimessä on "tähti".

 1. Valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Näytä osajoukko tai napsauta Näytä kirjaston osajoukko -painiketta.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat kohdistaa haun kaikkiin kirjaston objekteihin, valitse Etsi koko kirjastosta.

  • Jos haluat kohdistaa haun vain kirjaston luetteloituihin kohteisiin (eli tarkentaa edellistä hakua), valitse Etsi nyt näytetyistä kohteista.

 3. Valitse luokka Parametrit-kohdan ensimmäisestä valikosta.
 4. Määritä toisessa valikossa, onko ensimmäisestä valikosta valitsemasi luokan sisällyttävä hakuun vai ohitetaanko se.
 5. Kirjoita toisen valikon oikealle puolelle sana tai lause, jota haluat etsiä valitsemastasi luokasta.
 6. Jos haluat lisätä hakuehtoja, valitse Lisää vaihtoehtoja enintään viisi kertaa. Jokaisella kerralla lisätään yksi hakutermi. Jos haluat poistaa hakuehtoja, valitse Vähemmän vaihtoehtoja tarpeen mukaan. Jokainen napsautus poistaa yhden hakutermin.
 7. Jos haluat näyttää vain kaikki hakuehdot täyttävät objektit, valitse Sovita kaikki. Jos haluat näyttää jotkin hakuehdot täyttävät objektit, valitse Sovita mikä tahansa.
 8. Aloita haku valitsemalla OK.

Huomautus:

Jos haluat palauttaa kaikki objektit näkyviin, valitse Objektikirjasto-paneelivalikosta Näytä kaikki.

Objektikirjaston resurssien siirtäminen CC-kirjastoihin

Creative Cloud -kirjastojen avulla voit järjestellä, selata ja käyttää luovia resursseja. InDesignissa voit käyttää CC-kirjastoja objektikirjastojen vaihtoehtona.

Huomautus:

InDesign tukee edelleen objektikirjastoja.

InDesignin avulla voit siirtää objektikirjastoresursseja CC-kirjastoihin.

 1. Voit siirtää kaikki nykyisessä kirjastossa olevat resurssit napsauttamalla objektikirjastopaneelissa olevaa Siirrä-painiketta.

  Voit myös valita kirjastosta useita resursseja, napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja valita valittujen resurssien siirtovaihtoehdon.

 2. Valitse Siirrä resurssi -valintaikkunassa vaihtoehto, jolla voit siirtää resurssit uuteen tai olemassa olevaan Creative Cloud -kirjastoon.

Lisätietoja CC-kirjastoista on artikkelissa Creative Cloud ‑kirjastot – tee yhteistyötä, synkronoi ja jaa resursseja.

Creative Cloud ‑kirjastot – tee yhteistyötä, synkronoi ja jaa resursseja
Creative Cloud ‑kirjastot – tee yhteistyötä, synkronoi ja jaa resursseja
Creative Cloud ‑kirjastot – tee yhteistyötä, synkronoi ja jaa resursseja