Tekstin vieminen

InDesign-jutun voi tallentaa kokonaan tai osittain sellaisissa tiedostomuodoissa, jotka voi avata muissa ohjelmissa. Kukin juttu viedään erilliseen tiedostoon.

InDesign voi viedä tekstiä eri muodoissa. Vaihtoehdot näkyvät Vie-valintaikkunan luettelossa. Tiedostomuodot ovat muiden ohjelmien mukaisia. Ne saattavat säilyttää julkaisun tekstimääritteet, sisennykset ja sarkaimet.

Voit tallentaa yleisesti käytettyjen tekstin ja sivuasettelun kohteiden osia katkelmina.

 1. Napsauta vietävässä jutussa tekstityökalulla .
 2. Valitse Tiedosto > Vie.
 3. Määritä vietävän jutun nimi ja sijainti ja valitse Tallennusmuoto- (Windows) tai Muoto-kohdassa (Mac OS) tekstitiedostomuoto.

  Jos käyttämäsi tekstinkäsittelyohjelma ei ole luettelossa, voit tallentaa julkaisun muotoon, jonka voi tuoda ohjelmaan (esimerkiksi RTF-muoto). Jos tekstinkäsittelyohjelma ei tue muita InDesignin vientimuotoja, käytä vain teksti -muotoa. Vain teksti -muodossa viedystä tiedostosta poistetaan kaikki merkkimääritteet.

 4. Vie tiedosto valitussa muodossa valitsemalla Tallenna.

Jos haluat säilyttää kaikki muotoilut, käytä Adobe InDesignin nimiöity teksti -vientisuodinta. Lisätietoja on nimiöityä tekstiä käsittelevässä PDF-tiedostossa osoitteessa www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_fi (PDF).

Sisällön vieminen Web-käyttöön

Jos haluat muuntaa InDesign-sisällön Web-käyttöön, käytössäsi on useita vaihtoehtoja:

Dreamweaver (XHTML)

Vie koko julkaisun tai osia siitä muotoilemattomaan HTML-perusjulkaisuun. Voit muodostaa linkkejä palvelimella oleviin kuviin tai luoda kuville erillisen kansion. Voit muotoilla sisällön Web-käyttöön millä tahansa HTML-editorilla, kuten Adobe Dreamweaver® -ohjelmalla. Katso Sisällön vieminen Dreamweaveriin (CS5).

Kopioiminen ja liittäminen

Kopioi tekstin tai kuvat InDesign-julkaisusta ja liittää ne HTML-editoriin.

Adobe PDF

Vie julkaisu Adobe PDF -muotoon ja julkaise PDF-tiedosto Webissä. PDF voi sisältää vuorovaikutteisia elementtejä, kuten elokuvia, äänileikkeitä, painikkeita ja sivun siirtymiä. Katso Dynaamiset PDF-dokumentit.

Flash (SWF)

Vie SWF-tiedostoon, jota voi välittömästi katsella Flash Playerissä tai Internetissä. SWF-tiedosto voi sisältää painikkeita, hyperlinkkejä ja sivun siirtymiä, kuten pyyhkäisy, ristikuva ja sivun kääntö. Katso Luo vuorovaikutteisia SWF (Flash) -tiedostoja web-käyttöön.

Flash (FLA)

Vie FLA-tiedostoon, jota voi muokata Adobe Flash Professionalissa. Katso Luo FLA-tiedostoja web-käyttöön.

Digital Editions (EPUB)

Vie julkaisu tai kirja sijoitettavana XHTML-pohjaisena e-kirjana, joka on yhteensopiva Adobe Digital Editions -ohjelmiston kanssa. Katso Sisällön vieminen EPUB-muotoon (CS5).

XML

Jos haluat käyttää edistyneempiä muuntamistyönkulkuja, vie sisältö InDesignista XML-muodossa, jonka voit sitten tuoda HTML-editoriin (esimerkiksi Dreamweaveriin). Katso XML:n käyttäminen.

Sisällön vieminen Dreamweaveriin (CS5)

XHTML:ään vieminen on helppo tapa saada InDesign-sisältö Web-valmiiseen muotoon. Kun viet sisältöä XHTML-muodossa, voit valita kuinka teksti ja kuvat viedään. InDesign säilyttää viedyssä sisällössä käytettyjen kappale‑, merkki-, objekti-, taulukko- ja solutyylien nimet merkitsemällä XHTML-sisällön samannimisillä CSS-tyyliluokilla. Adobe Dreamweaverillä tai muulla CSS-yhteensopivalla HTML-editorilla voit nopeasti ottaa sisällössä käyttöön muotoiluja sekä asetteluja.

Vietävät kohteet

InDesign vie kaikki jutut, linkitetyt ja upotetut kuvat, SWF-elokuvatiedostot, alaviitteet, tekstimuuttujat (tekstinä), luettelomerkityt ja numeroidut luettelot, sisäiset ristiviittaukset sekä tekstiin tai verkkosivuille siirtävät hyperlinkit. Myös taulukot viedään, mutta tiettyjä muotoiluja, kuten taulukon ja solun viivoja, ei viedä. Taulukoille annetaan yksilöivät tunnisteet, jotta niihin voidaan viitata Spry-tietojoukkoina Dreamweaverissa.

Viemättä jäävät kohteet

InDesign ei vie itse piirtämiäsi kohteita (kuten suorakulmioita, ellipsejä ja monikulmioita), elokuvatiedostoja (muut kuin SWF), hyperlinkkejä (muut kuin Web-sivujen linkit sekä tekstilinkit, jotka siirtävät saman julkaisun tekstiankkureihin), liitettyjä objekteja (myös liitetyt Illustrator-kuvat), ääriviivoiksi muunnettua tekstiä, XML-nimiöitä, kirjoja, kirjanmerkkejä, SING-glyyfejä, sivun siirtymiä, hakemistomerkkejä, taittopöydän kohteita, joita ei ole valittu ja jotka eivät koske sivua, eikä sivupohjakohteita (ellei niitä korvata tai valita ennen vientiä).

 1. Jos et aio viedä koko julkaisua, valitse vietävät tekstikehykset, tekstialue, taulukkosolut tai grafiikka.
 2. Valitse Tiedosto > Vie > Dreamweaver-ohjelmaan.
 3. Määritä HTML-julkaisun nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.
 4. Määritä haluamasi asetukset XHTML-vientiasetukset-valintaikkunan Yleiset-, Kuvat- ja Lisäasetukset-kohdissa ja valitse Vie.

Ohjelma luo julkaisun käyttämällä määritettyä nimeä sekä .html-tunnistetta (kuten uutiskirje.html). Jos verkkokuvien alikansio (kuten uutiskirjeen_verkkokuvat) on määritetty, se tallennetaan samaan sijaintiin.

XHTML-vientiasetukset

Määritä seuraavat asetukset XHTML-valintaikkunassa (Tiedosto > Vie > Dreamweaver-ohjelmaan).

Yleiset asetukset

Yleiset-alue sisältää seuraavat asetukset.

Vieminen

Määrittää, viedäänkö koko julkaisu vai vain valitut kohteet. Jos valittuna on tekstikehys, viedään koko juttu, mukaan lukien ylijuokseva teksti.

Jos valitset julkaisun, viedään kaikkien aukeamien kaikki sivukohteet lukuun ottamatta näkymättömien tasojen sivukohteita sekä sivupohjakohteita, joita ei ole ohitettu. Myös XML-nimiöt ja luodut hakemistot ja sisällysluettelot ohitetaan.

Luettelomerkit

Valitse Osoita järjestämättömään luetteloon, jos haluat muuntaa luettelomerkityt kappaleet Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ul>-nimiöllä. Valitse Muunna tekstiksi, jos haluat muotoilla luettelomerkit tekstiksi <p>-nimiöllä.

Tilaaminen

Käytä joko sivujärjestystä tai XML-rakennetta sivuobjektien lukemisjärjestyksen määritykseen.

Jos valitset Perusta sivuasetteluun, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen lukemalla sivun vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Muotoiluelementit eivät välttämättä ole kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

Jos valitset Perusta sivuasetteluun, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen julkaisun sidonnan mukaan (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle). Viedyt muotoiluelementit eivät välttämättä ole kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

Jos valitset Sama kuin XML-rakenne, XML-rakennepaneeli määrää viedyn sisällön järjestyksen ja sen, mitä sisältöä viedään. Jos sisältö on jo nimiöity, voit vain vetää nimiöitä XML-rakennepaneeliin ja asettaa XHTML:n vientijärjestyksen. Jos sisältöä ei ole nimiöity, voit valita Lisää nimiöimättömät kohteet XML-rakennepaneelista ja tuottaa nimiöt, jotka voit sitten järjestää uudelleen. Jos et halua kohdetta sisällytettävän vientiin, voit vain poistaa nimiön XML-rakennepaneelista. (Nimiön poistaminen ei poista sisältöä INDD-tiedostosta.) Katso Sivukohteiden nimiöiminen.

Numerot

Määrittää, kuinka numerot muunnetaan HTML-tiedostossa.

Osoita järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ol>-nimiöllä.

Osoita kiinteään järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi ja liittää <value>-määritteen, joka perustuu kappaleen nykyiseen numeroon InDesignissa.

Tekstiksi muuntaminen

Muuntaa numeroidut luettelot kappaleiksi, joiden alussa on kappaleen nykyinen numero tekstinä.

Kuvien asetukset

Määritä Kopioi kuvat -valikossa, kuinka kuvat viedään HTML-muotoon.

Alkuperäinen

Vie alkuperäisen kuvan Web-kuvien alikansioon. Kun tämä asetus on valittuna, muita asetuksia ei voi valita.

Optimoitu

Voit asetuksia muuttamalla määrittää, kuinka kuva viedään.

Muotoiltu

Säilyttää InDesign-muotoilun (esimerkiksi kierron ja skaalauksen) mahdollisimman hyvin Web-kuvissa.

Kuvan muuntaminen

Voit valita, muunnetaanko julkaisun kuvat GIF- tai JPEG-muotoon. Valitse Automaattinen, jos haluat, että InDesign päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään.

GIF-asetukset (paletti)

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Valitse Sovitettu (ei sirontaa), jos haluat luoda paletin käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla. Valitse Web, jos haluat muodostaa paletin Web-käyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko. Valitse Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac), jos haluat luoda paletin käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä valinta voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

JPEG-asetukset (kuvan laatu)

Määrittää kullekin JPEG-kuvalle tilanteeseen parhaiten sopivan pakkauksen (pienemmät tiedostokoot) ja kuvan laadun. Matala-asetus tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

JPEG-asetukset (muotoilumenetelmä)

Määrittää, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan verkkosivulla. Valitse Etenevä, jos haluat JPEG-kuvien avautuvan vähitellen ja tarkentuvan verkkoselaimen ladatessa niitä. (Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.) Valitse Perusviiva, jos haluat, että kukin JPEG-tiedosto näkyy vasta latauksen päätyttyä. Tiedoston paikalla on latauksen aikana paikkamerkki.

Palvelinpolun linkki

Tällä asetuksella kuvia ei viedä alikansioon, vaan niille annetaan paikallinen URL-osoite (esimerkiksi "kuvat/"), joka näkyy kuvatiedoston edessä. Linkkimäärite näyttää määrittämäsi reitin ja tunnisteen HTML-koodissa. Tämä asetus on erityisen tehokas, kun olet itse muuntamassa kuvia internetyhteensopiviksi kuviksi.

Huomautus:

InDesign ei tarkista Java™-komentosarjoille, ulkoisille CSS-tyyleille tai kuvakansioille määrittämääsi reittiä, joten vahvista reitit Dreamweaverissa.

Lisäasetukset

Määritä CSS- ja JavaScript-asetukset Lisäasetukset-kohdassa.

CSS-asetukset

CSS (Cascading Style Sheet) -tyyliarkit ovat kokoelma muotoilusääntöjä, jotka määrittävät sisällön ulkoasun verkkosivulla. Kun käytät sivun muotoiluun CSS:ää, erotat sisällön esityksestä. Sivun sisältö (HTML-koodi) sijaitsee itse HTML-tiedostossa ja koodin esityksen määrittävät CSS-säännöt puolestaan sijaitsevat toisessa tiedostossa (ulkoisessa tyyliarkissa) tai HTML-julkaisun sisällä (tavallisesti Otsikko-osiossa). Voit esimerkiksi määrittää valitulle tekstille eri kirjasinkokoja ja käyttää CSS:ää määrittämään Web-sivun lohkotason elementtien muodon ja sijoittelun.

Upotettu CSS

XHTML-muotoon vietäessä voit luoda CSS-tyylien luettelon, joka näkyy HTML-tiedoston Otsikko-osiossa määritteiden kanssa.

Jos Sisällytä tyylimääritykset on valittu, InDesign yrittää muodostaa InDesingin tekstimuotoilua vastaavat CSS-määritteet. Jos tätä asetusta ei ole valittu, HTML-tiedostossa on tyhjät määritteet. Voit muokata näitä määritteitä myöhemmin Dreamweaverissa.

Jos Säilytä paikalliset ohitukset on valittu, paikalliset muotoilut, kuten kursiivi ja lihavointi on sisällytetty.

Ei CSS-määrittelyä

Jos valitset tämän asetuksen, HTML-tiedostoon ei luoda CSS-osiota.

Ulkoinen CSS-tiedosto

Määritä olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL, esimerkiksi "/styles/style.css"). InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen CSS:n asetukset Dreamweaverissa.

JavaScript-asetukset

Valitse Linkitä ulkoiseen JavaScriptiin, jos haluat suorittaa JavaScript-komentosarjan, kun HTML-sivu avataan. Määritä JavaScriptin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL). InDesign ei tarkista, onko JavaScript olemassa tai kelvollinen.

Sisällön vieminen EPUB-muotoon (CS5)

Voit viedä julkaisun tai kirjan sijoitettavana EPUB-muotoisena e-kirjana, joka on yhteensopiva Adobe Digital Editions -lukuohjelmiston kanssa.

 1. Kun haluat viedä julkaisun, avaa vietävä julkaisu ja valitse Tiedosto > Vie > EPUB.
 2. Määritä tiedoston nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.
 3. Määritä haluamasi asetukset Digital Editions -vientiasetukset -valintaikkunan Yleiset-, Kuvat- ja Sisältö-kohdissa ja valitse OK.

InDesign luo yhden .epub-tiedoston, joka sisältää XHTML-sisällön. Vientitiedosto sisältää JPEG-miniatyyrikuvan määritetyn julkaisun ensimmäisestä sivusta (tai tyylilähdejulkaisusta, jos valittiin kirja). Kirja yksilöidään tämän miniatyyrikuvan avulla Digital Editions Reader -kirjastonäkymässä. Tiedoston tarkasteluun tarvitaan Digital Editions -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben sivustosta.

Huomautus:

.epub-tiedosto on käytännössä .zip-tiedosto. Voit tarkastella ja muokata .epub-tiedoston sisältöä vaihtamalla tiedostotunnisteeksi .zip ja purkamalla sisällön. Tämä on erityisen kätevää esimerkiksi CSS-tiedoston muokkaamista varten.

EPUB-resurssit

Luettelo EPUB-jutuista ja resursseista on osoitteessa www.adobe.com/go/learn_id_epub_fi.

Lisätietoja EPUB-muodosta on sivustossa www.idpf.org.

Lataa ilmainen Digital Editions -lukuohjelmisto osoitteesta www.adobe.com/fi/products/digital-editions.html.

Lisätietoja Digital Editionsista löytyy Digital Editions -blogista.

Digital Editionsin Yleiset-vientiasetukset

Digital Editions -vientiasetukset -valintaikkunan Yleiset-osa sisältää seuraavat asetukset.

Sisällytä dokumentin metatiedot

Julkaisun (tai tyylilähdejulkaisun, jos valittiin kirja) metatiedot sisällytetään vientitiedostoon.

Lisää julkaisijan kirjaus

Määritä tässä eKirjan metatietoihin sisällytettävät julkaisijatiedot. Voit määrittää esimerkiksi julkaisijan URL-osoitteen, jotta eKirjan vastaanottaja voi siirtyä Internet-sivulle ja ostaa eKirjan.

Ainutkertainen tunniste

Jokainen EPUB-julkaisu tarvitsee ainutkertaisen tunnisteen. Voit määrittää ainutkertaisen tunnisteen määreen. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, ainutkertainen tunniste luodaan automaattisesti.

Lukemisjärjestys

Jos valitset Perusta sivuasetteluun, EPUB-julkaisun sivukohteiden lukemisjärjestys päätellään niiden sijainnin perusteella. InDesign lukee vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Jos haluat määrittää lukemisjärjestyksen tarkemmin, nimiöi sivukohteesi XML-nimiöpaneelista. Jos valitset Sama kuin XML-rakenne, nimiöiden järjestys rakennenäkymässä määrää lukemisjärjestyksen. Katso Sivukohteiden nimiöiminen.

Luettelomerkit

Valitse Osoita järjestämättömään luetteloon, jos haluat muuntaa luettelomerkityt kappaleet Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ul>-nimiöllä. Valitse Muunna tekstiksi, jos haluat muotoilla luettelomerkit tekstiksi <p>-nimiöllä.

Numerot

Määrittää, kuinka numerot muunnetaan HTML-tiedostossa.

Osoita järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ol>-nimiöllä.

Osoita kiinteään järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi ja liittää <value>-määritteen, joka perustuu kappaleen nykyiseen numeroon InDesignissa.

Tekstiksi muuntaminen

Muuntaa numeroidut luettelot kappaleiksi, joiden alussa on kappaleen nykyinen numero tekstinä.

Näytä eKirja viennin jälkeen

Käynnistää Adobe Digital Editions -ohjelmiston, jos se on asennettu. Näyttöön tulee varoitus, jos järjestelmässä ei ole lukuohjelmistoa, jossa voi tarkastella .epub-julkaisuja.

Digital Editionsin Kuvat-vientiasetukset

Digital Editions -vientiasetukset -valintaikkunan Kuvat-osa sisältää seuraavat asetukset. Määritä Kuvien muuntaminen -valikossa, miten kuvat viedään HTML-muotoon.

Muotoiltu

Säilyttää InDesign-muotoilun (esimerkiksi kierron ja skaalauksen) mahdollisimman hyvin Web-kuvissa.

Kuvan muuntaminen

Voit valita, muunnetaanko julkaisun kuvat GIF- tai JPEG-muotoon. Valitse Automaattinen, jos haluat, että InDesign päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään.

GIF-asetukset (paletti)

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Valitse Sovitettu, jos haluat luoda paletin käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla. Valitse Verkko, jos haluat muodostaa paletin verkkokäyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko. Valitse Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac), jos haluat luoda paletin käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä valinta voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Valitse Lomita, jos haluat luoda hitaasti latautuvan kuvan, jonka rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

JPEG-asetukset (kuvan laatu)

Määrittää kullekin JPEG-kuvalle tilanteeseen parhaiten sopivan pakkauksen (pienemmät tiedostokoot) ja kuvan laadun. Matala-asetus tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

JPEG-asetukset (muotoilumenetelmä)

Määrittää, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan verkkosivulla. Valitse Etenevä, jos haluat JPEG-kuvien avautuvan vähitellen ja tarkentuvan verkkoselaimen ladatessa niitä. (Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.) Valitse Perusviiva, jos haluat, että kukin JPEG-tiedosto näkyy vasta latauksen päätyttyä. Tiedoston paikalla on latauksen aikana paikkamerkki.

Digital Editionsin Sisältö-vientiasetukset

Digital Editions -vientiasetukset -valintaikkunan Sisältö-osa sisältää seuraavat asetukset.

EPUB-sisällön muoto

Määritä, haluatko käyttää XHTML- vai DTBook-muotoa.

Sisällytä InDesignin sisällysluettelokohteet

Valitse tämä asetus, jos haluat luoda sisällysluettelon eKirjan vasempaan reunaan. Valitse eKirjassa käytettävä sisällysluettelon tyyli Sisällysluettelon tyyli -valikosta. Voit luoda eKirjalle yksilöllisen sisällysluettelon tyylin valitsemalla Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit.

Estä julkaisujen automaattiset kirjaukset

Valitse tämä asetus, jos et halua julkaisujen nimien näkyvän eKirjan sisällysluettelossa. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen, kun luot eKirjan kirjasta.

Käytä ensimmäisen tason merkkejä kappaleenvaihtoina

Valitse tämä asetus, jos haluat jakaa e-kirjan useisiin tiedostoihin siten, että jokainen tiedosto alkaa ensimmäisen tason sisällysluettelomerkinnästä. Jos sisältötiedoston koko ylittää 260 kb, uusi tiedosto aloitetaan ensimmäisen tason merkintöjen välissä olevasta kappaleesta, jotta vältetään 300 kb:n raja.

Luo CSS

CSS (Cascading Style Sheet) -tyyliarkit ovat kokoelma muotoilusääntöjä, jotka määrittävät sisällön ulkoasun verkkosivulla. Kun käytät sivun muotoiluun CSS:ää, erotat sisällön esityksestä.

Sisällytä tyylimääritykset

Kun viet EPUB-muodossa, voit luoda muokattavan luettelon CSS-tyyleistä.

Säilytä paikalliset ohitukset

Jos tämä asetus on valittu, paikalliset muotoilut, kuten kursiivi ja lihavointi, on sisällytetty.

Sisällytä upotettavat kirjasimet

Valinta sisällyttää eKirjaan kaikki kirjasimet, jotka voidaan upottaa. Kirjasimiin sisältyy upotusmääritys, joka määrittää, onko kirjasimen upottaminen sallittu.

Vain tyylinimet

Tämän asetuksen valinta sisällyttää vain määrittämättömät tyylinimet EPUB-tyyliarkkiin.

Käytä aiemmin luotua CSS-tiedostoa

Määritä olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL, esimerkiksi "/styles/style.css"). InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen CSS:n asetukset.

Sisällön vieminen Buzzwordiin

Buzzword on web-pohjainen tekstieditori, jolla voi luoda ja tallentaa tekstitiedostoja web-palvelimelle. Kun viet jutun Buzzwordiin, luot tekstitiedoston Buzzword-palvelimelle.

 1. Valitse teksti tai sijoita lisäyskohta tekstikehykseen, joka kuuluu vietävään juttuun.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse InDesignissa Tiedosto > Vie > Buzzwordiin.

  • Valitse InCopyssa Tiedosto > Vie Buzzwordiin.

 3. Jos et ole vielä kirjautunut CS Liveen, napsauta Kirjaudu, anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse Kirjaudu.

 4. Määritä Vie juttu Buzzwordiin -valintaikkunassa luotavan Buzzword-julkaisun nimi ja valitse sitten OK.

Buzzword-julkaisu avataan Acrobat.com-sivustolla. Voit siirtää julkaisun toiseen työtilaan ja jakaa sen muiden kanssa.

Web-värimallikirjaston käyttäminen

InDesignissa on Web-värimallikirjasto. Se sisältää värejä, joita useimmat Web-selaimet käyttävät tekstin ja grafiikan esittämiseen. Kirjaston 216:ta väriä kutsutaan usein nimellä Web-turvalliset värit. Ne näkyvät samanlaisina eri ympäristöissä, sillä selaimet käyttävät niitä sekä Windows- että Mac OS -järjestelmässä. InDesignin Web-turvalliset-värit ovat samoja kuin Adobe Photoshopin Web-turvallisten värien paletin ja Adobe Illustratorin selainväripaletin värit.

Jokaiselle paletin uudelle värille annetaan nimi RGB-arvon mukaan. Kullakin värillä on kuusidesimaalinen koodi, jota HTML käyttää värien määrittelyyn. Koodi on tallennettu värimalliin.

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.
 2. Valitse Väritilaksi Web.
 3. Valitse ensin Web-turvallinen väri ja sitten OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö