3D-objektien yhdistäminen ja muuntaminen

  3D-ominaisuuksien poistaminen Photoshopista

Photoshopin 3D-ominaisuudet poistetaan tulevista päivityksistä. 3D-suunnittelun parissa työskenteleviä kannustetaan tutustumaan Adoben uuteen Substance 3D Collectioniin, joka edustaa Adoben 3D-työkalujen seuraavaa sukupolvea. Lisätietoja Photoshopin lakkautetuista 3D-ominaisuuksista on täällä: Photoshop 3D | Usein kysyttyjä kysymyksiä poistetuista 3D-ominaisuuksista.

3D-objektien yhdistäminen

Yhdistämällä 3D-tasoja voit liittää useita 3D-malleja samaan näkymään. Voit käsitellä yhdistettyjä 3D-malleja yksittäin tai käyttää sijainti- ja kameratyökaluja kaikkiin malleihin samanaikaisesti.

 1. Avaa kaksi 3D-tason sisältävää tiedostoikkunaa.

 2. Aktivoi lähdetiedosto (tiedosto, josta kopioit 3D-tason).

 3. Valitse 3D-taso Tasot-paneelista ja vedä se kohdedokumentin ikkunaan (tiedostoon, johon yhdistetyt 3D-objektit sijoitetaan).

  3D-taso lisätään kohdetiedostoon uutena 3D-tasona. Se muuttuu aktiiviseksi tasoksi kohdetiedoston Tasot-paneelissa.

 4. Valitse Työkalut-paneelista 3D-kameratyökalu.

 5. Valitse asetusrivin Sijainti-valikosta kohdetiedoston alkuperäisen 3D-tason nimi.

  Kun olet täsmännyt 3D-tasojen kamerasijainnit, kaksi 3D-objektia näkyvät näkymässä yhdessä. Käytä 3D-objektityökaluja objektien sijainnin muuttamiseen ennen yhdistämistä.

 6. Valitse Tasot-paneelin asetusvalikosta Yhdistä alas.

  Komento yhdistää kaksi 3D-tasoa yhdeksi 3D-tasoksi. Kummankin mallin lähtöpaikka tasataan.

  Huomautus:

  3D-mallien koosta riippuen toinen malleista voi näkyä osittain tai kokonaan toiseen malliin sisällytettynä 3D-tasojen yhdistämisen jälkeen.

3D-mallien yhdistämisen jälkeen kohdetiedosto sisältää molempien 3D-tiedostojen verkot ja materiaalit ja ne näkyvät 3D-paneelissa. Verkot-paneelissa voit valita ja sijoittaa uudelleen yksittäisiä verkkoja käyttämällä 3D-sijaintityökaluja paneelissa. Katso 3D-verkon asetukset.

Huomautus:

Voit siirtää tasossa vuorotellen yksittäisiä malleja ja kaikkia malleja yhtä aikaa käyttämällä vuorotellen Työkalut-paneelin 3D-sijaintityökaluja ja Verkot-paneelin työkaluja.

3D- ja 2D-tasojen yhdistäminen

Voit luoda tehosteyhdistelmiä yhdistämällä 3D-tasoja yhden tai useamman kaksiulotteisen tason kanssa. Voit esimerkiksi sijoittaa mallin taustakuvaa vasten ja muuttaa sen sijainnin tai katselukulman taustan mukaiseksi.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Kaksiulotteisen tiedoston ollessa auki valitse 3D > Uusi taso 3D-tiedostosta ja avaa 3D-tiedosto.

  • Kun sekä 2D-tiedosto että 3D-tiedosto ovat auki, vedä joko 2D- tai 3D-taso tiedostosta toisen tiedoston avoimeen tiedostoikkunaan. Lisäämäsi taso siirtyy Tasot-paneelin yläosaan.

  Kun käsittelet tiedostoa, johon on yhdistetty 2D- ja 3D-tasoja, voit piilottaa 2D-tasot siksi aikaa, kun käsittelet 3D-tasoa.

Tasojen piilottaminen suorituskyvyn parantamiseksi

Monitasoisessa dokumentissa, jossa 2D-tasot ovat 3D-tasojen yläpuolella voit väliaikaisesti siirtää 3D-tason tasopinon ylimmäksi nopeuttaaksesi näkymän muodostumista.

 1. Valitse 3D > Paranna suorituskykyä piilottamalla tasot automaattisesti.

 2. Valitse 3D-sijainti- tai 3D-kameratyökalu.

Kun valitset kumman työkalun tahansa ja pidät hiiren painiketta painettuna, kaikki 2D-tasot muuttuvat tilapäisesti piilotetuiksi. Kun vapautat hiiren painikkeen, 2D-tasot tulevat taas näkyviin. Myös 3D-akselin minkä tahansa osan siirtäminen piilottaa kaikki 2D-tasot.

3D-tason muuntaminen 2D-tasoksi

3D-tason muuntaminen 2D-tasoksi rasteroi 3D-sisällön sen nykyisessä tilassa. Muunna 3D-taso tavalliseksi tasoksi vasta sitten kun et enää halua muokata 3D-mallin sijaintia, muodostustilaa, pintakuvioita tai valoja. Rasteroitu kuva säilyttää 3D-näkymän ulkoasun, mutta litistetyssä 2D-muodossa.

 1. Valitse 3D-taso Tasot-paneelissa ja valitse 3D > Rasteroi.

3D-tason muuntaminen älykkääksi objektiksi

Kun muunnat 3D-tason älykkääksi objektiksi, 3D-tason sisältämät kolmiulotteiset tiedot säilyvät. Muuntamisen jälkeen voit säätää älykästä objektia käyttämällä esimerkiksi älykkäitä suotimia. Voit avata älykäs objekti -tason uudelleen alkuperäisen 3D-näkymän muokkaamista varten. Kaikkia älykkääseen objektiin tehtyjä muunnoksia ja säätöjä käytetään sitten päivitettyyn 3D-sisältöön.

 1. Valitse 3D-taso Tasot-paneelista.

 2. Valitse Tasot-paneelin asetusvalikosta Muunna älykkääksi objektiksi.

 3. (Valinnainen) Jos haluat muokata 3D-sisältöä uudestaan, kaksoisnapsauta Älykäs objekti -tasoa Tasot-paneelissa.

Lisää samantyyppisiä

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi