A Nyomtatás gomb hiányzik?

Ha nem látja a Nyomtatás és Mégse gombokat, monitora alacsony felbontásra van állítva. Az Acrobat DC és Acrobat Reader DC nem alacsony felbontásra lett tervezve (a javasolt minimális felbontás 1024 x 768). Dolgozhat e korlátozás megkerülésével is. A dokumentum kinyomtatásához tegye a következőket:

 • Nyomja meg az Enter vagy Return billentyűt.
 • Ha egy görgetősáv jelenik meg a párbeszédpanel jobb oldalán, húzza a csúszkát lefelé, hogy elérje a gombokat.

Megjegyzés:

(Windows) Néhány monitoron a Windows tálca lefedi a Nyomtatás gombot. A tálca elrejthető, így az csak akkor jelenik meg, amikor a képernyő aljára viszi az egeret. Kattintson a jobb egérgombbal a tálcára, és válassza a Tulajdonságok parancsot. A Tulajdonságok párbeszédpanelen válassza a Tálca automatikus elrejtése parancsot, majd kattintson az OK gombra.

Hiányzik a nyomtatás gomb
Állítsa be a Tálca tulajdonságait a tálca elrejtésére, így a Nyomtatás gombot ki tudja választani.

Általános nyomtatási feladatok

Nyomtatás a papír mindkét oldalára

Kétoldalasan nyomtathat, ha a nyomtatója támogatja a kétoldalas nyomtatást (duplex nyomtatás) lehetőséget.  

Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatást duplexnek, elő-hátnak is nevezik.

A beállításokat nem az Adobe Acrobat, illetve az Adobe Reader, hanem a nyomtató illesztőprogramja szabályozza. A nyomtatóval hozzáférhető funkciók leírását a nyomtató dokumentációja közli.

 • A Nyomtatás párbeszédpanelen bekapcsolható a Nyomtatás a papír mindkét oldalára beállítás a lapátfordítási él megadása mellett.

Megjegyzés: Olyan is előfordulhat, hogy a nyomtató támogatja a kétoldalas nyomtatást és ez a lehetőség nem jelenik meg a Nyomtatás párbeszédablakban. Ilyen esetekben a nyomtató tulajdonságaira kattintva közvetlenül elérheti ezt a lehetőséget a nyomtató beállításaiból.


Nyomtatás fekete-fehérben

A színes PDF fájlok is nyomtathatók szürke árnyalatokkal (szürkeárnyalatos és kompozit szürke néven is ismert).

 • A Nyomtatás párbeszédpanelen engedélyezze a Szürkeárnyalatos nyomtatás (fekete-fehér) elemet.
Nyomtatás fekete-fehérben

Nyomtatás más méretben

Nyomtatáskor az oldalak kicsinyíthetők és nagyíthatók. Beállítható, hogy a nyomat kitöltse a lapot, illetve beállítható százalékos manuális nagyítási érték is.

 • A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a Méret elemre, majd adja meg az átméretezés beállítását.
A Nyomtatás párbeszédablakban kattintson a Méret elemre

Igazítás  Minden oldalt úgy kicsinyít vagy nagyít, hogy az a jelenleg kijelölt papírméret nyomtatható területéhez igazodjon.. PostScript®-nyomtatók esetén a PPD meghatározza a papír nyomtatható területét.

Valós méret  Az oldalakat átméretezés nélkül nyomtatja. A papíron el nem férő oldalak vagy kijelölések lemaradnak. Ez a beállítás a Nincs nyomtatási készlettel tehető alapértelmezetté. Lásd: Nyomtatási készletek létrehozása.

Túlméretes oldalak kicsinyítése A nagyméretű oldalakat kicsinyítéssel a jelenleg kijelölt papírmérethez igazítja, de a kisméretű oldalakat nem nagyítja. Ha terület van kijelölve, és az nagyobb a jelenleg kijelölt papírméret nyomtatható területénél, a kijelölést átméretezéssel a nyomtatható területhez igazítja. N-up nyomtatás esetén ez a beállítás mindig aktív. Ez a beállítás az Alapértelmezett nyomtatási készlettel tehető alapértelmezetté. Lásd: Nyomtatási készletek létrehozása.

Egyéni méretezés  Átméretezi az oldalt a megadott százalékértékkel.

Papírforrás választása a PDF oldalmérete szerint (Windows)  Az oldalbeállítás helyett a PDF-oldal méretét használja, hogy meghatározza a kimeneti tálcát. Ez a lehetőség többféle oldalméretet tartalmazó PDF fájlok nyomtatásakor lehet hasznos, amikor a nyomtató különböző méretű kimeneti tálcákkal rendelkezik.

Poszterek és transzparensek nyomtatása

Nagy formátumú dokumentum, például poszter vagy molinó nyomtatása több papírlapra elosztva („mozaikolással”) végezhető el. A Poszter beállítás kiszámolja a szükséges lapok számát. Az eredeti méretének módosításával beállítható a papírra legjobban kiférő méret, valamint megadható, mennyi átfedés legyen az egyes „mozaikok” között. Ezután összeillesztheti a mozaikokat.

 • A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a Poszter elemre, majd adja meg a mozaikolás beállítását.
A Nyomtatás párbeszédablakban kattintson a Poszter elemre

Mozaikátméretezés  Átméretezi az oldalakat a megadott mérték szerint.

Átfedés Meghatározza, hogy az egyes csempék mennyire fedjék át a szomszédos csempéket.

Vágójelek Segédvonalakat ad minden oldalhoz, hogy segítse az átfedés vágását.

Címkék Minden „mozaikhoz” fájlnevet és oldalszámot ad.

Csak nagy oldalak mozaikolása  A kiválasztott papírméretnél nagyobb oldalakat a beállított méretnek megfelelően mozaikokra tördeli. Ezek az oldalak több oldalra kerülnek.

Több oldal nyomtatása egy lapra

Egy papírlapra egynél több PDF-oldal is nyomtatható. A papírlaponként több oldal nyomtatásának módszerét nevezik n-up nyomtatásnak (például 2-up vagy 6-up). Megadható az oldalak sorrendje akár vízszintesen keresztben a lapon, akár függőleges oszlopokban.

Laponként több oldal nyomtatása

Oldal/ív Előre meghatározott számú oldalt vagy egyéni oldalmennyiséget (99-ig) nyomtat vízszintesen és függőlegesen. Ha az előre beállított számok közül választ, az Acrobat automatikusan kiválasztja a megfelelő oldalhelyzetet.

Oldalsorrend  Meghatározza a papíron az oldalak sorrendjét. A Vízszintes beállításnál az oldalak balról jobbra és felülről lefelé következnek. A Vízszintes fordított beállításnál az oldalak elrendezése jobbról balra és felülről lefelé történik. A Függőleges beállításnál az oldalak felülről lefelé és balról jobbra következnek. A Függőleges fordított beállításnál az oldalak elrendezése felülről lefelé és jobbról balra történik. Mindkét fordított beállítás az ázsiai nyelvű dokumentumoknál megfelelő.

Oldalszegély nyomtatása  Kinyomtatja a vágáskeretet (a PDF oldalak oldalhatára).

Megjegyzés: Az Acrobat többoldalas nyomtatása független a nyomtatómeghajtó N-up nyomtatási lehetőségétől. Az Acrobat nyomtatási beállításainál nem jelennek meg a nyomtató-illesztőprogram erre vonatkozó beállításai. A többoldalas nyomtatást vagy az Acrobat programban vagy a nyomtató-illesztőprogramban jelölje ki, de ne mindkettőben.

Füzet nyomtatása

A többoldalas dokumentumok nyomtathatók füzetként. Ilyenkor egy ívre két oldal kerül. A kétoldalas ívek összehordásakor, hajtásakor és kapcsozásakor helyes oldalsorrendű könyvet kap.

 • A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a Füzet elemre, majd adja meg a füzet beállításait.

Bővebb információért lásd: Füzetek és PDF portfóliók nyomtatása.

Füzet nyomtatása

Megjegyzések nyomtatása

A megjegyzéseket összefoglaló listaként vagy elhelyezettként is nyomtathatja (mint egy öntapadós cédula).

Tegye a következők egyikét:

Összefoglalóhoz – A Megjegyzések és Űrlapok területén kattintson az Összefoglaló megjegyzések elemre.

Rajzjelölések – A Megjegyzések és űrlapok területen válassza a Dokumentum és jelölők lehetőséget.

Megjegyzések nyomtatása

Megjegyzések az oldalon – kövesse ezeket a lépéseket:

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt és kattintson a Megjegyzés kategóriára bal oldalt, és válassza a Megjegyzések és előugró ablakok nyomtatása beállítást.
 2. Törölje a kijelölését a Megjegyzés előugró ablakok elrejtése, ha a megjegyzések listája meg van nyitva jelölőnégyzetnek.
 3. Nyissa meg a nyomtatni kívánt előugró megjegyzéseket.
 4. Igazítsa meg az oldalon való elhelyezkedésüket, hogy ne fedjék egymást vagy ne essenek le az oldalról.
 5. Kattintson a Nyomtatás eszközre .
 6. A Megjegyzések és űrlapok területen válassza a Dokumentum és jelölések lehetőséget.

Egy oldal egy részének nyomtatása

A PDF oldalának egy része is kinyomtatható. Használja a Pillanatfelvétel eszközt (Szerkesztés > Pillanatfelvétel készítése) a nyomtatandó terület kiválasztásához. A terület lehet szöveg, grafika vagy mindkettő. A kijelölt területet kinyomtathatja teljes méretben vagy átméretezheti, hogy a papírra férjen.

 1. Válassza a Szerkesztés > Pillanatkép készítése menüelemet
 2. Rajzoljon egy téglalapot az oldal egy részének kijelöléséhez
 3. Válassza a Fájl > Nyomtatás elemet
 4. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a Kijelölt grafika elemre.
Kattintson a Szerkesztés, Pillanatkép készítése parancsra

Nyomtatás fájlba

Készíthet egy eszközfüggő PostScript fájlt a dokumentumból. A létrehozott fájl a benne lévő kód segítségével megadott eszköz szolgáltatásait tudja vezérelni, így a céleszköztől eltérő eszközökkel kevésbé kompatibilis. A legjobb eredményhez PostScript fájl készítésekor használja a Mentés másként > További opciók > PostScript parancsot.

 • Kattintson a Speciális gombra, válassza a Nyomtatás fájlba parancsot, majd kattintson az OK gombra.
Nyomtatás fájlba

A Nyomtatás párbeszédpanel lehetőségei

Az Acrobat Nyomtatás párbeszédpanelének legtöbb eleme megegyezik a más alkalmazások hasonló elemeivel. Egyes beállítások viszont a beállított nyomtatótól és a nyomtatandó anyagtól függően változhatnak.

Megjegyzések és űrlapok

A megjegyzések és űrlapok lehetőség ellenőrzi, milyen látható tartalom legyen nyomtatva.

Megjegyzések és űrlapok beállításai az Acrobat programban

Dokumentum

A dokumentum tartalmát és az űrlapmezőket nyomtatja.

Dokumentum és jelölések

A dokumentum tartalmát, az űrlapmezőket és a megjegyzéseket nyomtatja.

Dokumentum és bélyegzők

A dokumentumot, az űrlapmezőket és a bélyegzőket nyomtatja, de az egyéb jelöléseket – például a Megjegyzés jegyzeteket és a Ceruza eszközzel készített szabadkézi rajzokat – nem.

Csak űrlapmezők

Az interaktív űrlapmezőket nyomtatja, a dokumentum tartalmát nem.

Megjegyzések összegzése

A dokumentum összes megjegyzését különálló, nyomtatható PDF dokumentumba exportálja. Ez a beállítás nem áll rendelkezésre, ha webböngészőből nyomtat, vagy ha egy PDF portfólió több dokumentumát nyomtatja.

Nyomtatandó oldalak

A Nyomtatandó oldalak lehetőség meghatározza a nyomtatandó odalakat vagy azok tartományát.

Oldal nyomtatása beállítások az Acrobat programban

Aktuális oldal

Az aktuális nézeten látható oldal nyomtatása.

Oldalak

A nyomtatni kívánt oldaltartományt határozza meg. A tartományok oldalszámait kötőjellel válassza el. Az egyes oldalakat vagy tartományokat vesszővel válassza el (például 6, 10-31, 42). A számok megadási módja az Oldalmegjelenítés beállítástól függ. Ha a Logikai oldalszámozás használata van bejelölve, akkor az oldalakon megjelenő számokat kell megadni. Ha például a dokumentum első oldalának oldalszáma iii, akkor az oldal nyomtatásához azt kell beírni, hogy iii.

Megjegyzés:

Ha egy adott oldaltól a dokumentum végéig ki szeretné nyomtatni az összes oldalt, az oldal száma után írjon kötőjelet. Például a „11-” beállítás hatására a program a dokumentumot a 11. oldaltól a dokumentum utolsó oldaláig nyomtatja ki.

További beállítások

További lehetőségek megjelenítése a nyomtatandó oldalak kiválasztásához.

Aktuális nézet/Kijelölt grafika

(Kattintson a Nyomtatandó oldalak alatti További beállítások elemre.) Az éppen látható területet, a kijelölt oldalakat, illetve a Pillanatkép eszközzel kimásolt szöveget és grafikát nyomtatja. A beállítás neve aszerint változik, ki vannak-e jelölve oldalak, illetve hogy használták-e a Pillanatkép eszközt.

Páratlan vagy páros oldalak

A nyomtatandó oldalak kijelölése: Teljes oldaltartományCsak páratlan oldalak vagy Csak páros oldalak. Például 2, 7–10 oldalbeállítás és Csak páros oldalak beállítása esetén a rendszer csak a 2., 8. és 10. oldalt nyomtatja.

Oldalak fordított sorrendben

Az oldalakat fordított sorrendben nyomtatja ki. Ha beírja az oldaltartományokat, a nyomtató a beírásuk fordított sorrendjében fogja őket kinyomtatni. Ha például az Oldalak mezőben „3–5, 7–10” található, az Oldalak fordított sorrendben lehetőség kiválasztásával a nyomtató először a 10–7., majd az 5–3. oldalakat nyomtatja ki.

Tájolás

Automatikus álló/fekvő

Automatikusan választ a tartalomnak és a papírnak legjobban megfelelő oldaltájolást. Például egy számolótábla nyomtatása vízszintesen történhet, míg egy hírlevélé függőlegesen. Az Automatikus álló/fekvő beállítás felülbírálja az Oldalbeállítás alatt kiválasztott tájolást.

További erőforrások

A nyomtatásról bővebb információért lásd: nyomtatás és prepress fórumait.

A rétegeket tartalmazó PDF dokumentumok nyomtatása során a program általában csak a képernyőn látható tartalmat nyomtatja ki. A réteges PDF létrehozója viszont a képernyőn való láthatóságtól függetlenül is beállíthatja, mi jelenjen meg nyomtatásban. A PDF létrehozója előírhatja, milyen vízjel jelenjen meg, illetve milyen titkos adat ne jelenjen meg nyomtatásban. Ha a dokumentumot a képernyőn megjelenő tartalomtól eltérően kell nyomtatni, üzenet jelenhet meg a Nyomtatás párbeszédpanelen. A Nyomtatás párbeszédpanel előnézeti képe mindig úgy mutatja az oldalt, ahogyan majd a nyomaton megjelenik.

Megjegyzés:

Ha rétegekkel szeretne dolgozni az Acrobat programban, valamely rétegeket megőrző programcsomag, például az Acrobat 6 (PDF 1.5) vagy újabb verzió használatával konvertálja a forrásdokumentumot PDF formátumba.

Rétegek nyomtatási módjának megtekintése

 1. A Navigációs ablaktáblán kattintson a Rétegek ikonra . (Ha a Rétegek ikon nem látható, válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Rétegek ablaktáblát.)

 2. Válassza a Beállítások menü Nyomtatási felülírások alkalmazása parancsát.

  Megjegyzés:

  A PDF fájl létrehozásakor megadott láthatósági beállításoktól függően a Nyomtatási felülírások alkalmazása parancs nem mindig érhető el a Beállítások menün.

Réteg nyomtatási beállításainak módosítása

 1. A navigációs ablaktáblán kattintson a Rétegek ikonra . (Ha a Rétegek ikon nem látható, válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Rétegek ablaktáblát.)

 2. Bontsa ki a Rétegek területét, jelöljön ki egy réteget, majd válassza a Beállítások menü Réteg tulajdonságai parancsát .

 3. A Réteg tulajdonságai párbeszédpanelen a Nyomtatás előugró menün válassza a megfelelő beállítást:

  Mindig nyomtatja

  A program mindig nyomtatja a réteget.

  Sose nyomtatja

  A program soha nem nyomtatja a réteget.

  Nyomtatja, ha látható

  A nyomat átalakítása a képernyőn való megjelenítésre.

  Megjegyzés:

  A Reader programban megnyithatja a Réteg tulajdonságai párbeszédpanelt, de a beállításokat nem módosíthatja.

Nyomtatási készletek létrehozása

A PDF dokumentumok nyomtatási készleteket tartalmazhatnak, melyek a főbb nyomtatási beállítások dokumentumfüggő értékei. Ha egy dokumentumhoz nyomtatási készletet hoz létre, akkor nem kell majd minden alkalommal beállítania bizonyos beállításokat a Nyomtatás párbeszédpanelben, A legjobb a PDF fájlra vonatkozó nyomtatási beállításokat a fájl létrehozásakor beállítani. A nyomtatási készletek viszont ezenkívül eszközként szolgálnak, mely más PDF fájlok alapvető nyomtatási beállításainak beállítására is alkalmasak.

 1. Válassza a Fájl > Tulajdonságok elemet, majd kattintson a Speciális lapra.

 2. A Nyomtatás párbeszédpanel készletei részen adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

Ha legközelebb megnyitja a Nyomtatás párbeszédpanelt, az értékek a nyomtatási készlet értékei szerint lesznek beállítva. Ezek a beállítások akkor is használhatók, ha a PDF portfólió egyes PDF dokumentumait kívánja nyomtatni.

Megjegyzés:

A nyomtatási készlet PDF dokumentumhoz rendelt megtartásához a nyomtatási készlet létrehozása után mentse el a PDF dokumentumot.

Oldalátméretezés

A választott beállítással előre kitölti a Nyomtatás párbeszédpanel Oldalátméretezés menüjét:

Alapértelmezett

Az alkalmazás alapértelmezett beállítását, azaz a Kicsinyítés a nyomtatható terület méretére beállítást fogja használni.

Meggátolja az automatikus méretezés használatát, amely a nyomtatandó területet az oldalmérethez igazítja. Ezzel a beállítással megőrizhető a méretezés szakrajzoknál, vagy olyan dokumentumoknál, ahol jogi előírások vonatkoznak a betűméretre.

Megjegyzés:

A Nyomtatás párbeszédpanel Oldalméretezés menüje további beállításokat is tartalmaz, de ezekkel nem töltheti ki előre a párbeszédpanelt. Ezek közül a nyomtatásnál választhat.

Kétoldalas mód

A legjobb eredmény érdekében a kiválasztott nyomtatónak támogatnia kell a duplex nyomtatást, ha kijelöli a duplex beállítást.

Szimplex

A papírnak csak az egyik oldalára nyomtat.

Hosszú oldal kettős tükrözése

A lap mindkét oldalára nyomtat – a papír a hosszú oldal mentén lapozható.

Rövid oldal kettős tükrözése

A lap mindkét oldalára nyomtat – a papír a rövid oldal mentén lapozható.

Papírforrás oldalméret szerint

Kijelöli a Nyomtatás párbeszédpanel hasonló nevű lehetőségét. Az oldalbeállítás helyett a PDF-oldalméret alapján határozza meg a kimeneti tálcát. Ez a lehetőség többféle oldalméretet tartalmazó PDF fájlok nyomtatásakor lehet hasznos, amikor a nyomtató különböző méretű kimeneti tálcákkal rendelkezik.

Oldaltartomány nyomtatása

Előre kitölti a Nyomtatás párbeszédpanel Oldaltartomány részének Oldalak mezőjét az itt beírt oldaltartományokkal. Ez a beállítás olyan munkafolyamatok esetén hasznos, ahol a dokumentum mind utasításokat tartalmazó oldalakat, mind jogi oldalakat tartalmaz. Ha például egy dokumentum első két oldala az űrlap kitöltési útmutatója, akkor beállítható, hogy a rendszer csak az űrlapot nyomtassa ki.

Példányszám

Előre kitölti a Nyomtatás párbeszédpanel Példányszám mezőjét. Válasszon egy 2 és 5 közötti számot, vagy ha az alapértelmezett beállítást kívánja használni, ami egy másolat, válassza az Alapértelmezés lehetőséget. Ezzel a korlátozással elkerülhető a fölösleges példányok kinyomtatása.

Miért nem tudom kinyomtatni a dokumentumot?

Kezdje az alábbi hibakeresési tanácsokkal

A nyomtatási problémákat a legkülönfélébb dolgok idézhetik elő. A probléma azonosításához kezdje ezzel a hasznos jegyzettel: PDF-nyomtatás hibaelhárítás | Acrobat, Reader.

A PDF jelszóval védett, és nyomtatása nem engedélyezett

Ha jelszóval védett PDF érkezik, használja a megfelelő jelszót a megnyitásához. Egyes biztonságos dokumentumok korlátozásai megakadályozhatják azok nyomtatását, szerkesztését, illetve tartalmának kimásolását. Ha a dokumentum korlátozza a nyomtatást, forduljon a PDF készítőjéhez.

(Csak Windows) Védett mód ütközése

Az alapértelmezett Védett mód nagy mértékben javítja a Reader biztonságosságát. Úgy állapítható meg, hogy a Védett mód ütközik-e a nyomtatással, hogy átmenetileg letiltjuk azt: Kattintson jobb gombbal a dokumentumra, majd válassza az Oldalmegjelenítés beállításai elemet. Ezután kattintson jobb oldalt az Általános elemre, és törölje a „Védett mód bekapcsolása indításkor” beállítás kijelölését. Zárja be a Reader alkalmazást, indítsa el újra, és így próbálja a dokumentumot újra nyomtatni.

Megjegyzés:

A maximális biztonság érdekében a nyomtatás végeztével jelölje be ismét a Védett mód bekapcsolása indításkor elemet.

Mi a teendő, ha az Adobe Reader DC a fájl mentését kéri a dokumentum nyomtatásánál?

Amikor a Nyomtatás gombra kattintva az Acrobat Reader figyelmeztet, hogy mentse a fájlt, kattintson a Speciális nyomtatási párbeszédablakra és törölje a Nyomtatás fájlba opció bejelölését.

Megjegyzés:

 • Győződjön meg, hogy egy fizikailag is létező nyomtatót választott ki és nem Adobe PDFXPS/Send note vagy bármilyen virtuális nyomtatót.
 • A Nyomtatás fájlba lehetőség elérhető volt a Nyomtatás párbeszédpanelen önállóan, az Acrobat 10.X verziókig.

Mi a teendő, ha a PDF dokumentum megjegyzéseit nyomtatni szeretné?

Vannak bizonyos megjegyzések (például úszó jegyzetek), amelyek a PDF dokumentumban elérhetők, és a megjegyzések nem lesznek nyomtatva alapértelmezés szerint, kivéve hogyha nyomtatni szeretnénk.

Ezt szándékosan így tervezték, hogy az ilyen megjegyzések ne akadályozzák a mögöttük lévő tartalom olvasását.

Előfordulhat azonban olyan eset, amikor szeretnénk kinyomtatni őket. Az úszó és egyéb jegyzetek nyomtatásához:

 1. Lépjen a Szerkesztés > Beállítások elemre.
 2. Kattintson a Megjegyzés elemre.
 3. Engedélyezze a „Megjegyzések és előugró ablakok nyomtatása lehetőséget.”

Az Adobe Reader DC összeomlik nyomtatáskor/ Adobe Reader DC nem nyomtat a Nyomtatás gombra kattintás után

Ez akkor történhet meg, ha egy Adobe Acrobat telepítési fájl hibás. A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy az Adobe Reader / Acrobat alkalmazás a legújabb verzióját használja.

Ha ez a probléma a legújabb verziónál fordul elő:

 1. Távolítsa el az Acrobat Reader programot az Acrobat cleaner segédprogrammal.
 2. Adobe Reader újra telepítése.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat