Acrobat Distiller – áttekintés

Az Acrobat Distiller programban megadhatja a dokumentumok PDF formátumra való konvertálásának beállításait, a biztonsági beállításokat és a betűtípusra vonatkozó adatokat. Az Acrobat Distiller ablakában PDF-konvertálásra várakozó feladatokat is nyomon követheti.

az Acrobat Distiller ablak
Az Acrobat Distiller főablaka (Windows)

A. Menük B. Adobe PDF-beállításfájlok C. Fájlok a feladatok várólistáján D. Sikertelen feladat E. Környezetfüggő menü F. Állapot ablak 

Megjegyzés:

PostScript fájlok automatikus konvertálásához az Acrobat Pro programban, állítson be vizsgált mappát a Distiller programban.

Az Acrobat Distiller (Windows) elindításához válassza a Minden program > Adobe Acrobat Distiller DC elemet.

Az átalakítási várólista kezelése

A Distiller programban várólistára tehetők a különböző alkalmazásokban létrehozott PostScript fájlok, majd nyomon lehet követni a fájlok PDF formátumra való átalakításának a folyamatát.

PostScript fájlok felvétele a várólistára

 1. A Distiller programban jelöljön ki egy Adobe PDF beállításfájlt az Alapértelmezett beállítások előugró menün.
 2. (Nem kötelező.) Válassza Beállítások > Biztonság parancsot, és válassza ki a titkosítási szintet.
 3. Nyissa meg a PostScript-fájlt, és indítsa el az átalakítási folyamatot, az alábbi módszerek valamelyikével:
  • Válassza a Fájl > Megnyitás parancsot, jelöljön ki egy PostScript fájlt, majd kattintson a Megnyitás parancsra.

  • Húzzon át egy vagy több PostScript fájlt az asztalról az Acrobat Distiller ablakába.

Megjegyzés:

Ha a fájlok konvertálásának a megkezdése előtt át szeretné nézni a várólistát, a 3. lépés előtt kattintson a Szünet gombra.

A várólista módosítása a feldolgozás során

Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

 • Az aktuális feladat ideiglenes leállításához kattintson a Szünet gombra,
 • Az aktuális feladat feldolgozásának folytatásához kattintson az Újraindítás gombra,
 • Ha törölni szeretné a fájlokat a várólistáról, kattintson a Feladat elvetése gombra. A Feladat elvetése funkció az összes olyan fájlt törli a várólistáról, amely még nem fejeződött be. Másik lehetőség (csak Windows rendszeren): jelöljön ki egyedi fájlokat a várólistán, kattintson a jobb gombbal, és csak ezeknek a fájloknak a törléséhez válassza a Feladat elvetése parancsot.
 • (Csak Windows esetén) A kijelölt fájlokat tartalmazó mappa megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a feladat várólistára, majd válassza a Vizsgálat lehetőséget.
 • (Csak Windows operációs rendszerben) A kijelölt PDF fájl Acrobat programban, böngészőben vagy Reader programban történő megnyitásához kattintson a jobb egérgombbal a feladat várólistára, majd válassza a Megtekintés lehetőséget. Vagy kattintson duplán a PDF dokumentumnak az Acrobat programban való megnyitásához.

A feladat-várólista előzményeinek mentése

 1. Kattintson a jobb gombbal a feladat-várólistára, majd válassza a Lista mentése parancsot.

A Distiller program PDF dokumentumként menti és nyitja meg az előzményeket.

A várólista törlése

Az összes leállított és sikeresen konvertált fájl eltávolítása a listáról:

 • (Csak Windows esetén) kattintson a jobb egérgombbal a feladat várólistára, majd válassza az Előzmények törlése lehetőséget.
 • (Mac OS) Kattintson a várólista fölött a Lista törlése gombra.

A Distiller beállításai

A Distiller beállítások határozzák meg a globális Distiller beállításokat. A Distiller beállításainak megadásához válassza a Fájl > Beállítások (Windows) vagy a Distiller > Beállítások (Mac OS) parancsot.

Értesítés, amikor a vizsgált mappák nem érhetők el (Acrobat Pro)

Üzenetet megjelenítése, ha a vizsgált mappa nem érhető el vagy nem található.

(Windows) Értesítés, amikor a Windows TEMP mappa csaknem megtelt

Figyelmeztetés küldése, ha a rendelkezésre álló lemezterület 1 MB alá csökken. Általában kétszer akkora merevlemez-terület szükséges, mint a feldolgozás alatt álló PostScript fájl mérete.

Rákérdezés a PDF fájl rendeltetési helyére

Be lehet állítani a fájloknak fogd és vidd műveletek és a Nyomtatás parancs használata esetén megjelenő nevét és helyét.

Rákérdezés a létező PDF fájlok lecserélésére

Figyelmeztetés küldése, amikor egy létező PDF fájl felülírásának a veszélye áll fenn.

PDF fájlok megtekintése a Distiller használatakor

A PDF dokumentum automatikus megnyitása.

A sikeresen befejezett feladatok naplófájljainak törlése

Naplófájlt hoz létre (messages.log néven), de csak abban az esetben, ha a PostScript fájlok leképezésekor üzenetek jelennek meg vagy PostScript-hiba jelentkezik. (A sikertelen feladatok esetében minden alkalommal keletkeznek naplófájlok.)

Útmutató PostScript fájlok készítéséhez

Ha Distiller paraméterekkel vagy pdfmark operátorokkal szeretné pontosítani a PDF dokumentum létrehozását, először hozzon létre egy PostScript fájlt, majd konvertálja PDF formátumra. Az Adobe Acrobat DC SDK használatával kapcsolatos tudnivalókat az Acrobat Developer Center webhelyén találja: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_hu (csak angol nyelven).

Néhány forrásalkalmazásban, például Adobe InDesign, a Nyomtatás paranccsal és nyomtatóként az Adobe PDF elem választásával PostScript fájlra alakíthatja a fájlokat. Az egyes alkalmazások nyomtatásra vonatkozó párbeszédpaneljei különbözhetnek egymástól. A PostScript fájlok adott alkalmazásban való létrehozásának módját az illető alkalmazás dokumentációja ismerteti.

A PostScript fájlok létrehozásakor ne feledje a következő irányelveket:

 • Amikor csak lehetséges, PostScript Language Level 3 szintet használja, hogy kihasználhassa a PostScript nyelv legújabb funkciói kínálta lehetőségeket.

 • PostScript nyomtatóként az Adobe PDF nyomtatót használja.

 • (Windows) A fájlban használt betűtípusok elküldése.

 • A PostScript fájlnak az eredeti dokumentuméval azonos nevet, de .ps kiterjesztést adjon. (Bizonyos alkalmazások .prn kiterjesztést használnak helyette.)

 • Az Adobe Acrobat Distiller DC programhoz tartozó PPD fájlban elérhető színeket és egyéni oldalméreteket használja. Más PPD fájlok hibás színeket, betűtípusokat vagy oldalméreteket eredményezhetnek a PDF fájlban.

 • A PostScript fájlokhoz 8 bites bináris adatátvitelt használjon FTP-átvitel esetén, különösen eltérő platformok közötti átvitelnél. Ez megakadályozza a sortörések kocsivissza-jelre konvertálását, és fordítva.

Vizsgált mappák – ismertető (Acrobat Pro)

Megadható, hogy a Distiller ellenőrizze, hogy van-e PostScript fájl bizonyos mappákban, az úgynevezett vizsgált mappákban. A Distiller akár 100 vizsgált mappa ellenőrzésére is képes. Amikor a Distiller PostScript fájlt talál valamelyik vizsgált mappa Be mappájában, PDF formátumúvá konvertálja a fájlt, és a PDF dokumentumot (és ezzel együtt rendszerint a PostScript fájlt valamint a fájlhoz kapcsolódó összes naplófájlt) áthelyezi a Ki mappába. A vizsgált mappák az adott mappából feldolgozott összes fájlra vonatkozó saját Adobe PDF beállításokkal és biztonsági beállításokkal rendelkezhetnek. Az egyes vizsgált mappák biztonsági beállításai előnyt élveznek az általános Distiller biztonsági beállításokkal szemben. Ha egy vizsgált mappában található PostScript fájl például „csak olvasható”-ként van megjelölve, a Distiller azt a fájlt nem konvertálja.

(Windows) A beállítások minden felhasználó esetén egyediek. Az NTFS fájlrendszertől eltérő fájlrendszerekben az ebben a beállításmappában található egyedi beállításfájlokhoz a rendszer összes felhasználójának olvasási és írási jogosultsága van. NTFS fájlrendszerben az egyes felhasználók kizárólag az általuk létrehozott fájlokhoz rendelkeznek olvasási és írási hozzáféréssel. A más felhasználók által létrehozott beállítások fájlokhoz csak olvasási joguk van. (Az Adobe Acrobat Distiller DC programmal telepített alapértelmezett beállításfájlok írásvédettek és rejtettek.)

(Mac OS) Az egyes felhasználók Distiller programhoz tartozó beállításaihoz rendszerint nem férhetnek hozzá más felhasználók. Vizsgált mappa más felhasználókkal megosztásához a mappa létrehozójának meg kell adnia a „Be” és a „Ki” mappára vonatkozó megfelelő jogosultságokat. A megosztással a többi felhasználónak lehetősége van fájlokat a „Be” mappába másolni és fájlokat lekérni a „Ki” mappából. Ehhez szükséges, hogy a létrehozó legyen bejelentkezve a rendszerbe és futtassa a Distillert. A többi felhasználó távolról bejelentkezve nyithatja meg az élő vizsgált mappát és dolgoztathatja fel a fájlt.

Megjegyzés:

A vizsgált mappák nem adhatók meg hálózati szolgáltatásként más felhasználók számára. Minden PDF fájlokat létrehozó felhasználónak Acrobat Pro licenccel kell rendelkeznie.

Vizsgált mappák beállítása (Acrobat Pro)

 1. Az Acrobat Distiller DC programban válassza a Beállítások > Vizsgált mappák elemet.

 2. Kattintson a Mappa hozzáadása gombra, és jelölje ki a célmappát. A Distiller a célmappában automatikusan létrehoz egy „Be” és egy „Ki” nevű mappát. A „Be” és a „Ki” mappák a lemezmeghajtó bármely szintjén elhelyezhetők.
 3. Ha szeretné megadni valamelyik mappa biztonság beállításait, jelölje ki az adott mappát, majd kattintson a Biztonsági beállítások szerkesztése elemre. Az OK gombra kattintva térjen vissza a Vizsgált mappák párbeszédpanelre.

  Megjegyzés:

  A program egy biztonság ikont fűz azokhoz a mappanevekhez, amelyeknél meg vannak adva biztonsági beállítások. Ha szeretné, hogy egy mappára ismét a Distiller ablakban eredetileg kijelölt beállítások legyenek érvényesek, jelölje ki a mappát, majd kattintson a Biztonsági beállítások törlése lehetőségre.

 4. Adja meg az Adobe PDF konvertálási beállításait a mappákhoz:
  • Ha módosítani szeretné az adott mappára vonatkozó Adobe PDF beállításokat, jelölje ki a mappát, kattintson a Beállítások szerkesztése gombra, és szerkessze az Adobe PDF beállításait. Kattintson az OK gombra, és a program folder.joboptions néven menti a vizsgált mappába.

  • Ha az Adobe PDF beállítások másik készletét szeretné használni, jelölje ki a mappát, és kattintson a Beállítások betöltése gombra. Válassza ki a megadott, névvel ellátott és mentett beállítások bármelyikét, majd kattintson az OK gombra.

 5. Adja meg a fájlok feldolgozására vonatkozó beállításokat:
  • A másodpercek számának megadásával határozza meg, hogy a program milyen gyakran ellenőrizze a mappákat. A beírható maximális érték 9999. (A mezőbe írt 120-as érték például 2 percnek, a 9999 pedig körülbelül 2 és 3/4 órának felel meg.)

  • Válassza ki, hogy a program mit tegyen a már feldolgozott PostScript fájlokkal. A fájl a PDF fájllal együtt áthelyezhető a „Ki” mappába, de törölhető is. A program a kapcsolódó naplófájlokat is automatikusan átmásolja a „Ki” mappába.

  • Ha egy bizonyos időszak letelte után törölni szeretné a PDF dokumentumokat, írja be a napok számát – a maximális érték 999. Ez a parancs a PostScript fájlokat és a naplófájlokat is törli, feltéve, hogy beállította őket törlésre.

 6. Ha szeretne eltávolítani egy mappát, jelölje ki, majd kattintson a Mappa eltávolítása elemre. Mielőtt eltávolítana egy mappát, győződjön meg arról, hogy a Distiller az abban található összes fájlt feldolgozta már.

  Megjegyzés:

  Vizsgált mappa eltávolításakor a Distiller nem törli sem a „Be” és „Ki” mappát, sem azok tartalmát, sem a folder.joboptions nevű fájlt. Ezek szükség szerint manuálisan törölhetők.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat