Forgatás, mozgatás, törlés és PDF-oldalak újraszámozása

Ismerje meg, mit kell tennie egy PDF oldalainak elforgatásához, mozgatásához, törléséhez, kivonásához vagy újraszámozásához.

Egy PDF oldalainak manipulálása előtt győződjön meg arról, hogy jogosultsága van a PDF szerkesztésére. Az ellenőrzéshez válassza a Fájl > Tulajdonságok elemet, majd kattintson a Biztonság fülre. A jogosultságok a Dokumentumkorlátozások összefoglalása alatt jelennek meg.

Oldalak elforgatása egy PDF-ben

Elforgatható a dokumentum összes oldala, illetve a kijelölt oldalak. Az elforgatás 90°-os lépésekben történik. Elforgathat oldalakat az elforgatás eszközeivel az Oldalak bélyegképe ablaktáblán vagy az Elforgatás lehetőséggel (az alábbiak szerint).

 1. Nyissa meg a PDF-et az Acrobat DC programban, majd válassza az EszközökOldalak rendezése, vagy az Oldalak rendezése elemet a jobb oldali ablaktáblából.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg.

 2. A második eszközsorban határozza meg az oldalak azon tartományát, melyre a forgatást alkalmazni szeretné.

  Választhatja a Páros oldalak, Páratlan oldalak, Fekvő oldalak, Álló oldalak vagy Minden oldal lehetőségeket, vagy megadhatja azokat az oldalszámokat, melyekre a műveletet érvényesíteni szeretné.

 3. Az oldaltartomány megadása után az Irány jelöléseként válassza vagy a 90 fokkal balra vagy 90 fokkal jobbra elemek valamelyikét.

 4. Az oldal elforgatása egy adott oldalra is alkalmazható az oldalbélyegkép nézeten található balra vagy jobbra forgatás gombokra kattintva.

  Oldalbélyegkép nézet
  Oldal elforgatása az oldalbélyegkép nézetben.

  Megjegyzés:

  Az oldalnézet átmeneti módosításához válassza a Nézet > Nézet elforgatása > Jobbra vagy Balra parancsot. A PDF dokumentum következő megnyitásakor visszaáll az eredeti oldalhelyzet.

Oldalak kivonása egy PDF-ből

A kivonás az a folyamat, amelynek során egy PDF dokumentum kijelölt oldalait felhasználja egy másik PDF dokumentumban. A kivont oldalak nemcsak a tartalmukat őrzik meg, hanem az űrlapmezőket, a megjegyzéseket és az eredeti laptartalomhoz tartozó hivatkozásokat is.

Eldöntheti, hogy a kivont oldalakat az eredeti dokumentumban hagyja vagy eltávolítja a kivonási folyamat során – ez hasonlít a jól ismert kivágás és beillesztés, illetve a másolás és beillesztés műveletekhez, de az oldalak szintjén.

Megjegyzés:

Az oldalakhoz tartozó könyvjelzők és olvasási sorrendet jelölő elemek kivonása nem történik meg.

 1. Nyissa meg a PDF-et az Acrobat DC programban, majd válassza az EszközökOldalak rendezése, vagy az Oldalak rendezése elemet a jobb oldali ablaktáblából.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg.

 2. A második eszközsorban kattintson a Kivonás elemre.

  Egy új eszköztár jelenik meg a második eszközsor alatt a Kivonás művelethez meghatározott parancsokkal.

  Válassza a Kivonás elemet az új eszköztárból, hogy egy vagy több oldalt kihúzhasson a PDF-fájlból.

 3. Adja meg a kivonni kívánt oldalak tartományát.

  Választhatja a Páros oldalak, Páratlan oldalak, Fekvő oldalak, Álló oldalak vagy Minden oldal lehetőségeket, vagy megadhatja azokat az oldalszámokat, melyekre a műveletet érvényesíteni szeretné.

 4. Az új eszköztárban végezzen el néhányat a következő műveletekből, mielőtt a Kivonás elemre kattint:

  • Ha el kívánja távolítani a kivont oldalakat az eredeti dokumentumból, jelölje be az Oldalak törlése kivonás után négyzetet.
  • Ha az egyes kivont oldalakból egyoldalas PDF dokumentumot kíván létrehozni, jelölje be az Oldalak kivonása különálló fájlokba négyzetet.
  • Ha az eredeti oldalakat meg kívánja hagyni a dokumentumban, és olyan PDF dokumentumot kíván létrehozni, amely tartalmazza az összes kivont oldalt, ne jelölje be egyik jelölőnégyzetet sem.

A kivont oldalak egy új dokumentumba kerülnek.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy a PDF dokumentum szerzője letiltotta az oldalak kivonását. A dokumentum biztonsági beállításainak megtekintéséhez válassza a Fájl > Tulajdonságok elemet, majd válassza a Biztonság elemet.

Oldalak kivonása véletlenszerűen egy PDF-ből

Ezenkívül az Acrobat bal oldali navigációs panelén található oldalbélyegképekből nem egymást követő oldalakat választhat ki és vonhat ki.

 1. Kattintson a jobb egérgombbal egy oldal bélyegképére a bal oldali panelen, majd kattintson az Oldalak kivonása parancsra.

  Nem egymást követő oldalak kivonása

 2. Az Oldalak kivonása párbeszédpanelen adja meg a kivonni kívánt oldalakat, majd kattintson az OK gombra.

  A kivonandó oldalak megadása

PDF-ek felosztása több dokumentummá

Több kisebb PDF-re oszthat egy vagy több PDF-et. Egy PDF felosztásakor megadhatja a maximális oldalszámot, fájlméretet vagy felső szintű könyvjelzőt, amely szerint a felosztás történjen.

 1. Nyissa meg a PDF-et az Acrobat DC programban, majd válassza az EszközökOldalak rendezése, vagy az Oldalak rendezése elemet a jobb oldali ablaktáblából.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg.

 2. A második eszközsorban kattintson a Felosztás elemre.

  Egy új eszköztár jelenik meg a második eszközsor alatt a Felosztás művelethez meghatározott parancsokkal.

  Válassza a Felosztás elemet a második eszközsorból a dokumentum felosztási lehetőségeinek megtekintéséhez.

 3. A Felosztás legördülő listában válassza ki a dokumentum felosztási kritériumait:

  Oldalak száma

  Adja meg a felosztás nyomán keletkező dokumentumok maximális oldalszámát.

  Fájlméret

  Adja meg a felosztás nyomán keletkező dokumentumok maximális fájlméretét.

  Felső szintű könyvjelzők

  Ha a dokumentum tartalmaz könyvjelzőket, az alkalmazás a felső szintű könyvjelzők alapján hoz létre külön dokumentumokat.

 4. A felosztással létrehozott fájlok célmappájának és a fájlnevekkel kapcsolatos beállítások megadásához kattintson a Kimenet beállításai elemre. Adja meg szükség szerint a többi beállítást, és kattintson az OK gombra.

 5. (Választható) Az adott felosztás több PDF dokumentumra való alkalmazásához válassza a Több fájl felosztása műveletet. A Dokumentumok felosztása párbeszédpanelen kattintson a Fájlok hozzáadása lehetőségre, és válassza ki a Fájlok hozzáadása, Mappák hozzáadása vagy Megnyitott fájlok hozzáadása lehetőséget. Jelölje ki a fájlokat vagy mappát, majd kattintson az OK gombra.

Oldalak áthelyezése vagy mozgatása egy PDF-ben

Az oldalak bélyegképeivel a Navigáció ablaktáblán vagy a dokumentumterületen oldalakat másolhat és helyezhet át a dokumentumon belül, valamint másolhat dokumentumok között.

Oldal áthelyezése vagy másolása PDF dokumentumon belül, oldalak bélyegképeivel

 1. Nyissa meg a PDF-et az Acrobat DC programban, majd válassza az EszközökOldalak rendezése, vagy az Oldalak rendezése elemet a jobb oldali ablaktáblából.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg, az oldalbélyegképek pedig a Dokumentumterületen.

  A Dokumentumterület megváltozik, hogy megjelenítse az oldalbélyegképeket.

 2. Válasszon ki egy vagy több oldalbélyegképet.

 3. Tegye a következők egyikét:
  • Oldal áthelyezéséhez húzza a megfelelő bélyegkép oldalszámmezőjét vagy magát a bélyegképet az új helyre. A bélyegkép új helyét sáv jelzi. A program újraszámozza az oldalakat.
  • Egy oldal kivágásához vagy másolásához kattintson jobb gombbal, és válassza a Kivágás vagy Másolás lehetőséget. Kattintson az oldalak bélyegképe között az oldal beillesztésének helyére. Egy kék vízszintes jelölő jelzi a beillesztésre kiválasztott helyet. Kattintson jobb gombbal, és válassza a Beillesztés lehetőséget. Az oldalakat egy másik PDF-be is beillesztheti.
  Kattintson jobb gombbal, és másolja le az oldalt

  Megjegyzés:

  A fenti műveleteket elvégezheti a bal oldali ablaktáblában is az Oldalbélyegképek gombra kattintva.

Oldal másolása két PDF dokumentum között bélyegképek használatával

 1. Nyissa meg mindkét PDF dokumentumot, és helyezze őket egymás mellé.
  Megjegyzés:

  Válassza az Ablak > Mozaik > Függőlegesen elemet, hogy a PDF-ek egymás mellett jelenjenek meg.  

 2. Nyissa meg az Oldalak bélyegképei panelt mindkét PDF dokumentumban. Vagy lépjen az Eszközök > Oldalak rendezése lehetőségre mindkét PDF dokumentumban.

  Megjegyzés:

  Kattintson az Oldalbélyegképek gombra a bal oldali navigációs ablaktáblában az Oldalbélyegképek panel megnyitásához.  

 3. Jelölje ki a kivágni vagy másolni kívánt oldalt. Ha egynél több oldalt szeretne kiválasztani, nyomja le a Ctrl billentyűt, majd válassza ki az oldalakat. Kattintson jobb gombbal az oldal bélyegképére, és válassza a Másolás lehetőséget.

  Kattintson jobb gombbal, és másolja le az oldalt

 4. A céldokumentum oldalainak bélyegképén kattintson az oldalak bélyegképe között az oldal beillesztésének helyére. Egy kék vízszintes jelölő jelzi a beillesztésre kiválasztott helyet. Kattintson jobb gombbal, és válassza a Beillesztés lehetőséget. A program bemásolja az oldalt a dokumentumba, és elvégzi az oldalak újraszámozását. Az oldalakat egy másik PDF-be is beillesztheti.

  Vagy húzza az oldal bélyegképét a céldokumentum Oldalak bélyegképei paneljére.

  Kattintson jobb gombbal, és illessze be az oldalt

Oldalak törlése vagy cseréje egy PDF-ben

Teljes PDF-oldalt lecserélhet másik PDF-oldalra. Az oldal cseréje során a program csak a szöveget és képeket cseréli ki. A művelet nem érinti az eredeti oldalhoz kapcsolódó interaktív elemeket, köztük a hivatkozásokat és a könyvjelzőket. A csereoldalhoz korábban kapcsolódó könyvjelzők és hivatkozások sem kerülnek át. A megjegyzések azonban igen, és bekerülnek a dokumentum meglevő megjegyzései közé.

Oldalak törlése vagy cseréje után célszerű a Fájlméret csökkentése paranccsal átnevezni és elmenteni az újraszervezett dokumentumot, amelynek mérete a parancs hatására a lehető legkisebbre csökken.

A program lecseréli az előtte és utána álló oldalt. Az oldal könyvjelzői és hivatkozásai eredeti helyükön maradnak.

Oldalak törlése a Törlés paranccsal

Megjegyzés:

A Törlés parancs nem vonható vissza.

 1. Válassza az EszközökOldalak rendezése, vagy az Oldalak rendezése elemet a jobb oldali ablaktáblából.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg, az oldalbélyegképek pedig a Dokumentumterületen.

 2. Adja meg a törölni kívánt oldalak tartományát.

  Választhatja a Páros oldalak, Páratlan oldalak, Fekvő oldalak, Álló oldalak, Minden oldal lehetőségeket, vagy megadhatja azokat az oldalszámokat, melyeket törölni szeretne.

 3. A második eszközsorban kattintson az Oldalak törlése elemre, és kattintson az OK gombra a megerősítéshez.

  Nem törölheti az összes oldalt. Legalább egy oldalnak maradnia kell a dokumentumban.

  Megjegyzés:

  Ha a Beállítások párbeszédpanel Oldalmegjelenítés lapján bejelöli a Logikai lapszámok használata négyzetet, akkor zárójelben megadhat egy oldalszámot, amely alapján a program törli az oldalszámnak logikailag megfelelő oldalt. Ha például a dokumentumban az első oldal száma i, az Oldaltartomány megadása legördülő listában az (1) számot kell beírni az oldal törléséhez.

Oldalak törlése az oldalak bélyegképének használatával

 1. Válassza az EszközökOldalak rendezése, vagy az Oldalak rendezése elemet a jobb oldali ablaktáblából.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg, az oldalbélyegképek pedig a Dokumentumterületen.

 2. Válasszon ki egy törölni kívánt oldalbélyegképet, és kattintson a ikonra az oldal törléséhez.

 3. Vagy kattintson az Oldalbélyegképek gombra a bal oldali navigációs ablaktáblán az Oldalbélyegkép panel megnyitásához, és válassza ki a törölni kívánt oldalt vagy oldalak csoportját.

 4. Kattintson az Oldalak törlése  eszközre az Oldalak bélyegképe panel tetején.

Egy PDF-oldal tartalmának lecserélése

 1. Nyissa meg a cserélni kívánt oldalakat tartalmazó PDF dokumentumot.
 2. Válassza az EszközökOldalak rendezése, vagy az Oldalak rendezése elemet a jobb oldali ablaktáblából.

  Az Oldalak rendezése eszközkészlet a második eszközsorban jelenik meg.

 3. A második eszközsorban kattintson a Csere elemre.

  Az „A beillesztendő oldalakat tartalmazó fájl kiválasztása” párbeszédablak jelenik meg.

 4. Jelölje ki a csereoldalakat tartalmazó dokumentumot, majd kattintson a Megnyitás gombra.

 5. Az Eredet elem alatt írja be az eredeti dokumentumban kicserélendő oldalak számát.

 6. A Csere parancs alatt adja meg a csereoldalak tartományának első oldalát. A program az utolsó oldalt az eredeti dokumentumban cserélni kívánt oldalak száma alapján számítja ki.

 7. Kattintson az OK gombra.

Oldalak cseréje egy oldal bélyegképének használatával

 1. Nyissa meg a cserélni kívánt oldalakat tartalmazó PDF dokumentumot, majd az új oldalakat tartalmazó dokumentumot.
 2. Az új oldalakat tartalmazó PDF dokumentum Oldalak bélyegképe lapján jelöljön ki egy vagy több oldalt.
  • Jelölje ki a csereoldalként használni kívánt oldal bélyegképének oldalszámmezőit.
  • Több bélyegkép kijelöléséhez kattintson rájuk, miközben lenyomva tartja a Shift billentyűt. A Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson a kijelöléshez hozzáadandó elemekre.
  • Húzzon téglalapot az oldalak bélyegképei köré.
 3. A Ctrl és Alt billentyűk együttes lenyomva tartása mellett húzza a kijelölt bélyegképeket a céldokumentum Oldalak lapjára. Amikor az egérmutató közvetlenül az első cserélendő oldal oldalszámmezője fölött áll, és kiemeli az oldalakat, engedje el az egérgombot.

  Az első dokumentumban kijelölt oldalak felváltják a második dokumentum azonos számú oldalát, a beillesztéskor megadott oldalszámtól kezdve.

Oldalak újraszámozása egy PDF-ben

A dokumentum oldalain látható oldalszámok nem feltétlenül felelnek meg az oldal bélyegképe alatt, illetve a Navigálás az oldalon eszközsoron látható oldalszámoknak. Az oldalak számozása egész számokkal történik, a dokumentum első oldala az 1. oldal. Mivel egyes PDF dokumentumok bevezető oldalakkal is rendelkezhetnek – ilyenek például a szerzői joggal kapcsolatos adatok, a tartalomjegyzék-oldalak –, a törzsoldalak számozása eltérhet a Navigálás az oldalon eszközsoron látható oldalszámoktól.

A nyomtatott oldalszámok (felül) és a logikai oldalszámok (alul) összehasonlítása

A dokumentum oldalait különböző módon lehet számozni. Bizonyos oldalcsoportokhoz eltérő számozási stílust is megadhat. Példák: 1, 2, 3; i,ii,iii; a,b,c. A számozási rendszer előtag hozzáadásával is testreszabható. Például az 1. fejezet oldalszámozása lehet 1-1, 1-2, 1-3 és így tovább, a 2. fejezeté 2-1, 2-2, 2-3 és így tovább.

Megjegyzés:

Az Oldalak számozása parancs csak az Oldalak panel bélyegképeire van hatással. A PDF dokumentumhoz fizikailag a fejléc és lábléc funkcióval adhat új oldalszámot.

 1. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson az Oldalbélyegképek gombra az Oldalbélyegképek panel megnyitásához.

 2. Válassza az Oldalcímkék elemet a Beállítások menüből.

  Válasszon oldalcímkéket
  A Szám címkék parancs az Oldalbélyegképek panel Beállítások menüjében van.

 3. Adja meg az oldaltartományt. (A kijelölés az Oldalak bélyegképei panelen kijelölt oldalakra vonatkozik.)
 4. Válassza az alábbiak egyikét, majd kattintson az OK gombra:

  Új szakasz kezdése

  Új számozási szekvencia indítása. Válassza ki az előbukkanó menüből a megfelelő stílust, majd adja meg a rész kezdő sorszámát. Szükség esetén megadható egy Előtag.

  Az előző szakaszban alkalmazott számozás kiterjesztése a kijelölt oldalakra

  Az előző oldalak számozásának folytatása megszakítás nélkül.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba