PDF betűtípusok

Betűtípusok beágyazása és helyettesítése

A betűtípusok csak akkor ágyazhatók be, ha tartalmazzák a készítőjük által megadott beállítást, amely engedélyezi a beágyazást. A beágyazással megakadályozható a betűtípusok helyettesítése, amikor az olvasók megnyitják vagy kinyomtatják a fájlt, azaz a szöveg az eredeti betűtípussal jelenik meg. A betűtípusok beágyazása általában nem növeli meg jelentősen a fájl méretét, kivéve az ázsiai nyelvekben használt CID betűtípusokat tartalmazó dokumentumokat. Az Acrobat programban, vagy amikor InDesign dokumentumból PDF fájlt hoz létre, előírhatja a betűtípusok beágyazását vagy helyettesítését.

Beágyazhatja a teljes betűtípust, illetve annak csak a fájlban használt karaktereit (vagyis a betűtípus részhalmazát). A betűtípus-részhalmazok beágyazásával biztosíthatja, hogy a program nyomtatáskor – egyéni betűtípusnév alatt – a megfelelő betűtípusokat és méretezési információkat alkalmazza. Ezzel a módszerrel például a szolgáltató mindig az Adobe Garamond® betűtípus Ön által megadott verzióját használja a dokumentum megtekintéséhez és nyomtatásához, nem a saját verzióját. A Type 1 és a TrueType betűtípusok akkor ágyazhatók be, ha a PostScript fájl tartalmazza azokat, vagy ha elérhetők a Distiller által figyelt betűtípusmappákban, és nem vonatkozik rájuk a beágyazást tiltó korlátozás.

Ha a betűtípust nem lehet beágyazni, mert szállítója ezt nem engedélyezte, és a PDF fájlt megnyitó vagy nyomtató felhasználó nem tudja elérni az eredeti betűtípust, a program ideiglenesen Multiple Master betűtípussal helyettesíti azt: AdobeSerifMM a hiányzó talpas betűtípusoknál és AdobeSansMM a hiányzó talp nélküli betűtípusoknál.

A Multiple Master betűtípus a megfelelő méretre nyújtható vagy kicsinyíthető, így a dokumentum eredeti sortörései és oldaltörései megőrződnek. A helyettesítési művelet nem minden esetben talál az eredeti karakterekkel azonos alakú és méretű karaktereket, különösen a nem hagyományos karaktereknél, például a kézírásos betűképű karaktereknél.

Megjegyzés:

Ázsiai szövegeknél az Acrobat a telepített Ázsiai nyelvi csomag vagy a felhasználói rendszer hasonló betűtípusát használja. Egyes nyelvek betűtípusai, illetve egyes ismeretlen kódolású betűtípusok nem helyettesíthetők; ilyen esetekben a szöveg helyettesítő karakterekkel jelenik meg a fájlban.

Betűtípus karakterei
A nem hagyományos karaktereknél (bal) a helyettesítő betűtípus (jobb) nem hasonlít az eredetihez.

Megjegyzés:

Ha probléma adódik szöveg másolásával és beillesztésével PDF fájl esetén, először ellenőrizze, hogy a problémás betűtípus be van-e ágyazva (Fájl > Tulajdonságok > Betűtípusok fül). Beágyazott betűtípusok esetén próbálja inkább megváltoztatni a betűtípus beágyazási pontját, és ne PostScript fájlba küldje. Dolgozza fel a PDF fájlt annak a betűtípusnak a beágyazása nélkül. Ezután nyissa meg a PDF fájlt Acrobat alkalmazásban, és ágyazza be a betűtípust az Ellenőrzés javításának használatával.

A betűtípusok elérése és beágyazása a Distiller programmal

A PostScript fájlok PDF formátumra történő konvertálása esetén a Distiller programnak hozzá kell férnie a fájl betűtípusaihoz, hogy beszúrhassa a megfelelő adatokat a PDF fájlba. A Distiller először Type 1, TrueType és OpenType betűtípusokat keres a PostScript fájlokban. Ha a betűtípus nincs beágyazva a PostScript fájlba, akkor a Distiller program további betűtípusmappákban keres. A Distiller program az alábbi betűtípusmappákban keres Windows rendszerben:

 • /Resource/Font az Acrobat mappában

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  A Distiller program a következő betűtípusmappákban keres Mac OS rendszeren:

 • /Resource/Font az Acrobat mappában

 • /Users/[felhasználónév]/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Az Acrobat-telepítésnek része számos, csak szélességi adatokat tartalmazó egyszerű kínai, japán és koreai betűtípus, így a Distiller program hozzáférhet ezekhez a betűtípusokhoz az Acrobat programban. Ellenőrizze, hogy a betűtípusok elérhetők-e a számítógépen. (Windows rendszeren az Acrobat telepítésekor válassza a Teljes beállítást, illetve az Egyéni beállítás választásakor jelölje be az Ázsiai nyelvek támogatása elemet az Adobe PDF megjelenítése kategóriában. Mac OS rendszeren a program automatikusan telepíti ezeket a betűtípusokat.)

  Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogyan vehet fel betűtípusokat a PostScript-fájlokba, olvassa el a PostScript-fájl létrehozásához használt alkalmazás és nyomtató-illesztőprogram dokumentációját.

Megjegyzés:

A Distiller nem kezeli a Type 32 betűtípusokat.

Ha más betűtípusmappákban szeretne keresést végeztetni a Distiller programmal, az Acrobat Distiller programban válassza a Beállítások > Betűtípusok tárolási helyei parancsot. Ezután a párbeszédpanelen a Hozzáadás gombra kattintva vehet fel újabb betűtípusmappát. A szabványos PostScript betűtípusok TrueType változatainak kihagyása beállítás megadásával zárhatja ki azokat a TrueType betűtípusokat, amelyek neve megegyezik a PostScript 3 betűtípus-gyűjteményben található betűtípusok nevével.

Megjegyzés:

Ha a Distiller programnak hozzáférést szeretne adni egy időközben áthelyezett betűtípusmappához, ezen a párbeszédpanelen távolítsa el a régi helyével megadott mappát a listáról, és vegye fel újból a mappát.

PDF dokumentumok megtekintése helyi betűtípusok nélkül

Készíthet olyan nyomtatási előképet a dokumentumról, amelyben a helyi számítógépen megtalálható, de a PDF dokumentumba be nem ágyazott betűtípusokkal formázott szöveget a program az alapértelmezett betűtípusokkal jeleníti meg. Ennek alapján könnyebben eldönthető, hogy beágyazza-e a helyi betűtípusokat a PDF dokumentumba a megfelelő megjelenés biztosítása érdekében.

 1. A Beállítások párbeszédpanel Kategóriák listáján válassza az Oldalmegjelenítés elemet, és törölje a Helyi betűtípusok használata négyzet jelölését.
  Megjegyzés:

  A nem helyettesíthető betűtípusok esetében a szövegben felsorolásjelek láthatók a karakterek helyén, és az Acrobat hibaüzenetet jelenít meg.

PostScript-betűtípusnevek keresése

Ha az Adobe PDF beállítások párbeszédpanel Betűtípusok lapján kézzel kell beírnia egy betűtípusnevet, egy PDF fájl felhasználásával állapíthatja meg a név helyes alakját.

 1. Hozzon létre egyoldalas dokumentumot a kívánt betűtípussal bármelyik alkalmazásban.
 2. PDF fájl létrehozása a dokumentumból.
 3. Nyissa meg a PDF fájlt az Acrobat programban, és válassza a Fájl > Tulajdonságok > Betűtípusok parancsot.

 4. Jegyezze fel a betűtípus nevét. Ügyeljen arra, hogy pontosan úgy másolja le a nevet, ahogy az a párbeszédpanelen megjelenik, ne legyen eltérés a helyesírásban, a kis- és a nagybetűk használatában és a név elválasztásában.
Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba