Füzetek – ismertető

A füzetek olyan, több lapon elrendezett oldalakból álló dokumentumok, melyek oldalsorrendje megfelelő az összefűzéshez. Kettőnél több oldalból álló irkafűzött füzetet hozhat létre, melyeknél az egymás melletti lapok mindkét oldalon nyomtatva vannak, és egyszer meg vannak hajtva, a hajtás mentén pedig össze vannak kapcsolva. Az első oldal ugyanarra az ívre kerül nyomtatáskor, mint az utolsó oldal. A második oldal ugyanarra az ívre kerül nyomtatáskor, mint az utolsó előtti oldal, és így tovább. A program minden oldalt automatikusan a lap közepére rendez, és a nagy oldalakat átméretezi (lekicsinyíti), hogy illeszkedjen nyomtatandó területhez. A kétoldalas lapok leválogatásakor, összehajtásakor és összekapcsolásakor helyes oldalsorrendű könyvet kap.

Füzetek nyomtatásához a nyomtatónak támogatnia kell az automatikus vagy kézi duplex nyomtatást (nyomtatás a lap mindkét oldalára). A kézi duplex nyomtatás két műveletből tevődik össze: először az előoldal nyomtatása történik, aztán a hátoldalé. Ahhoz, hogy megtudja a nyomtatója támogatja-e a kétoldalas nyomtatást, nézze meg a nyomtató kézikönyvét vagy vegye fel a kapcsolatot a nyomtató gyártójával.

Többoldalas dokumentumok az Acrobat programban
Többoldalas dokumentum (balra), füzetté rendezett oldalak (középen), valamint nyomtatással és hajtással új füzetté rendezett oldalak (jobbra)

 1. Válassza a Fájl > Nyomtatás parancsot, és jelölje ki a nyomtatót.

 2. Adja meg a nyomtatni kívánt oldalakat:
  • Ha azt akarja, hogy először a lapok elülső oldala legyen nyomtatva, aztán a hátoldala, jelölje ki a Mind lehetőséget.
  • Nagy füzet kisebb részletekben történő kinyomtatásához válassza ki az oldalakat, és adja meg az első részlet oldaltartományát. Nyomtassa ki külön-külön az egyes oldaltartományokat.
 3. Kattintson a Füzet gombra.

 4. Ha bizonyos oldalakat különböző lapra, vagy laptartományra kíván kinyomtatni, a Lapok ettől/eddig lehetőség segítségével határozza meg ezeket az oldalakat. Kattintson a Tulajdonságok gombra, és jelölje ki a megfelelő papírtálcát, illetve a szükséges egyéb lehetőségeket.

 5. Válasszon további oldalkezelési beállításokat. Az Előnézeti kép a választott lehetőségek függvényében változik.

  Füzet részhalmaz

  Meghatározza, hogy a nyomtató a papírlapnak melyik oldalára nyomtat. Válassza a Mindkét oldal beállítást, ha automatikusan a papírlapok mindkét oldalára kíván nyomtatni (a nyomtatónak támogatnia kell az automatikus duplex nyomtatást). Válassza a Csak az előoldalon beállítást, ha a papírlapok előoldalán lévő oldalakat kívánja csak kinyomtatni. Az oldalak kinyomtatása után fordítsa meg őket, és válassza ismét a Fájl > Nyomtatás parancsot, majd a Csak a hátoldalon beállítást. A nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy a hátoldal nyomtatásához meg kell fordítania, illetve át kell rendeznie a lapokat.

  Figyelmeztetés:

  Ha nyomtatója nem támogatja az automatikus kétoldalas nyomtatást, meg kell fordítania és vissza kell helyeznie a lapokat a nyomtatóba. A konkrét lépések nyomtatója típusától függnek, és a beállításokat a nyomtatás párbeszédpanel Tulajdonságok ablakában módosíthatja. Bővebb információért lásd: Kétoldalas nyomtatás.

  Automatikus oldalelforgatás az egyes lapokon

  Automatikusan elforgatja az oldalakat, hogy azok a lehető legjobban illeszkedjenek a nyomtatható terület alakjához.

  Ívek tartománya

  A nyomtatás első és utolsó ívét határozza meg. Az Acrobat meghatározza, hogy a nyomtatási feladat elvégzéséhez mely íveket kell kinyomtatni. Például egy 16 oldalas dokumentum esetén az elsőtől a negyedik ívig nyomtatja ki.

  Kötés

  A kötés tájolását határozza meg. Válassza a Balra lehetőséget, ha a szöveg olvasási iránya balról jobbra van; válassza a Balra (Álló) lehetőséget ott, ahol a papír a hosszanti oldal mentén lesz meghajtva, és a nyomtatható terület hosszú és keskeny. Válassza a Jobbra lehetőséget, ha a szöveg olvasási iránya jobbról balra van, illetve a függőleges, ázsiai típusú; válassza a Jobbra (Álló) lehetőséget ott, ahol a papír a hosszanti oldal mentén lesz meghajtva.

  Kötésmódok az Acrobat programban
  Kötésmódok az Acrobat programban
  Hasonlítsa össze a Jobb oldali kötési beállítást a Jobbra (Álló) beállítással.

  Megjegyzés:

  Amennyiben megosztott nyomtatókörnyezetben dolgozik, és nem szeretné, hogy mások a hátoldalas nyomtatás előtt rányomtassanak az előkészített oldalakra, tanácsos a hátoldalas nyomtatásra szánt oldalakat külön papírtálcáról nyomtatni.

A PDF portfólió olyan PDF fájl, amelybe több dokumentum van becsomagolva. A PDF portfólióban lévő PDF dokumentumokat külön-külön vagy együtt is nyomtathatja. A dokumentumokat a rendszer a fájlsorrendtől függetlenül, betűrendben nyomtatja ki.

Megjegyzés:

Fájl átnevezéséhez vagy sorrendváltoztatásához a PDF portfólióban a Részletek nézet használható. Lásd: Összetevőfájlok használata a PDF portfólióban

 1. Nyissa meg a PDF portfóliót. Ha csak adott PDF fájlokat szeretne kinyomtatni, jelölje ki a kívánt PDF-eket.
 2. Válassza a Fájl > Nyomtatás menüpontot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  Minden PDF fájl

  A PDF portfólióban lévő összes PDF dokumentumot kinyomtatja.

  Kijelölt PDF fájlok

  A kijelölt PDF dokumentumokat nyomtatja ki. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a csomag tartalmát felsoroló listában több fájlt is kiválaszt.

 3. Válassza ki a megfelelő nyomtatási beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Ha egy összetevő nem PDF fájl, annak kinyomtatásához az összetevőhöz tartozó alkalmazást kell használni. Ha meg szeretne nyitni egy összetevőfájlt annak eredeti alkalmazásában, kattintson a jobb gombbal a fájlra, és válassza a Fájl megnyitása a natív alkalmazásban parancsot. (A fájl csak akkor nyitható meg, ha az eredeti alkalmazás telepítve van.)

A könyvjelzőkkel jelölt lapok közvetlenül a Könyvjelzők lapról is kinyomtathatók. A könyvjelzők a hierarchiában szülőkönyvjelzőként és gyermekkönyvjelzőként (függő könyvjelző) szerepelnek. Ha szülő könyvjelzőt nyomtat, az ahhoz társított gyermek szintű könyvjelzők oldaltartalmai is nyomtatva lesznek.

Nem minden könyvjelző jelenít meg oldaltartalmat, ezért nem mindegyiket lehet kinyomtatni. Egyes könyvjelzők fájl megnyitására vagy hang lejátszására használhatók. Ha vegyesen jelöl ki nyomtatható és nem nyomtatható könyvjelzőket, a nem nyomtathatókat a program figyelmen kívül hagyja.

Megjegyzés:

A címkézett tartalomból létrehozott könyvjelzők minden esetben képviselnek oldaltartalmat is, mivel a címkézett tartalom (például címsorok és ábrák) a dokumentum szerkezetének nyomtatható eleme.

 1. Nyisson meg egy könyvjelzőkkel rendelkező PDF dokumentumot. Ha szükséges, válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs ablaktáblák > Könyvjelzők parancsot, hogy a könyvjelzők megjelenjenek a navigációs ablaktáblában.

 2. Jelöljön ki egy vagy több könyvjelzőt, és jobb egérgombbal kattintson a kijelölésre.
 3. Válassza a menüből az Oldal(ak) nyomtatása parancsot.