Előnézetek az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban

Előnézetekről az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban

A kompozíciók, rétegek és felvétel előnézete hogyan változott meg jelentősen az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban. Az előnézetek most könnyebben indíthatók, interaktívak és konfigurálható.

Megjegyzés:

Mielőtt az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazást telepítené, olvassa el ezt a cikket a korábbi verziók megőrzéséről. További részletekért arra vonatkozóan, hogy mi új és mi változott, olvassa el ezt a cikket. Ismerkedjen meg az After Effects CC 2015 (13.5) ismert problémáival.

Ez a cikk az előnézetekkel kapcsolatos változásokról tartalmaz tudnivalókat, éspedig:

A RAM előnézet funkciót többé nem használják előzetes megtekintéshez:

Az After Effects továbbra is a RAM memóriában gyorsítótáraz képkockákat a valós idejű lejátszáshoz. Az előnézet indítása az After Effects alkalmazásban azonban többé már nem egyedi parancs, ezért a „RAM előnézet” kifejezést többé nem használják. Most az „Előnézet” kifejezést használják.

Szóköz billentyű előnézet indításához

A szóköz billentyű most olyan előnézetet indíthat, amely optimalizálja a képkocka gyorsítótárazását a valós idejű lejátszáshoz, és ami hangfájlt is lejátszik. (mindkettő korábbi egyedi funkciója annak, amit „RAM előnézetnek” neveztek.)

Testreszabható előnézet

Az elénézet viselkedéseket az előnézet mindkét billentyűparancsára konfigurálhatja: szóköz billentyű, számbillentyűzet 0 és Shift + számbillentyűzet 0. Ha azt akarja, hogy a szóköz billentyű olyan hangot is lejátszó előnézetet indítson, amely az aktív réteg vezérlőit is megjeleníti, ezt most megteheti.

Folyamatos előnézetek

Az After Effects korábbi verzióiban, ha előnézet megtekintése során bárhová kattintott, az megállította a lejátszást. Az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban kompozíció, réteg vagy felvétel előnézetének megtekintése során egyidejűleg dolgozhat kompozíciójában vagy projektjében. A folyamatos előnézetek szükségszerűen megváltoztatják az előnézetek indításának és megállításának a viselkedését. Tudjon meg többen az interaktív teljesítménynövelő fejlesztésekről, amelyek lehetővé tették a folyamatos előnézeteket ebből a cikkből.

Az előnézetekkel kapcsolatban sok minden megváltozott, de az alábbiak nem változtak az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban:

 • A valós idejű lejátszáshoz továbbra is gyorsítótárazni kell a beolvasandó képkockákat a RAM memóriában. Habár egyszerű kompozíciókat a valós időnél gyorsabban is be lehet olvasni és gyorsítótárazni, az előnézet megtekintése a lejátszás előtt mindig a RAM-ben gyorsítótárazza a képkockákat, a kompozíció tartalmától függetlenül.

 • Az előnézetek megtekintése során a GPU-t nem kell újból használni. Minden változás az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban a CPU erőforrásainak optimalizálásával kapcsolatos.

Projektek és kompozíciók módosítása az előnézetek megtekintése során (folyamatos előnézet)

Most elérheti, hogy a változások a nyitott projektben lépjenek érvénybe, az előnézet After Effects alkalmazásban történő lejátszása közben.

Az After Effects korábbi verzióiban, miután elindított egy előnézetet egy kompozíció, réteg vagy felvétel megjelenítőben, ha a felhasználói kezelőfelület bármely pontjára kattintott, az megállította volna az illető előnézet lejátszását. Az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban az előnézet lejátszása folytatódik, amíg kifejezett művelettel meg nem állítja azt, például billentyűparanccsal, mint amilyen a szóköz billentyű. Az előnézetet leállító sajátos műveletekhez olvassa el az alábbi „Előnézet megállítása” részt.

Ha megtekinti egy kompozíció előnézetét, annak rétegeit az Idősor, Réteg vagy Effektus vezérlők paneleken módosíthatja. Az After Effects azonnal elkezdi a frissített képkockák gyorsítótárazását, ami az előnézet képkockasebességének lassulását okozza az új képkockák gyorsítótárazásáig. Azonban nem végezhet módosításokat az előnézet Kompozíció paneljén, mivel, ha a panelbe kattint, az megállítja az előnézetet.

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy előnézet megtekintése során a Kompozíció panelba kattintással módosítsa a kompozíciót, például egy maszk elérési útjának módosításához, nyisson meg egy második megjelenítő panelt ugyanahhoz a kompozícióhoz és ott végezzen módosításokat. A nem előnézet-megjelenítők változásai a Kompozíció panelen jelennek meg, ahol az előnézetet lejátsszák.

Előnézet megtekintése során bármely nem előnézet Kompozíció, Réteg vagy Felvétel panelben végezhet módosításokat. Több példa arra, hogy mit tehet meg:

 • Új rétegek létrehozása, alkompozíciókat is beleértve, és azok módosítása.
 • Effektusok és kulcskockák alkalmazása és eltávolítása, és bármely tulajdonság vagy kulcskocka értékeinek megváltoztatása.
 • Felvétel importálása és a felvétel értelmezési beállításainak módosítása bármely felvétel esetén.
 • Kompozíciók hozzáadása a beolvasandó sorhoz és beállítások vagy a beolvasandó elem sorrendjének módosítása. A beolvasandó sor indítása megállítja az előnézeteket.
 • Munkafelület átrendezése, köztük az új Kompozíció, Réteg vagy Felvétel paneleké.
 • A Kompozíció, Réteg vagy Felvétel panelek megtekintési beállításainak módosítása. Például alfa csatorna megjelenítése, nagyítás vagy kicsinyítés, egyszerűről 4-up nézetre való váltás vagy a 3D nézet módosítása.

Ahogy fent megjegyeztük, valahányszor olyan változtatást végez, amely az előnézetben levő képkockákat érinti, az előnézet képkockasebessége lassul az új képkockák beolvasása és gyorsítótárazsa közben.

Jelenlegi idő szemben a korábbi idővel

Mivel a kompozíciók előnézet megtekintése során módosíthatók, különbséget kell tenni jelenlegi idő és az előnézet ideje között.

Az After Effects alkalmazásban egy kompozíció jelenlegi ideje az a képkocka, amelynél számos műveletet felvettek, például ahol kulcskockákat adtak hozzá. Az Idővonal panel bal felső sarkában levő jelenlegi idő mutatója (current-time indicator, CTI) és a jelenlegi idő kijelzője a jelenlegi időt mutatja.

Az előnézet megtekintése során a CTI függőleges kék vonalat rajzol az Idővonal panel időgrafikon-területére. Ez a vonal segít annak azonosításában, hogy a jelenlegi időpontban milyen kulcskockák vagy egyéb pontok találhatók.

A kompozíció előnézet ideje különbözik a jelenlegi időtől. Az előnézet idő a Kompozíció panelen az előnézet megtekintése során megjelenő képkockának felel meg. Az előnézet időt az előnézet idő mutatója (preview-time indicator, PTI) mutatja. A PTI a függőleges piros vonal az Idővonal panel időgrafikon-területén húzott függőleges piros vonal, amely az előnézet megtekintése során balról jobbra mozog. A Kompozíció panel alján levő időkijelző is az előnézet időt mutatja. (Az After Effects korábbi verzióiban az előnézet idő vagy az előnézet idő mutatójának nem voltak megfelelő neveik.)

Ha az előnézet megáll, a jelenlegi idő és az előnézet idő ugyanaz a képkocka.

A jelenlegi idő módosítása az előnézet megtekintése során

Az After Effects korábbi verzióiban az Idősor panel CTI-je az előnézet megtekintése során nem mozog. Ha előnézet megtekintése során áthúzza a CTI-t, a lejátszás többé nem játssza le a képkockát az új jelenlegi időpontban.

Ahhoz, hogy a CTI-t az előnézet leállítása nélkül mozgassa, tartsa lenyomva az Option (Mac OS) vagy Alt (Windows) billentyűt, miközben áthúzza a CTI-t vagy az kattintson az idővonalzóra. Ha áthúzás közben a Shift billentyűt is lenyomva tartja, a CTI pillanatfelvételt készít a kulcskockákról és egyéb célpontokról, ahogy azt akkor tette volna, ha nem lett volna lejátszás.

A jelenlegi idő módosítására alkalmazott egyéb módszerek nem állítják meg az előnézetet.

Egyszerűsített és konfigurálható előnézet viselkedések

Amellett, hogy módosítani tudja a kompozíciót az előnézet megtekintése során, az After Effects CC 2015 (13.5) azt is módosítja, ahogyan Ön az előnézetet indítja és megállítja. Az előnézet viselkedések az előnézet billentyűparancsaival kapcsolatban testreszabhatók az Előnézet panel új vezérlőivel. A szóköz billentyű most alapértelmezés szerint indítja az előnézetet, amely a valós idejű lejátszáshoz gyorsítótáraz, és amely hangot is lejátszik.

Mivel ezek a változások megszüntették a különbségeket a régi RAM előnézet és a Standard előnézet (szóköz billentyű) viselkedések között, ezeket a kifejezéseket többé nem használják az After Effects alkalmazásban. Az előnézetet egyesítették a felhasználó által konfigurálható viselkedésekkel.

Az előnézet viselkedések fő változásainak összefoglalása:

 • A “RAM előnézet” kifejezést többé nem használják külön előnézet mód leírására. A RAM előnézet gombot eltávolították az Előnézet panelről.
 • A szóköz billentyű olyan előnézetet indít, amely hangot játszik le és optimalizálja a képkocka gyorsítótárazást a valós idejű lejátszáshoz.
 • A szóköz billentyűparancshoz most előnézet viselkedések konfigurálhatók.
 • Az Előnézet panel új vezérlői lehetővé teszik az előnézet viselkedések konfigurálását a billentyűparancs szerint: hangfájl, hurkolás, gyorsítótárazás, tartomány és réteg vezérlők.
 • Új tartomány beállítás: Jelenlegi idő szerint kiterjesztett munkaterület.
 • Előnézet gyorsítótárazásakor az After Effects azonnal elkezdi a lejátszást. A hangfájlt lejátssza, ha engedélyezve van. Ha a képkockákat gyorsabban lehet gyorsítótárazni, mint valós időben, a lejátszási sebesség a valós idejű képkocka sebességre korlátozódik.
 • A hang most minden előnézettel lejátszható, függetlenül az előnézet indítási módjától.
 • Ha a képkocka sebessége az előnézetben lassúbb mint a valós időben (például gyorsítótárazás közben), a hangfájl alapértelmezés szerint el van némítva. Az új beállítás lehetővé teszi, hogy válasszon a hang elnémítása vagy a hang lejátszása között. Ha a hang lejátszását választja, a szinkronizálás megőrzése érdekében a hang dadogós lesz, ha az előnézet képkockasebessége lassúbb mint valós időben.
 • Kifejezett beavatkozás szükséges az előnézet megállításához, mivel az előnézetek nem szakadnak meg, ha projektet vagy kompozíciót módosít.
Megjegyzés:

A csak hangfájl előnézet nem volt belefoglalva az egyesített előnézet viselkedésekbe. A számbillentyűzet pont (.) vagy az Option + számbillentyűzet pont (.) (Mac OS operációs rendszer) vagy Alt + számbillentyűzet pont (.) (Windows operációs rendszer) megnyomása továbbra is kapcsolja a csak hangfájl előnézetet. Az új Előnézet panel vezérlők nem konfigurálják vagy módosítják ezeket a billentyűparancsokat.

A RAM előnézet terminológia és gomb eltávolítása

A „RAM előnézet” kifejezést többé nem használják az After Effects alkalmazásban, és az Előnézet panelről eltávolították a RAM előnézet gombot. Az új előnézet viselkedések megszüntették a különbségeket a régi RAM előnézet és Standard előnézet (szóköz billentyű) viselkedések között. Az „előnézet” kifejezést nem használják kompozíció, réteg vagy felvétel megjelenítő lejátszásának leírására az After Effects alkalmazásban, viselkedésektől függetlenül.

Habár a “RAM előnézet” kifejezést törölték, a képkockák gyorsítótárazása, amíg a RAM megtelik viselkedés még mindig létezik, habár az azt megalapozó kódot átírták. A képkockák gyorsítótárazása, amíg a RAM megtelik most az Előnézet támogatások vezérlő Képkockasebességre való beállításával engedélyezhető. Ez és a RAM előnézet és Standard előnézet funkciókhoz kapcsolódó egyéb viselkedések, mint például, hogy a réteg vezérlők megjelenítésre kerülnek-e előnézet megtekintése során, most a felhasználó által konfigurálhatók.

Alapértelmezett viselkedések előnézet szóköz billentyűvel és számbillentyűzet 0-val történő indításakor.

A szóköz billentyű lenyomása most hanggal indítja az előnézetet és gyorsítótárazza a képkockákat, amíg az elérhető RAM megtelik, hogy valós idejű lejátszás következhessen be. Ez segít abban, hogy az After Effects új és tapasztalt felhasználói egyaránt kényelmesnek érezzék a szóköz billentyű használatát előnézetek indítására.

Az After Effects korábbi verzióiban, mielőtt az új felhasználók megismernék a RAM előnézet funkciót, előbb a szóköz billentyűhöz jutnának el. Az eredményezett előnézet valószínűleg nem valós időben volt és soha nem játszott le hangot, ami zavart okozott és számos kérést idézett elő a Súgó használatára.

A laptopon vagy más, számbillentyűzet nélküli eszközön dolgozó tapasztalt After Effects felhasználó kis értékelik a gyorsítótárazott előnézet indításának ezt a könnyítését a szóköz billentyűvel.

A számbillentyűzet 0 megnyomása olyan előnézetet indít, amely jelentős mértékben azonos az After Effects korábbi verzióinak RAM előnézet funkciójával.

Mindkét billentyűparancs előnézet beállításai a frissített Előnézet panelen konfigurálhatók, beleértve a szóköz billentyű visszaállítását, hogy az After Effects korábbi verzióhoz hasonlóan viselkedjen.

Az Előnézet panel új vezérlői

Az Előnézet panelt frissítették, lehetővé téve bármely előnézetet indító billentyűparancs viselkedéseinek konfigurálását, a szóköz billentyűt is beleértve. Egy billentyűparancs viselkedéseinek megváltoztatásához előbb válassza ki azt a helyi menüből, majd tetszés szerint módosítsa a beállításokat.

Íme az Előnézet panel összes vezérlőjének leírása:

Panelmagasság pillanatfelvétel pontjai:

Ha módosítja az Előnézet panel magasságát, három különböző pontról készít pillanatfelvételt a következő megjelenítéséhez:

 • Csak továbbítás vezérlők
 • Továbbítás vezérlők és helyi menü
 • Minden vezérlő

Első, Előző, Következő és Utolsó képkocka:

Ezeknek a gomboknak a működése nem változott.

Lejátszás/Megállítás gomb:

A Lejátszás gomb megnyomása elindítja az előnézetet az Előnézet panelen jelenleg megjelenített beállításokkal.

Ez azt jelenti, hogy a Lejátszás gomb viselkedése módosul, ha másik Parancsikon beállítást választ. Például, ha a Parancsikon a Szóköz billentyűre van beállítva, és a Lejátszás innen menüben a Jelenlegi idő beállítás van megadva, a Lejátszás gomb megnyomása a jelenlegi időből indítja az előnézetet. Ha a Szóköz billentyűt Számbillentyű 0 beállításra változtatja, és a Lejátszás innen menüben a beállítás Tartomány kezdete beállításra változik, a Lejátszás gomb megnyomása a tartomány kezdetétől indítja az előnézetet.

Ha úgy indít előnézetet, hogy az Előnézet támogatások menüben a Képkockasebesség beállítás van megadva, a Lejátszás gomb „gyorsítótárazás és lejátszás” ikonra változik, miközben a képkockákat beolvassák és gyorsítótárazzák. A Lejátszás gomb megnyomása ebben az állapotban megszakítja a gyorsítótárazott képkockák beolvasását és gyorsítótárazását, illetve lejátszását, és a Lejátszás gomb a Megállítás ikonra változik.

Az előnézet megállításához kattintson a Megállítás ikonra.

Az Összeállítás > Előnézet > Jelenlegi előnézet menü parancs a Lejátszás/Megállítás gombhoz kapcsolódik. Ha ezt a menüparancsot választja, az eredmény ugyanaz, mintha megnyomná a Lejátszás/Megállítás gombot.

Hurok:

A program a Hurok vezérlőt most minden billentyűparancshoz megjegyzi. A Kétblokkos hurok mód többé nem áll rendelkezésre.

Hang elnémítása:

A program a Hang elnémítása vezérlőt most minden billentyűparancshoz megjegyzi. A gombra kattintva a hang az előnézet során némítható, illetve a némítás feloldható; ha így tesz, a program a Hang elnémítása vezérlő állapotát arra a billentyűparancsra alkalmazza, amelyet az illető előnézet indításához használtak, és ez befolyásolja a következő előnézetet, amelyet az illető billentyűparanccsal indít.

Billentyűparancs:

Válasszon a három különböző billentyűparancs közül, amelyek előnézetet indíthatnak, hogy konfigurálja azok viselkedését: Szóköz billentyű, Számbillentyű 0 és Shift + Számbillentyű 0. A Lejátszás/Megállítás gomb a jelenleg megjelenített billentyűparancs viselkedését alkalmazza. A három billentyűparancs alapértelmezett konfigurációihoz lásd ezt a cikket.

Visszaállítás: A Visszaállítás gombra kattintva visszaállíthatja az összes billentyűparancs alapértelmezett előnézet beállításait. Tartsa lenyomva a Beállítás billentyűt a Mac OS operációs rendszerben vagy az Alt billentyűt a Windows operációs rendszerben és kattintson a Visszaállítás gombra a billentyűparancsok beállításainak módosítására, hogy azok pontosan úgy viselkedjenek, ahogy az After Effects korábbi verzióiban.

Előnézet támogatások:

A gyorsítótárazási és lejátszási viselkedés optimalizálásához, jobb Képkockasebesség teljesítményhez vagy korlátlan Előnézet hosszúsághoz választható. Ez a vezérlő hasonló ahhoz, amikor az After Effects korábbi verzióiban a RAM előnézet és a Standard előnézet közül kellett választani; azonban az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban több különbség is van.

Ha az Előnézet támogatás menüben a Képkockasebesség beállítás van megadva, az After Effects beolvassa és gyorsítótárazza a képkockákat, amíg az elérhető RAM megtelik, majd valós időben lejátssza a gyorsítótárazott képkockákat. A beolvasási és gyorsítótárazási fázis során a képkockákat beolvassák és gyorsítótárazzák, amilyen gyorsan csak lehet. A gyorsítótárazott képkockák lejátszása azonnal elkezdődik, de a valós idejű képkockasebességnél nem gyorsabban. Ha a gyorsítótár megtölti az elérhető RAM memóriát, mielőtt az tartományban levő minden képkocka beolvasása megtörténne, csak a gyorsítótárban levő képkockák kerülnek be az előnézetbe. Ha a gyorsítótárazási fázis befejeződött, a valós idejű lejátszás elkezdődik a Lejátszás innen menüben megadott időtől, vagy egyszerűen folytatódik, ha a beolvasás gyorsabb volt, mint valós időben.

A Képkockasebesség minden billentyűparancs alapbeállítása, és általános használata javasolt.

Ha az Előnézet támogatások menüben a Hosszúság van megadva, az After Effects elkezdi a lejátszást képkockáknak csak kis előrehaladási pufferbe történő beolvasásával és gyorsítótárazásával, nem gyorsabban, mint a valós idejű képkockasebesség. A teljes tartomány előnézetben jelenik meg; ha a gyorsítótár megtölti az elérhető RAM memóriát, mielőtt a tartományban levő minden képkocka be lenne olvasva, a gyorsítótár legrégebbi képkockája érvénytelenítésre kerül. Valós idejű lejátszás csak akkor következik be, ha a képkockák beolvasása gyorsabb, mint valós időben, vagy az első ciklus után, ha az egész tartomány beleillik a gyorsítótárba.

A hosszúság kihasználása olyan képkockák előnézetei esetén a legjobb, amelyek beolvasása gyorsabb, mint valós időben, ami gyakran megtörténik a Felvétel panelen, vagy olyan tartomány esetén, ami túl hosszú az összes képkocka gyorsítótárba való beillesztéséhez.

A Képkockasebesség és Hosszúság beállításhoz egyaránt:

 • A lejátszás azonnal elkezdődik, a képkocka beolvasással és a gyorsítótárazással egyidejűleg.
 • A hangfájlt lejátssza, ha engedélyezve van. Lásd alább a „hang elnémítása, ha az előnézet lassúbb, mint valós időben” részt is.

Tartomány:

Meghatározza az előnézetbe kerülő képkockák tartományát:

 • Munkaterület: Csak a munkaterületen belüli képkockák.
 • Jelenlegi idő által kiterjesztett munkaterület: Ez a tartomány dinamikusan kiterjeszti a munkaterületet a jelenlegi idő mutatójának helyzete szerint (CTI).
  • Ha a CTI a munkaterület előtt van elhelyezve, a tartomány hosszúsága a jelenlegi időtől a munkaterület végpontjáig terjed.
  • Ha a CTI a munkaterület után van elhelyezve, a tartomány hosszúsága a munkaterület kezdőpontjától a jelenlegi időig terjed; kivéve, ha a Jelenlegi időtől engedélyezve van, amely esetben a tartomány hosszúsága a munkaterület kezdőpontjától a kompozíció, réteg, felvétel utolsó képkockájáig terjed.
  • Ha a CTI a munkaterületen belül van elhelyezve, a tartomány a munkaterület, kiterjesztés nélkül.
 • Teljes időtartam: A kompozíció, réteg vagy felvétel minden képkockája.

Lejátszás innen:

Válassza ki, hogy a lejátszást a Tartomány kezdete vagy a Jelenlegi idő beállításból indítsa-e.

Réteg vezérlők:

Válassza ki, hogy megjelenítsen-e réteg vezérlőket a kiválasztott rétegekre és egyéb megjelenítő panel átfedésekre előnézet során. Ha az előnézet megáll, a réteg vezérlő és átfedések visszatérnek korábbi láthatóságukhoz.

A megjelenítő panel átfedések vezetőket, biztonságos széleket, rácsokat és 3D referenciatengelyeket foglalnak magukba.

 • Kikapcsolva beállítás esetén előnézet megtekintése során nem jelennek meg réteg vezérlők vagy átfedések.
 • Jelenlegi beállítás használata megjeleníti a megjelenítő réteg vezérlőit és átfedéseit előnézet megtekintése során.

Annak kiválasztásához, hogy mely réteg vezérlők jelenjenek meg a jelenlegi megjelenítőhöz, nyissa meg a Beállítások megtekintése párbeszédpanelt (Megtekintés menü > Beállítások megtekintése). Annak kiválasztásához, hogy mely átfedések jelenjenek meg a jelenlegi megjelenítőhöz, nyissa meg a Rács kiválasztása és Vezető beállítások menüt a megjelenítő panel alján.

Előnézet lejátszása közben dinamikusan megjelenítheti vagy elrejtheti a réteg vezérlőket vagy átfedéseket a megfelelő beállítás kiválasztásával a Megtekintés menüből vagy a Rács kiválasztása és vezető beállítások menüből a megjelenítő panel alján. A réteg vezérlőket is meg lehet jeleníteni vagy el lehet rejteni előnézet megtekintése során a billentyűparancs megnyomásával: Command + Shift + H (Mac OS operációs rendszerben) vagy Control + Shift + H (Windows operációs rendszerben)

Réteg vezérlők megjelenítése vagy elrejtése előnézet megtekintése során nem befolyásolja az Előnézet panel Réteg vezérlők beállításának állapotát.

Képkockasebesség, Ugrás, Felbontás, Teljes képernyő:

Ezen vezérlők viselkedése nem változott.

Előnézet megállítása

Az After Effects korábbi verzióiban csaknem bármely művelet végrehajtása az előnézet megtekintése során megállítaná az előnézetet.

Az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban, mivel most változásokat végezhet a megnyitott projektben előnézet megtekintése során, kevesebb művelet van, ami megállítja az előnézetet. De ahogy az After Effects korábbi verzióiban is, a különböző előnézet beállítások, és a mód, ahogyan az előnézetet megállítják, itt is befolyásolják, hogy a CTI hova helyeződik a megállás után, és hogy a képkocka beolvasás és gyorsítótárazás megszakítása folytatja-e a gyorsítótárazott képkockák lejátszását.

A következő művelet megállít egy előnézetet:

 • Az előnézet bármely billentyűparancsának megnyomása: Szóköz billentyű, Számbillentyű 0 vagy Shift + Számbillentyű 0.
 • Kattintson az Előnézet panel Indítás/Megállítás gombjára.
 • Kompozíció kiválasztása > Előnézet > Jelenlegi előnézet lejátszása.
 • A hang előnézet billentyűparancsok valamelyikének megnyomása: Számbillentyű pont (.) vagy Option/Alt + Számbillentyű pont (.)
 • Nyomja meg az Esc billentyűt.

Néhány egyéb művelet is előidézi, hogy az After Effects megállítsa az előnézetet. Habár a lista nem teljes, íme a leggyakoribb műveletek:

 • Kattintson az előnézet megjelenítő panelbe. Ha a megjelenítő panel fülére kattint, az előnézet nem áll meg.
 • Módosítson egy időtulajdonságot, például a Munkaterület sávot vagy az Idő navigátor sávot.
 • Húzza át a jelenlegi idő mutatót (CTI) vagy kattintson az idővonalzóra, lenyomva tartva az Option (Mac OS operációs rendszer) vagy Alt (Windows operációs rendszer) billentyűt. Ez a művelet a jelenlegi időt is módosítja.
 • Módosítsa az előnézet kompozíció összeállítási beállításait.
 • Rejtse el az előnézet megjelenítő panelt a munkaterület másik panelje mögé. Például kattintson ugyanazon csoport egy másik paneljébe vagy nyisson meg új megjelenítő panelt ugyanabban a csoportban.
 • Indítsa a beolvasó sort.

Ha az előnézet megáll, két különböző viselkedést kell figyelembe venni:

 • Ha megszakítja az előnézetet, mielőtt a tartomány összes képkockáját beolvasnák, indítsa-e a gyorsítótárazott képkockák lejátszását, mielőtt a tartomány minden képkockáját beolvasnák. Ezt csak akkor kell figyelembe venni, ha az előnézet indításakor az Előnézet támogatások menüben a Képkockasebesség beállítás volt megadva.
 • A CTI a jelenlegi időnél marad-e vagy a lejátszási időt mutatja (az idő, amelynél megállította az előnézetet).

A fenti műveletek többsége azonnal megállítja az előnézetet és nem indítja a gyorsítótárazott képkockák lejátszását, és a CTI a jelenlegi időnél marad.

Az előnézet billentyűparancs megnyomása (Szóköz billentyű, Számbillentyűzet 0 vagy Shift + Számbillentyűzet 0) különböző megállási viselkedéseket eredményez, attól függően, hogy melyik billentyűparancsot nyomja meg:

 • Szóköz billentyű: a CTI a lejátszási időt mutatja. Ha a képkocka beolvasás megszakad, a gyorsítótárazott képkockák lejátszása elkezdődik.
 • Számbillentyűzet 0: a CTI megáll a jelenlegi időnél. Ha a képkocka beolvasás megszakad, a gyorsítótárazott képkockák lejátszása elkezdődik.
 • Shift + Számbillentyűzet 0: a CTI a jelenlegi időnél marad. Ha a képkocka beolvasás megszakad, a gyorsítótárazott képkockák lejátszása elkezdődik.

Fontos: Az előnézet billentyűparancsok megállási viselkedése annak eredménye, hogy melyik billentyűparancsot nyomta meg az előnézet megállításához, nem az előnézet indításához használt billentyűparancsot.

Hasonlóan, ne feledje, hogy a Lejátszás/Megállítás gomb az Előnézet panelen és a Kompozíció > Előnézet > Jelenlegi előnézet lejátszása az Előnézet panelen jelenleg megjelenített billentyűparancshoz kapcsolódik. Ha ezeket a műveleteket használja egy előnézet megállítására, az eredmény ugyanaz lesz, mint a jelenleg megjelenített billentyűparancs megnyomása.

Hang elnémítása a valós idejűnél lassúbb előnézetben

Ha az előnézet képkockasebessége lassúbb, mint valós időben, az új beállítás lehetővé teszi, hogy válasszon a hang elnémítása vagy lejátszásának megengedése között.

Az After Effects korábbi verzióiban, ha az előnézet képkockasebessége lassúbb volt, mint valós időben, a hang lejátszása folytatódna valós időben, és így eltolódna a szinkronizáció. Az After Effects CC 2015 (13.5) alkalmazásban a hang szinkronizációja a hang dadogóssá válásával őrizhető meg.

Alapértelmezés szerint a hang nincs lejátszva a valós idejűnél lassúbb előnézetek megtekintése során. A valós idejűnél lassúbb előnézetek hangjának engedélyezéséhez, nyissa meg a Beállítások > Előnézetek menüt, és tiltsa le a Hang elnémítása nem valós idejű előnézetnél funkciót. Ha ez a beállítás le van tiltva, a hang dadogós lesz, ha az előnézet képkockasebessége lassúbb, mint valós időben, hogy a hang szinkronizálva maradjon a videóval.

Elsődleges megjelenítő hang és külső videó előnézethez

Most választhat egy nyitott megjelenítő panelt vagy egy nézetet (például 3D nézetet) egy panelban, ami mindig használható legyen hang és külső videó előnézethez. Ez az elsődleges nézet független a jelenleg előnézetben megtekintett megjelenítőtől vagy nézettől, és különbözik a megjelenítőtől vagy nézettől, amelyben Mindig ezen nézet előzetes megtekintése mindig engedélyezve van. Ez akkor hasznos, amikor azt szeretné, hogy adott kompozíció mindig megjelenjen a külső videóképernyőjén, miközben más kompozíciókon dolgozik.

Az Elsődleges megjelenítő gomb a Mindig ezen nézet előzetes megtekintése gomb mellett van a Kompozíció, Réteg és Felvétel megjelenítő panelek bal alsó részén. Az Elsődleges megjelenítő funkciói hasonlóan a Mindig ezen nézet előzetes megtekintése funkcióihoz, azzal a különbséggel, hogy az Elsődleges megjelenítő csak azt határozza meg, hogy melyik megjelenítő vagy nézet használható hang és külső videó előnézethez.

Elsődleges megjelenítőként csak egyetlen egy nézet állítható be; ha ezt engedélyezzük egy megjelenítőben vagy nézetben, akkor az összes többi megjelenítőben vagy nézetben le lesz tiltva, ahol korábban engedélyezve volt.

Ha az Elsődleges megjelenítő le van tiltva, a legutóbbi aktív megjelenítő vagy nézet lesz használható a hang és a külső videó előnézethez. Ha másik megjelenítőre vagy nézetre kapcsol, az illető megjelenítő vagy nézet átveszi a hang és a külső videó előnézet feletti ellenőrzést.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online