Munka a színtárakkal

Színtár panel – áttekintés

A Színtár panel (Ablak > Színtárak) használatával színek, színátmenetek vagy festékek készíthetők illetve nevezhetők el és gyorsan alkalmazhatók a dokumentumban. A színminták hasonlóak a bekezdés- és karakterstílusokhoz abban a tekintetben, hogy bármely színminta módosítása az összes olyan objektumra hatással lesz, amelyre az adott színminta alkalmazva van. A színmintákkal egyszerűbben módosíthatja a színsémákat, mivel nem szükséges minden egyes objektumot külön megkeresni és átállítani.

Ha a kijelölt szöveg vagy egy objektum kitöltése vagy körvonala a Színtár panelről alkalmazott színt vagy színátmenetet tartalmaz, a program kiemeli az alkalmazott mintát a Színtár panelen. A létrehozott színmintakészletek csak az aktuális dokumentumhoz lesznek társítva. Minden egyes dokumentum Színtár panelén más és más színminták lehetnek.

Megjegyzés:

Ha nyomdai előkészítővel dolgozik, a színminták alapján egyértelműen azonosíthatja a direkt színeket. Lehetőség van színbeállítások megadására is egy ellenőrzési profilban, mellyel meghatározhatja a nyomtatójához megfelelő színbeállításokat.

A Színtár panelen alapértelmezés szerint hat CMYK értékekkel definiált szín található: a cián, a bíbor, a sárga, a vörös, a zöld és a kék.

A színminták típusai

A Színtár panel az alábbi típusú mintákat tárolja:

Színek

A Színtár panelen ikonok jelzik a direkt típusú  és a nyomdai alapszíneket , valamint az LAB , az RGB , a CMYK  és a kevert  színmódot.

Színárnyalatok

A Színtár panelen az egyes minták mellett látható százalékos érték az adott direkt szín vagy négyszínes szín egy árnyalatát jelzi.

Színátmenetek

A Színtár panelen ikon jelzi, hogy az adott színátmenet sugaras  vagy lineáris .

Nincs

A Nincs mintával eltávolíthatja az objektumok körvonalait vagy kitöltését. Ez a minta nem szerkeszthető és nem távolítható el.

Papír

A Papír egy beépített színminta, amely a nyomtatáshoz használt papír színét szimulálja. A papírszínű objektum mögött lévő objektumoknak nem nyomtatódnak ki azok a területei, amelyek a papírszínű objektummal átfedésben vannak. Ehelyett a nyomtatáshoz használt papír színe látszik. A Papír színt a ténylegesen használt papír színének megfelelően módosíthatja, ha duplán rákattint a Színtár panelen A Papír színt csak előzetes megtekintésre használja, mivel az nem nyomtatható kompozit nyomtatón vagy színbontásokban. Ez a minta nem távolítható el. A Papír színmintát ne használja az objektumok színeinek eltávolítására. Erre a célra használja inkább a Nincs mintát.

Megjegyzés:

Ha a Papír szín nem a leírt módon működik, és nem PostScript nyomtatón végzi a nyomtatást, állítsa át a nyomtatóillesztőt rasztergrafikus módra.

Fekete

A Fekete egy beépített, 100%-ban nyomdai alapszínű fekete szín, amely a CMYK színmodell szerint van definiálva. Ez a minta nem szerkeszthető és nem távolítható el. Alapértelmezés szerint a Fekete szín felülnyom minden mögötte lévő festéket, beleértve a tetszőleges méretű szövegkaraktereket is. Ez a viselkedés kikapcsolható.

Regiszter

A Regisztráció  egy beépített minta, amelynek hatására az objektumok minden színbontásra rányomtatódnak a PostScript-nyomtatók esetén. A regisztrációs jelekhez például a Regisztráció szín használatos annak érdekében, hogy a nyomás során megfelelően illeszkedjenek egymáshoz a nyomtatási színkivonatok. Ez a minta nem szerkeszthető és nem távolítható el.

A Színtár panelre felveheti bármely színkönyvtár színeit is, ha azokat menteni szeretné a dokumentummal együtt.

Színminták megjelenítési módjának testreszabása

Meghatározhatja a színminták méretét, illetve azt, hogy a nevük megjelenjen-e velük együtt.

 1. A Színtár panel menüjében válasszon a következő lehetőségek közül:
  • A Név lehetőséget választva egy kicsi színminta jelenik meg a színminta neve mellett. A név jobb oldalán látható ikonok a színmodellt (CMYK, RGB stb.) és azt jelzik, hogy a szín direkt szín, műveleti szín, regisztrációs szín vagy egyik sem.

  • A Kis név lehetőség választása esetén a Színtár panel sorai tömörítve jelennek meg.

  • A Kis színtár vagy Nagy színminta beállítás hatására csak a színminta jelenik meg. A színminta sarkán látható, pontot tartalmazó háromszög azt jelzi, hogy az adott szín direkt szín. A pont nélküli háromszög nyomdai alapszínekből álló színt jelöl.

 2. Ha meg szeretné határozni, hogy milyen típusú színminták jelenjenek meg, kattintson az alábbi gombok valamelyikére a Színtár panel alján:
  • A Minden színtár megjelenítése gombra kattintva az összes színminta, színárnyalatminta és színátmenetes minta megjelenik.

  • A Mutassa a színtárat gombra kattintva csak a négyszínes, direkt színes, kevert festékes és színárnyalatos minták jelennek meg.

  • A Színátmenettár megjelenítése gombbal csak a színátmenetes mintákat jeleníti meg.

Megjegyzés:

A Nincs színminta mindig látható, függetlenül attól, hogy melyik gombra kattint.

Színminták létrehozása

A minták tartalmazhatnak direkt színeket vagy négyszínes színeket, kevert festéket (vagyis egy vagy több direkt színnel kevert műveleti színeket), RGB vagy Lab színeket, színátmeneteket és színárnyalatokat.

Amikor a dokumentumban elhelyez egy direkt színeket tartalmazó képet, a színek automatikusan bekerülnek a Színtár mintái közé. Ezeket a színmintákat alkalmazhatja a dokumentum objektumaira, azonban nem definiálhatja újra és nem törölheti.

Megjegyzés:

Színtárak létrehozása előtt nézzen utána a nyomtatószolgáltatóhoz megfelelő beállításoknak. Lehetőség van színbeállítások megadására is egy ellenőrzési profilban, mellyel kiemelheti a nyomtatójához nem megfelelő színbeállításokat.

Új színminta létrehozása

 1. Válassza az Új színminta lehetőséget a Színminták panelmenüben.
 2. A Színtípus legördülő listában válassza ki, hogy melyik módszert kívánja használni a dokumentum színeinek nyomógéppel történő nyomtatásakor.
 3. A Színmintanév beállításnál tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha színtípusként a Négyszínes lehetőséget választotta, és a nevet mindig a színértékekkel kívánja helyettesíteni, győződjön meg arról, hogy be van jelölve az Elnevezés színértékkel jelölőnégyzet.

  • Ha a Négyszínes lehetőséget választotta színtípusként, és a szín nevét maga szeretné megadni, győződjön meg arról, hogy nincs bejelölve az Elnevezés színértékkel jelölőnégyzet.

  • A Direkt szín lehetőség választása esetén írja be a színminta nevét.

 4. A Színmód legördülő listából válassza ki, hogy milyen módon kívánja definiálni a színt. Ne változtassa meg a színmódot, miután definiált egy színt.
 5. Tegye a következők egyikét:
  • A csúszkák húzásával változtassa meg a színértékeket. Számértékeket is beírhat a színcsúszkák mellett látható szövegmezőkbe.

  • Direkt színek esetén válasszon a színkönyvtárak közül a Színmód legördülő listában.

 6. Ha a színterjedelmen kívüli színt jelző ikon  jelenik meg, és az eredetileg megadott színhez leginkább hasonló, de a színtartományban lévő színt szeretné használni, kattintson a kis színes négyzetre a figyelmeztető ikon mellett.
 7. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a Hozzáadás gombra a színminta felvételéhez és egy újabb definiálásához. Ha végzett, kattintson a Kész gombra.

  • Kattintson az OK gombra a színminta felvételéhez és a párbeszédpanel bezárásához.

Megjegyzés:

Ha közvetlenül szeretne definiálni egy direkt színt a Színtár panel Új színminta gombjára kattintva, győződjön meg arról, hogy egyetlen színminta sincs kijelölve, majd az Alt+Ctrl (Windows) vagy Option+Command (Mac OS) billentyűket nyomva tartva kattintson az Új színminta gombra .

Színminta létrehozása egy objektum színe alapján

 1. Jelölje ki az objektumot.
 2. Az eszköztáron vagy a Színtár panelen kattintson a Kitöltés vagy a Körvonal négyzetre.
 3. A Színtár panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Kattintson az Új színminta gombra, majd kattintson duplán a létrejövő új színmintára.

  • Válassza az Új színminta lehetőséget a Színminták panelmenüben.

A választott szín vagy színátmenet megjelenik a Színtár panelen és az eszköztár Kitöltés vagy Körvonal négyzetében, és a program az összes kijelölt objektum kitöltésére vagy körvonalára alkalmazza.

Név nélküli színek hozzáadása a Színtár panelhez

Noha színeket létrehozhat a Szín panel és a színválasztó használatával is, a névtelen színek későbbi szerkesztése és következetes használata nehézkesebb. A Névtelen színek hozzáadása beállításnál rendelkezésre álló lehetőségekkel megkeresheti a dokumentum objektumaira alkalmazott névtelen színeket, majd felveheti azokat a Színtár panelre. A színek CMYK, RGB vagy Lab összetevőik szerinti automatikus nevet kapnak.

 1. A Színtár panelen válassza a Névtelen színek hozzáadása parancsot.

Színtárak kezelése

A Színtár panelen szerkesztheti, sorba rendezheti, másolhatja és törölheti a színmintákat.

A Színtár panel alapértelmezett színeinek szerkesztése

Lehetőség van az új dokumentumokban alapértelmezés szerint megjelenő színminták módosítására.

 1. Zárja be az összes nyitva lévő dokumentumot.
 2. Szerkessze a Színtár panel módosítani kívánt színmintáit.

Színminta új példányának létrehozása

A színminták újabb példányának létrehozása akkor lehet hasznos, ha létre szeretné hozni egy már meglévő szín melegebb vagy hűvösebb változatát. Fontos tudni, hogy a direkt színek új példányának létrehozásával egy újabb direkt színes nyomtatási színkivonat jön létre.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Jelölje ki a színmintát, és válassza a Színtár panel menüjének Másolat létrehozása a színmintáról parancsát.

  • Jelölje ki a színmintát, majd kattintson az Új színminta gombra a panel alján.

  • Húzzon egy színmintát a panel alján található Új színminta gombra.

Színminta szerkesztése

A színminták egyedi jellemzőit a Színminta beállításai párbeszédpanelen módosíthatja. A kevert festékes színminták és csoportok szerkesztésekor további beállítások állnak rendelkezésre.

 1. A Színtár panelen jelöljön ki egy színmintát, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Kattintson duplán a színmintára.

  • Válassza a Színtár panel menüjéből a Színminta-beállítások parancsot.

 2. Módosítsa szükség szerint a beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

Színminták nevének meghatározása

A négyszínes színminták neve alapértelmezés szerint a szín egyes összetevőinek értékeiből adódik. Ha például egy négyszínes vörös színt hoz létre 10%-os cián, 75%-os bíbor, 100%-os sárga és 0%-os fekete szín használatával, a hozzá tartozó színminta alapértelmezés szerint a C=10 M=75 Y=100 K=0 nevet kapja. Ez az eljárás megkönnyíti a nyomdai alapszínekből álló színek összetételének megállapítását.

A négyszínes minták neve alapértelmezés szerint automatikusan megváltozik a CMYK értékeinek módosításával; ezt a beállítást szükség szerint ki- és bekapcsolhatja az egyes színmintákhoz. Hasonlóan bármely definiált színmintához, a négyszínes minták neve is bármikor módosítható.

 1. Kattintson duplán egy négyszínes színre a Színtár panelen.
 2. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét, majd kattintson az OK gombra:
  • Ha hagyni szeretné, hogy az InCopy átnevezze a színmintát a CMYK modell százalékos értékeinek megváltozásakor, győződjön meg arról, hogy az Elnevezés színértékkel jelölőnégyzet be van jelölve.

  • Ha át szeretne nevezni egy színmintát, amikor a CMYK modellbeli százalékos értékeit megváltoztatja, győződjön meg arról, hogy az Elnevezés színértékkel jelölőnégyzet nincs bejelölve.

Megjegyzés:

Az új színminta automatikusan az Új színminta nevet kapja (a nevet egy szám követi, ha több Új színminta nevű minta is létezik), amikor törli a jelet ebből a beállításból. A név ezután saját kezűleg módosítható.

Színtárak sorba rendezése

A színtárakat név, vagy színértékek szerint is sorba rendezheti. Lehetősége van arra, hogy az összes színtárat vagy a kiválasztott színtárakat rendezze.

Rendezés név szerint

Színtárak ábécé sorrendben (A-tól Z-ig).

A színtárak név szerinti rendezéséhez tegye a következőket:

 • Válassza Rendezés parancsot a Színtárak panel menüjében majd az Összes színtár név szerint elemet. 
 • Kattintson jobb egérgombbal egy színtárra, és válassza a Rendezés > Összes színtár név szerint elemet.

A kijelölt színtárak név szerinti rendezéséhez válassza ki a színtárakat, és tegye a következők valamelyikét:

 • Válassza Rendezés parancsot a Színtárak panel menüjében majd a Kijelölt színtárak név szerint elemet. 
 • Kattintson jobb egérgombbal a kijelölt színtárakra, és válassza a Rendezés > Kijelölt színtárak név szerint elemet.

Rendezés színérték szerint

A színtárak színértékük szerint lettek rendezve. Az első színtárak a következő sorrendben kerültek rendezésre: CMYK > Lab szín > Kevert festék > RGB. Ezután
egy bizonyos színmód minden színtára a színértékek alapján lesznek rendezve.
Például, minden CMYK színtár a C, M, Y, és K értékek alapján lesznek rendezve.

A színtárak színérték szerinti rendezéséhez tegye a következőket:

 • Válassza Rendezés parancsot a Színtárak panel menüjében majd az Összes színtár színérték szerint elemet. 
 • Kattintson jobb egérgombbal egy színtárra, és válassza a Rendezés > Összes színtár színérték szerint elemet.

A kijelölt színtárak színérték szerinti rendezéséhez válassza ki a színtárakat, és tegye a következők valamelyikét:

 • Válassza Rendezés parancsot a Színtárak panel menüjében majd a Kijelölt színtárak színérték szerint elemet. 
 • Kattintson jobb egérgombbal a kijelölt színtárakra, és válassza a Rendezés > Kijelölt színtárak színérték szerint elemet.
Megjegyzés:

Az egy színcsoporton belüli színtárak is rendezésre kerülnek az alkalmazott rendezés alapján.

Egyedi színminták törlése

Ha egy olyan színmintát töröl, amely már alkalmazva volt a dokumentum valamely objektumára, az InCopy csereszínminta megadását fogja kérni. Ekkor megadhat egy már meglévő vagy egy név nélküli színmintát. Ha egy színárnyalat vagy kevert szín alapjaként használt színmintát töröl, szintén kérni fogja a program a csereminta megadását.

 1. Jelöljön ki legalább egy színmintát.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a Színtár panel menüjében a Színminta törlése parancsra.

  • Kattintson a Színtár panel alján látható, Színminta törlése gombra.

  Megjegyzés:

  A dokumentumba helyezett grafikák által használt direkt színek nem törölhetők. Ezen színek törléséhez előbb a grafikát kell eltávolítani.

 3. Az InCopy törléskor rákérdez, hogy miként szeretné helyettesíteni a stílust. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét, majd kattintson az OK gombra:

  • Ha a színminta összes előfordulását egy megadott másik színmintára szeretné cserélni, jelölje be a Definiált színminta választógombot, és válasszon egy színmintát a legördülő listából.

  • Ha a színminta összes előfordulását a színmintával egyező névtelen színre kívánja cserélni, jelölje be a Névtelen színminta választógombot.

Az összes használaton kívüli színminta törlése

 1. Kattintson a Színtárak panel menüjében az Összes nem használt kijelölése parancsra. Csak azok a színminták lesznek kijelölve, amelyek aktuálisan nem használatosak az aktív fájlban.
 2. Kattintson a Törlés ikonra.

Színminták egyesítése

Amikor színtárakat importál vagy elemeket másol más dokumentumokból, színtármásolatokat hozhat létre, melyeket különböző objektumokra alkalmazhat, A Színtár egyesítése paranccsal egyesítheti a színtármásolatokat.

 1. A Színtárak panelen válasszon ki kettő vagy több színtármásolatot.

  Az elsőként kijelölt színminta fog megmaradni (abba olvad bele a többi).

 2. Válassza a Színtár egyesítése parancsot a Színtár panelmenüben.

Színtár másolása InCopy dokumentumok között

A színmintákat (vagy azokat az objektumokat, amelyekre színminták vannak alkalmazva) átmásolhatja vagy áthúzhatja az egyik dokumentumból a másikba. Ha így tesz, a színminta megjelenik a céldokumentum Színtár panelén. Ha a színminta árnyalatait és színátmeneteit is át kívánja másolni, az eredeti objektumot kell másolni, nem csupán a színmintát.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Másoljon egy objektumot az aktuális dokumentumba húzással, illetve másolással és beillesztéssel.

  • Jelölje ki a másolandó színmintákat, majd másolja vagy húzza át azokat a Színtár panelről egy másik InCopy dokumentum ablakába.

  Megjegyzés:

  Ha egy olyan színmintát húz át, amelynek neve megegyezik egy már meglévő színmintáéval (a kis- és nagybetűk különbségét is figyelembe véve), de színértékei eltérnek, az InCopy átnevezi a színmintát a „[színminta eredeti neve] 2” névre.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online